El- MUSAVVİR Anlamı Faydaları Zikri Özellikleri Allahın İsimleri

El- MUSAVVİR المصور Anlamı Faydaları Allahın İsimleri Esmâ’ül Hüsnâ  Duaları

المصور

Anlamı: Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren

El- MUSAVVİR İsmi Faydaları : Maksat ve merama ulaşmak için

Tesbih Adedi: 336