Osmanlıca

Osmanlıca - Osmanlı Türkçesi

HARFLERİNE GÖRE ARAPÇA KELİMELER Aksamı Seba Osmanlıca Dersleri

HARFLERİNE GÖRE ARAPÇA KELİMELER Aksâm-ı Seb'a Arapçada kelimeler, aslî harflerinin niteliklerine göre iki gruba ayrılır: a) sahih صحيح b) mu'tell معتل ا و ى harfleri, içinde bulundukları kelimelerde çeşitli değişikliklere uğrayan harfler olup bunlara illet harfleri denir. Aslî harflerin içinde bu harflerden biri veya ikisi bulunursa böyle kelimelere de mu'tell kelimeler denir. Söz konusu illet harfleri, kelime yapımı sürecinde...

Arapça Kelimelerin Veznini Bulmak Osmanlıca Dersleri

Arapça Kelimelerin Veznini Bulmak Yukarıda öğrendiklerimize göre جَهل cehl “bilmeme, cahillik” kelimesinin veznini bulalım: Bu kelime üç harften oluştuğuna göre zâid (ilâve) harf yoktur, harflerin hepsi aslîdir. Öylese 1., 2. ve 3. harfler için sırasıyla ع , ف ve ل harflerini yazalım ve kelimenin harekesine göre okuyalım: Şu hâlde جَهل cehl kelimesi فعل fa'l veznindedir. Fa'l فَعْل vezni birçok kelimenin türetilebileceği bir kalıptır. Aynı kökten gelen جاهِل...

ARAPÇA KELİMELERİN VEZNİ Osmanlıca Dersleri

ARAPÇA KELİMELERİN VEZNİ Elbette zâid harflerin aslî harflere getirilmesi rastgele olmaz. Her dilde olduğu gibi Arapçada da kelime türetme şekilleri bellidir. Aslî sesler belli kalıplara girerek yeni kelimeler oluştururlar. Arapça dil bilgisinde bu kalıplar vezin adı verilen yapılarla öğretilir. Bunun için, “yapmak, işlemek” fiilinin aslî sesleri olan فعل (fe-ayın-lâm) harflerine dayanan bir model geliştirilmiştir: ف harfi kelime kökünün birinci...

Zâid Harfler Nerelerde Kullanılır? Osmanlıca Dersleri

Zâid Harfler Nerelerde Kullanılır? Zâid harflerin kelimelerde kullanılışıyla ilgili bazı genellemeleri bilirsek, zâid ve aslî harfleri daha kolay tanıyabiliriz: 1. Hemze ( أ ) sadece kelime başında zâid olur: افکار efkâr, اخراج ihrâc (Osmanlı Türkçesinde bu gibi kelimelerde hemze yazılmayıp sadece hemzenin 'kürsüsü' olan elif yazılmıştır.) 2. Elif ( ا ) kelime içinde uzun a (â) sesini karşılamak için...

ARAPÇA KELİME YAPIMI Osmanlıca Dersleri

ARAPÇA KELİME YAPIMI Birleşik kelimeler dışında Arapçada kelimeler ön ve son eklerle değil, bükünlenme yoluyla yapılır. İki harfli edatlar ve birkaç kelime dışında Arapçada bir kelime kökü en az üç harften oluşur. Bunlara aslî harfler denilir. Yeni kelime yapılırken bu aslî harflerin başına, ortasına veya sonuna bir veya daha fazla harf ilâve edilir. Bu ilâve harflere zâid harfler (=ekleme harfler) denilir. Kelime yapımı belli kalıplara göre...

Arapça Kelimelerin Yapısı Osmanlıca Dersleri

ARAPÇA KELİMELERİN YAPISI Arapça, bükünlü bir dildir; yani bir kökten yeni kelimeler türetilirken başa ve sona ekler getirilmez. Kelimenin kökünü oluşturan temel harflerin belli bir kalıba göre başına, sonuna veya ortasına; bazan hepsine birden belli harflerin ilâvesiyle yeni kelimeler yapılır. Bu yapıdan dolayı, Arapça kelimeler klasik dil bilgisi kitaplarında bugünkü dil bilgisi anlayışından farklı bir şekilde sınıflandırılmıştır. Türkçede kullanılmayan fiil çekimlerini bir tarafa bırakırsak, Arapça kelimeler...

Osmanlıca – Osmanlı Türkçesinin İçeriği

Osmanlıca Osmanlı Türkçesi: Aslında Osmanlı Türkçesi olarak isimlendirilen fakat genelde Osmanlıca olarak adlandırılan dil. 1. Unsur Türkçe: Bu dili oluşturan birden çok dil unsuru var. Bunlardan ana kurucu dil olan Türkçe - Eski Türkçe olarak adlandırabileceğimiz Türkçe kısmdır. Bu kurucu dilin etrafında ise diğer diller coğrafya din ve kültürün etkisiyle  Osmanlı Türkçesini oluşturmakta. 2. Unsur Arapça: Bu unsur İslam dininin dili...