Emsile

Emsile

Emsile 24 Adet Siga

Emsile dersimizde referans kelimemiz " نَصَرَ " fiilidir. Nasara fiili mazi müfred müzekker gaibtir ve manası "yardım etti" demektir. Fakat bu yardım Allah tarafından ise, Nasrullah denildiğinde Allahın yardımından ziyade Allahın Zaferi diye çevrilir, çünkü Allah yardım ettiyse zaten zafer vardır, kazanım ve elde edim vardır. Eklemiş olduğum 24 adet siga çok iyi ezberlenmelidir ve kuran ile tatbik edilmelidir....

Fiil-i Taaccüb-i Sâni”nin Çekimine Örnekler

Fiil-i Taaccüb-i Sâni”nin Çekimine Örnekler: Cemi’ Tesniye Müfred وَاَنْصِرْبِهِمْ Fiil-i taaccüb-i sâni, cemi’ müzekker gâib. Manası: Cemi’ gâib erkekler ne aceb yardım ettiler. وَاَنْصِرْبِهِمَا Fiil-i taaccüb-i sâni, tesniye müzekker gâibe. Manası: İki gâib erkek ne aceb yardım etti. وَاَنْصِرْبِهِ Fiil-i taaccüb-i sâni, müfred müzekker gâib. Manası: Bir gâib erkek ne aceb yardım etti وَاَنْصِرْبِهِنَّ Fiil-i taaccüb-i sâni, cemi’ müennes gâibe. Manası: Cemi’ gâibe kadınlar ne aceb yardım...

Fiil-i Taaccüb-i Evvel”in Çekimine Örnekler

“Fiil-i Taaccüb-i Evvel”in Çekimine Örnekler: Cemi’ Tesniye Müfred مَااَنْصَرَهُمْ Fiil-i taaccüb-i evvel, cemi’ müzekker gâib. Manası: Cemi’ gâib erkekler aceb yardım ettiler. مَااَنْصَرَهُمَا Fiil-i taaccüb-i evvel, tesniye müzekker gâib. Manası: İki gâib erkek aceb yardım etti. مَا اَنْصَرَهُ Fiil-i taaccüb-i evvel, müfred müzekker gâib. Manası: Bir gâib erkek aceb yardım etti. مَااَنْصَرَهُنَّ Fiil-i taaccüb-i evvel, cemi’ müennes gâibe. Manası: Cemi’ gâibe kadınlar aceb yardım ettiler. مَااَنْصَرَهُمَا Fiil-i taaccüb-i evvel,...

Masdar-ı câli

Masdar-ı câli: “Yapma masdarı” anlamına gelir. Bazı isimlerin sonuna şeddeli bir “ye” (  ىّ ) ve yuvarlak “te” ( ة ) ilavesiyle yapılır. Sıfat anlamı veren masdardır. Mesela: إِنْسَانٌ kelimesinin masdar-ı câlisi  إِنْسَانِيَّةٌ  şeklindedir ve “insanlık” manasına gelir. Gördüğünüz gibi, masdar-ı câli, ismin sonuna şeddeli bir “ye” ve yuvarlak “te” ( ة ) ilavesiyle yapılmıştır. حُرٌّ kelimesinin masdar-ı câlisi حُرِّيَّةٌ  şeklindedir...

Masdar-ı binâ-i Nev’i

Masdar-ı binâ-i nev’i: Durum bildiren masdarlara denir. Sülasi fiilden ( فِعْلَةٌ ) vezninde gelir. Diğer bablarda ise masdarın sonuna yuvarlak “te” ( ة ) getirilir. Mesela: جَلَسَ fiilinin masdar-ı binâ-i nev’i  جِلْسَةٌ  şeklindedir ve “oturma şekli” manasına gelir. Gördüğünüz gibi, masdar-ı binâ-i nev’i ( فِعْلَةٌ ) vezninde gelmiştir. شَرِبَ  fiilinin masdar-ı binâ-i nev’i  شِرْبَةٌ şeklindedir ve “içme şekli” manasına gelir. Gördüğünüz...

Masdar-ı binâ-i merre

Masdar-ı binâ-i merre: Bir olayın bir kere yapıldığını gösteren masdardır. Sülasi fiilden ( فَعْلَةٌ ) vezninde gelir. Sülasi fiilin dışındaki bablarda ise masdarın sonuna yuvarlak “te” ( ة ) getirilerek masdar-ı binâ-i merre elde edilir. Bu masdar çeşidi, genellikle mef’ulü mutlak olarak kullanılır. Mesela: “Oturdu” manasındaki  جَلَسَ fiilinin masdar-ı binâ-i merresi  جَلْسَةٌ şeklindedir ve “bir kere oturmak” manasına gelir....

İsm-i Mef’ûl Çekimi Örnekler

İsm-i Mef’ûl”ün Çekimine Örnekler  Cemi’ Tesniye Müfred مَنْصُورُونَİsm-i mef’ûl, cemi’, müzekker,musahhah. Manası: Yardım olunmuş cemi’ erkekler. مَنْصُورَانِİsm-i mef’ûl, tesniye, müzekker. Manası:Yardım olunmuş iki erkek. مَنْصُورٌİsm-i mef’ûl, müfred, müzekker. Manası:Yardım olunmuş bir erkek. مَنْصُورَاتٌİsm-i mef’ûl, cemi’, müennes,musahhaha. Manası: Yardım olunmuş cemi’ kadınlar. مَنْصُورَتَانِİsm-i mef’ûl, tesniye, müennes. Manası:Yardım olunmuş iki kadın. مَنْصُورَةٌİsm-i mef’ûl, müfred, müennes. Manası:Yardım olunmuş bir kadın. NOT : 1- Fiilden türeyip bir işi yapanı gösteren kelimeye...

İsm-i Fâil ve Çekimi

“İsm-i Fâil”in Çekimine Örnekler : Cemi’ Tesniye Müfred نَاصِرُونَ İsm-i fâil, cemi’, müzekker, musahhah.Manası: Yardım edici cemi’ erkekler. نَاصِرَانِ İsm-i fâil, tesniye, müzekker. Manası:Yardım edici iki erkek. نَاصِرٌ İsm-i fâil, müfred, müzekker. Manası:Yardım edici bir erkek. نَصَرَةٌ İsm-i fâil, cemi’, müzekker, mükesser.Manası: Yardım edici cemi’ erkekler. نُصَّرٌ İsm-i fâil, cemi’, müzekker, mükesser.Manası: Yardım edici cem’i erkekler. نُصَّارٌ İsm-i fâil, cemi’, müzekker, mükesser.Manası: Yardım edici cemi’ erkekler. نَاصِرَاتٌ İsm-i fâil, cemi’, müennes, musahhaha.Manası: Yardım edici...

Mimsiz Masdar – Masdarı Gayri Mimi

“ ‘Mim’siz Masdar”ın Çekimine Örnekler : Cemi’ Tesniye Müfred نَصْرَاتٌMasdar-ı gayr-i mimi (mimsiz masdar). Cemi’. Manası: Cemi’ yardım etmek. نَصْرَانِMasdar-ı gayr-i mimi (= mimsiz masdar), tesniye. Manası: İki yardım etmek. نَصْرًاMasdar-ı gayr-i mimi ( =mimsiz masdar), müfred. Manası: bir yardım etmek.

EMSİLE-İ MUHTELİFE 24 SİGA KALIP ÇEKİMİ

  EMSİLE TERCÜMESİ GÖRSELLERLE DESTLEKLİ OLARAK SATIŞTA SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ EMSİLE-İ MUHTELİFE çekimleriyle ilgili başlıklara tıklayarak derslere ulaşabilirsiniz. EMSİLE - EMSİLE ÇEKİMİ EMSİLE-İ MÜHTELİFE 24 SİGA Arapça gramerinin temelini oluşturan 24 sigaya emsile denir.  Arada başka konular işlemekle beraber bu 24 sigayı geçmiş derslerimizde öğrenmiş bulunuyoruz. Aşağıdaki çekimde okumak istedğiniz çekimin üzerine tıklayarak o derse geçiş yapabilirsiniz. KELİME SÎĞASI -  MANASI نَصَرَ Fi’l-i mâzî Yardım etti يَنْصُرُ Fi’l-i muzârî   Yardım eder/ediyor/ edecek نَصْراً Masdar-ı...

EMSİLE TABLOLARI 24 SİYGA

EMSİLE TERCÜMESİ GÖRSELLERLE DESTLEKLİ OLARAK SATIŞTA SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Cahd-ı Mutlak Arapça Gramer Dersleri

  Cahd-ı Mutlak - mâlum : لَمْ يَنْصُرْ   (O er kişi) Yardım etmedi. Cahd-ı Mutlak - meçhul : لَمْ يُنْصَرْ (O er kişiye) Yardım edilmedi. Cahd-ı Mutlak’ın alameti: Muzarinin başına   لَمْ  getirilir ve fiilin sonunu cezm eder. Cemi müennes nun’u düşmez. Tensiye, cemi müzekker ve müfret müennes muhataba olan nun’lar düşer. Müfret ve mütekellimin sonlarını cezm eder. Muzarinin sonunda “vav” ve...

Cahd-ı Müstağrak Arapça Gramer Dersleri

  Cahd-ı Müstağrak - mâlum : لَمَّا يَنْصُرْ   Hiç yardım etmedi. Cahd-ı Müstağrak - meçhul : لَمَّا يُنْصَرْ   Hiç yardım edilmedi. 1) Cahd-ı Müstağrakın alameti: Muzarinin başına لَمَّا getirilir. Cemi müennes nun’u düşmez. Tensiye, cemi müzekker ve müfret müennes muhataba olan nun’lar düşer. Müfret ve mütekellimin sonlarını cezm eder. Muzarinin sonunda “vav” ve “ya” illet harfleri varsa, cezm alameti olarak illet harfleri düşer. 2)...

Nefyi Hâl Arapça Gramer Dersleri

Nefyi Hâl - meçhul : مَا يُنْصَرُ  (şu anda) Yardım edilmiyor. 1) Nefyi hâl, muzari fiilin önüne olumsuzluk ( مَا ) sı getirilerek kurulur ve şu andaki geçici, uzun sürmeyecek olumsuzluğu bildirir. Sadece fiildeki hadesin olumsuzluğunu ifade eder. Kur'an-ı Kerimde ise, kalıcı olumsuzluğu da bildirir. Örnek ; 7/10'da ( قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ...) "Ne kadar da az ..." anlamına gelen...

Mazi Fiil -Geçmiş Zaman

  Mazi-mâlum :   نَصَرَ  (O er kişi) Yardım etti. Mazi-meçhul : نُصِرَ  (O er kişiye) Yardım edildi. Mazi, mutlak fiildir. Sarf-Nahiv deki anlamı : Mazi fiil, geçmişteki bir emir’e ve kabul şartlarına bağlı olarak ; bir işin  veya bir hâlin  veya olaydaki bir sahnenin oluşup bittiğini bildirir. Kur'an-ı Kerim deki anlamı : Örnek : 33/36 ( ...وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ...

Muzari Fiil Arapça Şimdiki Zaman Gramer Dersleri

  Muzari malum : يَنْصُرُ  Yardım eder / ediyor. Muzari meçhul : يُنْصَرُ  Yardım edilir/ediliyor. Muzari mutlak fiildir.  1) Muzari fiil, şimdiki ve gelecek bir zamana (bir emir’e) bağlı olarak, bir işin / bir hâlin / olaydaki bir sahnenin oluşmakta olduğunu bildirir. Muzari fiil'in anlamı : Ayet-i Kerime'deki hükmü (Emr-i ilâhiyi) idrâk ettiği ânı Referans Noktası (VAKİT, Oluş ânı) olarak kabul edip,...