Arapça Fiil Çekimleri

Arapça İnne Muhakkak Edatı Ve Muttasıl Zamirlerle Kullanımı

 

Bu edat “gramere göre isim sayılan” bir kelimenin başına getirilebilir.
إِنَّ   الْوَلَدَ   ذكِيٌّ
İnne’l-velede zekiyyun.
Gerçekten oğlan zeki.
Bu cümlede (veled) isminin başında kullandık.
Bazen üstteki cümledeki gibi bir isim kullanmak istemeyebiliriz.
O isim, (kaç kişiyi ve hangi cinsiyetteki kişiyi) gösteriyorsa ona uygun zamiri kullanırız.
Bu edatı, bir zamirin başına getirip (Gerçekten o…, gerçekten sen, gerçekten ikiniz…, ) diye kullanabiliriz.
Türkçe’de bunu kişi zamirleri ile yapıyoruz.
Ama Arapça’da bunu kişi zamirleri olan ((هُوَ – أَنْتَ – أَنَا (ben, sen, o) gibi zamirlerle değil, sahiplik bildiren (benim, senin, onun) gibi zamirleri kullanarak yapıyoruz.
Ama Türkçe’ye, sanki kişi zamirlerini kullanmış gibi çeviriyoruz.
Ör:
Gerçekten, şüphesiz, doğrusu
إِنَّ
Sen (erkek)                                                                                                           (kişi zamiri)
أَنْتَ
Senin  (erkek)                                          (sahiplik zamiri)
كَ
İnne + sahiplik zamiri:
Gerçekten sen.., şüphesiz sen.., doğrusu sen…
İnneke
إِنَّـكَ

 


İnne’nin Muttasıl Zamirlerle Kullanımı

إِنَّـهُـمْ 3
(İnnehum)
Gerçekten onlar
Şüphesiz onlar
(erkek)
إِنَّـهُـمَا 2
(İnnehumâ)
Gerçekten o ikisi
Şüphesiz o ikisi
(erkek)
إِنَّـهُ 1
(İnnehu)
Gerçekten o
Şüphesiz o
(erkek)
Gâib
 (erkek)
إِنَّـهُـنَّ 6
(İnnehunne)
Gerçekten onlar
Şüphesiz onlar
(bayan)
إِنَّـهُـمَا 5
(İnnehumâ)
Gerçekten o ikisi
Şüphesiz o ikisi
(bayan)
إِنَّـهَا 4
(İnnehâ)
Gerçekten o
Şüphesiz o
(bayan)
Gâibe (bayan)
إِنَّـكُمْ 9
(İnnekum)
Gerçekten siz
Şüphesiz siz
(erkek)
إِنَّـكُمَا 8
(İnnekumâ)
Gerçekten ikiniz
Şüphesiz ikiniz
(erkek)
إِنَّـكَ 7
(İnneke)
Gerçekten sen
Şüphesiz sen
(erkek)
Muhatab (erkek)
إِنَّـكُنَّ 12
(İnnekunne)
Gerçekten siz
Şüphesiz siz
(bayan)
إِنَّـكُمَا 11
(İnnekumâ)
Gerçekten ikiniz
Şüphesiz ikiniz
(bayan)
إِنَّـكِ 10
(İnneki)
Gerçekten sen
Şüphesiz sen
(bayan)
Muhataba (bayan)
إِنَّـنَا 15
(İnnenâ)
Gerçekten biz
Şüphesiz biz
إِنَّـنَا 14
(İnnenâ)
Gerçekten ikimiz
Şüphesiz ikimiz
إِنَّـنِي 13
(İnnenî)
Gerçekten ben
Şüphesiz ben
Nefsi mütekellim
(cinsiyet farkı yok)

 

Not: 13 numaralı çekimde, inne ile  ye zamiri arasına, inne’nin sondaki harekesinin bozulmaması için koruma nunu denen bir nun ( ن) konmuştur.

İlgili Makaleler