Liva Dil Kursu Arapça Dil Kursu – Ankara

46446

 

 ARAPÇA
Arapça, Sami dil ailesindendir. Yemen’de ortaya çıkarılan, en eski yazılı metinlerin Arapça olması bu dilin ne kadar köklü bir dil olduğunu ispat etmektedir. ARAPÇA, bir türetme dilidir, bir kökten farklı birçok kelime türetilebilmektedir. Arapçanın bir diğer özelliği, kelimenin anlamı ile sesi arasında uyum olmasıdır. Mesela “zelzele” dendiğinde anlamdaki sarsıntı sanki dilde hissedilmektedir. Bu yönüyle, Araplar, eskiden edebiyatta ve şiirde çok ileri seviyede idiler. Arapçayı ustalıkla kullanıyorlardı. Kâbe duvarlarına astıkları şiirler meşhurdur. Arapça kelime açısından en zengin dillerdendir. Sadece bir ciltlik Larus sözlüğünde 53.500 Arapça kelime vardır. Cahiliye dönemi şairi Antere’nin 80.000 kelime kullanarak şiirlerini nazmettiği söylenir. Aynı manadaki farklı kelimelerin çok olması o dilin zenginliğinin ve kendini ifade etme özgürlüğünün bir kanıtıdır. Araplarda mesela deve çöle en uygun vazgeçilmez bir binek olduğu için onunla ilgili binlerce kelime mevcuttur. Arapçanın diğer dillerden ayrılan yönü de; birçok yöresel lehçesiyle halk arasında konuşmada farklılık göstermesidir. Kur’an’ın yedi kıraat üzerine oluşu da bu sebeptendir. Ancak İslam’ın yayılması sebebiyle Arapça konuşan milletlerin sayısı arttıkça, lehçelerin de sayısı artmıştır. Arapçanın klasik ve modern diye ayrımı söz konusu olmuştur. Yazı ve güzel konuşma dili olan Fasih Arapça (Doğru Arapça)’nın bozulmadan asırlarca canlı kalmasını Kur’an’a borçluyuz. Arapça, günümüzde Birleşmiş Milletler ‘deki beş resmi dilden biri kabul edilmiştir. Stratejik dil olarak da son zamanlarda Arapça öğrenmeye dünya genelinde talep artmıştır. Türklerin İslam’ı kabulünden sonra ise, Arap dilini eğitimde kullanmaları sebebiyle Türkçe ’ye birçok Arapça kelime yerleşmiştir.
NEDEN ARAPÇA?
Arapça 22 Orta Doğu ülkesinde 200 milyona yakın bir nüfus tarafından konuşulan bir dildir. Ayrıca 24 Arap olmayan Müslüman ülkede 1 milyara yakın bir nüfus tarafından kullanılan bir dildir. Kullanıldığı coğrafya itibariyle, dünya tarihinin, kültürel birikiminin ve ekonomi gerçeklerinin temel merkezlerini oluşturur. Antik arkeoloji ve Mısır’daki piramitler, sfenksler gibi tarihi eserler ve Arapçanın edebi yoğunluğu, Arapça öğreniminin önemini artıran öğelerdir. Uluslararası ticaret, politika bilimi, uluslararası hukuk ve kültür tarihi öğrencileri, uzmanları ve meraklıları için Arapça öğrenmek çok şey kazandırabilir. Petrol üretimi ve petrokimya endüstrileri sebebiyle dünyanın ilgisi birçok Arap ülkesinin ekonomileri üzerindedir. Türkçe’nin yüzde kırkını Arapça kelimeler oluşturmaktadır. Bu yüzden Arapça Türkler için önemli bir dildir.
Günümüzde Türkiye’de; üniversitelerin İlahiyat Fakülteleri, Fen Edebiyat Fakültelerinin Doğu Dilleri Bölümleri, Arapça Öğretmenliği bölümleri gibi pek çok bölümün dışında bazı fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih Bölümlerinde Arapça yardımcı ders olarak okutulmaktadır. Arapça, ilahiyat fakültelerinin temel derslerinin başında gelmektedir. Ona bu niteliği İslami kaynakların hemen tümünün Arapça olması ve bu dil bilinmeden bu alanda araştırma yapmanın imkânsız olmasıdır.
ARAPÇA KONUŞULAN ÜLKELER
Cezayir, Bahreyn, Çad, Komor Adaları, Cibuti, Mısır, Etiyopya, Gazze Şeridi, Irak, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Moritanya, Fas, Amman, Katar, Suudi Arabistan, Somali, Sudan, Suriye, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Batı Şeria, Batı Sahra, Yemen Arap Cumhuriyeti, Eritre, Tanzanya.

Arapça kursu A Seviyesi (Temel)
• Basit temel günlük selamlama.
• Kendini tanıtabilme, karşıdaki bireyi tanıyabilme
• Basit toplumsal ifadeler.
• Temel bilgi alışverişini sağlayabilme
• Geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecekteki olaylar hakkında konuşabilme
• Temel Arapça soruları sorabilme ve cevap verebilme

Arapça kursu B Seviyesi (Orta)
• Günlük Arapça eğitimine giriş
• Zamanların pekiştirilmesi
• Arapça’yı kendine güvenerek kullanabilme
• Okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin pekiştirilmesi
• Arapça konuşma becerilerinin geliştirilmesi
• Kelime dağarcığının geliştirilmesi
• Karşılıklı konuşabilme

Arapça kursu C Seviyesi (İleri)
• İleri düzeyde Arapça dilbilgisi yapılarının öğrenilmesi
• Okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin pekiştirilmesi
• Kelime dağarcığının geliştirilmesi
• Günlük dilde kullanılabilecek Arapçaa kavramları pekiştirme
• Karşılıklı konuşabilme
• Fikir ve düşünceleri aktarabilme

İletişim

İletişim Bilgileri:

Ziya Gökalp Caddesi
Dr. Mediha Eldem Sokak
No: 41 / 6 Kızılay / Ankara

Telefon (1): (0312) 435 8268
Telefon (2): (0532) 552 4787
E-mail: bilgi@livaakademi.net
(Mithatpaşa Köprüsü’nün altından geçtikten sonra Kolej’e doğru giderken ilk sağa dönün. 50 mt. ilerde solda, köşede sizi bekliyoruz…)

Hakkımızda
Liva Uluslararası Dil Merkezi, 2002 yılında Ankara’da kuruldu.Dünyamızın küresel bir köye dönüşmesi, sınırların kalkması, ekonomik, kültürel, sosyal ilişkilerde iletişimin baş döndürücü boyutlara ulaşması Profesyonel Dil eğitimini vazgeçilmez hale getirdi.Liva, bu gelişmelere paralel olarak başta Arapça ve İngilizce olmak üzere tüm dünya dillerinde Profesyonel Eğitim kadrosu, etkili ve hedefe ulaştıran eğitim teknikleri ile Dil Eğitimine devam ediyor.
Liva, gelişen ve değişen Dünya’da ekonomik, politik, sosyal ve kültürel ilişkilerde önemi gün geçtikçe artan tercüme hizmetlerinin her alanında uluslar arası tecrübe sahibi çevirmen kadrosuyla Yazılı, görsel, işitsel her türlü materyalin çevirisini gerçekleştirmektedir. Uluslararası toplantılarda, iş gezilerinde, fuar katılımlarında ve her türlü ikili ve toplu görüşmelerde simültane tercüme, ardıl tercüme ve refakatçi mütercimlik hizmetlerimiz devam etmektedir.

Liva, dil eğitimi, üniversite ve lisans üstü eğitimde uluslararası marka olmuş seçkin kurumların temsilciliğini yapmakta ve çok sayıda öğrencimizin yurtdışı eğitimine öncülük etmektedir.