Tecvid Dersleri

Tecvid Dersleri

Tecvid Nedir ? TECVİD İLMİNİN MAHİYETİ -1

1. Tecvidin tarifi:Tecvid ( التجويد ) lugatta: “Bir şeyi güzel yapmak, süslemek, iyi vehoşça yapmak” manalarına gelmektedir. Istılah manası olarak tecvid:“Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur'an-ı Kerim'i âdabve erkânına uygun bir şekilde hatasız okumak” demektir. Bununla ilgilikaideleri öğreten ilme de: “Tecvid ilmi” denir.2. Tecvid ilminin mevzuu:Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri, Kur’an-ı Kerim'in aslını ve esasınıteşkil eden hece harfleridir.3. Tecvid ilminin...

Tecvidde Harflerin Mahreçleri -2

  HARFLERHarf; lugatta: “Taraf, bir şeyin ucu, kenarı, sivri ve keskin kıyısı”demektir. Tecvid ilminde ise harf: “Bir mahrece itimad ederek çıkan ses”den ibarettir. Harfler iki kısma ayrılır:1- Aslî harfler: Bunlar bildiğimiz şu -28- hece harfleridir:ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و...