Ana Sayfa Eğitim Setleri Kuran Meali Muhammed Suresi 24 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali –...

Muhammed Suresi 24 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

39026

Muhammed Suresi 24 Ayet Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Ayetin Arapçası:

اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا

Ayetin Kelime Meali:
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ düşünmüyorlar mı? الْقُرْآنَ Kur’an’ı أَمْ yoksa -mi var? عَلَىٰ üzerinde قُلُوبٍ kalbler(inin) أَقْفَالُهَا kilitleri

Ayetin Meali Diyanet:

Onlar Kur´an´ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi?

Ayetin Haşiyesi:

2,“Kalbden maksad; sanevberî (çam kozalağına benzer) bir et parçası değildir. Ancak bir latîfe-i Rabbâniyedir (İlâhî hakîkatleri zevk eden bir duygudur) ki, mazhar-ı hissiyâtı (hislerinin göründüğü yer) vicdan; ma‘kes-i efkârı (fikirlerinin aynası) dimağdır (beyindir). Binâenaleyh o latîfe-i Rabbâniyeyi tazammun eden (içine alan) o et parçasına kalb ta‘bîrinden şöyle bir letâfet çıkıyor ki; o latîfe-i Rabbâniyenin insanın ma‘neviyâtına yaptığı hizmet, cism-i sanevberînin (maddî kalbin) cesede yaptığı hizmet gibidir. Evet nasıl ki bütün aktâr-ı bedene (bedenin her yerine) mâü’l-hayâtı (hayat suyu olan kanı) neşreden o cism-i sanevberî bir makine-i hayattır ve maddî hayat onun işlemesiyle kāimdir. Sekteye uğradığı zaman cesed de sukūta uğrar. Kezâlik o latîfe-i Rabbâniye, âmâl ve ahvâl ve ma‘neviyâtın hey’et-i mecmûasını hakîkî bir nûr-ı hayat ile canlandırır, ışıklandırır; o nûr-ı îmânın sönmesiyle mâhiyeti, meyyit-i gayr-ımüteharrik (hareketsiz bir ölü) gibi bir heykelden ibâret kalır.” (İşârâtü’l-İ‘câz, 71-72)

 

Ayetin Tefsiri :

Kalp kelimesi Kur’an’da “akıl ve sağduyu” mânalarında da kullanılmaktadır. Kur’an insanlara doğru yolu gösteriyor, ancak ondan yararlanabilmek için peşin hükümlerden, kökleşmiş inançlardan, dengeyi bozan kin ve nefret gibi duygulardan kurtularak Kur’an’ı okumak, dinlemek ve üzerinde düşünmek gerekiyor. Kalplerinin üzerinde kilitler bulunan kimselerden maksat, şartlanmışlık ve peşin hükümler yüzünden akıllarını doğru kullanamaz hale gelmiş olanlardır.

Muhammed 24 Muhammed Suresi 24 Ayet Kuran Mealleri Arapça Kelime Meali Latin Harfli Anlamı Tefsiri

Önceki İçerikMuhammed Suresi 15 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri
Sonraki İçerikMuhammed Suresi 36 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri