Arapça Dilbilgisi Sarf Nahiv

ARAPÇA EN ÇOK KULLANILAN KELİMELER

ARAPÇA EN ÇOK KULLANILAN KALIPLAR KELİMELER

آمين  1 : Kabul et! anlamında emir fiilidir.
الآنَ – 2 : Şimdi anlamında zaman zarfı olarak gelir.
آنفاً – 3 : Yakında anlamlında zaman zarfı olarak gelir.
أبداً – 4 : Ebedi anlamında gelecek zaman zarfıdır.
آه – 5 : Üzüntü ifadesi olarak kullanılan fiilimsi isimdir.
إجماعا – 6 : Topluca, icmaen anlamında mastar.
أجلْ – 7 : Evet anlamında cevap harfidir.
جميعاً – 8 : Tekit olarak mensubtur.
إذ ذاك – 9 : İşte böylece! anlamında إذ zarf, ذاك mübteda.
إذما – 10 : Cezm eden şart harfi.
أصلاً – 11 : Aslında anlamında zarfı zaman veya hal üzere mensubtur.
أفٍّ – 12 : Sıkıntı ifadesi olarak kullanılan fiilimsi isimidir.
ألا- 13 : Başlangıç ve dikkat çekme harfidir.
اللَّهُمّ – 14 : Ey Allahım! Anlamında münada..
إليك – 15 : Al! veya uzaklaş! Anlamında kullanılan emir fiili isimidir.
أَم- 16 : Atıf harfidir.
أمّا – 17 : Şart, fasıl ve takid harfidir.
إمّا – 18 : Fasıl ve vav-ı atıftan sonra tercih harfidir.
أمسِ – 19 : Dün anlamında zarfı zamandır.
إنّ : أن – 20 ’ den muhaffefe olarak masdariye, müfessire veya zaid olarak
gelir.
أهلاً وسهلاً – 21 : Hoş geldin! Anlamında mahzuf fiilin mefulü bihidir.
Takdiri: حللتَ أهلاً ونزلتَ سهلاً
أيّضا – 22 : Aynı şekilde anlamında mefulü mutlak veya haldir.
أيّم الله – 23 : Yemin ismi. Allah’ın yemini (sağ) kasemimdir anlamındadır.
إيهِ – 24 : Devam et! veya çabuk ol! anlamında emir fiili ismidir.
إيها – 25 : Sus! anlamında emir filli ismidir.
بأجمعهم – 26 : Hepsi anlamında, ب (ba) zaid, أجمعهم tekid ifadesidir.
البتّة – 27 : Elbette. Mastar olarak isimi mensub.
بخٍ. – 28 : Güzel görüyorum anlamında fiil ismidir.

بسّْ – 29 : Yeter anlamında emir fiili ismidir.
بطآن – 30 : Yavaşladı anlamında mazi fiili ismidir.
بعدُ – 31 : Sonra anlamında zaman zarfıdır.
بغتةً – 32 : Ansızın anlamında mastar, hal üzere mensub.
بَيْدَ – 33 : Ancak anlamında istisna üzere mensub.
تارةً – 34 : Bazen anlamında zarf veya mastar.
تبّاً – 35 : Mahzuf fiilin mefulü mutlakıdır. Allah ona hüsran ve helak
versin! anlamındadır.
تترى – 36 : Peş peşe gelen, ardışık anlamlarındadır. Hal üzere
mensubtur.
تعساً – 37 : Helak anlamında mahzuf fiilin mefulü mutlakıdır.
جدّاً – 38 : Cidden anlamında hal veya mazhuf mastarın sıfatıdır.
جمعاء – 39 : Tekit olarak kullanılır.
حاشا – 40 : Tenzih ve istisna edatıdır.
حذار – 41 : Kaçın! Sakın! anlamında emir fili ismidir.
حقّاً – 42 : Hakkan anlamında mefulü mutlaktır.
حمدا – 43 : Hamden anlamında mefulü mutlaktır.
حيَّ – 44 : Gel! anlamında emir fiili ismidir.
خاصّةً – 45 : Hassaten, özellikle anlamında mefulü mutlaktır.
خلا – 46 : İstisna edatıdır.
خلافاً – 47 : Hilafına anlamında mefulü mutlaktır.
دائماً – 48 : Daimen anlamında zaman zarfıdır.
دونك – 49 :Al! anlamında emir fiili ismidir.
ذات – 50 : Sahip manasında ( ذو ) edatının müennesidir.
رويدَ – 51 : Ağır ol! anlamında emir fiili ismidir.
ريثَ – 52 : Gecikmek, oyalanmak anlamında zaman zarfıdır.
سبحانَ – 53 : Tenzih ifadesi olarak mefulü mutlaktır.

سرعانَ – 54 : Çabuk ol! anlamında mazi fiili ismidir.
سمعاً وطاعةً – 55 : İşitip itaat etmek anlamında mefulü mutlaktır.
شتّانَ – 56 : Ayrıldı anlamında mazi fili ismidir.
صه – 57 : Sus! anlamında emir fili isimi.
ضحىً – 58 : Zarfı zamandır.
طَوالَ – 59 : …boyunca anlamında zarf.
طوعاً وآرهاً – 60 : İsteyerek ve istemeyerek anlamında mastardır.
عجباً – 61 : Şaşırma ifadesi, mefulü mutlaktır.
عدا – 62 : İsitsna harfidir.
عليك – 63 : Sana gerekir, bırakma! anlamında emir fiili ismidir.
غالباً – 64 : Çoğunlukla anlamında isimdir.
غداً – 65 : Yarın anlamında zaman zarfıdır.
غَيْر – 66 : İsitisna edatıdır.
فرادى – 67 : Tek tek anlamındadır. Hal olarak mensubtur.
فضلاً – 68 : Bunun yanında, üstüne üstelik anlamlarında kullanılır.
الفاء : فقط – 69 tertib içindir. قط yeter! anlamında fiil ismidir.
قاطبةً – 70 : Hep beraber, hep birden anlamında hal olarak mensubtur.
قطُّ – 71 : Mazi fiilden sonra hiç, asla! anlamlarında kullanılır.
آذا – 72 : Yine, aynı şekilde anlamlarında kullanılır.
آأيّن – 73 : Nice, çok anlamında çokluk edatıdır.
آافّةً – 74 : Tüm anlamında hal üzere mensuptur.
آلا وآلتا – 75 : İkisi birden, her ikisi de anlamında manevi tekid
edatıdırlar.
آم – 76 : İki ayrı anlamda kullanılır. Soru ismi ve ne kadar, nice
anlamında çokluk ismi olarak.
آما – 77 : Aynı şekilde, ayrıca gibi anlamlarda kullanılır.
آيفَ – 78 : Soru edatıdır

آيفما – 79 : Şart – ceza edatıdır.
آرّتين – 80 : İki kera! anlamında mastardır.
لبيكَ – 81 : Emret, buyur geldim! anlamlarında kullanılır.
عِند : لدنْ – 82 gibi zaman ve mekân zarfıdır.
لديّ – 83 : Benim yanımda anlamında zarftır.
لولا – 84 : Olmamış olsa anlamındadır.
ليت شعري – 85 : Temenni ifadesidir.
ليلَ نهارَ – 86 : Gece gündüz anlamında zaman zarfıdır.
مذ – 87 : Zaman zarfı ve harfi cer olarak kullanılır.
مرارا – 88 : Tekrar anlamında kullanılır.
مرحباً – 89 : Mefulu mutlaktır.
معَ – 90 : Beraber anlamında zarftır.
مكانكَ – 91 : Yerinde dur! Anlamında emir fiili ismidir.
مه – 92 : Yapma, etme! Anlamında emir fiili ismidir.
مهما – 93 : Her ne ki! anlamında şart edatıdır.
ناهيك – 94 : Nerde kaldı ki.. anlamında hal olarak mensubtur.
ها – 95 : İşte! anlamında işaret ismi ve cümle başlarında kullanılan
tembih harfidir.
هاتِ – 96 : Ver! Anlamında emir fiili ismidir.
هبْ – 97 : Varsay k!i anlamında camid fiildir.
هلُمَّ – 98 : Beri gel, beri getir! Anlamında emir fiili ismidir.
هلمّ جرّاً – 99 : Gel! anlamında emir fiili ismidir.
هيّا – 100 : Çabuk ol! Anlamında emir fiili ismidir.
هيهاتَ – 101 : Uzak oldu anlamında mazi fiili ismidir.
وا – 102 : Nudbe edatıdır. Vay! Anlamında kullanılır.
وراءك – 103 : Geride kal! Anlamında emir fiili ismidir.
ويْ – 104 : Hayret ifadesidir.
ويحٌ – وَيْلٌ – 105 : Vay haline! Helak olsun! Anlamlarında kullanılır.
يا – 106 : Nida edatıdır.
يداً بيدٍ – 107 : Elden ele anlamındadır..

İlgili Makaleler