Farsça

Edilgen – Şimdiki ve Geniş Zaman’ın Hikayesi

Edilgen şimdiki ve geniş zamanın hikayesini elde etmek için masdarın geçmiş zaman gövdesi ile شُدَنْ “şoden-olmak” masdarının geçmiş zaman gövdesi olan شُدْ “şod-oldu” fiiline ve bu fiile bitişen muttasıl zamirlere ihtiyacımız vardır. Şimdiki zaman murad edildiğinden şimdiki zamanı ifade eden مِى edatı da eklenir. Misal; گُفْتَنْ “goften-söylemek” masdarını ele alırsak edilgen şimdiki ve geniş zamanın hikayesi fiilimiz گُفْتَه مِى...

İsimler

İsim: Göze görünen veyahut göze görünmeyip te varlığı hatıra gelen bir şahsı, bir hayvanı, bir şeyi bildirmek için kullanılan kelimedir. Misal; نَامَه “kitap” – آبْ “’âb – su” gibi. Türkçe Farsça Göz ْچَشْم Su ْآب At ْاَسْب Gök ْآسْمَان Köpek سَگْ Ay ْمَاه...

زَبَانِ فَارْسِی / Fars Dili – Giriş

زَبَانِ فَارْسِی / Fars Dili Farsça’da 32 harf vardır. Osmanlıca derslerinde görülen bütün harfler (nef hariç) Fars dilinde mevcuttur. Harfleri “Osmanlıca Harfler” dersinden inceleyebilirsiniz. Farsça harfler; kendinden önce ve sonraki harflere bitişen harfler ve sadece kendinden önceki harflere bitişenler olmak üzere ikiye ayrılır. Harf konusunu yine Osmanlıca dersleri içerisinden “Osmanlıca Harfler 2” sayfasından inceleyebilirsiniz. Farsçada hareke kullanılmaz ama...

İsimler 2

اِسْمِ عَامْ (genel isim): Kendi cinslerinin bireylerini içine alan isimlerdir. Misal; اَسْبْ “at” ve شَهِرْ “şehir” gibi. اِسْمِ خَاصْ (özel isim): Bir tek varlığa ad olan kelimeye denilir. Misal; تَهْرَانْ “tahran” ve اِسْتَانْبُولْ “İstanbul” gibi. اِسْمِ ذَاتْ (varlık ismi): Gözle görülebilen varlığa ad olan kelimelerdir. Misal; كِتَابْ “kitap” ve كَفْشْ “ayakkabı” gibi. اِسْمِ مَعْنَى (mana ismi): Gözle görülmeyen...

İsimler 3

اِسْمِ مُرَكَّبْ (birleşik isimler): Başka bir kelime veya ek ile birleştirilerek bir mana ifade eden isimlerdir. Birleşik isimler 11 çeşittir. İki isimden meydana gelen birleşik kelimelere misal; بُتْ و خَانَه kelimeleri birleşince بُتْخَانَه “puthane” halini alır. كَرْوَانْ و سَرَاىْ kelimeleri birleşince كَرْوَانْسَرَاىْ “kervansaray” halini alır. İki fiilden meydana gelen birleşik kelimelere misal; هَسْتْ وُ نِيسْتْ “var ve...

Farsça Masdarlar

Masdar Geçmiş Zaman Geniş ve Şimdiki Z. Gelmek آمَدَنْ آمَدْ آىْ Gitmek رَفْتَنْ رَفْتْ رُو İçmek نُوشِيدَنْ نُوشِيدْ نُوشْ Yemek خُورْدَنْ خُورْدْ خُورْ Olmak شُدَنْ شُدْ شُو Yapmak كَرْدَنْ كَرْدْ كُنْ Yazmak نَوَشْتَنْ نَوَشْتْ نَوِيسْ Durmak اِيسْتَادَنْ اِيسْتَادْ اِيسْتْ...

Emsile-i Muhtelife

گُفْتَنْ Goften Söylemek گُفْتَمْ Goftem Söyledim گُویَمْ Gûyem Söylerim مِى گُویَمْ Mî Gûyem Söylüyorum مِى گُفْتَمْ Mî Goftem Söylüyordum گُفْتَه اَمْ Gofte Em Söylemişim گُفْتَه بُودَمْ Gofte Bûdem Söylemiştim تَوَانِسْتَمْ گُفْتْ Tevânistem Goft Söyleyebildim تَوَانَمْ گُفْتْ Tevânem Goft Söyleyebilirim...