Kuran Öğreniyorum - Fatih Çollak

Kuran Öğreniyorum - Fatih Çollak

Vakıf Secavend İşaretleri Kuran – Tecvid

Vakıf (Durak) İşaretleri Kur’an-ı Kerim tilavetinde nerelerde vakfedileceğini (durulacağını) bilmek ve usulüne uygun bir tilavet yapmak; Arapça ve Kur’an kültürüne sahip olmaya ve ayetlerin öncesi ve sonrasıyla olan ilişkisini bilmeye bağlıdır. Ancak bu becerilere sahip olmak uzun emek ve çaba gerektiren bir süreçtir. Zamanla bu becerilere tam olarak sahip olmayan kişilerin sayısının artması; fetihler sonucunda ana dili Arapça olmayan pek çok kişinin Müslüman olması,...

İbtida Kuran Okuyuşunda İbtida- Tecvid Dersleri

İbtida İbtida “başlamak, işe girişmek” anlamlarına gelir. Tecvid ilminde, Kur’an okumaya ilk başlamaya veya vakıf yaptıktan sonra okumaya devam etmeye ibtida denir. İbtida yapılacak yerde hareke ve anlamın uygun olmasına dikkat edilir.7 Vakıf ve ibtida kurallarına uymak, Kur’an’ı Kerim’i usulüne uygun olarak okumayı sağlar. Ayetleri anlamayı ve manası üzerinde düşünmeyi kolaylaştırır. Herhangi bir metni doğru olarak okuyabilmek için imla kurallarına dikkat etmek ve vurgu yapmak...

Vakıf Kuralları Tecvid – Kuranı Kerim

Vakıf Vakıf, sözlükte “durmak, durdurmak” anlamına gelir. Tecvid ilminde vakıf, Kur’an okurken okumaya tekrar başlamak niyetiyle bir kelime üzerinde “sesin ve nefesin kesilmesi”ne denir.5 Vakıf yaparken şunlara dikkat edilir: • Vakıf hâlinde hareke üzerinde durulmaz, hareke belli olacak şekilde vakıf yapılmaz. Vakıf anında asıl olan harfin sakin hâli almasıdır. • Kelime sonunda durulur; kelime ortasından bölünerek durulmaz. • Ses ve nefes tamamen kesilir.6 Vakıfla ilgili temel kurallar:Sonunda...

Vakıf, İbtida, Vasıl

Vakıf, İbtida, Vasıl Kur’an ayetlerinin bazıları bir veya birkaç kelimeden bazıları kısa cümlelerden bazıları da birkaç cümlenin bir araya gelmesinden oluşur. Kısa ayetleri bir nefeste okumak mümkün olabilirken, uzun ayetleri tek nefeste, durmadan ve nefesimizi yenilemeden okumak mümkün olamamaktadır. Ayrıca bazı ayetler, anlam açısından kendi içinde bir bütünlük oluştururken, bazı ayetler de öncesi ve sonrasıyla (siyak-sibak) irtibatlı olarak anlam bütünlüğü kazanmaktadır. Bu nedenle Kur’an...

ha-i sekteli okuyuş

Kur’an-ı Kerim’de bazı kelimelerin, sonlarında yer alan harf veya harekelerin korunması ya da okuyuşta belirtilmesi için “Ha-i sekte” ( هْ ) ile okunur. Kur’an-ı Kerim’de yedi kelimede, toplam dokuz yerde ha-i sekteli okuyuş vardır: 4 • Bakara suresi, 259. ayetindeki ( ,( لَمْ يَتَسَنَّهْ • En’am suresi, 90. ayetindeki ( اِقْتَدِهْ ) kelimesi, • Hakka suresi, 19 ve 25. ayetindeki ( ,(كِتاَبِيَهْ 3 Abdurrahman Çetin,...

Kuranda Okunuşu Özel Olan Kelimeler Revm İşmam

Kuranda Okunuşu Özel Olan Kelimeler Kur’an-ı Kerim kendine has üslubu, ses özellikleri ve tilavet kuralları ile müstesna bir kitaptır. Kur’an tilavetinde bazı kelimelerin genel olarak bilinen kuralların dışında özel okunuş şekilleri vardır. Okunuşu özel olan kelimeler, altlarında bulunan küçük bir yazı (işaret) ile belirtilir ve o işaret kelimenin aynı zamanda okunuş usulünü ortaya koyar. Okunuşları özel olan kelimelerin okunma usullerini teorik olarak izah edebiliriz....

Harflerin Med Harfine Göre Okunuşu

Harfleri, öğretmeninizden veya interaktif öğretim materyallerinden dinleyiniz. Sonra her bir harfi, öğretmenizin rehberliğinde mahreçlerine ve uzatma (med) harfleri ile uzatma işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. 1.4. Harflerin Med Harfine Göre Okunuşu Med, uzatma anlamına gelir. Kendisinden önceki (mâ kabli) harfin uzatılarak okunmasını sağlayan harekesiz (sakin) harflere de med (uzatma) harfleri denir. Med harfleri; Elif ( ا ), Vav ( و ) ve Ya ( ي )...

Bakara Suresi 1-5. Ayetler Fatih Çollak Kuran Öğreniyorum 38

Bakara Suresi 1-5. Ayetler Fatih Çollak Kuran Öğreniyorum 38    https://www.youtube.com/watch?v=83qOUbd6jDM

Kelime-i Şehadet Fatih Çollak Kuran Öğreniyorum 40

Kelime-i Şehadet Fatih Çollak Kuran Öğreniyorum 40    https://www.youtube.com/watch?v=WW4xgUP807E

Bakara Suresi 6-61. Ayetler Fatih Çollak Kuran Öğreniyorum 39

Bakara Suresi 6-61. Ayetler Fatih Çollak Kuran Öğreniyorum 39  https://www.youtube.com/watch?v=f9wAKiVE5nM

Tekbir Fatih Çollak Kuran Öğreniyorum 42

Tekbir Fatih Çollak Kuran Öğreniyorum 42  https://www.youtube.com/watch?v=CPkvEDLbrZQ

Kelime-i Tevhid Fatih Çollak Kuran Öğreniyorum 41

Kelime-i Tevhid Fatih Çollak Kuran Öğreniyorum 41  https://www.youtube.com/watch?v=_qJEz7s719k

Teşrik Tekbirleri Fatih Çollak Kuran Öğreniyorum 43

Teşrik Tekbirleri Fatih Çollak Kuran Öğreniyorum 43      https://www.youtube.com/watch?v=UmaUkC9AlU0

Amentü Fatih Çollak Kuran Öğreniyorum 44

Amentü Fatih Çollak Kuran Öğreniyorum 44    https://www.youtube.com/watch?v=kU0UOXPF0iQ

Salat-u Selam Fatih Çollak Kuran Öğreniyorum 45

 Salat-u Selam Fatih Çollak Kuran Öğreniyorum 45 https://www.youtube.com/watch?v=6aR12yIh0Lg

Ezan Fatih Çollak Kuran Öğreniyorum 46

Ezan Fatih Çollak Kuran Öğreniyorum 46    https://www.youtube.com/watch?v=YgdBjT8_F2s