Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

Muzari Fiil Gelecek Zaman Fiili Muzari

 Muzari Fiil Gelecek Zaman Fiili Muzari Mazi Fiilden Muzari Fiil Yapımı Muzari Fiil Cümle Örnekleri GELECEK ZAMAN Gelecek zaman için muzâri fiilin başına سَ  ve سَوْفَ takısı getirilir. سَ takısı daha yakın bir gelecek için, سَوْفَ takısı ise daha uzak bir gelecekte yapılacak işler için kullanılır. İki takı da .....ecek, .....acak diye tercüme edilirler. Fiilin sonunda herhangi bir değişiklik olmaz. Örnek:   سَأَذْهَبُ gideceğim سَتَدْخُلِينَ gireceksin   سَتَشْرَبُ içeceksin سَتَأْكُلِينَ yiyeceksin   سَتَعْلَمُونَ bileceksiniz سَوْفَ أَكْتُبُ yazacağım سَوْفَ تَعْلَمُونَ bileceksiniz               Cümle Örnekleri: 1- هَلْ كَتَبْتَ الدَّرْسَ أَمْسِ ؟ لاَ...

İşaret İsimleri Arapça Dersleri

İŞARET İSİMLERİ İşaret isimleri Türkçe’mizde (bu, şu, o) dur.  Arapça’da ise: Cem Müsennâ Müfred   هَؤُلاَءِ هَذَانِ - هَذَيْنِ هَذاَ Müzekker Bunlar Bu ikisi Bu   هَؤُلاَءِ هَاتَانِ -هاَتَيْنِ هَذِهِ Müennes         اُولَئِكَ ذَانِكَ - ذَيْنِكَ ذَلِكَ Müzekker Şunlar, Onlar Şu ikisi, O ikisi Şu, O   اُولَئِكَ تَانِكَ - تَيْنِكَ تِلْكَ Müennes   هذَا الَّرجُلُ bu adam هذِهِ الْبِنْتُ bu kız ذَلِكَ الرَّجُلُ şu adam, o adam تِلْكَ الْبِنْتُ şu kız, o kız هَؤُلاَءِ الرِّجَالُ bu adamlar اُولَئِكَ الرِّجَالُ şu adamlar, o adamlar Bazen ذَلِكَ yerine ذَاكَ de kullanılır: ذَاكَ الرَّجُلُ     şu adam اُولَئِكَ             kelimesindeki vâv yazıldığı halde okunmaz. İşaret isimlerinden yalnızca tesniye halleri murabdır, yani merfû ve mansûb...

Cemi Mükesser – Kırık Çoğullar Arapça Dersleri

 CEMİ MÜKESSER (Kırık Çoğul) Müfredin (tekil halin) şekli bozularak yapılan çoğullardır. Belli bir kâidesi yoktur. Araplardan işittiğimiz gibi kullanılır veya sözlüklere bakarak tesbit edilir. Dolayısıyla murabdırlar. Yani merfû, mansûb, mecrûr durumlarında kelimenin sonunda zâhir (açıkça görünen) hareke alırlar.            Müfred                  Cem كِتَابٌ kitap كُتُبٌ kitaplar رَجُلٌ adam رِجَالٌ Adamlar   عِلْمٌ ilim عُلُومٌ ilimler وَرَقٌ kağıt أوْرَاقٌ kağıtlar اَلْمَرْأَةُ kadın اَلنِّسَاءُ kadınlar اَلتِّلْمِيذُ öğrenci اَلتَّلاَمِيذُ öğrenciler اَلطاَّلِبُ öğrenci اَلطُّلاَّبُ öğrenciler (üniversite) اَلْبِنْتُ kız اَلْبَنَاتُ kızlar قَلَمٌ kalem اَلْأَقْلاَمُ kalemler اَلْجَبَلُ dağ اَلْجِبَالُ dağlar مَدْرَسَةٌ okul اَلْمَدَارِسُ okullar Görüldüğü gibi hangi ismin sâlim hangi ismin mükesser olduğunu kendimiz tesbit edemeyiz. Mükesser çokluklar esas olarak semâîdir, yani hangi kelimenin hangi kalıba göre...

Cemi Müennes Salim Arapça Dersleri

   CEMİ MÜENNES SÂLİM a) Müennes bir ismin çoğul ve merfû olması gereken durumda müfred ismin sonuna  آتُ getirilerek çoğul yapılır. Eğer ismin sonunda tâ-i te'nis (müennes tâ’sı) varsa kalkar. اَلْخَالَةُ teyze اَلْخاَلاَتُ teyzeler (marife) اَلْمُعَلِّمَةُ bayan öğretmen اَلْمُعَلِّمَاتُ öğretmenler اَلْمُسلِمَةُ müslüman اَلْمُسْلِماَتُ müslüman (bayanlar) اَلْمُؤْمِنَةُ mümin (bayan) ألْمُؤْمِناَتُ mümin (bayanlar) مَجَلَّةٌ dergi مَجَلاَّتٌ dergiler (nekre)           Cümle Örnekleri: جَاءَتِ الْمُعَلِّمَاتُ اِلىَ الْمَدْرَسَةِ. Bayan öğretmenler okula geldi. أَناَ مُؤْمِنَةٌ. Ben mü’minim.   هُنَّ مُؤْمِناَتٌ. Onlar mü’minlerdir. أَنْتُنَّ مُؤْمِناَتٌ. Sizler mü’minlersiniz. أَنْتُنَّ  طاَلِباَتٌ. Sizler öğrencilersiniz. حَضَرَتِ الطاَّلِباَتُ. Öğrenciler geldi (müe). اَلْبَناَتُ مُساَفِراَتٌ. Kızlar yolcudur. ذَهَبَتِ التِّلْمِيذاَتُ. Öğrenciler gitti. جَلَسَتِ الطِّفْلاَتُ. Kız çocuklar oturdu. اَلْبَناَتُ أَكَلْنَ السَّمَكَ. Kızlar...

İsimlerde Tesniye Arapça Dersleri

  I) İSİMLERDE TESNİYE Daha önce gördüğümüz gibi mâzî fiilleri tesniye yaparken (iki kişiye çevirirken) gâibte elif (اَ  ) muhatapta  (تمُاَ ) mütekellimde ise ناَ  getiriyorduk: كَتَبْناَ كَتَبْتُماَ كَتَبْتُماَ كَتَبَتاَ كَتَباَ   İsimlerin tesniye durumu ise fiillerinkinden başkadır:   İsimlerin tesniye yapılmasında kaide: a) Fâil ya da mübteda haber gibi merfû (ötre) olması gereken durumlarda müfred (tekil) ismin sonuna (آنِ-) takısı eklenir. Örnekler:   اَلْبَيْتُ ev اَلْبَيْتاَنِ iki ev   اَلْبِنْتُ kız اَلْبِنْتاَنِ iki kız   اَلْمَرْأَةُ kadın اَلْمَرْأَتاَنِ iki kadın   خَالِدٌ Halit خاَلِداَنِ iki Halit   اَلْاِبْنُ oğul اَلْاِبْناَنِ iki oğul   اَلرَّجُلُ adam اَلرَّجُلاَنِ iki adam   فَرَسٌ kısrak فَرَساَنِ iki kısrak   حِصاَنٌ at حِصاَناَنِ iki at   فَاطِمَةُ Fatma فاَطِمَتاَنِ iki Fatma   وَلَدٌ çocuk وَلَداَنِ iki çocuk ذَهَبَ الْوَلَدانِ هُنَاكَ. İki...

Atıf Edatları Arapça Dersleri

  ATIF: Atıf harfleri denen harflerle kelime veya cümleleri aynı hükme bağlamaya atıf denir. İleride müstakil konu başlığı altında işleyeceğimiz, ancak çok gerekli olduğu için ara ara kelimeler ve dipnotlarda işlediğimiz atıf bahsinden şimdilik şu kadarını öğrenmemiz yeterlidir: Atıf harflerinden önceki kelimeye ma’tûfun aleyh, sonraki kelime ya da cümleye de ma’tûf denir. Ma’tuf, ma’tuf’un aleyh’in harekesini alır. نَجَحَتْ فاَطِمَةُ وَ أُخْتُهاَ. Fâtıma ve kardeşi...

Müstetir Zamir Arapça Gizli Zamir

  III) MÜSTETİR (GİZLİ ZAMİR) Telaffuzda ya da yazıda görülmeyip fiilde var olduğu düşünülen zamirdir. Mâzî fiilde müstetir yani örtülü (ya da gizli olan) zamir  هُوَve هِيَ   dir. Zira diğer siygalarda geçen fiillerin fâil zamirleri bizzat fiilde görülür: Örneğin; (Biz) yazdık  كَتَبْناَ  ve (Ben) yazdım كَتَبْتُ fiilindeki تُ  ve ناَ zamirleri fâildir. Ancak كَتَبَ  dendiğinde fiile birleşen herhangi bir zamir görülmemektedir. Telaffuzda yer almasa da burada fiilde var olduğu düşünülen zamir هُوَ  (o) dir. Aynı...

Mazi Fiillerde Cemi-Çoğul Hali Arapça Dersleri

  MAZİ FİİLLERDE CEMİ (ÇOĞUL) HALİ Bir işi ikiden fazla kişi yaptığı zaman müzekker gâib için fiilin sonuna (ُوا) eklenip cemi müzekker gâib yapılmış olur. Örnekler: ضَرَبَ  den → ضَرَبُوا Onlar dövdüler شَرِبَ  den → شَرِبُوا Onlar içtiler  den →عَلِمَ       عَلِمُوا Onlar bildiler أَكَلَ  den → أَكَلوُا Onlar yediler Cemi müennes gâibe'de (yani o kadınlarda) fiilin son harfi cezimlenip -ْنَ eklenir: → أَكَلَ أَكَلْنَ (O bayanlar) yediler → عَلِمَ عَلِمْنَ bildiler → شَرِبَ شَرِبْنَ (O bayanlar) içtiler →كَتَبَ كَتَبْنَ yazdılar → وَجَدَ وَجَدْنَ (O bayanlar) buldular → ضَرَبَ ضَرَبْنَ vurdular Muhâtab çoğulda; fiilin sonundaki cezimden sonra müzekkerlerde تُمْ  müenneslerde تُنَّ    eklenir. Örnekler: Müennes   Müzekker ضَرَبْتُنَّ dövdünüz ضَرَبْتُمْ عَلِمْتُنَّ bildiniz عَلِمْتُمْ أَكَلْتُنَّ yediniz أَكَلْتُمْ نَصَرْتُنَّ yardım ettiniz نَصَرْتُمْ وَجَدْتُنَّ buldunuz وَجَدْتُمْ دَخَلْتُنَّ girdiniz دَخَلْتُمْ Mütekellimin çoğulu: Birinci...

Mazi Fiillerde Tesniye

  MAZİ FİİLERDE TESNİYE (MÜSENNÂ YA DA İKİL)       Bir işin iki kişi tarafından yapıldığını anlatmak için üçüncü şahıs tekil fiilin sonuna harekesiz  bir elif ( ا ) ekleriz.   Tesniye Müzekker (erkek) Gâib Örnekleri:     ضَرَبَ den → ضَرَباَ ikisi dövdü فَتَحَ dan → فَتَحاَ ikisi açtı   عَلِمَ den → عَلِماَ ikisi bildi وَجَدَ den → وَجَداَ ikisi buldu   شَرِبَ den → شَرِباَ ikisi içti أَكَلَ den → أَكَلاَ ikisi yedi   هَلْ أَحْمَدُ وَ عُمَرُ فَتَحاَ الْباَبَ ؟ Ahmed ve Ömer kapıyı açtılar mı?     هَلْ أَحْمَدُ وَ عُمَرُ سَمِعاَ الْخَبَرَ؟ Ahmed ve Ömer haberi işittiler...

Mazi Fiilin Müfred Muhatab ve Mütekellim Örnekleri

  MAZİ FİİLİN MÜFRED MUHÂTAB VE MÜTEKELLİM ÖRNEKLERİ   Müfred Müzekker Muhatap Örnekleri: ضَرَبَ  den → ضَرَبْتَ (Sen) dövdün كَتَبَ den → كَتَبْتَ yazdın عَلِمَ      den → عَلِمْتَ (Sen) bildin وَجَدَ den → وَجَدْتَ buldun شَرِبَ  den → شَرِبْتَ (Sen) içtin فَتَحَ   dan → فَتَحْتَ açtın Görüldüğü gibi, mesela üçüncü şahısكَتَبَ  fiilinin sonunu cezim yapıp üstün okunuşlu birتَ  harfi eklediğimizde karşımızdakine yani muhâtaba seslenmiş oluruz. Bu sona eklenen تَ harfine muhatap zamiri denir. Müfred Müennes Muhâtaba Örnekleri Kadına seslendiğimizde muhâtab zamiri olan تَ harfini esre  تِ  olarak okuruz. Türkçe’de muhâtaba ikinci şahıs deriz. وَجَدْتِ (Sen kadın) buldun أَكَلْتِ (Sen kadın)...

Arapçada Cümle

  CÜMLE Tam bir fikir anlatan kelime topluluğuna cümle denir. Arapça’da cümle ikiye ayrılır:                             a) İsim cümlesi                             b) Fiil cümlesi İsimle başlayan cümlelere isim cümlesi, fiille başlayan cümlelere ise fiil cümlesi denir. اَلْوَلَدُ  رَكِبَ  الْحِصاَنَ. (Çocuk ata bindi). اَلْبِنْتُ  رَكِبَتِ  الْحِصاَنَ. (Kız ata bindi).         İsimle başladığı için isim cümlesidir. رَكِبَ الْوَلَدُ الْحِصَانَ. (Çocuk ata bindi). رَكِبَتِ الْبِنْتُ  الْحِصاَنَ. (Kız ata bindi).         Fiille başladığı için fiil  cümlesidir. Arapça’da genellikle cümleler fiil...

Vasıl Hemzesi Arapça Dersleri

  Vasıl Hemzesi Belirtme takısı olan harf-i tarif yani اَلْ takısının hemzesi söz başlarında okunur.  Örnek: اَلْوَلَدُ   ذَهَبَ. (el-veledü zehebe) Çocuk gitti. Bu cümlede fâil başta geldiğinden اَلْ takısı olduğu gibi okunmuştur. Aynı اَلْ takısı söz arasında gelirse elifi, yazıldığı halde okunmaz. Geçişte yazıldığı halde okunmayan bu hemzeye hemze-i vasıl denir. ذَهَبَ الْوَلَدُ.        (zehebel veledu) Çocuk gitti. Kelime başındaki vasıl hemzesinin elifinin üzerine (أ ء) işareti konmaz. Yani (أَ إِ أُ) şeklinde değil (اَ اِ اُ) şeklinde...

Marife Nekra Arapça Dersleri

    Arapça’da bir kelime ya isim, ya fiil ya da harftir. İsim, fiil ve harflerin bir mana oluşturacak şekilde bir araya gelmesiyle cümle oluşur. Bir cümlenin kurulması için gereken bu üç unsuru sırasıyla işleyelim. İSİM Canlı cansız şeylere, varlıklara ad olan ve zamanla ilgisi olmayan kelimelere isim denir. İsimler ya ma`rife (belirli) ya da nekre (belirsiz) olur. MA’RİFE: Bir ismin başında اَلْ takısı bulunursa o isim...

Şemsi ve Kameri Harfler

KAMERİ HARFLER Bir kelimenin başında aşağıdaki cümlenin bütününde yer alan 14 harften biri bulunursa kendisiyle birleşen اَلْ  takısının lâmı cezimli (لْ) okunur. أَبْغِ حَجَّكَ وَ خَفْ عَقِيمَهُ Örnekleri:                                                     Nekre Ma’rife     Nekre Ma’rife   أَ أَذاَنٌ اَلْأَذاَنُ ezan خ خُبْزٌ اَلْخُبْزُ ekmek ب َبيْتٌ اَلْبَيْتُ ev ف فَرَسٌ اَلْفَرَسُ kısrak غ غَنِيٌّ اَلْغَنِيُّ zengin ع عَرَبِيَّةٌ اَلْعَرَبِيَّةُ Arapça ح حَجٌّ اَلْحَجُّ hac ق قَمَرٌ اَلْقَمَرُ ay ج جَارٌ اَلْجَارُ komşu ي يَوْمٌ اَلْيَوْمُ gün ك كَاتِبٌ اَلْكَاتِبُ katip م مَوْتٌ اَلْمَوْتُ ölüm و وَطَنٌ اَلْوَطَنُ vatan ه هِجْرَةٌ اَلْهِجْرَةُ hicret ŞEMSİ HARFLER  diğer sayfaya geçiniz Arapça’nın geriye kalan diğer harfleri de şemsî harflerdir. اَلْ  takısından sonra gelen kelime bu harflerden biriyle başlarsa اَلْ  takısının lâmı  (ل) okunmaz, yanındaki harf şeddelenir. Fakat okunmasa bile اَل takısı gene de yazılır. Örnekleri:   Nekre Ma’rife     Nekre Ma’rife   ت تِلْميِذٌ اَلتِّلْميِذُ öğrenci ث ثَوْبٌ اَلثَّوْبُ elbise د دِينٌ اَلدِّينُ din ذ ذِئْبٌ اَلذِّئْبُ kurt ز زَمَانٌ اَلزَّمَانُ zaman ر رَجُلٌ اَلرَّجُلُ adam س سُورَةٌ اَلسُّورَةُ sûre ش شَجَرَةٌ اَلشَّجَرَةُ ağaç ص صَديِقَةٌ اَلصَّديِقَةُ kız arkadaş ط طَائِرَةٌ اَلطَّائِرَةُ uçak ض ضَلاَلَةٌ اَلضَّلاَلَةُ dalâlet, sapıklık ظ ظَاهِرٌ اَلظَّاهِرُ zahir, açık ن نَارٌ اَلنَّارُ ateş ل لَيْلٌ اَللَّيْلُ gece ش شَمْسٌ اَلشَّمْسُ güneş                   Kamerî ve...

Arapça Gün Ay Ve Mevsim Adları

  Gün Ay ve Mevsim adları: 1-Gün Adları: يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ Pazartesi يَوْمُ الْجُمْعَةِ Cuma يَوْمُ الثُّلاَثاَءِ Salı يَوْمُ السَّبْتِ Cumartesi يَوْمُ الْأَرْبِعاَءِ Çarşamba يَوْمُ الْأَحَدِ Pazar يَوْمُ الْخَمِيسِ Perşembe                 (يَوْم) kelimesi genelde kullanılmaz: اَلْاِثْنَيْنِ Pazartesi اَلثُّلاَثاَءُ Salı اَلْجُمُعَةُ Cuma 2-Ay Adları: a-Milâdî yılın aylarının adları: İki türlü ifade edilebilir: يَناَيِر Ocak كاَنُونُ الثاَّنِي 1. ay فَبْراَيِر Şubat شُباَط 2. ay ماَرْس Mart آذاَر 3. ay أَبْرِيل Nisan نِيساَن 4. ay ماَيُو (ماَيِس) Mayıs أَياَّر 5. ay يُونْيُو ( يُونِيَه) Haziran خَزِيراَن 6. ay يُولْيُو (يُولِيَه) Temmuz تَمُّوز 7. ay أَغُسْطُس Ağustos آب 8. ay سَبْتَمْبِر Eylül أَيْلُول 9. ay أُكْتُوبِر Ekim تَشْرِينِ الْأَوَّلُ 10. ay نُوفِمْبِر Kasım تَشْرِينِ الثاَّنِي 11. ay دِيسِمْبِر Aralık كاَنُونُ الْأَوَّلُ 12. ay b- Hicrî Yılın Aylarının Adları:  (اَلْمُحَرَّمُ الْحَراَم) اَلْمُحَرَّمُ 1. ay (صَفَرُ الْخَيْرِ) صَفَرٌ 2. ay (رَبِيعٌ الْأَوَّلُ) رَبِيعُ الْأَوَّلِ 3. ay (رَبِيعٌ الْآخِرُ) رَبِيعُ الْآخِرِ 4. ay   جُماَدَى الْأُولَى 5....

Mazi Fiil- Fiili Mazi Çekim Tablosu

MAZİ FİİL FİİLİ MAZİ MAZİ FİİL ÇEKİMİ TABLOLARI Mazi Fiil Çekimi Okunur Mazi Fiil Cümle Örnekleri FİİL Zamana bağlı olarak bir işin, bir halin veya bir hareketin oluşunu belirten kelimelere fiil denir. Arapça’da iki temel fiil çekimi vardır. Diğer kalıplar bu ikisinden türetilir. Bunlar fiil-i mâzî (geçmiş zaman) ve fiil-i muzâri (geniş zaman, şimdiki zamanın karşılığı)dır. FİİL-İ MÂZİ Türkçe’mizdeki –di’li geçmiş zamana denir. Geçmişte...