Arapça Fiil Çekimleri

Arapça Telefon Etmek – Aramak Fiili Tüm Çekimleri

 

Bu fiil daha çok  (Levantin – Şam)  lehçesinde, (Suriye – Lübnan civarı) kullanılır.                    

 

هُمْ  لَنْ  يُـتَلْفِـنُوا 3       هُمَا  لَنْ  يُـتَلْفِـنَا 2        هُوَ  لَنْ  يُـتَلْفِـنَ 1

(Hum len yutelfinû)    (Humâ len yutelfinâ)   (Huve len yutelfine)   

                       

Onlar aramayacaklar  O ikisi aramayacak     O aramayacak  

Onlar telefon etmeyecekler  O ikisi telefon etmeyecek    O telefon etmeyecek  

هُنَّ  لَنْ  يُـتَلْفِـنَّ  6       هُمَا  لَنْ  تُـتَلْفِـنَا 5        هِيَ  لَنْ  تُـتَلْفِـنَ 4      

(Hunne len yutelfinne)        (Humâ len tutelfinâ)   (Hiye len tutelfine)    

                       

Onlar aramayacaklar  O ikisi aramayacak     O aramayacak  

Onlar telefon etmeyecekler  O ikisi telefon etmeyecek    O telefon etmeyecek  

أَنْتُمْ  لَنْ  تُـتَلْفِـنُوا 9       أَنْتُمَا  لَنْ  تُـتَلْفِـنَا 8       أَنْتَ  لَنْ  تُـتَلْفِـنَ 7       

(Entum len tutelfinû)  (Entumâ len tutelfinâ) (Ente len tutelfine)    

                       

Siz aramayacaksınız    İkiniz aramayacaksınız        Sen aramayacaksın   

Siz telefon etmeyeceksiniz   İkiniz telefon etmeyeceksiniz       Sen telefon etmeyeceksin       

أَنْتُنَّ  لَنْ  تُـتَلْفِـنَّ 12      أَنْتُمَا  لَنْ  تُـتَلْفِـنَا 11     أَنْتِ  لَنْ  تُـتَلْفِـنِي 10   

(Entunne len tutelfinne)      (Entumâ len tutelfinâ) (Enti len tutelfinî)      

                       

Siz aramayacaksınız    İkiniz aramayacaksınız        Sen aramayacaksın   

Siz telefon etmeyeceksiniz   İkiniz telefon etmeyeceksiniz       Sen telefon etmeyeceksin       

نَحْنُ  لَنْ  نُـتَلْفِـنَ 15      نَحْنُ  لَنْ  نُـتَلْفِـنَ 14      أَنَا  لَنْ  أُتَـلْفِـنَ 13

(Nahnu len nutelfine) (Nahnu len nutelfine) (Ene len nutelfine)    

                       

Biz aramayacağız       İkimiz aramayacağız   Ben aramayacağım    

Biz telefon etmeyeceğiz       İkimiz telefon etmeyeceğiz  Ben telefon etmeyeceğim   

ARADI (telefonla) / TELEFON ETTİ تلفن telfene fiilinin istikbal (gelecek zaman) olumlu çekimi:                    

                       

Bu fiil daha çok  (Levantin – Şam)  lehçesinde, (Suriye – Lübnan civarı) kullanılır.                    

                       

Fasih arapçada, olumlu gelecek zaman için fiilin başına ( س  se)                   

Ammicede ( رح   rah)                

Mısır lehçesinde (هـ h) getirilir.                   

                       

                       

                       

                       

هُمْ  سَيُـتَلْفِـنُونَ 3        هُمَا  سَيُـتَلْفِـنَانِ 2       هُوَ  سَيُـتَلْفِـنُ 1  

(Hum seyutelfinûne)   (Humâ seyutelfinâni)  (Huve seyutelfinu)    

                       

Onlar arayacaklar       O ikisi arayacak  O arayacak       

Onlar telefon edecekler       O ikisi telefon edecek  O telefon edecek       

هُنَّ  سَيُـتَلْفِـنَّ  6 هُمَا  سَتُـتَلْفِـنَانِ 5       هِيَ  سَتُـتَلْفِـنُ 4

(Hunne seyutelfinne)  (Humâ setutelfinâni)   (Hiye setutelfinu)      

                       

Onlar arayacaklar       O ikisi arayacak  O arayacak       

Onlar telefon edecekler       O ikisi telefon edecek  O telefon edecek       

أَنْتُمْ  سَتُـتَلْفِـنُونَ 9       أَنْتُمَا  سَتُـتَلْفِـنَانِ 8       أَنْتَ  سَتُـتَلْفِـنُ 7 

(Entum setutelfinûne) (Entumâ setutelfinâni)        (Ente setutelfinu)      

                       

Siz arayacaksınız        İkiniz arayacaksınız    Sen arayacaksın

Siz telefon edeceksiniz        İkiniz telefon edeceksiniz(erkek)  Sen telefon edeceksin

أَنْتُنَّ  سَتُـتَلْفِـنَّ 12        أَنْتُمَا  سَتُـتَلْفِـنَانِ 11     أَنْتِ  سَتُـتَلْفِـنِينَ 10     

(Entunne setutelfinne)        (Entumâ setutelfinâni)        (Enti setutelfinîne)     

                       

Siz arayacaksınız        İkiniz arayacaksınız    Sen arayacaksın

Siz telefon edeceksiniz        İkiniz telefon edeceksiniz    Sen telefon edeceksin

نَحْنُ  سَنُـتَلْفِـنُ 15       نَحْنُ  سَنُـتَلْفِـنُ 14       أَنَا  سَأُتَـلْفِـنُ 13  

(Nahnu senutelfinu)   (Nahnu senutelfinu)   (Ene seutelfinu)

                       

Biz arayacağız    İkimiz arayacağız       Ben arayacağım

Biz telefon edeceğiz    İkimiz telefon edeceğiz       Ben telefon edeceğim

                        

 

 

ARADI (telefonla) / TELEFON ETTİ تلفن telfene fiilinin emri hazır (emir) çekimi:          

Bu fiil daha çok  (Levantin – Şam)  lehçesinde, (Suriye – Lübnan civarı) kullanılır.                    

           

 

أَنْتُمْ  تَلْفِـنُوا 3      أَنْتُمَا  تَلْفِـنَا 2      أَنْتَ  تَلْفِـنْ 1      

 

(Entum telfinû)  (Entumâ telfinâ) (Ente telfin)      

 

                       

 

Siz arayın !        İkiniz arayın !     Sen ara !  

 

Siz telefon edin !        İkiniz telefon edin !     Sen telefon et ! 

 

أَنْتُنَّ  تَلْفِـنَّ 6       أَنْتُمَا  تَلْفِـنَا 5      أَنْتِ  تَلْفِـنِي 4    

 

(Entunne telfinne)      (Entumâ telfinâ) (Enti telfinî)      

 

                       

 

Siz arayın !        İkiniz arayın !     Sen ara !  

 

Siz telefon edin !        İkiniz telefon edin !     Sen telefon et ! 

 

                        

 

ARADI (telefonla) / TELEFON ETTİ تلفن telfene fiilinin nehyi hazır çekimi:                       

 

                       

 

Bu fiil daha çok  (Levantin – Şam)  lehçesinde, (Suriye – Lübnan civarı) kullanılır.     

                       

 

أَنْتُمْ لَا  تُـتَلْفِـنُوا 3 أَنْتُمَا لَا  تُـتَلْفِـنَا 2 أَنْتَ لَا  تُـتَلْفِـنْ 1 

 

(Entum lâ tutelfinû)    (Entumâ lâ tutelfinâ)   (Ente lâ tutelfin)

 

                       

 

Siz aramayın !    İkiniz aramayın !        Sen arama !     

 

Siz telefon etmeyin !   İkiniz telefon etmeyin !       Sen telefon etme !     

 

أَنْتُنَّ لَا  تُـتَلْفِـنَّ 6  أَنْتُمَا لَا  تُـتَلْفِـنَا 5 أَنْتِ لَا  تُـتَلْفِـنِي 4

 

(Entunne lâ tutelfinne)        (Entumâ lâ tutelfinâ)   (Enti lâ tutelfinî)

 

                       

 

Siz aramayın !    İkiniz aramayın !        Sen arama !     

 

Siz telefon etmeyin !   İkiniz telefon etmeyin !       Sen telefon etme !     

 

ARADI (telefonla) / TELEFON ETTİ تلفن telfene fiilinin muzari (şimdiki ve geniş zaman) olumsuz çekimi:                

 

Bu fiil daha çok  (Levantin – Şam)  lehçesinde, (Suriye – Lübnan civarı) kullanılır.                    

 

 

هُمْ لَا  يُـتَلْفِـنُونَ 3 هُمَا لَا  يُـتَلْفِـنَانِ 2        هُوَ لَا  يُـتَلْفِـنُ 1   

 

(Hum lâ yutelfinûne)  (Humâ lâ yutelfinâni)  (Huve lâ yutelfinu)    

 

                       

 

Onlar aramıyorlar       O ikisi aramıyor  O aramıyor       

 

Onlar telefon etmiyorlar      O ikisi telefon etmiyor O telefon etmiyor      

 

هُنَّ لَا  يُـتَلْفِـنَّ  6  هُمَا لَا  تُـتَلْفِـنَانِ 5        هِيَ لَا  تُـتَلْفِـنُ 4 

 

(Hunne lâ yutelfinne)  (Humâ lâ tutelfinâni)   (Hiye lâ tutelfinu)      

 

                       

 

Onlar aramıyorlar       O ikisi aramıyor  O aramıyor       

 

Onlar telefon etmiyorlar      O ikisi telefon etmiyor O telefon etmiyor      

 

أَنْتُمْ لَا  تُـتَلْفِـنُونَ 9        أَنْتُمَا لَا  تُـتَلْفِـنَانِ 8       أَنْتَ لَا  تُـتَلْفِـنُ 7 

 

(Entum lâ tutelfinûne) (Entumâ lâ tutelfinâni)        (Ente lâ tutelfinu)      

 

                       

 

Siz aramıyorsunuz      İkiniz aramıyorsunuz  Sen aramıyorsun       

 

Siz telefon etmiyorsunuz     İkiniz telefon etmiyorsunuz(erkek)       Sen telefon etmiyorsun       

 

أَنْتُنَّ لَا  تُـتَلْفِـنَّ 12        أَنْتُمَا لَا  تُـتَلْفِـنَانِ 11     أَنْتِ لَا  تُـتَلْفِـنِينَ 10     

 

(Entunne lâ tutelfinne)        (Entumâ lâ tutelfinâni)        (Enti lâ tutelfinîne)     

 

                       

 

Siz aramıyorsunuz      İkiniz aramıyorsunuz  Sen aramıyorsun       

 

Siz telefon etmiyorsunuz     İkiniz telefon etmiyorsunuz  Sen telefon etmiyorsun      

 

نَحْنُ لَا  نُـتَلْفِـنُ 15        نَحْنُ لَا  نُـتَلْفِـنُ 14        أَنَا لَا  أُتَـلْفِـنُ 13  

 

(Nahnu lâ nutelfinu)   (Nahnu lâ nutelfinu)   (Ene lâ utelfinu)

 

                       

 

Biz aramıyoruz   İkimiz aramıyoruz       Ben aramıyorum

 

Biz telefon etmiyoruz  İkimiz telefon etmiyoruz      Ben telefon etmiyorum       

 

 

 

İlgili Makaleler