Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

İsmi Tafdil Arapça Dersleri

  İSM-İ TAFDİL Sülâsî fiillerin sıfatlarından yapılan bir derecelendirme olup bir vasfın başka bir varlıktakinden daha çok olduğunu göstermek için türetilen isimdir. İki şey arasındaki ortak fakat biri diğerinden üstün olan sıfatı bildirir. Müzekkerlerde أفْعَلُ müenneslerdeفُعْلَى   vezninde yapılır. Müennes Müzekker   Sıfatlar كُبْرَى أَكْبَرُ daha büyük كَبِيرٌ büyük صُغْرَى أََصْغَرُ daha küçük صَغِيرٌ küçük طُولَى أَطْوَلُ daha uzun طَوِيلٌ uzun جُمْلَى أَجْمَلُ daha güzel جَمِيلٌ güzel حُسْنَى أَحْسَنُ daha iyi حَسَنٌ iyi صُدْقَى أَصْدَقُ daha doğru صَدِيقٌ doğru نُفْعَى أَنْفَعُ daha faydalı نَافِعٌ faydalı كُثْرَى أَكْثَرُ daha çok كَثِيرٌ çok قُلىَّ اَقَلُّ daha az قَلِيلٌ az شُدَّى أَشَدُّ daha şiddetli شَدِيدٌ şiddetli عُلْيَى أَعْلَى daha yüksek (عَلِيٌّ) عاَلٍ yüksek دُنْياَ أَدْنَى daha aşağı دَنِيٌّ aşağı Sayı bakımından çekimini yapacak olursak; أَكْبَرُونَ اَكْبَراَنِ أَكْبَرُ daha büyükler (İki) daha büyük daha büyük كُبْرَياَتٍ كُبْرَياَنِ كُبْرَى İsm-i Tafdîlin Cümle İçinde Kullanılışı:            İsm-i tafdîlin...

İsm-i Alet Arapça Dersleri

  İSM-İ ALET Bir işin yapılmasında kullanılan alete isim olan kelimelerdir. İsm-i zaman ve ism-i mekânın mim (م)’inin üstünle bağlanmasına karşılık ismi âlet’in mimi esre ile bağlanır. Sülâsî mâlum ve müteaddî fiillerden türetilen ve semâi (işitilerek bilinen) 3 vezni vardır: مِفْعَالٌ مِفْعَلَةٌ مِفْعَلٌ (مِفْعَلٌ) veznine ait örnekler: بَرَدَ -ُ törpüledi مِبْرَدٌ eğe نَبَرَ -ِ kaldırdı, yükseltti مِنْبَرٌ minber كَسَرَ -ِ kırdı مِكْسَرٌ mikser, kırma aracı صَعِدَ -َ çıktı yükseldi مِصْعَدٌ asansör (yükselme aleti) مِهْجَرٌ mikroskop مِقْلَى tava مِثْقَبٌ matkap مِحْلَقٌ traş makinası (مِفْعَلَةٌ) veznine ait örnekler: لَعِقَ yaladı مِلْعَقَةٌ kaşık طَرَقَ vurdu مِطْرَقَةٌ çekiç سَطَرَ çizgi çekti مِسْطَرَةٌ cetvel كَنَسَ süpürdü مِكْنَسَةٌ süpürge مِرْضَعَةٌ biberon مِحْفَظَةٌ çanta مِنْشَفَةٌ havlu مِنْضَدَةٌ masa مِظَلَّةٌ şemsiye مِرْوَحَةٌ pervane, vantilatör مِغْرَفَةٌ kevgir مِمْفَلَةٌ oklava مِمْلَحَةٌ tuzluk مِدْفَأَةٌ soba    (مِفْعَالٌ) veznine ait örnekler: نَظَرَ baktı مِنْظَارٌ dürbün فَتَحَ açtı مِفْتاَحٌ anahtar وَزَنَ tarttı مِيزاَنٌ terâzi كاَلَ ölçtü مِكْياَلٌ ölçek رَآى gördü مِرْآةٌ ayna كَوَى dağladı مِكْواَةٌ ütü مِصْباَحٌ lâmba مِمْحاَةٌ silgi مِزْماَرٌ zurna,...

Cezmetmeyen Şart Edatları Arapça Dersleri

  CEZMETMEYEN ŞART EDATLARI Şart anlamı ifade ettiği halde muzâriyi cezmetmeyen edatlar da vardır. Bu edatlar topluca şunlardır: عِنْدَماَ كُلَّماَ أَماَّ إِذاَ لَماَّ لَوْماَ لَوْلاَ لَوْ Şart kısmının zamanı, fiil-i mâzî veya muzâri olabilir. Şartın cevap kısmı olan cevap cümlesinde ise fiil, şimdiki zaman, geçmiş zaman, meczûm, emir hali veya fiilsiz de olabilir. Sırasıyla bu edatları ve görevlerini inceleyelim: لَوْ: eğer, şayet, ...ise, .., ..seydi, ..saydı, ..se, ..sa, ..mış olsa idi anlamlarına gelir. Fiilin...

Müstesna Arapça Dersleri

  MÜSTESNÂ İstisnâ; aşağıdaki edatlardan sonra gelen ismin, bu edatlardan önce gelen bölümün tâbi olduğu hükmün dışında bırakılmasıdır. İstisnâ edatından sonra gelen bu isme istisnâ yapılan, hariç tutulan anlamında müstesnâ denir. İstisnâ edatları şunlardır: خَلاَ عَداَ حاَشاَ سِوَى غَيْرَ إِلاَّ İstisnâ edatından önce gelen isme de kendisinden istisnâ yapılan anlamında müstesnâ minhu denir. خاَلِداً. إِلاَّ الطُّلاَّبُ حَضَرَ   Müstesnâ İstisna edatı Müstesnâ minh Fiil   Hâlit’ten başka (Hâlit hariç) bütün öğrenciler geldi. Yukarıdaki cümlede الطُّلاَّبُ (fâil) müstesnâ minhu (kendisinden istisnâ yapılan), إِلاَّ istisnâ edatı, خاَلِداً de müstesnâdır...

Yardımcı Fiil Olarak Kane كاَنَ Arapça Dersleri

  YARDIMCI FİİL OLARAK KÂNE (كاَنَ) Türkçe’de ...idi, ...mıştı ile biten fiiller Arapça’daكَانَ  (oldu, idi) yardımcı fiili ile mâzî fiili yanyana getirmekle yapılır. Türkçe’de ...yordu ile biten fiillerكَانَ fiili ile muzâri fiili yanyana getirmekle gerçekleşir. Fiilleri bu tarzdaki geçmiş zamana göre söylemeye hikâye denir. كَانَ يَكْتُبُ yazıyordu كَانَ كَتَبَ yazdıydı yazmıştı Diğer fiillerle birlikte kullanacağımız için önce yardımcı fiil olan  (كَانَ) ... idi, oldu fiilinin çekimini yapalım: Mâzî Çekim Tablosu   Cemi Tesniye Müfred   كَانُوا كَانَا كَانَ Gâib (Onlar) idiler (İkisi) idiler (O) idi, oldu   كُنَّ كَانَتَا كَانَتْ Gâibe             كُنْتُمْ كُنْتُمَا كُنْتَ Muhatap (Sizler) idiniz (Siz) idiniz (Sen) idin   كُنْتُنَّ كُنْتُماَ كُنْتِ Muhâtaba   كُنَّا كُنَّا كُنْتُ Mütekellim (Biz) idik (İkimiz) idik (Ben)...

İsmi Meful Arapça Dersleri

  İSM-İ MEF’ÛL Kendisine iş yapılanı bildiren, fiilden etkilenen isimdir.  Türkçe’deki edilgen sıfat-fiil karşılığıdır. Nasıl ism-i fâil malum muzâri fiil gibi kullanılıyorsa ism-i mef’ûlde mâzî meçhûl gibi tercüme edilir. Yapılışı şöyledir: Üç harfli fiilin başına م harfi eklenir ve üstünlü olarak kelimenin birinci harfine cezimlenir.  Fiilin ikinci ve üçüncü harfi arasına ötreli (و) harfi ilave olur. قَتَلَ öldürdü → مَقْتُولٌ öldürülen, öldürülmüş ضَرَبَ dövdü → مَضْرُوبٌ dövülen, dövülmüş شَرِبَ içti → مَشْرُوبٌ içilen, içilmiş جَرَحَ yaraladı → مَجْرُوحٌ yaralanan, yaralanmış كَتَبَ yazdı...

Gayrı Munsarıf İsimler Arapça Dersleri

  GAYRU’L-MUNSARİF Gayr-i munsarif şu iki durum müstesnâ, sonuna kesre ve tenvin almayan isimdir: a) Başına harf-i tarif gelmesi b) Muzâf olma durumu Gayr-i münsarifler kesre yerine fetha ile mecrûr olur. Tenvin yerine tenvinsiz hareke durumunu alırlar. Bilindiği gibi başına harf-i tarif almayan kelime nekre kabul edilir.  نَفْتَحُ الْأَبْواَبَ بِمَفاَتِيحَ. Kapıları anahtarlarla açarız. (Nekre olduğu için esre ve tenvin almamış ) . نَفْتَحُ الْأَبْواَبَ بِالْمَفاَتِيحِ. Kapıları anahtarlarla açarız.  (Harf-i tarifle ma’rife olduğu...

Arapça Sıfat Cümlesi Sıfat Mevsuf

  SIFAT CÜMLESİ Sıfatlar müfred (tek) bir kelime olarak geldiği gibi isim cümlesi, fiil cümlesi ve şibh-i cümleden de oluşabilir. Nekre isimlerden sonra gelen cümleler ve şibh-i cümleler o kelimenin sıfatı olurlar ve bu yan cümlecikler  yani isim ve fiil cümlesi olarak gelen sıfatlar tercüme edilirken ..en, ..an, ..dığı ile temel cümleye bağlanırlar. Şibh-i cümlelerden oluşan sıfatlar ise temel cümledeki mevsuflarına ..bulunan, ...olan...

Muzari Fiili Nasbeden Edatlar En Len Key İzen

 FİİLİ MUZARİYİ NASBEDEN EDATLAR Aşağıdaki edatlardan birisi fiil-i muzârinin başına gelirse muzâri fiilin sonunu nasbeder (fetha yapar). Cemi müennes nunları hariç (ن) nunlarını düşürür. Bu edatlar şunlardır:       أَنْ  – لَنْ - كَىْ – إِذَنْ - حَتَّى- لِ - اَلْفاَءُ السَّبَبِيَّةُ 1)  أَنْ mek, mak: Muzâri fiili nasbederek masdara çevirir. Mâzî fiilin de önüne gelir, ancak mebni olduğu için sonuna tesir edemez. En çok kullanılan nasb edatıdır. أُرِيدُ أَنْ...

Muzari Fiil’i Cezmeden Edatlar Arapça Dersleri

 İKİ FİİL-İ MUZÂRİYİ CEZMEDEN ŞART EDATLARI Bilindiği gibi cezm fiili mâzîye değil, yalnız fiil-i muzâriye mahsustur. Aşağıdaki edatlar iki muzâri fiil almış cümlenin başına gelirlerse iki muzâri fiilin de son harekelerini cezm yaparlar ve şart bildirirler. Bunlara şart edatları da denir. Şart edatının yeraldığı cümleden sonra aynı cümlenin içinde bir de cevap cümlesi bulunur. Bu edatların bulunduğu birinci bölüme fi’lü’ş-şart,...

Nehy-i Gaib Arapça Dersleri

  V) NEHY-İ GAİB           (GAİB EMRİN OLUMSUZU) لاَ يَكْتُبُوا لاَ يَكْتُبَا لاَ يَكْتُبْ Gâib لاَ يَكْتُبْنَ لاَ تَكْتُبَا لاَ تَكْتُبْ Gâibe (Onlar) yazmasın (O ikisi) yazmasın (O) yazmasın   Görüldüğü gibi لِيَكْتُبْ  (yazsın) demek olurken olumsuzu olan “yazmasın” demek için muzâri fiilin başına لاَ getirilip sonu cezm yapılır. Meçhûl yapılışı; Cahd-ı mutlakın meçhûl yapılışı gibidir. Yalnız başına لاَ getirilir. لاَ يُكْتَبْ yazılmasın لاَ يُكْتَبْنَ yazılmasınlar (müen) لاَ يُكْتَبُوا yazılmasınlar (müz) لاَ نُكْتَبْ yazılmayalım   Cümle Örnekleri: لاَ يَذْهَبْ بَعْدَ شَهْرٍ. Bir ay sonra gitmesin.   لاَ يَضْرِبِ الْوَلَدُ الْحَيَواَنَ. Çocuk hayvanlara vurmasın.         لاَ يَسْرِقِ الرَّجُلُ الْأَمْواَلَ. Adam malları çalmasın.   لاَ...

Emr-i Gaib Arapça Dersleri

  III) EMR-İ GAİB (GAİB FİİLİN EMİR YAPILMASI) Muzâri fiilin başına لِ takısı getirilip son harfi cezm yapılır. Cemi müennes ن u hariç diğer ن lar düşer. Cem Müsennâ Müfred   لِيَكْتُبُوا لِيَكْتُبَا لِيَكْتُبْ Gâib لِيَكْتُبْنَ لِتَكْتُبَا لِتَكْتُبْ Gâibe (Onlar) yazsınlar (O ikisi) yazsın O yazsın             *Emr-i gâibin başına   ثُمَّ – وَ – فَ harflerinden biri gelirse lâm harfi cezimli  okunur ve bu harflerle beraber tek hece olarak söylenir: ثُمَّ لْيَكْتُبُوا sonra yazsınlar وَلْيَكْتُبْ ve yazsın فَلْيَكْتُبْ bunun üzerine, (hemen, akabinde) yazsın     *Meçhûl yapılışı, cahd-ı mutlak’ın meçhûl yapılışı gibidir. Yalnız başına (لَمْ) yerine...

Cahd-ı Müstağrak Arapça Dersleri

  II) CAHD-I MÜSTAĞRAK (Bozulabilir olumsuzluk) Muzâri fiilin başına cahd-ı mutlak takısı olan لَمْ yerine (لَمَّاَ) getirilince; muzâri fiili cezmeder, mâzîye götürür, geçmiş zamandan şu ana kadar olumsuz yapar. Ancak bu olumsuzluk konuşma anından itibaren bozulabilir. Türkçe’ye “hiç ya  da henüz ...medi, ..madı” şeklinde çevrilir. لَمْ يَكْتُبْ yazmadı لَماَّ يَكْتُبْ (şimdiye kadar) hiç yazmadı. لَمْ يَفْتَحْ açmadı لَماَّ يَفْتَحْ henüz açmadı لَمْ يَذْهَبْ gitmedi لَماَّ يَذْهَبْ henüz gitmedi Cahd-ı müstağrak’ın meçhûlu de cahd-ı mutlak gibi yapılır: لَمْ يُكْتَبْ yazılmadı لَمَّا...

Cahd-ı Mutlak Arapça Dersleri

  FİİL-İ MUZÂRİNİN CEZİM YAPILMASIYLA ELDE EDİLEN ZAMANLAR I) CAHD-I MUTLAK (MAZİ FİİLİN KESİN OLUMSUZ HALİ) Muzâri fiilin başına لَمْ takısı getirilip, fiilin son harfinin cezim yapılmasıyla gerçekleşir. Fiilin manasını mâzîde (geçmişte) olumsuz yapar. Bir işin şu ana kadar olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını belirtir. Muzârinin başına getirilen bu edatla fiilde üç değişiklik olur:         a) Anlamı olumsuz olur. Bu olumsuzluk kalıcıdır ve bozulması beklenmez.        ...

Muzari Fiil’in Meçhulu Arapça Dersleri

  FİİL-İ MUZÂRİNİN MEÇHÛLU Fiil-i muzârinin meçhûl yapılması için muzâri harf ötre, fiilin sondan bir önceki harfi üstün okunur.  Örnek: يَكْتُبُ yazar يُكْتَبُ yazılır يَشْرَبُ içer يُشْرَبُ içilir يَفْتَحُ açar يُفْتَحُ açılır يَضْرِبُ döver يُضْرَبُ dövülür يَعْلَمُ bilir يُعْلَمُ bilinir يأْكُلُ yer يُؤْكَلُ yenilir Muzâri meçhûl fiil cümlesinde de, mâzî meçhûlde olduğu gibi fâil yerine cümlenin mef’ûlü, nâibu fâil olur: يَكْتُبُ التِّلْمِيذُ الدَّرْسَ. Öğrenci dersi yazıyor يُكْتَبُ الدَّرْسُ Ders yazılıyor                  Naibu fâil (son harekesi ötre)                يَعْرِفُ      الناَسُ    الْمُخْلِصِينَ   بِأَعْماَلِهِمْ. – يُعْرَفُ  الْمُخْلِصُونَ   بِأَعْماَلِهِمْ. Muzâri ma’lûm f. Fâil Mef’ûl Mef’ûl b. ga. s.                 Câr-mecrûr  Nâibu Fâil  Muzâri meçhûl f İnsanlar ihlaslıları (samimileri) işleriyle tanır. İhlaslılar...

Muzari Fiil Tekid-i Nefy-i İstikbal

  TE'KİD-İ NEFY-İ İSTİKBAL                  (GELECEK ZAMANIN KESİNLİKLE OLUMSUZU)           Muzâri fiilin başına لَنْ takısı getirilirse hem fiilin sonunu  nasbeder (fetha yapar) hem de kesin olumsuz yaparak işin gelecekte kesinlikle meydana gelmeyeceğini belirtir. يَكْتُبُ yazar لاَ يَكْتُبُ yazmayacak, yazmıyor لَنْ يَكْتُبَ hiç, asla yazmayacak Yapılışı: Müfred müzekker, müfred müennes ve mütekellimlerde son harf üstün okunur. يَكْتُبُ yazar لَنْ يَكْتُبَ asla yazmayacak (müfred müzekker-gâib) لَنْ تَكْتُبَ asla yazmayacak (müfred müennes- gâibe) لَنْ تَكْتُبَ asla yazmayacaksın(müfred müz. muhatap) لَنْ أَكْتُبَ asla yazmayacağım (mütekellim vahde) لَنْ نَكْتُبَ asla...