Arapça Fiil Çekimleri

Arapça Fiil Çekimleri

ARAPÇA / ÇALIŞTI – YAPTI عَمِلَ amile fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

    هُمْ مَا عَمِلُوا 3 (Hum mâ amilû)   Onlar çalışmadılar, Onlar yapmadılar (erkek)     هُمَا مَا عَمِلَا 2 (Humâ mâ amilâ)   O ikisi çalışmadı, O ikisi yapmadı (erkek)   هُوَ مَا عَمِلَ  1 (Huve mâ amile)   O çalışmadı, O yapmadı (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ مَا عَمِلْنَ 6 (Hunne mâ amilne)   Onlar çalışmadılar, Onlar yapmadılar (bayan)     هُمَا مَا عَمِلَتَا 5 (Humâ mâ amiletâ)   O ikisi çalışmadı, O ikisi yapmadı (bayan)   هِيَ مَا عَمِلَتْ 4 (Hiye mâ amilet)   O çalışmadı, O yapmadı (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ مَا عَمِلْتُمْ 9 (Entum mâ amiltum)   Siz çalışmadınız, Siz yapmadınız (erkek)     أَنْتُمَا مَا عَمِلْتُمَا 8 (Entumâ mâ amiltumâ)   Siz ikiniz çalışmadınız, Siz ikiniz yapmadınız (erkek)   أَنْتَ مَا عَمِلْتَ 7 (Ente mâ amilte)   Sen çalışmadın, Sen yapmadın (erkek)         Muhatab...

TEKRARLADI ردّد raddede fiilinin mazi, muzari ve emir çekimleri

  Mazi çekimi :   هُمْ رَدَّدُوا 3 (Hum raddedû)    Onlar tekrarladılar (erkek)   هُمَا رَدَّدَا 2 (Humâ raddedâ)   O ikisi tekrarladı (erkek)   هُوَ رَدَّدَ  1 (Huve raddede)   O tekrarladı (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ رَدَّدْنَ 6 (Hunne raddedne)   Onlar tekrarladılar (bayan)   هُمَا رَدَّدَتَا 5 (Humâ raddedetâ)   O ikisi tekrarladı (bayan)   هِيَ رَدَّدَتْ 4 (Hiye raddedet)   O tekrarladı (bayan)       Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ رَدَّدْتُمْ 9 (Entum raddedtum)   Siz tekrarladınız (erkek)   أَنْتُمَا رَدَّدْتُمَا 8 (Entumâ raddedtumâ)   İkiniz tekrarladınız (erkek)   أَنْتَ رَدَّدْتَ 7 (Ente raddedte)   Sen tekrarladın (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ رَدَّدْتُنَّ 12 (Entunne raddedtunne)   Siz tekrarladınız (bayan)   أَنْتُمَا رَدَّدْتُمَا 11 (Entumâ raddedtumâ)   İkiniz tekrarladınız (bayan)   أَنْتِ رَدَّدْتِ 10 (Enti raddedti)   Sen tekrarladın (bayan)       Muhataba (bayan)   نَحْنُ رَدَّدْنَا 15 (Nahnu raddednâ)   Biz tekrarladık   نَحْنُ رَدَّدْنَا 14 (Nahnu raddednâ)   Biz ikimiz tekrarladık   أَنَا رَدَّدْتُ 13 (Ene raddedtu)   Ben tekrarladım     Nefsi mütekellim (cinsiyet farkı yok)     Muzari çekimi :   هُمْ يُرَدِّدُونَ 3 (Hum...

İtaat ettirdi أَخْضَعَ fiilinin mazi çekimi:

  هُمْ أَخْضَعُوا 3 (Hum ahda’û)     Onlar itaat ettirdiler (erkek)   هُمَا أَخْضَعَا 2 (Humâ ahda’â)   O ikisi itaat ettirdi  (erkek)   هُوَ أَخْضَعَ1 (Huve ahda’a)   O itaat ettirdi (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ أَخْضَعْنَ 6 (Hunne ahdağne)   Onlar itaat ettirdiler (bayan)   هُمَا أَخْضَعَتَا 5 (Humâ ahda’atâ)   O ikisi itaat ettirdi (bayan)   هِيَ أَخْضَعَتْ 4 (Hiye ahda’at)   O itaat ettirdi (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ أَخْضَعْتُمْ 9 (Entum ahdağtum)   Siz itaat ettirdiniz (erkek)   أَنْتُمَا أَخْضَعْتُمَا 8 (Entumâ  ahdağtumâ)   Siz ikiniz itaat ettirdiniz (erkek)   أَنْتَ أَخْضَعْتَ 7 (Ente ahdağte)   Sen itaat ettirdin (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ أَخْضَعْتُنَّ 12 (Entunne ahdağtunne)   Siz itaat ettirdiniz (bayan)   أَنْتُمَا أَخْضَعْتُمَا 11 (Entumâ ahdağtumâ)   Siz ikiniz itaat ettirdiniz (bayan)   أَنْتِ أَخْضَعْتِ 10 (Enti ahdağti)   Sen itaat ettirdin (bayan)       Muhataba (bayan)   نَحْنُ أَخْضَعْنَا 15 (Nahnu ahdağnâ)   Biz  itaat...

ALMAK – ALDI تلقَّى telakkâ fiilinin kullanılışı, mazi muzari emir çekimleri

ALMAK fiilinin kullanılışı:   Bu fiil, maddi şeyleri (elle alma) anlamında değil, soyut şeyleri alma anlamında kullanılır:   Örnek : Emir almak, destek almak, telefon almak (telefonla aranmak), uyarı almak…. gibi.   ALDI  تَلَقَّى    fiilinin mazi çekimi :   هُمْ تَلَقَّوْا  3 (Hum telakkav)   Onlar aldılar (erkek)   هُمَا تَلَقَّيَا  2 (Humâ telakkayâ)   O ikisi aldı (erkek)   هُوَ تَلَقَّى  1 (Huve telakkâ)   O aldı (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ تَلَقَّيْنَ  6 (Hunne telakkayne)   Onlar aldılar (bayan)   هُمَا تَلَقَّتَا  5 (Humâ telakkatâ)   O ikisi aldı (bayan)   هِيَ تَلَقَّتْ  4 (Hiye telakkat)   O aldı (bayan)       Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ تَلَقَّيْتُمْ  9 (Entum telakkaytum)   Siz aldınız (erkek)   أَنْتُمَا تَلَقَّيْتُمَا 8 (Entumâ telakkaytumâ)   Siz ikiniz aldınız (erkek)   أَنْتَ تَلَقَّيْتَ  7 (Ente telakkayte)   Sen...

Arapça SEBEP OLDU تسبب tesebbebe fiilinin mazi ve muzari çekimleri

MAZİ ÇEKİMİ:   هُمْ تَسَبَّـبُوا 3 (Hum tesebbebû)   Onlar sebep oldular (erkek)   هُمَا تَسَبَّـبَا 2 (Humâ tesebbebâ)   O ikisi sebep oldu (erkek)   هُوَ تَسَبَّـبَ  1 (Huve tesebbebe)   O sebep oldu (erkek)   هُنَّ تَسَبَّـبْنَ 6 (Hunne tesebbebne)   Onlar sebep oldular (bayan)   هُمَا تَسَبَّـبَتَا 5 (Humâ tesebbebetâ)   O ikisi sebep oldu (bayan)   هِيَ تَسَبَّـبَتْ 4 (Hiye tesebbebet)   O sebep oldu (bayan)   أَنْتُمْ تَسَبَّـبْتُمْ 9 (Entum tesebbebtum)   Siz sebep oldunuz (erkek)   أَنْتُمَا تَسَبَّـبْتُمَا 8 (Entumâ tesebbebtumâ)   İkiniz sebep oldunuz (erkek)   أَنْتَ تَسَبَّـبْتَ 7 (Ente tesebbebte)   Sen sebep oldun (erkek)   أَنْتُنَّ تَسَبَّـبْتُنَّ 12 (Entunne tesebbebtunne)   Siz sebep oldunuz (bayan)   أَنْتُمَا تَسَبَّـبْتُمَا 11 (Entumâ tesebbebtumâ)   İkiniz sebep oldunuz (bayan)   أَنْتِ تَسَبَّـبْتِ 10 (Enti tesebbebti)   Sen sebep oldun (bayan)   نَحْنُ تَسَبَّـبْنَا 15 (Nahnu tesebbebnâ)   Biz  sebep olduk   نَحْنُ تَسَبَّـبْنَا 14 (Nahnu tesebbebnâ)   Biz ikimiz...

Arapça PİŞMAN OLDU ندم nedime fiilinin mazi ve muzari çekimleri

  MAZİ ÇEKİMİ:   هُمْ  نَدِمُوا  3 (Hum nedimû)   Onlar pişman oldular(erkek)   هُمَا نَدِمَا  2 (Humâ nedimâ)   O ikisi pişman oldu (erkek)   هُوَ نَدِمَ  1 (Huve nedime)   O pişman oldu (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ نَدِمْنَ  6 (Hunne nedimne)   Onlar pişman oldular(bayan)   هُمَا نَدِمَتَا  5 (Humâ nedimetâ)   O ikisi pişman oldu (bayan)   هِيَ نَدِمَتْ  4 (Hiye nedimet)   O pişman oldu (bayan)     Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ نَدِمْتُمْ  9 (Entum nedimtum)   Siz pişman oldunuz (erkek)   أَنْتُمَا نَدِمْتُمَا   8 (Entumâ nedimtumâ)   İkiniz pişman oldunuz(erkek)   أَنْتَ نَدِمْتَ  7 (Ente nedimte)   Sen pişman oldun (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ نَدِمْتُنَّ  12 (Entunne nedimtunne)   Siz pişman oldunuz (bayan)   أَنْتُمَا نَدِمْتُمَا   11 (Entumâ nedimtumâ)   İkiniz pişman oldunuz(bayan)   أَنْتِ نَدِمْتِ  10 (Enti nedimti)   Sen pişman oldun (bayan)       Muhataba (bayan)   نَحْنُ نَدِمْنَا  15 (Nahnu nedimnâ)   Biz pişman olduk   نَحْنُ نَدِمْنَا14 (Nahnu nedimnâ)   İkimiz...

TEKRARLADI ردّد raddede fiilinin mazi, muzari ve emir çekimleri

      Mazi çekimi :   هُمْ رَدَّدُوا 3 (Hum raddedû)   Onlar tekrarladılar (erkek)   هُمَا رَدَّدَا 2 (Humâ raddedâ)   O ikisi tekrarladı (erkek)   هُوَ رَدَّدَ  1 (Huve raddede)   O tekrarladı (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ رَدَّدْنَ 6 (Hunne raddedne)   Onlar tekrarladılar (bayan)   هُمَا رَدَّدَتَا 5 (Humâ raddedetâ)   O ikisi tekrarladı (bayan)   هِيَ رَدَّدَتْ 4 (Hiye raddedet)   O tekrarladı (bayan)       Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ رَدَّدْتُمْ 9 (Entum raddedtum)   Siz tekrarladınız (erkek)   أَنْتُمَا رَدَّدْتُمَا 8 (Entumâ raddedtumâ)   İkiniz tekrarladınız (erkek)   أَنْتَ رَدَّدْتَ 7 (Ente raddedte)   Sen tekrarladın (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ رَدَّدْتُنَّ 12 (Entunne raddedtunne)   Siz tekrarladınız (bayan)   أَنْتُمَا رَدَّدْتُمَا 11 (Entumâ raddedtumâ)   İkiniz tekrarladınız (bayan)   أَنْتِ رَدَّدْتِ 10 (Enti raddedti)   Sen tekrarladın (bayan)       Muhataba (bayan)   نَحْنُ رَدَّدْنَا 15 (Nahnu raddednâ)   Biz tekrarladık   نَحْنُ رَدَّدْنَا 14 (Nahnu raddednâ)   Biz ikimiz tekrarladık   أَنَا رَدَّدْتُ 13 (Ene raddedtu)   Ben tekrarladım     Nefsi mütekellim (cinsiyet farkı yok)         Muzari çekimi :   هُمْ يُرَدِّدُونَ 3 (Hum...

İtaat ettirdi – itaat ettirmek أَخْضَعَ fiilinin mazi çekimi

    هُمْ أَخْضَعُوا 3 (Hum ahda’û)   Onlar itaat ettirdiler (erkek)   هُمَا أَخْضَعَا 2 (Humâ ahda’â)   O ikisi itaat ettirdi  (erkek)   هُوَ أَخْضَعَ1 (Huve ahda’a)   O itaat ettirdi (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ أَخْضَعْنَ 6 (Hunne ahdağne)   Onlar itaat ettirdiler (bayan)   هُمَا أَخْضَعَتَا 5 (Humâ ahda’atâ)   O ikisi itaat ettirdi (bayan)   هِيَ أَخْضَعَتْ 4 (Hiye ahda’at)   O itaat ettirdi (bayan)       Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ أَخْضَعْتُمْ 9 (Entum ahdağtum)   Siz itaat ettirdiniz (erkek)   أَنْتُمَا أَخْضَعْتُمَا 8 (Entumâ  ahdağtumâ)   Siz ikiniz itaat ettirdiniz (erkek)   أَنْتَ أَخْضَعْتَ 7 (Ente ahdağte)   Sen itaat ettirdin (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ أَخْضَعْتُنَّ 12 (Entunne ahdağtunne)   Siz itaat ettirdiniz (bayan)   أَنْتُمَا أَخْضَعْتُمَا 11 (Entumâ ahdağtumâ)   Siz ikiniz itaat ettirdiniz (bayan)   أَنْتِ أَخْضَعْتِ 10 (Enti ahdağti)   Sen itaat ettirdin (bayan)       Muhataba (bayan)   نَحْنُ أَخْضَعْنَا 15 (Nahnu ahdağnâ)   Biz  itaat ettirdik   نَحْنُ...

نَصَرَ NASARA FİİLİNİN TÜM ZAMANLARDA ÇEKİMİ ARAPÇA YARDIM ETTİ

NASARA FİİLİNİN TÜM ZAMANLARDA ÇEKİMİ الماضي المعلوم المضارع المعلوم المضارع المجزوم المضارع المنصوب المضارع المؤكد الثقيل الأمر الأمر المؤكد الماضي المجهول المضارع المجهول المضارع المجهول المجزوم المضارع المجهول المنصوب المضارع المؤكد الثقيل المجهول أنا نَصَرْتُ أَنْصُرُ أَنْصُرْ أَنْصُرَ أَنْصُرَنَّ نُصِرْتُ أُنْصَرُ أُنْصَرْ أُنْصَرَ أُنْصَرَنَّ نحن نَصَرْنَا نَنْصُرُ نَنْصُرْ نَنْصُرَ نَنْصُرَنَّ نُصِرْنَا نُنْصَرُ نُنْصَرْ نُنْصَرَ نُنْصَرَنَّ أنت نَصَرْتَ تَنْصُرُ تَنْصُرْ تَنْصُرَ تَنْصُرَنَّ اُنْصُرْ اُنْصُرَنَّ نُصِرْتَ تُنْصَرُ تُنْصَرْ تُنْصَرَ تُنْصَرَنَّ أنتِ نَصَرْتِ تَنْصُرِينَ تَنْصُرِي تَنْصُرِي تَنْصُرِنَّ اُنْصُرِي اُنْصُرِنَّ نُصِرْتِ تُنْصَرِينَ تُنْصَرِي تُنْصَرِي تُنْصَرِنَّ أنتما نَصَرْتُمَا تَنْصُرَانِ تَنْصُرَا تَنْصُرَا تَنْصُرَانِّ اُنْصُرَا اُنْصُرَانِّ نُصِرْتُمَا تُنْصَرَانِ تُنْصَرَا تُنْصَرَا تُنْصَرَانِّ أنتما مؤ نَصَرْتُمَا تَنْصُرَانِ تَنْصُرَا تَنْصُرَا تَنْصُرَانِّ اُنْصُرَا اُنْصُرَانِّ نُصِرْتُمَا تُنْصَرَانِ تُنْصَرَا تُنْصَرَا تُنْصَرَانِّ أنتم نَصَرْتُم تَنْصُرُونَ تَنْصُرُوا تَنْصُرُوا تَنْصُرُنَّ اُنْصُرُوا اُنْصُرُنَّ نُصِرْتُم تُنْصَرُونَ تُنْصَرُوا تُنْصَرُوا تُنْصَرُنَّ أنتن نَصَرْتُنَّ تَنْصُرْنَ تَنْصُرْنَ تَنْصُرْنَ تَنْصُرْنَانِّ اُنْصُرْنَ اُنْصُرْنَانِّ نُصِرْتُنَّ تُنْصَرْنَ تُنْصَرْنَ تُنْصَرْنَ تُنْصَرْنَانِّ هو نَصَرَ يَنْصُرُ يَنْصُرْ يَنْصُرَ يَنْصُرَنَّ نُصِرَ يُنْصَرُ يُنْصَرْ يُنْصَرَ يُنْصَرَنَّ هي نَصَرَتْ تَنْصُرُ تَنْصُرْ تَنْصُرَ تَنْصُرَنَّ نُصِرَتْ تُنْصَرُ تُنْصَرْ تُنْصَرَ تُنْصَرَنَّ هما نَصَرَا يَنْصُرَانِ يَنْصُرَا يَنْصُرَا يَنْصُرَانِّ نُصِرَا يُنْصَرَانِ يُنْصَرَا يُنْصَرَا يُنْصَرَانِّ هما مؤ نَصَرَتَا تَنْصُرَانِ تَنْصُرَا تَنْصُرَا تَنْصُرَانِّ نُصِرَتَا تُنْصَرَانِ تُنْصَرَا تُنْصَرَا تُنْصَرَانِّ هم نَصَرُوا يَنْصُرُونَ يَنْصُرُوا يَنْصُرُوا يَنْصُرُنَّ نُصِرُوا يُنْصَرُونَ يُنْصَرُوا يُنْصَرُوا يُنْصَرُنَّ هن نَصَرْنَ يَنْصُرْنَ يَنْصُرْنَ يَنْصُرْنَ يَنْصُرْنَانِّ نُصِرْنَ يُنْصَرْنَ يُنْصَرْنَ يُنْصَرْنَ يُنْصَرْنَانِّ

Şaşırmak Mazi Fiil Çekimi – تعجب

  Şaşırmak Fiili Mazi Çekimi – تعجب Çoğul İkil Tekil تَعَجَّبُواOnlar şaşırdılar (E) تَعَجَّبَاO ikisi şaşırdı (E) تَعَجَّبَO şaşırdı (E) تَعَجَّبْنَOnlar şaşırdılar (B) تَعَجَّبَتَاO ikisi şaşırdı (B) تَعَجَّبَتْO şaşırdı (B) تَعَجَّبْـتُمْSiz şaşırdınız (E) تَعَجَّبْـتُمَاİkiniz şaşırdınız (E) تَعَجَّبْتَSen şaşırdın (E) تَعَجَّبْـتُـنَّSiz şaşırdınız (B) تَعَجَّبْـتُمَاİkiniz şaşırdınız (B) تَعَجَّبْـتِSen şaşırdın (B) تَعَجَّبْـنَاBiz şaşırdık   تَعَجَّبْـتُBen şaşırdım

İf’al Babı ve Örnek Fiil Çekimi

İFAL KALIBI İFAL KALIBI -di’li geçmiş zamandaki,  üç harfli bir fiilin başına, hemze getirilerek elde edilen ve fiilin yeni bir anlam kazanmasına yol açan kalıptır. * Üç harfli bir fiil, gramerde (fe- ayın- lam) ile temsil edilir.    فَعَلَ  (feale) * Bu fiil,  başına hemze (( أ    getirilince, ifal kalıbının-di’li geçmiş zamandaki halini temsil eder. أَفْعَلَ (ef’ale) Şimdiki zamanda bu hemze kalkar, emir ve...

Ecvef Fiillerin Tablo Halinde Mazi Muzari İsmi Fail İsmi Meful Emri Hazır Çekimleri

Ecvef Fiillerin Tablo Halinde Mazi Muzari İsmi Fail İsmi Meful Emri Hazır Çekimleri   اجوف واوئ امر حاضر اسم مفعول اسم فاعل مضارع ماضي صيغة ٢٤ قل مقول قائل يقول قال مَقال قال قولا مقولان قائلان يقولان قالا مِقال يقول قولُوا مقولون قائلون يقولون قالوا قَولة قولا قولى مقولة قُوّال تقول قالت قِيلة قائل قولا مقولتان وقُوَّل تقولان قالتا قُوَيْل مقول قُلن مقولات وقَالة يقلن قُلن قولىٌّ لم يقل   ومَقائلُ قائلة تقول قُلتَ قوّال لماّ يقل     قائلتان تقولان قُلتما أقال مايقول     قائلات تقولون قُلتم ماأقاله لايقول     وقَوا ئلُ تقولين قُلتِ وأقِل به لن يقولَ       تقولان قُلتما   ليقل       تقُلن قُلتنَّ   لايقل       أقول قُلتُ   قُل       نقول قُلنا   لا تقل إقْوَلَّ إقتال إنقال قاوَل قوَّل أقال نقلّر إقوَالَّ إقوَوَّل إقوَوَّل إستقال تقاول تقوَّل     اجوف يائ امر حاضر اسم مفعول اسم فاعل مضارع ماضي صيغة ٢٤ كِلْ مكيل كائل يكيل كال مَكال,مَكِيل كال كِيلا مكيلان كائلان يكيلان كالا مِكال يكيل كيلوُا مكيلون كائلون يكيلون كالوُا كَيلة كيلا كِيلى مكيلة كُيّال تكيل كالت كِيلة كائل كِيلا مكيلتان وكُيَّل تكيلان كالتا كُيَيْل مَكيل كِلْن مكيلات وكالة يكلن كِلن كيْلىٌّ لم يكِل   ومكائلُ كائِلة تكيل كِلتَ كيَّال لماّ يكل     كائلتان تكيلان كِلتما أكالُ مايكيل     كائلاة تكيلون كِلتم ماأكاله لايكيل     وكوائلُ تكيلين كِلتِ وأكِل به لن يكيلَ       تكيلان كِلتما   ليكل       تكلن كِلتنَّ   لايكل       أكيل كِلتُ   كِل       نكيل كِلنا   لاتكل إكيَلَّ إكتال إنكال كايل كَيَّل أكال نقلّر ٌٌإكيالَّ إكيوَّل إكيَوْيَل إستكال تكايل تكيَّل

Nakıs Fiillerin Tablo Halinde Mazi Muzari İsmi Fail İsmi Meful Emri Hazır Çekimleri

Nakıs Fiillerin Siygaları Mazi Muzari İsmi Fail İsmi Meful Emri Hazır Çekimleri Nakısı Vavi Nakısı Yai   ناقص واوئ امر حاضر اسم مفعول اسم فاعل مضارع ماضي صيغة ٢٤ اُغْزُ مغزوٌّ غازٍ يغزُو غزا مَغزاً غزا اُغْزوا مغزوّان غازيان يغزُوان غزوَا مِغزاً يغزُو اُغْزُوا مغزوّون غازون يغزُون غزوْا غَزوة غزواً اُغْزى مغزوّة غُزّاء تغزُو غزتْ غِزوة غازٍ اُغْزُوا مغزوّتان وغُزًّا تغزُوان غزتا غُزَىٌّ مغزوٌّ اُغْزُون مغزوّات وغُزاة يغزُون غزون غزوِىٌّ لم يغزُ   مغازٍ غازية تغزُو غزوتَ غَزّاء لماّ يغزُ     غازيتان تغزُوان غزوتما أغزا ما يغزُو     غازيات تغزُون غزوتم ما أغزاه لا يغزُو     وغوازٍ تغزين غزوتِ وأغزِ به لن يغزوَ       تغزُوان غزوتما   ليغزُ       تغزُون غزوتنَّ   لايغزُ       أغزُو غزوتُ   اُغْزُ       نغزُو غزونا   لا تغزُ إغزوَّ إغتَزا إنْغَزا غازا غزّا أغزا نقلّر إغزاوَّ إغزوّا إغزَوْزا إستغزا تغازا تغزَّا     ناقص يائ امر حاضر اسم مفعول اسم فاعل مضارع ماضي صيغة ٢٤ إرمِ مرمِىٌّ رامٍ يرمِى رمَى مَرماً رمَى إرميا مرمِيّان راميان يرمِيان رمَيا مِرماً يرمِى إرموُا مرمِيّون رامون يرمون رمَوْا رَمية رمياً إرمِى مرمِيّة رُمّاء ترمِى رمَتْ رِمية رامٍ إرميا مرمِيّتان ورُمًّا ترميان رمَتا رمىٌّ مرمِىٌّ إرمين مرمِيّات ورُماة يرمِين رمَين رمِيىٌّ لم يرمِ   ومَرامٍ رامية ترمِى رمَيتَ رمّاء لماّيرمِ     راميتان ترمِيان رمَيتما أرما ما يرمِى     راميات ترمون رمَيتم ما أرماه لا يرمِى     وروامٍ ترمِين رمَيتِ وأرمِ به لن يرمِىَ       ترمِيان رمَيتما   ليرمِ       ترمِين رمَيتنّ   لايرمِ       أرمِى رمَيتُ   إرمِ       نرمِى رمَيْنا   لاترمِ إرمَىَّ إرتما إنرما راما رمّا أرما نقلّر إرماىَّ إرموَّا إرمَوْما إسترما تراما ترمّا

ARAPÇA Sık KULLANILAN FİİLLER LİSTESİ 2

ARAPÇA ÇOK KULLANILAN FİİLLER LİSTESİ 2 DİĞER ARAPÇA FİİL LİSTELERİ   ARAPÇA FİİLLER LİSTESİ -1 ARAPÇA FİİLLER LİSTESİ -2 ARAPÇA FİİLLER LİSTESİ -3 ARAPÇA FİİLLER LİSTESİ -4 ARAPÇA ÇOK KULLANILAN FİİLLER LİSTESİ 2 ARAPÇA TÜRKÇE ARAPÇA ÇOK KULLANILAN FİİLLER LİSTESİ 1 ARAPÇA TÜRKÇE   أكَّدَ onaylamak قَدَّمَ sunmak,teklif etmek سَلَّمَ selamlaşmak, selam vermek فَكَّر ….hakkında düşünmek, karar vermek مَثَّلَ temsil etmek, حَقَّق başarmak قَرَّرَ karar vermek شَكَّلَ şekillenmek سَجَّلَ kaydetmek وَجَّهَ...

Arapçada Sık Kullanılan Fiiller Listesi 1

Arapçada Temel Fiiller Listesi  ARAPÇA FİİLLER LİSTESİ Arapça Çok Kullanılan Fiiller, Arapçada En Çok Kullanılan Fiiller, Arapçada Sık Kullanılan Fiiller, Arapça Temel Fiiller Listesi. DİĞER ARAPÇA FİİLLER LİSTELERİ   ARAPÇA FİİLLER LİSTESİ -1 ARAPÇA FİİLLER LİSTESİ -2 ARAPÇA FİİLLER LİSTESİ -3 ARAPÇA FİİLLER LİSTESİ -4 ARAPÇA ÇOK KULLANILAN FİİLLER LİSTESİ 2 ARAPÇA TÜRKÇE ARAPÇA ÇOK KULLANILAN FİİLLER LİSTESİ 1 ARAPÇA TÜRKÇE   ...e hakkında...

LEYSE FİİLİNİN ÇEKİMİ ليس

LEYSE FİİLİNİN ÇEKİMİiilinin çekimi  (  لَيْسَ  Leyse : değil ) Fiili, arap grameri kitaplarında (kane ve kardeşleri) başlığı altında bulunur. İsimle başlayan cümlelerin başına gelir. Şimdiki zaman ve emir çekimi yoktur. DEĞİL   هُمْ لَيْسُوا   3(Hum leysû)Onlar değiller (erkek)  هُمَا لَيْسَا  2(Humâ leysâ)O ikisi değil (erkek)  هُوَ لَيْسَ  1(Huve leyse)O değil (erkek) Gâib(erkek)    هُنَّ لَسْنَ   6(Hunne lesne)Onlar değiller (bayan) هُمَا لَيْسَتَا  5(Humâ leysetâ)O ikisi...