ARAPÇA YDS – YÖKDİL KELİME ÇALIŞMASI 1

ARAPÇA YDS – YÖKDİL KELİME ÇALIŞMASI 1

maruz kalmak
انتاب = أصاب = عرض ل

satın almak
ابتاع – يبتاع – ابتياعا

boyunca, uzunluğunca
على امتداد

(su yüzeyinde) yüzmek, meydana çıkmak
طفا – يطفو

aktif yanardağ
بركان ثائر، عكسه = خامد

…e benzer, … gibi
على غرار

dağınık saç
شَعر أ ش عث

yapay tatlandırıcılar
المُح لِّيات الصناعية

lav
حَُُمَة ج. حُُم

gözeten
المراعي ل

ışık tutmak
تسليط الضوء على

felaket, sıkıntı
نكب – نكُوب

ışık filtreleri
مُر شحات الضوء

emare, belirti
ع رض ج. أعراض

yoksun bırakma, menetme, aforoz
حرمان من

aşı, döl, çiçek tozu, virüs
لَقاح = ط عُم

burun spreyi
بخَّخ أن ف

anlaşma, alışveriş, paket
صَ فقة ج. صفقات

şişkinlik, kabarıklık
توَرُّم
تورم دَ رَق ي
= guatr, guşa

tartışmalı, tartışma yaratan
م ثير للجدل

esnemek
ال تثائب

rekabet, çekişme, çalışma
سِّجال

kulak çınlaması
طنين الأذن

… e elverişli, … e uygun
قابلة ل ، صالحة ل

)غير( olumsuz

dengeleme
معادلة

yüzeyinden
من على سطحها

aşınma, erozyon
تلآكل، تعرية

kesilmesinin ardından
من عن ذبحها

hazımsızlık, mide fesadı
*داء يصيب الإنسان من
أكل الطاعم الثقيل أو من
كثرة الأكل أو من عُسر
الهضم.
تُُمة ج. تُمات، تَُم =
كظة، نَََم، شَرَه،

uzay taşı, gök taşı, meteor
نيَ زَك ج. نَيازِّك

fitne ekmek
زرع البغضاء

memnuniyetsizlik, içerleyiş, kınama
استياء ج. استياءات

ara seçimler
انتخابات تكميلية

ne var bunda! şaşılacak bir şey yok! yadırganmaz
لا غَ روَ

genetik faktörler
العوامل الوريثية

şüphe yoktur
التباس = شك
لا لَب س

koruma altındaki bölge
منطقة مَ م يَّة

gaflet anında
على حين غرة = فجأة

erimiş madenler
مواد منصه رة

öldü, vefat etti
* لقي الرجل مصرعَه في حادث سيارة.
ألقى م صرعَه = مات = لقي
حتفه = تو في = قضى نح بَه

içgüdü
غَريزَة ج. غرائز

klinik, poliklinik, dispanser
مُستوصف ج. مستوصفات

ücretli, işçi, paralı asker
مُ رتَزِّق

turunçgiller
حَُضي ات

boş, değersiz
تافهة

yas tutmak
تَسَلُّب

terk etmek, bırakmak
ودع – يدع – دعة

yanlı
مُوال

zayıf, cılız, fakir
غَ ث ، مُع وِّز، فقير، مهزول،
هزيل

soyguncu
سَلا ب، نََ اب، سارق

İrin, cerahat
قَي ح ج. قيوح
مِّدَّة، صديد، غثيث

yıkıp yağmalamak
عمليات السلب والنهب

penaltı vuruşu
ركلة الترجيح

geçen sene
السنة الافارطة

forvet, saldırgan
المُهاجم

fayda sağlamaz
لا تورق

ele geçirme, kazanma
إحراز ج. إحرازات

maksat, amaç
مَغزى

serbest vuruş
ركلة حُرَة

bütünleşmek, ruh gücü, reenkarnasyon
تقمُّ ص

beraberlik golü
هدف التعادل

terk etme, ayrılma
نفُور

bşde mahkemeye başvurmak, bşde hakemlik yapmak
احتكم إلى، في = تداعى،
تقاضى

heyecan, telaş
تَََيُّج

biriktirme, toplama, yığma
ا دِّخار = تكديس، تراكم

eğitmek, kontrol etmek
تَذيب، تأديب

… olur olmaz, … yapar yapmaz = derhal, hemen
بمجرَّد = حالما

âmâ, kör
الضرير ج. الأض راء

pompalamak
ضَخَّ – يضُخُّ – ضَخ
*ضخَّ النفط في الأنابيب.
*ضخَّ دماء جديدة.

kabul etmek, …i edinmek, kullanmak
اِّتَُّذ – يتَّخذ – ا تُاذ

dökmek, akmak, saçmak
ضخَّ الماءَ ونحوه: صَّبه،
سكَ به

… sonucunu elde etmek, sonucuna varmak
*استنتج القاضي الحكم من الأدلة التي تح صل
عليها.
استَنتج – يستنتج – استنتاج
= استنبط

gidermek, yok etmek
أزال – يزيل – إزالة

kapasite, genişlik
سَعَة

kesinleşmek, gerçek olmak
ثَبتَ – يَثبت – ثبات

tanıtım, reklam
الإشهار، الدعاية

…e karşı korumak, bağışıklık kazandırmak
حصُن – يحصن حَصانة
)ضد(

icat etmek, bulmak
اختَرعَ = ابتكر = ابتدع

form, güzel görünüm
رشاقة

icat, buluş
المُب تَكَر ج. المبتكرات

boru
ماسورة ج. مواسير

izleyici, seyirci
متفرج ج. متفرجون

egzoz
العادم ج. العوامدم

taşınma, gezme, dolanma
تن قل = طاف = جال

mercek, lens
عدسة ج. عدسات

sonda
مَِِّسَّة ج. مَِِّ سات

ARAPÇA YDS – YÖKDİL KELİME ÇALIŞMASI

süsleme
زخرف – يزخرف – زَ خرَفَة
= تزيين

engel
الحاجز ج. الحواجز
= سدَّة، عائق، حائل، برزخ

kendiliğinden olmak, doğallık
ع فوِّيَّة = تلقائيَّة

Radyasyon, ışın saçma
الإشعاع ج. الإشعاعات

…onun görevidir, işidir
من شأنه

zapt etme, engelleme, kontrol altına alma
قَ مع = كَبَح = سَحَق
artık …; daha fazla …; yapamaz hale geldi
*artık bunun bir yolu yok.
*artık gücü yetmiyor.
لم يعُد …
لم يعُد إليه سبيل. *
لم يعد قادرًا على. *

kirletmek
لوُّث – يلُ وِّث – تلويث

gerektirmek, ihtiyaç duymak
استدعى = استلزم = اقتضى
= تطلَّب = استَوجب

atmosfer
الغلاف الجوي

alan, pist, arena
مِّضمار، حقل، مَِال، حلبة
uymak, uygun olmak
لائَمَ – يلُائِّمُ – مُلائَمَة =
تناسب
ilgi çekici, tuhaf, yeni
طريف = نادر = غريب
nükleer santral
مُفاعل نووي
temizlemek, parlatmak
جلا – يجلو – جَلاء
düzenlemek, yapmak
عقد = نَظَّم
yeni nesiller, gençler
ال ناشئ ج. ال ناشئون

istiridye, midye
المَ حارية ج. المحاريات
geliştirmek, ilerletmek
رق ى – يُرَق ي – تَرقِّيَة
ağır, vahim, ciddi
فادحة ج. فادحات
ömrün son yılları
أرذَل العمر

hoş, güzel yüzle karşılama
الحفاوة
dayanak
عُدَّة
uzun vadeli/süreli
بعيدة المدى
gelişmek, parlamak
ازدهر – يزدهر – ازدهار
tepe, tümsek
الربوة ج. الرُّبى = تل ج.
تلال = نَََفة = نبَ كَة =
هضبة = أكمة

yenilmek, bozgunluk
انَزَم – ينهزم – انَزام
mantar
الف لين
yetenek, beceri, hediye, armağan
موهبة ج. مواهب
benzer, aynı cinste, homojen
مُتجانسة ج. متجانسات
benzemek, özdeşleşmek, ب b-i, …e benzetmek
ماثل – يماثل – مماثلة
*كان يماثل أستاذَه في العلم والمعرفة.

farklı, ayrı, başka, heterojen
مُتَباينة ج. متباينات
= متفاوت
borç/ödünç vermek
أعار – يعُير – إعارة
turunçgiller
القوارص
sancı, ağrı
مَغص ج. أمغاص
alıcı taraf
الجهة المستقبلة
çözelti, solüsyon
ملول ج. ماليل

toplu taşıma araçları
المَ ركَبات العا مة
numune
الع يِّنَة ج. العَ يِّنات
deneme yasağı
حَظ رُ التَّ جرِّبَة
eritmek
ذوَّب – يذَُ وِّبُ – تَ ذويب
caydırıcı, önleyici
رادعة ج. رادعات

rezerv, dikkat, tedbir,
احتياط ج. احتياطات
macera
مُغامَرة ج. مُغامرات
kafa derisi
فروة الرأس
çıkarma, söküp alam
نَزع

kalıplama, şekil verme
قَولَبَة
borçlanmak
اقتَرَض – يقترض – اقتراض
yapay kauçuk
المط اط الاصطناع ي
özlü değişiklik, köklü değişiklik
تغيير جوري = تعديل
جوهري

denk olmak, paralel olmak
وازى – يوازي – موازات
(elma, patates) ezmek, dövmek
هرس – يهرس – هَ رس
katılaştırma
التقسية
biçer döver
الح صادة ج. الحصادات

ortaya çıkmak, görünmek
برز – يبرز – برُوز
âletler, makineler
المُعِّدَّة ج. المُعِّ دات
stok, sermaye, provizyon
رصيد ج. أرصدة
ne var ki, bununla birlikte, fakat
بيد أن، غَير أن
halka, tekerlerk
إطار ج. إطارات

kökünden / yerinden sökmek
اقتلع – يقتلع – اقتلاع
antibiyotik
مُضاد حَيَوي
temsilci/keşif heyeti
بَعثَة ج. بعََثات
pudra
مَسحوق ج. مَساحيق
dünyanın her tarafı
أرجاء العالم
izlemek, takip etmek
انتَهَجَ – ين تَهِّج – انتهاج
şaşırtıcı
مُذهِّل، مَُ ير، مُدهِّش
tercih edilen fiyat
السعر التفضيلي
dikkate almak, hesaba katmak, gözetmek
راعى – يراعي – مُراعاة

harçlardan muaf
مُعفًى من الرسوم
esneklik, yumuşaklık
لَدَانَة، مُرُونَة، لُيُونَة
müşteri
عميل ج. عُملاء = زبون ج.
زبائن
(bşi, cesedi) gömmek
طَمَرَ – يطمُر – ط مر
yolunu izlemek
انتهج سبيله أي ات بع
yüzünden zf.; buradan; bundan dolayı; bu sebeple; bu yüzden
مِّ ن جَ راء، مِّ ن هُنَا، مِّ ن ثَ
…yapmak üzere olmak; az kalsın; neredeyse; hemen hemen
على وشك
*كان على حافَّة قبره.
*كان على وشك الموت.
ithalat, dış alım
توريد = استيراد

ekolojik denge, doğal denge
توازن الطبيعة
kaynak
مأتى = مصدر = منشأ
paylaşma, ortaklık
مُقاسمة
yırtıcı kuş
كاسرة ج. كواسر
sağlamak, temin etmek
وَفَّرَ – يُوَف ر – تَوفير
ayrıcalık verdi
منح امتيازًا
unsur, öğe
مُقَ وِّم ج. مُقَ وِّمات

seçim sandıkları
صناديق الاقتراع
ayrıntılı
مُستَفيض = مُفَصَّل=
مُسهَب = شامل
seçmen
ناخب ج. ناخبون
aşırı, ekstrem
مُفرِّط
sabotaj eylemi
عَمَل تُريبي
kazazede; felaketzede; afetzede
منكوب ج. منكوبون
düşüş; yozlaşma; çöküş
انحَطَّ – ينحَ ط – انحطاط
zorbalık; zorlama; baskı; kaba kuvvet
عُنوَة

Cuma Tanık
Ankara Üniversitesi, Arap Dili ve Edebiyatı ABD
cumatanik@hotmail.com