Ana Sayfa Yurtiçi Arapça Dil Kursları İzmir Necla Yadsıman Cemre Arapça Dil Kursları İzmir

Necla Yadsıman Cemre Arapça Dil Kursları İzmir

50404

 

ADIM ADIM KURAN DİLİ NECLA YADSIMAN KİTAP+CD, Kuran Arapçası Kitabı

Aşağıdaki video derslerini takip edebileceğiniz kitabı buradan satın alabilirsiniz.

Kitap Satış Yeri: Arapcakitapevi.com

Örnek Ders

1. Bölüm

 

HAKKIMIZDA

 

2008 yılında Dr Necla Yasdıman Demirdöven tarafından kurulan NYC Eğitim Kurumları, Arapça Dili’ni, 7 den 70’ e herkesin en iyi şekilde öğrenmesi amacını taşıyor. Kurumlarımızda Arapça Dil Eğitimi sistematik plan ve yöntemlerle, modern öğretim teknikleriyle kişinin Arapça öğrenme isteği hangi amaç doğrultusunda ise, o yönde öğretme stratejisi belirlenerek eğitim verilmektedir.

 

Cemre’nin İzmir İli Genelinde ; Çankaya, Akevler, Bornova ve Karşıyaka semtlerinde toplam 4 şubesi bulunmaktadır. Arapçayı en iyi şekilde öğretmek amacıyla; araştırma, uygulama ve yayın alanındaki çalışmalarını, Cemre Yayınevi Aracılığıyla sürdürmektedir.

 

Cemre’de her yıl yüzlerce öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaktadır. Öğretim; çağdaş dil öğretiminin gerektirdiği tüm yöntemler kullanılarak, uzman öğretim elemanları ile görsel ve işitsel materyallerden istifade edilerek, 4 temel dil becerisinin (Okuma, Dinleme, Konuşma, Yazma) eşit ağırlıklı olarak geliştirilmesine dayanmaktadır. Temel ve orta seviyeyi bitiren kursiyerlere Cemre Dil Kursları Müdüriyet’i tarafından onaylanmış sertifika, yüksek kurları bitiren kursiyerlere ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı diploma verilmektedir.

 

Kurumlarımızda; Genel Amaçlı Kursların yanında, Özel Amaçlı Kurslar da verilmektedir. KPDS, ÜDS, Pratik Arapça, İlahiyat Ön Lisans, İlitam, Tefsir, Hadis, İ’rab (Tahlil), Makam, Tecvid dersleri bunlar arasındadır. Ayrıca kursiyerlerimize; hafıza teknikleri, kişisel gelişim, kendini keşfet, hızlı okuma, öğrenmeyi öğren gibi seminerler verilmekte, sosyal ve kültürel içerikli bir çok etkinlik düzenlenmektedir. Bu etkinliklerle kursiyerler, Arap Kültürü hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmaktadır.

 

ARAPÇA EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Derslerin Uygulanışı

Öğrenci ile öğretmenin ve öğrenci ile öğrencinin doğrudan etkileşimine dayalı sınıf düzeni ile tüm sınıflarda bilgisayar ve projektör bulunmakta, bunlar öğretim etkinliği süresince etkin olarak kullanılmaktadır.Standart Sınıflar 10-20 kişi, V.I.P. Sınıflar 5-10 kişiliktir.

 

Arapça Kurslarımızda ; temel, orta ve yüksek seviye için, Hafif Programda 15 kur/ 30 ay , Normal Programda 10 kur/ 20 ay , Yoğun Programda ise 8 kur/ 16 ay ders görülmektedir. Her kur 2 ay sürmektedir. Seçmeci yöntemin uygulandığı CEMRE sınıflarında öğretim etkinliğinin merkezinde öğrenci yer almaktadır; öğretmen yönlendirici konumda olup her öğrenci eşit düzeyde söz hakkı almakta ve ders süresince öğrenci sürekli etkin kılınmaktadır. Derslerde hedef dil Arapça kullanılmakta, dört temel dil becerisine (Dinleme Anlama, Konuşma, Okuma Anlama ve Yazılı Anlatım) eşit ağırlıkta yer verilmektedir.

 

Genel Arapça (Gramer Ağırlıklı) ve Pratik (İş Hayatı ve Günlük Hayat) Kursları
Arapça kurslarımızda ; al-Arabiyye Beyne Yedeyk ve Adım Adım Kur’an Dili adlı ders kitapları, dinleme CD’leri ve DVD ile CEMRE Arapça Biriminin hazırlamış olduğu destekleyici ek materyaller kullanılmaktadır. Yüksek kurlarda, konuşma becerisini geliştirmek amacıyla güncel konulardan derlenen ders araç-gereçleri verilmekte, gazete haberleri ve makaleler üzerinde çalışılmaktadır. Belirlenen hedefler çerçevesinde öğrenciler program başlangıcından sonuna dek her derste düzenli olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmaları yapmaktadırlar.

 

Özel Amaçlı Kurslar
KPDS, ÜDS, Muhadese, Mütercim-Tercümanlık Sınavları, İlitam , İlahiyat Ön Lisans, Osmanlıca, Tefsir, Hadis, İrab (Kur’an Tahlili), Tecvid, Makam, Yeterlilik, Kişisel Gelişim Kursları, Bazı resmî ve özel kurumların sınavlarına yönelik kurslar ve çeviri kursları talebe bağlı olarak açılmaktadır. Bu kurslarda dilbilgisinin yanı sıra soru ve test teknikleri üzerinde durulmaktadır.

 

Kurs Sonu Değerlendirme Sınavları 
Sertifika düzeyine denk düşen temel, orta ve yüksek kurların sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel dil becerisine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır. Bir beceriden başarısız öğrenci bütünleme sınavına girebilirken, birden çok beceriden başarısız olan öğrenci kur tekrarı yapmaktadır.

 

Beceriler En yüksek not En düşük Not
Dinleme 25 15
Okuma 25 15
Karşılıklı Konuşma 15 9
Sözlü Anlatım 10 6
Yazılı Anlatım 25 15
TOPLAM 100 60

 

 

Websitesi ve detaylı bilgi için: http://www.nycemre.com/

 

 

Önceki İçerikSon Dakika Artık Öğretmenlere Başörtüsü Serbest!!
Sonraki İçerikAlmanya’nın ilahiyat fakülteleri