El Lulu Vel Mercan

El Lulu Vel Mercan

İTİKAF El-Lu’lu ve’l-Mercan – Muhammed Fuad Abdulbaki

İTİKAFİbn Ömer (r.a.)Hz. Peygamber'in (a.s.) Ramazan'ın son on gününde itikâfa girdiğini bildirmiştir.Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2002Hz. Aişe (r.ah.) şöyle haber vermiştir:Resulüllah (a.s.) Ramazan'ın son on günü girince geceleri ihya eder, aile halkını da uyandırır, ibadete daha fazla önem verirdi. Diğer vakitlerden çok daha fazla bir ibadet gayreti içerisinde olurdu.Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2008Hz. Aişe'nin (r.ah.) haber verdiğine göre:Resulüllah (a.s.),...

İTİKAF El-Lu’lu ve’l-Mercan – Muhammed Fuad Abdulbaki

İTİKAFİbn Ömer (r.a.)Hz. Peygamber'in (a.s.) Ramazan'ın son on gününde itikâfa girdiğini bildirmiştir.Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2002Hz. Aişe (r.ah.) şöyle haber vermiştir:Resulüllah (a.s.) Ramazan'ın son on günü girince geceleri ihya eder, aile halkını da uyandırır, ibadete daha fazla önem verirdi. Diğer vakitlerden çok daha fazla bir ibadet gayreti içerisinde olurdu.Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2008Hz. Aişe'nin (r.ah.) haber verdiğine göre:Resulüllah (a.s.),...

TEVBE El-Lu’lu ve’l-Mercan – Muhammed Fuad Abdulbaki

TEVBEAbdullah b. Mesûd (r.a.) şöyle anlatır:Ben, Abdullah hasta iken onu ziyaret etmek maksadıyle yanına girdim. Kendisi bize biri kendinden, biri de Allah Resulü'nden olmak üzere iki hadis söyledi: Allah Resulü'nü (a.s.) şöyle buyururken işittiğini söyledi: "Muhakkak Allah mümin kulunun tevbesi sebebiyle şu kimseden daha fazla sevinir: Öyle bir kimse ki çorak bir arazide devesi ile birlikte bulunuyor. Devesinin üzerinde...

İTİKAF El-Lu’lu ve’l-Mercan – Muhammed Fuad Abdulbaki

İTİKAFİbn Ömer (r.a.)Hz. Peygamber'in (a.s.) Ramazan'ın son on gününde itikâfa girdiğini bildirmiştir.Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2002Hz. Aişe (r.ah.) şöyle haber vermiştir:Resulüllah (a.s.) Ramazan'ın son on günü girince geceleri ihya eder, aile halkını da uyandırır, ibadete daha fazla önem verirdi. Diğer vakitlerden çok daha fazla bir ibadet gayreti içerisinde olurdu.Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2008Hz. Aişe'nin (r.ah.) haber verdiğine göre:Resulüllah (a.s.),...

KADER El-Lu’lu ve’l-Mercan – Muhammed Fuad Abdulbaki

KADERAbdullah b. Mesûd (r.a.) şöyle anlatır:Bize daima doğru söyleyen ve kendisine de doğru bildirilen Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: "Sizin birinizin yaratılışı kırk gün anasının karnında toplanır. Sonra orada bir o kadar zaman içinde asılı bir parça hâlini alır. Sonra yine o kadar zaman içinde bir çiğnem ete dönüşür. Sonra bir melek gönderilir ve kendisine ruh üfürür. Melek, dört...

İLİM El-Lu’lu ve’l-Mercan – Muhammed Fuad Abdulbaki

İLİMHz. Aişe (r.ah.) şöyle anlatır:Allah Resulü (a.s.) şu ayeti okudu: Sana kitabı indiren O'dur. Onun bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğer bir kısmı da müteşabihlerdir. İşte kalblerinde eğrilik bulunanlar, sırf fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde yüksek payeye erenler ise: Biz ona inandık. Hepsi...

İYİLİK, SILA VE EDEPLER El-Lu’lu ve’l-Mercan – Muhammed Fuad Abdulbaki

İYİLİK, SILA VE EDEPLEREbu Hureyre (r.a.) şöyle anlatır:Allah Resulü'ne bir kimse geldi ve: Benim güzel hizmet ve ülfet etmeme insanlar içinde en layık ve en haklı olan kimdir? diye sordu. Allah Resulü: Anandır buyurdu. Sonra kimdir? dedi. Allah Resulü: Sonra anandır buyurdu. Sonra kimdir? dedi. Allah Resulü: Sonra anandır buyurdu. Sonra kimdir? deyince Allah Resulü: Sonra babandır, buyurdu.Sahih-i Müslim'deki...

SAHABELERİN FAZİLETLERİ El-Lu’lu ve’l-Mercan – Muhammed Fuad Abdulbaki

SAHABELERİN FAZİLETLERİEbu Bekr Sıddık (r.a.) şöyle anlatır:Biz Mağarada iken başlarımızın üstünde (bizi aramağa gelen) müşriklerin ayaklarına baktım: "Ey Allah'ın Resulü! Bunlardan biri eğilip de iki ayağı hizasından baksa bizi muhakkak ayak hizasının altında görecektir" dedim. Allah Resulü (a.s.): Ey Ebu Bekr! Üçüncüsü Allah olan iki kişiyi ne zannediyorsun? buyurdu.Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4389Ebu Saîd'in (r.a.) anlattığına göre:Resulüllah (a.s.) minbere...

İÇECEKLER El-Lu’lu ve’l-Mercan – Muhammed Fuad Abdulbaki

İÇECEKLERAli b. Ebu Talip (r.a.) şöyle anlatır:Hz. Peygamber (a.s.) ile beraber bulunduğum Bedr gazası günü yaşlı bir deveyi ganimet olarak aldım. Hz. Peygamber bana bir yaşlı deve daha vermişti. Bir gün bu develerimi Ensar'dan bir kimsenin kapısı önünde çöktürdüm. Bunlara boya otu yükleyip satmak ve parasıyla Fatıma'nın düğün yemeğine yardım etmek istiyordum. Kaynuka kabilesinden bu işe vâkıf bir kuyumcu...

FAZİLETLER El-Lu’lu ve’l-Mercan – Muhammed Fuad Abdulbaki

FAZİLETLERCubeyr b. Mut'im'den (r.a.) rivayet edildiğine göre:Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Ben Muhammed'im. Ben Ahmed'im. Ben o Mahiyim ki küfr benimle mahvedilir. Ben o Haşir'im, ki insanlar benim arkamda toplanır. Ben Akıb'im. Akıb, kendisinden sonra hiçbir Peygamber bulunmayandır."Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4342Hz. Aişe (r.ah.) şöyle anlatır:Allah Resulü (a.s.) bir iş yaptı da o işe ruhsat verdi. Az sonra bu,...

KURBAN El-Lu’lu ve’l-Mercan – Muhammed Fuad Abdulbaki

KURBANCundub b. Sufyan (r.a.) şöyle rivayet etmiştir:Kurban bayramı günü Hz. Peygamber (a.s.) ile beraber hazır bulundum. Namazı kıldı, namazı bitirip de selam verince, namaz bitmeden önce kesilmiş olan bazı kurban etleri ile karşılaştı. Bunun üzerine: "Kim namazdan önce kurbanını kestiyse onun yerine bir kurban daha kessin. Kim kesmemiş ise besmele ile kessin" buyurdu.Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 3621Berâe (r.a.) şöyle...

AV VE HAYVAN KESİMİNE AİT HÜKÜMLER İLE ETİ YENEN HAYVANLAR El-Lu’lu ve’l-Mercan – Muhammed Fuad Abdulbaki

AV VE HAYVAN KESİMİNE AİT HÜKÜMLER İLE ETİ YENEN HAYVANLARAdiy b. Hatim (r.a.) şöyle rivayet etmiştir:Ey Allah'ın Resulü! Ben eğitilmiş köpekleri av peşine salıveririm ve onlar bana avı tutarlar, onları salıverirken besmele de çekiyorum, dedim. Hz. Peygamber (a.s.): "Öğretilmiş köpeğini besmele çekerek salıverdiğin zaman o avın etini ye!" buyurdu. Ben: Köpekler avı öldürürse? diye tekrar sordum. "Başka bir köpekle...

YÖNETİMLE İLGİLİ HÜKÜMLER El-Lu’lu ve’l-Mercan – Muhammed Fuad Abdulbaki

YÖNETİMLE İLGİLİ HÜKÜMLEREbu Hureyre'nin (r.a.) rivayet ettiğine göre:Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: "İnsanlar (Arap kabileleri) şu iş (Emirlik) hususunda Kureyş'e tabidir. Arapların müminleri, Kureyş'in müminlerine; müşrikleri de Kureyş'in müşriklerine tabidir."Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 3389Abdullah b. Ömer'in (r.a.) anlattığına göre:Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Yeryüzünde iki kişi de kalsa bu iş (Emirlik) Kureyş'ten ayrılmaz."Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 3392Cabir b. Semure...

BULUNTU EŞYA El-Lu’lu ve’l-Mercan – Muhammed Fuad Abdulbaki

BULUNTU EŞYAZeyd b. Halit Cühenî (r.a.) şöyle rivayet etmiştir:Hz. Peygamber'e bir kimse gelerek buluntu eşyanın hükmünü sormuştu. Peygamber (a.s.): "Onun kabını ve ağız bağını muhafaza et!, sonra onu bir sene süreyle halka ilan et. Bu süre zarfında sahibi gelirse verirsin, gelmez ise sana kalır" buyurdu. O kişi: "Yitik koyunun hükmü nedir, kime kalır?" diye sordu. Peygamber: "Sana bir başkasına...

CİHAT VE MİLLETLERARASI İLİŞKİLER (SİYER) El-Lu’lu ve’l-Mercan – Muhammed Fuad Abdulbaki

CİHAT VE MİLLETLERARASI İLİŞKİLER (SİYER)Abdullah b. Ömer (r.a.) anlatıyor:Hz. Peygamber (a.s.) Mustalik oğulları üzerine hayvanlarının suya götürüldüğü bir sırada ani baskın yaptı, savaşanlarını öldürüp diğerlerini esir aldı. Cüveyriye'yi o gün aldı. Bu ordunun içinde (ben) Abdullah b. Ömer de vardı(m).Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 3260Ebu Musa (r.a.) şöyle nakletmiştir:Hz. Peygamber (a.s.) sahabelerinden herhangi birisini bir işi hususunda bir yere gönderdiği...

YARGIYA AİT HÜKÜMLER El-Lu’lu ve’l-Mercan – Muhammed Fuad Abdulbaki

YARGIYA AİT HÜKÜMLERİbn Abbas'ın (r.a.) anlattığına göre:Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Eğer insanlara ispata gerek kalmadan sadece iddiaları ile hakları verilir olsaydı, bir takım insanlar diğerlerinin kanlarını ve mallarını iddia ederlerdi. Ancak durum böyle değildir, davalıya yemin etmek düşer."Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 3228Ümmü Seleme'nin (r.a.) anlattığına göre:Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Sizler davalarınızı bana getiriyorsunuz. Bazınız haksız olduğu halde...