Rahmân Suresi 31 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

33154

Rahmân Suresi 31 Ayet Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Ayetin Arapçası:

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلَانِۚ

Ayetin Kelime Meali:
سَنَفْرُغُ boş vaktimiz لَكُمْ sizin için olacak أَيُّهَ الثَّقَلَانِ ey iki yük sahibi (insan ve cin)

Ayetin Meali Diyanet:

Ey insan ve cin! Sizin de hesabınızı ele alacağız.

Ayetin Haşiyesi:

 

Ayetin Tefsiri :

Önceki âyetlerde açıklandığı üzere bir işin Allah Teâlâ’yı meşgul etmesi, O’nu başka bir işten alıkoyması düşünülemez. Bu sebeple 31. âyetteki ifadeyi hesap gününün önemini ve dehşetini hatırlatan edebî bir üslûp olarak değerlendirmek gerekir. Âyette verilmek istenen mesaj açıktır: Sorumluluk sahibi herkes bu dünyada kendisine tanınan fırsatların mânasını doğru anlamalı, yaptıklarının karşılığını hemen görmüyorsa bunun da Allah’ın iradesine uygun olarak kurulmuş sınav düzeninin bir parçası olduğunu, ama her eyleminden hesaba çekileceği günün çok uzak olmadığını iyi bilmelidir. 31. âyette geçen ve “sorumluluk yüklenmiş iki varlık” diye çevrilen sekalân kelimesi sözlükte “iki yük, iki ağırlık” demektir. Müfessirler arasında yaygın kanaat, bununla “insanlar ve cinler âlemi”nin kastedildiği, bir sonraki âyetin de bunu gösterdiği yönündedir. Kelimenin sözlük anlamıyla bu yorum arasındaki bağ değişik şekillerde izah edilmiştir (meselâ bk. Râzî, XXIX, 112; Elmalılı, VII, 4680-4681).

Rahmân 31 Rahmân Suresi 31 Ayet Kuran Mealleri Arapça Kelime Meali Latin Harfli Anlamı Tefsiri

Önceki İçerikRahmân Suresi 19 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri
Sonraki İçerikRahmân Suresi 40 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri