Ana Sayfa Mecrur Nedir

Mecrur Nedir

Harfi Cer‘ler, Lafzî Semâi Âmillerdir.  Harfi cer, câr olarak da anılır ve “Himaye altındaki kimse veya nesne” anlamındadır. Fiil veya fiil mânasında olan şeyin mânasını, kendilerinden sonra gelen isim veya zamire çekerler.

CÂR kelimesinin anlamı Medine Şehir Devleti Anayasası’nda (40.madde) şöyle açıklanmış : “Himaye altındaki kimse (CÂR), kendisini himaye eden kimse ile aynı konumdadır. Ne kendisine zulme dilecek, ne de kendisinin zülm etmesine izin verilecek.

Ayrıca şunlarda söylenebilir : Harfi Cer‘ler ; 

(1) Fiilin mânasını mecrur_isme çeker.

(2) Fâile değil de, fiile muzâf görevini yükler.

(3) Mecrûr_ismi, muzâfun ileyh (muzafun fâili) olarak görevlendirir.

Bu nedenle Ayet-i Kerimenin fâil, fiilinden sorumlu değildir ama, harficer ve mecrur’un yüklediği sıfattan veya vasıfdan sorumludur. Meselâ : “Kalem ile yazdım.” terkibinde, yazma fiilinden sorumlu değilim ama, yazdıklarımdan sorumluyum. gibi. Lâzım fiil, mefulünü harficer ile alır.

Harfi Cer’ler, sadece bir tek ismi veya zamiri cer ederler ve bu kelimeye “Mecrur” denir. Harfi cer’in mecrur ile birlikte, mânaca alâkalı (âid, bağlı) olduğu kelimeye “Müteallak” denir.

Şöyle de tarif edilebilir: O kelimenin mecrur olmasına (kesre almasına) sebeb olan fiil ile bu fiilin zuhur etmesine sebeb olan fâilin ahlâkı ve/veya temel bilimlerdeki kanunların birlikte düşünüşmesi gerekir, birbirinden ayrı değillerdir.

Yani mecrur, fiil ve ahlâk / kanun‘dan herhangi biri olmaz ise, diğerleri oluşmaz. Mutlaka hepsinin de birlikte olması zorunludur. demektir.