Kur'anı Kerim Eğitimi

Kur'anı Kerim Eğitimi

Vakıf Secavend İşaretleri Kuran – Tecvid

Vakıf (Durak) İşaretleri Kur’an-ı Kerim tilavetinde nerelerde vakfedileceğini (durulacağını) bilmek ve usulüne uygun bir tilavet yapmak; Arapça ve Kur’an kültürüne sahip olmaya ve ayetlerin öncesi ve sonrasıyla olan ilişkisini bilmeye bağlıdır. Ancak bu becerilere sahip olmak uzun emek ve çaba gerektiren bir süreçtir. Zamanla bu becerilere tam olarak sahip olmayan kişilerin sayısının artması; fetihler sonucunda ana dili Arapça olmayan pek çok kişinin Müslüman olması,...

Muâneka Vakfı – Tecvid Kuralları

Muâneka Vakfı ( هِۚۛ) (هِۚۛ ): Birbirine yakın yerlerde iki ayrı yere konulan üçer noktadan ibarettir. Bu işaretlerin bulunduğu yerlerden yalnız birinde durulabilir. ﴾ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَ رَيْبَۚۛ ف۪يهِۚۛ هُدًى لِلْمُتَّق۪ينَۙ ﴿ ٢ Örneğin Bakara suresinin ikinci ayetinde ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَ رَيْبَۛۚ kısmında durulduğunda ف۪يهِۛۚ bölümünde durulmadan devam edilir.

İbtida Kuran Okuyuşunda İbtida- Tecvid Dersleri

İbtida İbtida “başlamak, işe girişmek” anlamlarına gelir. Tecvid ilminde, Kur’an okumaya ilk başlamaya veya vakıf yaptıktan sonra okumaya devam etmeye ibtida denir. İbtida yapılacak yerde hareke ve anlamın uygun olmasına dikkat edilir.7 Vakıf ve ibtida kurallarına uymak, Kur’an’ı Kerim’i usulüne uygun olarak okumayı sağlar. Ayetleri anlamayı ve manası üzerinde düşünmeyi kolaylaştırır. Herhangi bir metni doğru olarak okuyabilmek için imla kurallarına dikkat etmek ve vurgu yapmak...

Vakıf Kuralları Tecvid – Kuranı Kerim

Vakıf Vakıf, sözlükte “durmak, durdurmak” anlamına gelir. Tecvid ilminde vakıf, Kur’an okurken okumaya tekrar başlamak niyetiyle bir kelime üzerinde “sesin ve nefesin kesilmesi”ne denir.5 Vakıf yaparken şunlara dikkat edilir: • Vakıf hâlinde hareke üzerinde durulmaz, hareke belli olacak şekilde vakıf yapılmaz. Vakıf anında asıl olan harfin sakin hâli almasıdır. • Kelime sonunda durulur; kelime ortasından bölünerek durulmaz. • Ses ve nefes tamamen kesilir.6 Vakıfla ilgili temel kurallar:Sonunda...

Vakıf, İbtida, Vasıl

Vakıf, İbtida, Vasıl Kur’an ayetlerinin bazıları bir veya birkaç kelimeden bazıları kısa cümlelerden bazıları da birkaç cümlenin bir araya gelmesinden oluşur. Kısa ayetleri bir nefeste okumak mümkün olabilirken, uzun ayetleri tek nefeste, durmadan ve nefesimizi yenilemeden okumak mümkün olamamaktadır. Ayrıca bazı ayetler, anlam açısından kendi içinde bir bütünlük oluştururken, bazı ayetler de öncesi ve sonrasıyla (siyak-sibak) irtibatlı olarak anlam bütünlüğü kazanmaktadır. Bu nedenle Kur’an...

ha-i sekteli okuyuş

Kur’an-ı Kerim’de bazı kelimelerin, sonlarında yer alan harf veya harekelerin korunması ya da okuyuşta belirtilmesi için “Ha-i sekte” ( هْ ) ile okunur. Kur’an-ı Kerim’de yedi kelimede, toplam dokuz yerde ha-i sekteli okuyuş vardır: 4 • Bakara suresi, 259. ayetindeki ( ,( لَمْ يَتَسَنَّهْ • En’am suresi, 90. ayetindeki ( اِقْتَدِهْ ) kelimesi, • Hakka suresi, 19 ve 25. ayetindeki ( ,(كِتاَبِيَهْ 3 Abdurrahman Çetin,...

Kuranda Okunuşu Özel Olan Kelimeler Revm İşmam

Kuranda Okunuşu Özel Olan Kelimeler Kur’an-ı Kerim kendine has üslubu, ses özellikleri ve tilavet kuralları ile müstesna bir kitaptır. Kur’an tilavetinde bazı kelimelerin genel olarak bilinen kuralların dışında özel okunuş şekilleri vardır. Okunuşu özel olan kelimeler, altlarında bulunan küçük bir yazı (işaret) ile belirtilir ve o işaret kelimenin aynı zamanda okunuş usulünü ortaya koyar. Okunuşları özel olan kelimelerin okunma usullerini teorik olarak izah edebiliriz....

Harflerin Med Harfine Göre Okunuşu

Harfleri, öğretmeninizden veya interaktif öğretim materyallerinden dinleyiniz. Sonra her bir harfi, öğretmenizin rehberliğinde mahreçlerine ve uzatma (med) harfleri ile uzatma işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. 1.4. Harflerin Med Harfine Göre Okunuşu Med, uzatma anlamına gelir. Kendisinden önceki (mâ kabli) harfin uzatılarak okunmasını sağlayan harekesiz (sakin) harflere de med (uzatma) harfleri denir. Med harfleri; Elif ( ا ), Vav ( و ) ve Ya ( ي )...

İhfa Harfleri Nelerdir ?

İhfa: lügatta: “Örtmek ve gizlemek” demektir. Tecvid ilminde ise: “İzhar ile idgam arasında şeddeden uzak, gunnenin baki kalmasıyla okumaya ihfa” denir. İhfa harfleri -15- tanedir. (ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك ) https://fasiharapca.com/ihfa-tecvidi-ornekleriyle-14/14463

İdgamı Misleyn Bilâğunne

İdğâm-ı Misleyn Bilâğunne: Mahrec ve sıfatları birbirinin aynı olan iki harfin ğunnesiz bir şekilde birbirlerine idğâm edilmeleri demektir. Bunun ğunnesiz olmasının sebebi sâkin nûn ve sâkin mîm harfleri dışındaki harflerde ğunne sıfatının olmamasıdır. Özel bir tutma zamanı yoktur. كَانَتْ تَأْتِيهِمْ = كَانتَّأْتِيهِمْ ، بَلْ لَجُّوا = بَلَّجُّو فِي يَوْمٍ ، قَالُوا وَجَدْنَا ، أَلَّذِي يُوَسْوِسُ ، فِي يُوسُفَ             İbarelerinde idğâm yapılmaz. Bu örneklerden ( فِي يَوْمٍ ) lafz-ı celîlinde med...

İdgamı Misleyn Mealğunne (Ğunneli İdğâm-ı Misleyn)

İdğâm-ı Misleyn Mealğunne (Ğunneli İdğâm-ı Misleyn): Mim ve nun harfleriyle yapılan idğamdır. Sakin bir mimden sonra harekeli bir mim veya sakin bir nun’dan sonra harekeli bir nun gelince bunlar kendi aralarında idğam edilirler. 1.5 elif tutulur وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ = وَمَنُّعَمِّرْهُ ، مِنْ نَارٍ = مِنَّارٍ ، أَمْ مَنْ = أَمَّنْ

MÜZEKKER

MÜZEKKER Müzekker; canlı ya da cansız varlıkların erkek olanını gösteren isimdir. Türkçe’dekinin aksine Arapça’da cansız varlıklar da müzekker ya da müennes kabul edilmektedir. Müzekker ismin herhangi ayırıcı bir harfi yoktur:أَبٌbabaاَلتِّلْميِذُöğrenciرَجُلٌadamاَلْحِصاَنُatاَلْكِتاَبُkitapباَبٌkapıخاَلِدٌHalitقِطٌّkediاَلْمُؤْمِنُmü’min (erkek) 

ELİF-İ MAKSURE Nedir ?

ELİFİ MAKSUREA. ELİFİ MAKSUREElifi Maksure ikiye ayrılır1.Elifi asliye : Elifi maksure kelimenin kök harfi olduğundan bu ismi alır genç الفتى    baston   değnek العصىNot: Elifi Asliye zaid olmadığı için müenneslik alameti değildir.2. Elifi tenis : Elifi maksure kök harfi olmayıp ziyade harf olduığunda elifi tenis olurالدعوى davaNot: Elifi tenis zaid olduğu için müenneslik alametidir. Sonunda elifi...

Cezim – Cezm Nedir

Cezm: Üzerinde bulunduğu harfi, kendinden önceki harf ile bağlayan, küçük daire şeklindeki işarettir. Aşağıdaki kelimelerin son harflerinin harekesi cezmdir.مِنْ ، قَدْ ، عَنْ ، هَلْ ، كُنْ*Cezm, bir harfin harekesiz olmasıdır.*Harekesiz harfler kendi başlarına okunmadığından harekeli bir harfle beraber okunurlar.*Sembolu sıfır gibi olup, harfin üstüne yazılır (ــْـ)*Sembolun kendisine Cezm veya Sukûn, üstüne geldiği harfe de "Sâkin" harf diyoruz.*Sâkin harf,...

ÖTRE Damme Nedir ?

Damme - ÖTREDamma (ضمة) (Türkçede ötre olarak bilinir) işareti harfin üzerine çizilen fiyonku andıra şekildir. ـُDamma, bulunduğu harfi ü ile u arasında bir sesle seslendirir. İnce harfler ü sesine, kalın harfler ise u sesine yakın bir sesle seslendirilir.Damme: Harflerin üzerine, küçücük bir vav şeklinde yazılır. u, ü sesi verir. Aşağıdaki kelimelerin ilk harekesi dammedir.Ötre adı da verilen zamme U...

ESRE KESRA NEDİR NASIL OKUNUR ?

ESRE KESRA esre (كسرة) (Türkçede esre olarak bilinir) işareti harfin altına çizilen hafif eğik düz bir çizgidir. ـِKesra, bulunduğu harfi i ile ı arasında bir sesle seslendirir. İnce harfler i sesine, kalın harfler ise ı sesine yakın bir sesle seslendirilir.Kesra: Harflerin altına, sağdan sola eğik olarak yazılır. ı, i sesi verir. Aşağıdaki kelimelerin orta harekesi kesradır.Kesre aynı Fethada olduğu gibi...