Etiket: esmaul hamse

Arapçada Beş İsim Esmaul Hamse

Arapçada Beş İsim Esmaul Hamse أَبٌ “baba”, أَخٌ “erkek kardeş”, حَمٌ “kayınpeder”, فَمٌ “ağız”, ذُو “Sahip” kelimelerinden oluşan beş ismin i‘râbının özel durumuna geçmeden önce i‘râb konusunda daha önceki ünitelerde verilmiş olan bazı bilgileri hatırlatmamız yararlı olacaktır. İ‘râb: Kelime sonlarındaki hareke veya harflerin, kelimenin başına gelen âmillerin değişmesi sebebiyle değişmesine i‘râb denir. Sonlarındaki hareke veya harfleri değişen kelimeler mu’rabdır. Örnekler: öğrenciyi gördüm رأيْتُ الطَّالبَ ،öğrenci geldi...

Esmaul Hamse Arapçada Beş İsim – Görsel

Esmaul Hamse Arapçada Beş İsim - Görsel    Pages: 1 2 3 Pages: 1 2 3 Pages: 1 2 3 Pages: 1 2 3   Pages: 1 2 3       Pages: 1 2 3