Sarf Kelime Bilgisi

Sarf İlmine Giriş

Sarf İlmine Giriş   Bir İlme başlamadan önce o ilmin tarifini, mevzusunu ve gayesini bilmemiz gerekir. İlmin tarifi tanımdır, mevzusunu bahis konusudur ve gayesi ise faydası ve sonuçlarıdır. Sarf İlminin Tarifi; عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ أَحْوَالُ الْكَلِمَةِ مِنْ حَيْثُ الْإِعْلاَلِ وَ الْبِنَاءِ “İlal ve bina bakımından kelimenin hallerinin kendisi ile bilindiği ilimdir” عِلْمٌ kelimesi bilmek demektir. Genel anlamda mezkur olan konu hakkında bilgi...

Arapçada İsim ve Tanıma Yolları

Arapçada İsim ve Tanıma Yolları İnsan, hayvan, bitki veya cansız varlıklara ad olan, içerisinde zaman eylem bulundurmayan kelimelerdir. İsmi Tanıma Yolları İsimler harfi cer alırlar Kapalı ta alırlar ة Tenvin alırlar Harfi tarif el takısı ال alırlar Önlerine nida harfi gelebilir Kendilerinden bahsedilmekle isim oldukları anlaşılır. Müsned ileyh olarak.

Sarf Nedir ? Tanımı

Sarf Nedir ? Tanımı Sarf الصرف  Kelime bilgisi : Kelime yapılarını ve istenilen manayı elde edebilmek çin aktarıldığı farklı vezinlerde , kelime üzerinde meydana gelen değişimleri inceleyen ilim dalıdır. Tasrif: Bir ismin veya fiilin bir şekilden başka bir şekle dönüşmesidir. Fiillerin tasrifi maziden muzariye , muzariden emre vb yollarla olurken isimlerin tasrifi tesniye , cemi, ismi tasgir, ismi mansub vb...

İDGÂM Sarf Arapça Kelime Bilgisi

İDGÂM (الإدغام): Aynı iki harf yan yana gelirse, kolay okuyup yazmak için, bu iki harfi bir harf olarak yazıp, şeddelemeye denir. Aynı cinsten olan iki harfin birincisi sâkin, ikincisi harekeli olunca: مَسْسٌ - مَسٌّ                 مَدْعُوْوٌ - مَدْعُوٌّ                         Aynı cinsten olan iki harf idgâm yapılırken, bu iki harften önceki harf sahih olup, harekesi sükûn ise, idgam yapılan harfin harekesi sakin harfe verilir: يَمْدُدْ...

İBDAL

İBDAL Bir harfin yerine başka bir harf getirmektir. Sahih harfin yerine başka bîr sahih harf, illet harfinin yerine sahih harf, sahih harfin yerine illet harfi veya ،İlet harfinin yerine başka bir illet harfi getirmek suretiyle yapılır. İBDÂL (الإبدال): Bir harfi başka bir harfin yerine getirmektir. İllet harfinin, başka bir illet harfine çevrilmesi: قَوَلَ - قالَ                                               İllet harfinin hemzeye çevrilmesi veya hemzenin...