İlmihal Kitapları İndir

İlmihal- Bir Müslümanın Yol Haritası İndir

İlmihâlin, Müslümanların din ve diyanet hayatında çok önemli bir yeri vardır. İlmihâller, zamana, şartlara ve beklentilere göre uzun ya da kısa tutulmakla birlikte, genelde Müslümanların günlük hayatlarında dinlerini yaşayabilmeleri için gerekli olan bilgileri ihtiva ederler. Dolayısıyla ilmihâllerin hedefi de bu karşılaşılan güncel pratiklerle sınırlı tutulagelmiştir. Dinin bütün emir ve yasaklarının detaylandırılması ise daha geniş kapsamlı çalışmalara bırakılmıştır. Bu da büyük ölçüde İslâm Dini’nin ferde, aile ve cemiyete, sosyal ve evrensel meselelere getirdiği ilkelere daha derinlikli bir vukufiyet elde etmek isteyenlerin özel talep ve gayretlerine vabestedir. Daha fazla vukufiyet de pek tabiî olarak geniş İslâmî literatürde derinleşmeyi gerektirecektir. Bu yüzden elinizdeki kitap, ilk elden İslâm dininin gerekleri ve pratiklerini ihtiva etmektedir. Elbette İslâm dininin gerekleri, tavsiye, öğüt, teklif ve direktifleri bunlarla sınırlı değildir. Ancak şunu ifade etmek gerekir ki, bu çalışma sınırlı ve öncelikli konuları ihtiva etse de, bir Müslüman’ın edinmesi ve alması gerekli temel bilgileri de vermektedir. Daha doğrusu kitap, inanç, ibadet ve ahlak boyutuyla İslâm’ın getirdiği mesajı özlü ve kolay anlaşılabilir bir şekilde sunma gayretidir. Şifre Sağ Bölümdedir.

Listing Details

İndir 1
İndirin(