Arapça Fiil Çekimleri

Arapçada Muttasıl Zamirler ve Lienne – İnne – Enne – Ma’a İle Kulanımı

 

Bu zamirler hem bir isme, hem de bir fiile bitişebilirler.
 
1. İsimlere birleşince, (ait olma – mülkiyet) anlamı verir.
 
 
ـهُـمْ 3
(Hum)
 
Onların (erkek)
 
ـهُـمَا 2
(Humâ)
 
O ikisinin (erkek)
 
ـهُ1
(Hu)
 
Onun (erkek)
 
 
 
 
Gâib
 (erkek)
 
ـهُـنَّ 6
(Hunne)
 
Onların (bayan)
 
ـهُـمَا 5
(Humâ)
 
O ikisinin (bayan)
 
ـهَا 4
(Hâ)
 
Onun (bayan)
 
 
 
Gâibe
 (bayan)
 
ـكُمْ 9
(Kum)
 
Sizin (erkek)
 
ـكُمَا 8
(Kumâ)
 
İkinizin (erkek)
 
ـكَ 7
(Ke)
 
Senin (erkek)
 
 
 
Muhatab (erkek)
 
ـكُنَّ 12
(Kunne)
 
Sizin (bayan)
 
ـكُمَا 11
(Kumâ)
 
İkinizin (bayan)
 
ـكِ 10
(Ki)
 
Senin (bayan)
 
 
 
Muhataba (bayan)
 
ـنَا 15
(Nâ)
 
Bizim
 
ـنَا 14
(Nâ)
 
İkimizin
 
ـِي 13
(Î)
 
Benim
 
 
Nefsi mütekellim
(cinsiyet farkı yok)
 
 
Arapça: ev (beyt :بَيْـت ) kelimesine bu zamirleri birleştirirsek:
 
 
 
بَيْـتُــهُـمْ 3
(Beytuhum)
 
Onların evi (erkeklerin)
 
بَيْـتُـهُـمَا 2
(Beytuhumâ)
 
O ikisinin evi (2 erkeğin)
 
بَيْـتُـهُ1
(Beytuhu)
 
Onun evi (1 erkeğin)
 
 
 
Gâib
 (erkek)
 
بَيْـتُــهُـنَّ 6
(Beytuhunne)
 
Onların evi (bayanların)
 
بَيْـتُــهُـمَا 5
(Beytuhumâ)
 
O ikisinin evi (2 bayanın)
 
بَيْـتُــهَا 4
(Beytuhâ)
 
Onun evi (1 bayanın)
 
 
 
Gâibe
 (bayan)
 
بَيْـتُــكُمْ 9
(Beytukum)
 
Sizin eviniz (erkeklere diyor)
 
بَيْـتُــكُمَا 8
(Beytukumâ)
 
İkinizin evi (2 erkeğe diyor)
 
بَيْـتُــكَ 7
(Beytuke)
 
Senin evi  (1 erkeğe diyor)
 
 
 
Muhatab (erkek)
 
بَيْـتُــكُنَّ 12
(Beytukunne)
 
Sizin eviniz (bayanlara diyor)
 
بَيْـتُــكُمَا 11
(Beytukumâ)
 
İkinizin evi (2 bayana diyor)
 
بَيْـتُــكِ 10
(Beytuki)
 
Senin evin (1 bayana diyor)
 
 
 
Muhataba (bayan)
 
بَيْـتُــنَا 15
(Beytunâ)
 
Bizim evimiz
 
بَيْـتُــنَا 14
(Beytunâ)
 
İkimizin evi
 
بَيْـتـِي 13
(Beytî)
 
Benim evim
 
 
Nefsi mütekellim
(cinsiyet farkı yok)
 
 
 
2. Fiillere birleşince tümleç – nesne görevi görür. (meful)
 
Dövdü (o 1 erkek)  (darabe: ضرب) fiiline bu zamirleri birleştirirsek:
 
 
 
ضَرَبَـهُـمْ 3
(Darabehum)
 
Onları (erkekleri) dövdü
 
ضَرَبَهُـمَا 2
(Darabehumâ)
 
O ikisini ( 2 erkeği) dövdü
 
ضَرَبَهُ1
(Darabehu)
 
Onu ( 1erkeği) dövdü
 
 
 
Gâib
 (erkek)
 
ضَرَبَـهُـنَّ 6
(Darabehunne)
 
Onları (bayanları) dövdü
 
ضَرَبَـهُـمَا 5
(Darabehumâ)
 
O ikisini (2 bayanı) dövdü
 
ضَرَبَـهَا 4
(Darabe)
 
Onu (1 bayanı) dövdü
 
 
 
Gâibe 
(bayan)
 
ضَرَبَكُمْ 9
(Darabekum)
 
Sizi dövdü
(erkeklere diyor)
 
ضَرَبَـكُمَا 8
(Darabekumâ)
 
İkinizi dövdü
(2 erkeğe diyor)
 
ضَرَبَـكَ 7
(Darabeke)
 
Seni dövdü
(1 erkeğe diyor)
 
 
 
Muhatab (erkek)
 
ضَرَبَـكُنَّ 12
(Darabekunne)
 
Sizi dövdü
(bayanlara diyor)
 
ضَرَبَـكُمَا 11
(Darabekumâ)
 
İkinizi dövdü
( 2 bayana diyor)
 
ضَرَبَـكِ 10
(Darabeki)
 
Seni dövdü
( 1 bayana diyor)
 
 
 
Muhataba (bayan)
 
ضَرَبَـنَا 15
(Darabe)
 
Bizi dövdü
 
ضَرَبَـنَا 14
(Darabe)
 
İkimizi dövdü
 
ضَرَبَـنِـي 13
(Darabe)
 
Beni dövdü
 
 
Nefsi mütekellim
(cinsiyet farkı yok)
 
 
Not: 13 numaralı çekimdeki nun harfi, kaynaştırma görevi görür.Bunun dışında, muttasıl zamirler, bir takım edatlara da birleşirler.
 
 
 


 
 
 

ARAPÇA “LİENNE: ÇÜNKÜ” BAĞLACININ KULLANIMI:

 

 
 لِأَنَّ “Lienne”, “çünkü, -dığı için, -dığından” anlamlarına gelir.
 
 
Örnek:
 
 
تَأَخَّرْتُ لِأَنَّ  بَيْتِي  بَعِيدٌ
 
Teahhartu lienne beytî baîd.
 
Geç kaldım. Çünkü evim uzak.
 
Evim uzak olduğu için geç kaldım.
 
Evim uzak olduğundan geç kaldım.
 
 
 
Bu şekilde, tek başına kullanıldığı gibi, Arapça bitişik (muttasıl) zamir olarak adlandırılan zamirlere de birleşir.
 
 
 
 
 
Lienne, bu zamirlere birleşince şöyle olur :
 
 
 
لِأَنَّـهُـمْ 3
(Liennehum)
 
Çünkü onlar
 
-dıkları için
-dıklarından
(erkek)
 
لِأَنَّـهُـمَا 2
(Liennehumâ)
 
Çünkü o ikisi
 
 
 
 
(erkek)
 
لِأَنَّـهُ1
(Liennehu)
 
Çünkü o
 
-dığı için
-dığından
(erkek)
 
 
 
 
 
 
Gâib
 (erkek)
 
لِأَنَّـهُـنَّ 6
(Liennehunne)
 
Çünkü onlar
 
-dıkları için
-dıklarından
(bayan)
لِأَنَّـهُـمَا 5
(Liennehumâ)
 
Çünkü o ikisi
 
 
 
 
(bayan)
 
لِأَنَّـهَا 4
(Liennehâ)
 
Çünkü o
 
-dığı için
-dığından
(bayan)
 
 
 
 
 
 
Gâibe (bayan)
 
لِأَنَّـكُمْ 9
(Liennekum)
 
Çünkü siz
 
-dığınız için
-dığınızdan
(erkek)
 
لِأَنَّـكُمَا 8
(Liennekumâ)
 
Çünkü ikiniz
 
 
 
 
(erkek)
 
لِأَنَّـكَ 7
(Lienneke)
 
Çünkü sen
 
-dığın için
-dığından
(erkek)
 
 
 
 
 
 
Muhatab (erkek)
 
لِأَنَّـكُنَّ 12
(Liennekunne)
 
Çünkü siz
 
-dığınız için
-dığınızdan
(bayan)
 
لِأَنَّـكُمَا 11
(Liennekumâ)
 
Çünkü ikiniz
 
 
 
 
(bayan)
 
لِأَنَّـكِ 10
(Lienneki)
 
Çünkü sen
 
-dığın için
-dığından
(bayan)
 
 
 
 
 
 
Muhataba (bayan)
 
لِأَنَّـنَا 15
(Liennenâ)
 
Çünkü biz
 
-dığımız için
-dığımızdan
 
لِأَنَّـنَا 14
(Liennenâ)
 
Çünkü ikimiz
 
 
 
 
 
لِأَنَّـنِي 13
(Liennenî)
 
Çünkü ben
 
-dığım için
-dığımdan
 
 
 
 
Nefsi mütekellim
(cinsiyet farkı yok)
 
 
 
13 numaralı çekim, liennî olarak da kullanılabilir. (لِأَنِّ
 


 
 Muttasıl Zamirlerin İnne إِنَّ   İle Kullanımı
 
 

(İNNE إِنَّ  ) (Gerçekten, şüphesiz, doğrusu) gibi anlamlara gelir ve tekid (pekiştirme) sağlar. Anlamı kuvvetlendirir.

 

Bu edat “gramere göre isim sayılan” bir kelimenin başına getirilebilir.

 

 

 

 

 

 
إِنَّ   الْوَلَدَ   ذكِيٌّ
 
İnne’l-velede zekiyyun.
 
Gerçekten oğlan zeki.

 

 

 

 

 

Bu cümlede (veled) isminin başında kullandık.

 

 

 

Bazen üstteki cümledeki gibi bir isim kullanmak istemeyebiliriz. 

 

 

 

O isim, (kaç kişiyi ve hangi cinsiyetteki kişiyi) gösteriyorsa ona uygun zamiri kullanırız.

 

 

 

Bu edatı, bir zamirin başına getirip (Gerçekten o…, gerçekten sen, gerçekten ikiniz…, ) diye kullanabiliriz.

 

 

 

Türkçe’de bunu kişi zamirleri ile yapıyoruz.

 

 

 

Ama Arapça’da bunu kişi zamirleri olan ((هُوَ – أَنْتَ – أَنَا (ben, sen, o) gibi zamirlerle değil, sahiplik bildiren (benim, senin, onun) gibi zamirleri kullanarak yapıyoruz.

 

 

 

Ama Türkçe’ye, sanki kişi zamirlerini kullanmış gibi çeviriyoruz.

 

 

 

 

 

Ör:

 

 

 

 
Gerçekten, şüphesiz, doğrusu
 
İnne
 
إِنَّ
 
Sen (erkek)                                                                                                           (kişi zamiri)
 
Ente
 
أَنْتَ
 
Senin  (erkek)                                          (sahiplik zamiri)
 
-ke
 
كَ

 

 

 

 

 

 

 

İnne + sahiplik zamiri:

 

 

 

 
Gerçekten sen.., şüphesiz sen.., doğrusu sen
 
İnneke
 
إِنَّـكَ

 

 

 

 

 

 

 

 
إِنَّـهُـمْ 3
(İnnehum)
 
Gerçekten onlar
Şüphesiz onlar
(erkek)
 
إِنَّـهُـمَا 2
(İnnehumâ)
 
Gerçekten o ikisi
Şüphesiz o ikisi
(erkek)
 
إِنَّـهُ 1
(İnnehu)
 
Gerçekten o
Şüphesiz o
(erkek)
 
 
 
 
Gâib
 (erkek)
 
إِنَّـهُـنَّ 6
(İnnehunne)
 
Gerçekten onlar
Şüphesiz onlar
(bayan)
 
إِنَّـهُـمَا 5
(İnnehumâ)
 
Gerçekten o ikisi
Şüphesiz o ikisi
(bayan)
 
إِنَّـهَا 4
(İnnehâ)
 
Gerçekten o
Şüphesiz o
(bayan)
 
 
 
 
Gâibe (bayan)
 
إِنَّـكُمْ 9
(İnnekum)
 
Gerçekten siz
Şüphesiz siz
(erkek)
 
إِنَّـكُمَا 8
(İnnekumâ)
 
Gerçekten ikiniz
Şüphesiz ikiniz
(erkek)
 
إِنَّـكَ 7
(İnneke)
 
Gerçekten sen
Şüphesiz sen
(erkek)
 
 
 
 
Muhatab (erkek)
 
إِنَّـكُنَّ 12
(İnnekunne)
 
Gerçekten siz
Şüphesiz siz
(bayan)
 
إِنَّـكُمَا 11
(İnnekumâ)
 
Gerçekten ikiniz
Şüphesiz ikiniz
(bayan)
 
إِنَّـكِ 10
(İnneki)
 
Gerçekten sen
Şüphesiz sen
(bayan)
 
 
 
 
Muhataba (bayan)
 
إِنَّـنَا 15
(İnnenâ)
 
Gerçekten biz
Şüphesiz biz
 
إِنَّـنَا 14
(İnnenâ)
 
Gerçekten ikimiz
Şüphesiz ikimiz
 
إِنَّـنِي 13
(İnnenî)
 
Gerçekten ben
Şüphesiz ben
 
 
 
Nefsi mütekellim
(cinsiyet farkı yok)

 

 

 

 

 

 


Not: 13 numaralı çekimde, inne ile  ye zamiri arasına, inne’nin sondaki harekesinin bozulmaması için koruma nunu denen bir nun ( ن) konmuştur.

 

 
  
 

ARAPÇA MUTTASIL (BİTİŞİK) ZAMİRLERİN (MA’A مع) İLE KULLANILIŞI:

 


 
 
Arapça’da (ma’a) edatı, isimlerden önce kullanılır. Ve eğer, cümlenin başında kullanılmıyorsa, (beraber, ile, …-le) anlamı verir.

Bu anlamda kullanılacaksa, kendisinden sonra gelecek isim, insanı ifade eden bir isim olur.


 
beraber, ile, …-le
 
Ma’a
 
مَعَ
 
Oğlan çocuğu
 
El-veled
 
اَلْوَلَدُ
 
Çocukla, çocuk ile, çocukla beraber
 
Ma’a’l-veledi
 
مَعَ الْوَلَدِ
 

Örnek cümle:

 
ذهَبَ عُمَرُ  مَعَ  الْوَلَدِ
 
Zehebe Umar ma’a’l-veledi
 
Ömer, çocukla beraber gitti.
 
 
مع) kendinden sonra gelen kelimelerin sonunu etkileyen bir edattır.

Bu etki, o kelimenin kaç kişiyi ve hangi cinsiyette kişiyi gösterdiğine göre değişir.

Bu kelimelerin örneklerini önce normal şekilleriyle, sonra başlarına  ( مع) eklendikten sonra görelim:


 
 
Anlamı
 
Okunuşu
 
Arapça
 
Gramer özelliği
 
Bir öğretmen (erkek)
 
El-muallimu
 
اَلْمُعَلِّمُ
 
1 adet eril
 
Bir öğretmen (bayan)
 
El-muallimetu
 
اَلْمُعَلِّمَةُ
 
1 adet dişil
 
İki öğretmen  (erkek)
 
El-muallimâni
 
اَلْمُعَلِّمَانِ
 
2 adet eril
 
İki öğretmen (bayan)
 
El-muallimetâni
 
اَلْمُعَلِّمَتَانِ
 
2 adet dişil
 
Öğretmenler (erkek)
 
El-muallimûne
 
اَلْمُعَلِّمُونَ
 
Kurallı eril çoğul
 
Öğretmenler (bayan)
 
El-muallimâtu
 
اَلْمُعَلِّمَاتُ
 
Kurallı dişil çoğul
 
Oğlanlar
 
El-evlâdu
 
اَلْأَوْلَادُ
 
Düzensiz (kırık) çoğul
 
 
 
Bu kelimelerin başlarına (مع) eklendikten sonra, sonlarında meydana gelen değişiklikler: 
Anlamı
 
Okunuşu
 
Arapça
 
Gramer özelliği
 
Bir öğretmenle (erkek)
 
Ma’a’l-muallimi
 
  مَعَ الْمُعَلِّمِ
 
1 adet eril
 
Bir öğretmenle (bayan)
 
Ma’a’l-muallimeti
 
مَعَ  الْمُعَلِّمَةِ
 
1 adet dişil
 
İki öğretmenle  (erkek)
 
Ma’a’l-muallimeyni
 
مَعَ  الْمُعَلِّمَيْنِ
 
2 adet eril
 
İki öğretmenle (bayan)
 
Ma’a’l-muallimeteyni
 
مَعَ الْمُعَلِّمَتَيْنِ
 
2 adet dişil
 
Öğretmenlerle (erkek)
 
Ma’a’l-muallimîne
 
مَعَ  الْمُعَلِّمِينَ
 
Kurallı eril çoğul
 
Öğretmenlerle  (bayan)
 
Ma’a’l-muallimâti
 
مَعَ الْمُعَلِّمَاتِ
 
Kurallı dişil çoğul
 
Oğlanlarla (erkek)
 
Ma’a’l-evlâdi
 
مَعَ  َالْأَوْلَادِ
 
Düzensiz (kırık) çoğul
 
Eğer, insanı ifade eden ismi kullanmayacak, zamir kullanacaksak:

Örnek: “onunla beraber, seninle beraber” vs. diyeceksek

(مع) edatını, Arapça’da “muttasıl zamirler” olarak adlandırılan bitişik zamirlere ekleriz.


 
 
مَعَـهُـمْ 3
(Ma’ahum)
 
Onlarla
Onlarla beraber
 (erkek)
 
مَعَـهُـمَا 2
(Ma’ahumâ)
 
O ikisiyle
O ikisiyle beraber
 (erkek)
 
مَعَهُ 1
(Ma’ahu)
 
Onunla
Onunla beraber
(erkek)
 
 
 
 
Gâib
 (erkek)
 
مَعَهُـنَّ 6
(Ma’ahunne)
 
Onlarla
Onlarla beraber
 (bayan)
 
مَعَـهُـمَا 5
(Ma’ahumâ)
 
O ikisiyle
O ikisiyle beraber
 (bayan)
 
مَعَـهَا 4
(Ma’ahâ)
 
Onunla
Onunla beraber
 (bayan)
 
 
 
Gâibe (bayan)
 
مَعَـكُمْ 9
(Ma’akum)
 
Sizinle
Sizinle beraber
(erkek)
 
مَعَـكُمَا 8
(Ma’akumâ)
 
İkinizle
İkinizle beraber
 (erkek)
 
مَعَـكَ 7
(Ma’ake)
 
Seninle
Seninle beraber
(erkek)
 
 
 
Muhatab (erkek)
 
مَعَـكُنَّ 12
(Ma’akunne)
 
Sizinle
Sizinle beraber
 (bayan)
 
مَعَـكُمَا 11
(Ma’akumâ)
 
İkinizle
İkinizle beraber
 (bayan)
 
مَعَـكِ 10
(Ma’aki)
 
Seninle
Seninle beraber
(bayan)
 
 
 
 
Muhataba (bayan)
 
مَعَنَا 15
(Ma’anâ)
 
Bizimle
Bizimle beraber
 
مَعَنَا 14
(Ma’anâ)
 
İkimizle
İkimizle beraber
 
مَعِي 13
(Ma’î)
 
Benimle
Benimle beraber
 
 
 
Nefsi mütekellim
(cinsiyet farkı yok)
 
 
 
 
 
Eğer  (مع ma’a) edatını, soru cümlesi olmayan, düz bir cümlenin başında kullanırsak anlamı ve kullanımı değişir.
 
O zaman, (معma’a) dan sonra gelen kelimenin insanı ifade eden bir kelime olması gerekmez. Eşya vs. de olabilir. Ve çeviriye (…..var)kelimesini ekleriz.
 
 
 
مَعِي   ثَلَاثَةُ   دَرَاهِم
 
Maî selâsetu derâhim
 
Beraberimde (yanımda) 3 dirhem (para) var.
 
 
 
 
 
Bu kullanıma göre anlamı:
 
 
مَعَـهُـمْ 3
(Ma’ahum)
 
Onlarda var
Onların yanında var
Onların beraberinde var
(erkek)
 
مَعَـهُـمَا 2
(Ma’ahumâ)
 
O ikisinde var
O ikisinin yanında var
O ikisinin beraberinde var
(erkek)
 
مَعَهُ 1
(Ma’ahu)
 
Onda var
Onun yanında var
Onun beraberinde var
(erkek)
 
 
 
 
 
Gâib
 (erkek)
 
مَعَهُـنَّ 6
(Ma’ahunne)
 
Onlarda var
Onların yanında var
Onların beraberinde var(bayan)
 
مَعَـهُـمَا 5
(Ma’ahumâ)
 
O ikisinde var
O ikisinin yanında var
O ikisinin beraberinde var
(bayan)
 
مَعَـهَا 4
(Ma’ahâ)
 
Onda var
Onun yanında var
Onun beraberinde var
(bayan)
 
 
 
 
 
Gâibe 
(bayan)
 
مَعَـكُمْ 9
(Ma’akum)
 
Sizde var
Sizin yanınızda var
Sizin beraberinizde var
(erkek)
 
مَعَـكُمَا 8
(Ma’akumâ)
 
İkinizde var
İkinizin yanında var
İkinizin beraberinde var
(erkek)
 
مَعَـكَ 7
(Ma’ake)
 
Sende var
Senin yanında var
Senin beraberinde var(erkek)
 
 
 
 
 
Muhatab (erkek)
 
مَعَـكُنَّ 12
(Ma’akunne)
 
Sizde var
Sizin yanınızda var
Sizin beraberinizde var
(bayan)
 
مَعَـكُمَا 11
(Ma’akumâ)
 
İkinizde var
İkinizin yanında var
İkinizin beraberinde var
(bayan)
 
مَعَـكِ 10
(Ma’aki)
 
Sende var
Senin yanında var
Senin beraberinde var(bayan)
 
 
 
Muhataba (bayan)
 
مَعَنَا 15
(Ma’anâ)
 
Bizde var
Bizim yanımızda var
Bizim beraberimizde var
 
 
مَعَنَا 14
(Ma’anâ)
 
Bizde var
Bizim yanımızda var
Bizim beraberimizde var
 
 
مَعِي 13
(Ma’î)
 
Bende var
Benim yanımda var
Benim beraberimde var
 
 
 
Nefsi mütekellim
(cinsiyet farkı yok)
 
 
Soru cümlesi yapacaksak, soru edatını başa getiririz.
 
ÖRNEK CÜMLE:
 
 
هَلْ  مَعَكَ  أَحَدٌ  ؟
 
Hel ma’ake ehadun?
 
Yanında birisi var mı? / Beraberinde birisi var mı?
(Bu soru bir erkeğe soruluyor)
 
 
 
-mı?
 
Hel
 
هَلْ
 
Bir, birisi
 
Ehad
 
أَحَد


 


 
 Muttasıl Zamirlerin Enne İle Kullanımı
 
 
 
 

( أَنَّ Enne) edatının bitişik zamirlerle kullanımı:

 

 
 
 
 
أَنَّـهُـمْ 3
(Ennehum)
 
Onların …-dıklarını
 (erkek)
 
 
أَنَّـهُـمَا 2
(Ennehumâ)
 
O ikisinin …-dığını
(erkek)
 
أَنَّـهُ 1
(Ennehu)
 
Onun. ..-dığını
 (erkek)
 
 
 
 
 
Gâib
 (erkek)
 
أَنَّـهُـنَّ 6
(Ennehunne)
 
Onların …-dıklarını
 (bayan)
 
 
أَنَّـهُـمَا 5
(Ennehumâ)
 
O ikisinin …-dığını
 (bayan)
 
أَنَّـهَا 4
(Ennehâ)
 
Onun…-dığını
(bayan)
 
 
 
 
Gâibe (bayan)
 
أَنَّـكُمْ 9
(Ennekum)
 
Sizin…-dığınızı
(erkek)
 
 
أَنَّـكُمَا 8
(Ennekumâ)
 
İkinizin….-dığını
(erkek)
 
أَنَّـكَ 7
(Enneke)
 
Senin…-dığını
 (erkek)
 
 
 
 
Muhatab (erkek)
 
أَنَّـكُنَّ 12
(Ennekunne)
 
Sizin…-dığınızı
 (bayan)
 
 
أَنَّـكُمَا 11
(Ennekumâ)
 
İkinizin….-dığını
 (bayan)
 
أَنَّـكِ 10
(Enneki)
 
Senin…-dığını
 (bayan)
 
 
 
 
Muhataba (bayan)
 
أَنَّـنَا 15
(Ennenâ)
 
…-dığımızı
 
 
أَنَّـنَا 14
(Ennenâ)
 
…-dığımızı
 
أَنَّـنِي 13
(Ennenî)
 
…-dığımı
 
 
 
Nefsi mütekellim
(cinsiyet farkı yok)
 
 
 
 
ÖRNEK:
 
 
سَمِعْتُ  أَنَّهَا  مَدِينَةٌ  رَائِعَةٌ
 
Semiğtu ennehâ medînetun râiatun
 
Onun harika bir şehir olduğunu duydum.
 
(Tablodaki 4 numaralı çekim kullanılmıştır. Arapçada şehir dişil sayılır)
 
 
 
 

Not: 13 numaralı çekim  أنِّيennî olarak da gelebilir.

İlgili Makaleler