İlahiyat Haber

İlahiyattan Dikaba Geçiş Açıldı – Dikablar Kapanmıyor – Din Kültürü Ahlak Bilgısi Öğrermenliği Bölümü Kapanmıyor !

Fakülteleri bünyesinde faaliyet gösterirken birkaç yıl önce YÖK tarafından alına bir kararla İlahiyat Fakültelerine bağlanmıştı. Bu bölümlerle ilgili son söylenti ise bu bölümlerin kapatılacağı yönündeydi. DİKAB’larla ilgili karar sonunda netleşti ve Yüksek Öğretim Kurulunun bu yöndeki yazısı İlahiyat Fakültelerine ulaştı. Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 5 Mayıs 2014 tarihli toplantısında alınan karar ile, artık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerine öğrenci alınmayacak. Bu sene ÖSYM tarafından yayınlanan yerleştirme terchi klavuzunda da DİKAB’a yer verilmedi ve bu bölümler için kontenjan ilan edilmedi. Aslında bu dolaylı olarak bu bölümlerin kapatılması anlamına gelse de, aynı toplantı da alınan bir başka karar bu bölümlerin varlığına sürdüreceği anlamına da geliyor.

Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 5 Mayıs 2014 Tarihli toplantısında alınan karar ile bu bölümlere yeni öğrenci alımı durduruldu. Yök Genel Kurulu yapılan bu toplantıda 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı kanunla değişik 7-d/2 ile İlköğretim ve Milli Eğitim Temel Kanunu uyarınca Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Programlarına öğrenci alımını durdurdu.

Ancak aynı toplantıda alınan bir başka karar bu bölümlerin kapatılmayacağı aksine varlıklarını koruyacağı anlamına geliyor. Çünkü alınan yeni bir kararla, İlahiyat Fakültelerinden DİKAB bölümlerine geçiş mümkün hale geldi.

Yüksek Öğretim Genel Kurulunun aldığı karara göre 2014-2015 eğitim öğretim yılında İlahiyat/İslami İlimler Fakültelerinde ikinci sınıfı bitiren öğrencilerden isteyenlerin Üniversite Senatolarınca öneriler ve Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen kontenjanlar dahilinde kayıtlarının İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programlarına yapılması mümkün hale geldi.

Ancak İlahiyat’tan DİKAB bölümüne geçmek için başvuran öğrencilerin alttan derslerinin olmaması ve not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.5 olması şartını taşımaları gerekiyor.

Diğer taraftan başvuran öğrenci sayısının fazla olması durumunda öğrencilerin not ortalamasının %50′sinin, programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYS giriş puanının %50′sinin alınarak sıralanması ve en yüksek puanlamamadan başlanarak kontenjan sadar adayın DİKAB kaydınının yapılması da hükme bağlanıyor.

Karar şu an itibarıyla İlahiyat Fakültelerine tebliğ edilmiş bulunuyor. 2014-2015 eğitim öğretim yılı itibarıyla da uygulanacak.

İlgili Makaleler