Arapça Fiil Çekimleri

Arapça Fiil Çekimleri

ARPÇA Üzerine saldırdı, dil uzattı تطاول tetavele fiilinin mazi ve muzari çekimi

  (Üzerine saldırdı, dil uzattı) kalıbı:     تَطَاوَلَ   عَلَى   Tetâvele alâ   Üzerine saldırdı, dil uzattı     Örnek cümleler:     إِنْسَانٌ  مَغْرُورٌ  وَ يَتَطَاوَلُ  عَلَى الْجَمِيعِ  دُونَ وَجْه  حَقٍّ هُوَ   Huve insân magrûr ve yetetâvelu ale’l-cemîğ dûne vech hakk.   O, mağrur bir insandır. Herkese haksız yere saldırır.       O  (erkek)   Huve   هُوَ   İnsan   İnsân   إِنْسَانٌ   Mağrur, gururlu   Magrûr   مَغْرُورٌ   Üzerine saldırır, dil uzatır   Yetetâvelu alâ   يَتَطَاوَلُ  عَلَى   Herkes   El-cemîğ   الْجَمِيعِ   Haksız yere   Dûne vech hakk   دُونَ وَجْه  حَقٍّ     2.   تَطَاوَلَ عَلَيْهِ  بِالسَّبِّ   Tetâvele aleyhi bi’s-sebbi.   Küfürle üzerine saldırdı.                   (Bir erkek, diğer bir erkeğe)       Üzerine saldırdı, dil uzattı   Tetâvele...

ARAPÇA GİRDİ دَخَلَ dahale fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi

    هُمْ مَا دَخَلُوا  3 (Hum mâ dahalû)   Onlar girmediler (erkek)     هُمَا مَا دَخَلا  2 (Humâ mâ dahalâ)   O ikisi girmedi (erkek)   هُوَ مَا  دَخَلَ  1 (Huve mâ dahale)   O girmedi (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ مَا دَخَلْنَ  6 (Hunne mâ dahalne)   Onlar girmediler (bayan)     هُمَا مَا دَخَلَتَا  5 (Humâ mâ dahaletâ)   O ikisi girmedi (bayan)   هِيَ مَا دَخَلَتْ  4 (Hiye mâ dahalet)   O girmedi (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ مَا دَخَلْتُمْ  9 (Entum mâ dahaltum)   Siz girmediniz (erkek)     أَنْتُمَا مَا دَخَلْتُمَا  8 (Entumâ mâ dahaltumâ)   İkiniz girmediniz (erkek)   أَنْتَ مَا دَخَلْتَ  7 (Ente mâ dahalte)   Sen girmedin (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ مَا دَخَلْتُنَّ  12 (Entunne mâ dahaltunne)   Siz girmediniz (bayan)     أَنْتُمَا مَا دَخَلْتُمَا  11 (Entumâ mâ dahaltumâ)   İkiniz girmediniz (bayan)   أَنْتِ...

ARAPÇA GELDİ جَاءَ cae fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi

    هُمْ مَا جَاؤُوا  3 (Hum mâ câû)   Onlar gelmediler (erkek)     هُمَا مَا جَاءَا  2 (Humâ mâ câ’â)   O ikisi gelmedi (erkek)   هُوَ مَا جَاءَ  1 (Huve mâ câe)   O gelmedi (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ مَا جِئْنَ  6 (Hunne mâ ci’ne)   Onlar gelmediler (bayan)     هُمَا مَا جَاءَتَا  5 (Humâ mâ câetâ)   O ikisi gelmedi (bayan)   هِيَ مَا جَاءَتْ  4 (Hiye mâ câet)   O gelmedi (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ مَا جِئْتُمْ  9 (Entum mâ ci’tum)   Siz gelmediniz (erkek)     أَنْتُمَا مَا جِئْتُمَا  8 (Entumâ mâ ci’tumâ)   İkiniz gelmediniz (erkek)   أَنْتَ مَا جِئْتَ  7 (Ente mâ ci’te)   Sen gelmedin (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ مَا جِئْتُنَّ  12 (Entunne mâ ci’tunne)   Siz gelmediniz (bayan)     أَنْتُمَا مَا جِئْتُمَا  11 (Entumâ mâ ci’tumâ)   İkiniz gelmediniz (bayan)   أَنْتِ مَا جِئْتِ  10 (Enti...

ARAPÇA GELDİ (hazır bulundu) حَضَرَ hadara fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi 

    هُمْ مَا حَضَرُوا 3 (Hum mâ hadarû)   Onlar gelmediler (erkek)     هُمَا مَا حَضَرَا 2 (Humâ mâ hadarâ)   O ikisi gelmedi (erkek)   هُوَ مَا حَضَرَ 1 (Huve mâ hadara)   O gelmedi (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ مَا حَضَرْنَ 6 (Hunne mâ hadarne)   Onlar gelmediler (bayan)     هُمَا مَا حَضَرَتَا 5 (Humâ mâ hadaratâ)   O ikisi gelmedi (bayan)   هِيَ مَا حَضَرَتْ 4 (Hiye mâ hadarat)   O gelmedi (bayan)       Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ مَا حَضَرْتُمْ 9 (Entum mâ hadartum)   Siz gelmediniz (erkek)     أَنْتُمَا مَا حَضَرْتُمَا 8 (Entumâ mâ hadartumâ)   İkiniz gelmediniz (erkek)   أَنْتَ مَا حَضَرْتَ 7 (Ente mâ hadarte)   Sen gelmedin (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ مَا حَضَرْتُنَّ 12 (Entunne mâ hadartunne)   Siz gelmediniz (bayan)     أَنْتُمَا مَا حَضَرْتُمَا 11 (Entumâ mâ hadartumâ)   İkiniz gelmediniz (bayan)   أَنْتِ مَا...

ARAPÇA GELDİ أَتَى eta fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi

    هُمْ مَا أَتَـوْا 3 (Hum mâ etev)   Onlar gelmediler (erkek)     هُمَا مَا أَتَـيَا 2 (Humâ mâ eteyâ)   O ikisi gelmedi (erkek)   هُوَ مَا أَتَى 1 (Huve mâ etâ)   O gelmedi (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ مَا أَتَـيْنَ 6 (Hunne mâ eteyne)   Onlar gelmediler (bayan)     هُمَا مَا أَتَـتَا 5 (Humâ mâ etetâ)   O ikisi gelmedi (bayan)   هِيَ مَا أَتَـتْ 4 (Hiye mâ etet)   O gelmedi (bayan)       Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ مَا أَتَـيْتُمْ 9 (Entum mâ eteytum)   Siz gelmediniz (erkek)     أَنْتُمَا مَا أَتَـيْتُمَا 8 (Entumâ mâ eteytumâ)   İkiniz gelmediniz (erkek)   أَنْتَ مَا أَتَـيْتَ 7 (Ente mâ eteyte)   Sen gelmedin (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ مَا أَتَـيْتُنَّ 12 (Entunne mâ eteytunne)   Siz gelmediniz (bayan)     أَنْتُمَا مَا أَتَـيْتُمَا 11 (Entumâ mâ eteytumâ)   İkiniz gelmediniz (bayan)   أَنْتِ مَا...

ARAPÇA FOTOĞRAF ÇEKTİ صَوَّرَ savvara fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi

    هُمْ مَا صَوَّرُوا 3 (Hum mâ savvarû)   Onlar fotoğraf çekmediler (erkek)     هُمَا مَا صَوَّرَا 2 (Humâ mâ savvarâ)   O ikisi fotoğraf çekmedi (erkek)   هُوَ مَا صَوَّرَ 1 (Huve mâ savvara)   O fotoğraf çekmedi (erkek)   هُنَّ مَا صَوَّرْنَ 6 (Hunne mâ savvarne)   Onlar fotoğraf çekmediler (bayan)     هُمَا مَا صَوَّرَتَا 5 (Humâ mâ savvaratâ)   O ikisi fotoğraf çekmedi (bayan)   هِيَ مَا صَوَّرَتْ 4 (Hiye mâ savvarat)   O fotoğraf çekmedi (bayan)   أَنْتُمْ مَا صَوَّرْتُمْ 9 (Entum mâ savvartum)   Siz fotoğraf çekmediniz (erkek)     أَنْتُمَا مَا صَوَّرْتُمَا 8 (Entumâ mâ savvartumâ)   İkiniz fotoğraf çekmediniz (erkek)   أَنْتَ مَا صَوَّرْتَ 7 (Ente mâ savvarte)   Sen fotoğraf çekmedin (erkek)   أَنْتُنَّ مَا صَوَّرْتُنَّ 12 (Entunne mâ...

ARAPÇA EZBERLEDİ – KORUDU حَفِظَ hafiza fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi

    هُمْ مَا حَفِظُوا 3 (Hum mâ hafizû)   Onlar ezberlemediler Onlar korumadılar (erkek)   هُمَا مَا حَفِظَا 2 (Humâ mâ hafizâ)   O ikisi ezberlemedi O ikisi korumadı (erkek)   هُوَ مَا حَفِظَ 1 (Huve mâ hafiza)   O ezberlemedi O korumadı (erkek)   هُنَّ مَا حَفِظْنَ 6 (Hunne mâ hafizne)   Onlar ezberlemediler Onlar korumadılar (bayan)   هُمَا مَا حَفِظَتَا 5 (Humâ mâ hafizatâ)   O ikisi ezberlemedi O ikisi korumadı (bayan)   هِيَ مَا حَفِظَتْ 4 (Hiye mâ hafizat)   O ezberlemedi O korumadı (bayan)   أَنْتُمْ مَا حَفِظْتُمْ 9 (Entum mâ hafiztum)   Siz ezberlemediniz Siz korumadınız  (erkek)   أَنْتُمَا مَا حَفِظْتُمَا 8 (Entumâ mâ hafiztumâ)   İkiniz ezberlemediniz İkiniz korumadınız  (erkek)   أَنْتَ مَا حَفِظْتَ 7 (Ente mâ hafizte)   Sen ezberlemedin Sen korumadın  (erkek)   أَنْتُنَّ مَا حَفِظْتُنَّ 12 (Entunne...

 ARAPÇA EVLENDİ تَزَوَّجَ tezevvece fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi

  (عَلَى – مِنْ - بِ ) harflerinden biri ile beraber kullanılır.   هُمْ مَا تَـزَوَّجُوا 3 (Hum mâ tezevvecû)   Onlar evlenmediler (erkek)     هُمَا مَا تَـزَوَّجَا 2 (Humâ mâ tezevvecâ)   O ikisi evlenmedi (erkek)   هُوَ مَا تَـزَوَّجَ 1 (Huve mâ tezevvece)   O evlenmedi  (erkek)   هُنَّ مَا تَـزَوَّجْنَ 6 (Hunne mâ tezevvecne)   Onlar evlenmediler (bayan)     هُمَا مَا تَـزَوَّجَتَا 5 (Humâ mâ tezevvecetâ)   O ikisi evlenmedi (bayan)   هِيَ مَا تَـزَوَّجَتْ 4 (Hiye mâ tezevvecet)   O evlenmedi  (bayan)   أَنْتُمْ مَا تَـزَوَّجْتُمْ 9 (Entum mâ tezevvectum)   Siz evlenmediniz (erkek)     أَنْتُمَا مَا تَـزَوَّجْتُمَا 8 (Entumâ mâ tezevvectumâ)   İkiniz evlenmediniz (erkek)   أَنْتَ مَا تَـزَوَّجْتَ 7 (Ente mâ tezevvecte)   Sen evlenmedin (erkek)   أَنْتُنَّ مَا تَـزَوَّجْتُنَّ 12 (Entunne mâ...

 ARAPÇA DÜŞTÜ وَقَعَ vakaa fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi

    هُمْ مَا وَقَعُوا 3 (Hum mâ vakağû)   Onlar düşmediler (erkek)     هُمَا مَا وَقَعَا 2 (Humâ mâ vakağâ)   O ikisi düşmedi  (erkek)   هُوَ مَا وَقَعَ  1 (Huve mâ vakağa)   O düşmedi (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ مَا وَقَعْنَ 6 (Hunne mâ vakağne)   Onlar düşmediler (bayan)     هُمَا مَا وَقَعَتَا 5 (Humâ mâ vakağatâ)   O ikisi düşmedi (bayan)   هِيَ مَا وَقَعَتْ 4 (Hiye mâ vakağat)   O düşmedi (bayan)       Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ مَا وَقَعْتُمْ 9 (Entum mâ vakağtum)   Siz düşmediniz (erkek)     أَنْتُمَا مَا وَقَعْتُمَا 8 (Entumâ mâ vakağtumâ)   İkiniz düşmediniz (erkek)   أَنْتَ مَا وَقَعْتَ 7 (Ente mâ vakağte)   Sen düşmedin (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ مَا وَقَعْتُنَّ 12 (Entunne mâ vakağtunne)   Siz düşmediniz (bayan)     أَنْتُمَا مَا وَقَعْتُمَا 11 (Entumâ mâ vakağtumâ)   İkiniz düşmediniz (bayan)   أَنْتِ مَا...

ARAPÇA DÖNDÜ رَجَعَ racaa fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

    هُمْ مَا رَجَعُوا 3 (Hum mâ raca’û)   Onlar dönmediler (erkek)   هُمَا مَا رَجَعَا 2 (Humâ mâ raca’â)   O ikisi dönmedi (erkek)   هُوَ مَا رَجَعَ  1 (Huve mâ raca’a)   O dönmedi (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ مَا رَجَعْنَ 6 (Hunne mâ racağne)   Onlar dönmediler (bayan)   هُمَا مَا رَجَعَتَا 5 (Humâ mâ raca’atâ)   O ikisi dönmedi (bayan)   هِيَ مَا رَجَعَتْ 4 (Hiye mâ raca’at)   O dönmedi (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ مَا رَجَعْتُمْ 9 (Entum mâ racağtum)   Siz dönmediniz (erkek)   أَنْتُمَا مَا رَجَعْتُمَا 8 (Entumâ mâ racağtumâ)   İkiniz dönmediniz (erkek)   أَنْتَ مَا رَجَعْتَ 7 (Ente mâ racağte)   Sen dönmedin (erkek)       Muhatab  (erkek)   أَنْتُنَّ مَا رَجَعْتُنَّ 12 (Entunne mâ racağtunne)   Siz dönmediniz (bayan)   أَنْتُمَا مَا رَجَعْتُمَا 11 (Entumâ mâ racağtumâ)   İkiniz dönmediniz (bayan)   أَنْتِ مَا رَجَعْتِ 10 (Enti...

(ARAPÇA) İSTİRAHAT ETMEK / DİNLENMEK – DİNLENDİ اِسْتَرَاحَ isteraha fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

      هُمْ مَا اِسْتَرَاحُوا  3 (Hum mâ isterâhû)   Onlar dinlenmediler (erkek)   هُمَا مَا اِسْتَرَاحَا  2 (Humâ mâ isterâhâ)   O ikisi dinlenmedi (erkek)   هُوَ مَا اِسْتَرَاحَ  1 (Huve mâ isterâha)   O dinlenmedi (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ مَا اِسْتَرَحْنَ  6 (Hunne mâ isterahne)   Onlar dinlenmediler (bayan)   هُمَا مَا اِسْتَرَاحَتَا  5 (Humâ mâ isterâhatâ)   O ikisi dinlenmedi (bayan)   هِيَ مَا اِسْتَرَاحَتْ  4 (Hiye mâ isterâhat)   O dinlenmedi (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ مَا اِسْتَرَحْتُمْ  9 (Entum mâ isterahtum)   Siz dinlenmediniz (erkek)   أَنْتُمَا مَا اِسْتَرَحْتُمَا    8 (Entumâ mâ isterahtumâ)   İkiniz dinlenmediniz(erkek)   أَنْتَ مَا اِسْتَرَحْتَ   7 (Ente mâ isterahte)   Sen dinlenmedin (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ مَا اِسْتَرَحْتُنَّ  12 (Entunne mâ isterahtunne)   Siz dinlenmediniz (bayan)   أَنْتُمَا مَا اِسْتَرَحْتُمَا  11 (Entumâ mâ isterahtumâ)   İkiniz dinlenmediniz(bayan)   أَنْتِ مَا...

 ARAPÇA- DENEDİ جَرَّبَ cerrabe fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

        هُمْ مَا جَرَّبُوا 3 (Hum mâ cerrabû)   Onlar denemediler (erkek)     هُمَا مَا جَرَّبَا 2 (Humâ mâ cerrabâ)   O ikisi denemedi (erkek)   هُوَ مَا جَرَّبَ  1 (Huve mâ cerrabe)   O denemedi (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ مَا جَرَّبْنَ 6 (Hunne mâ cerrabne)   Onlar denemediler (bayan)     هُمَا مَا جَرَّبَتَا 5 (Humâ mâ cerrabetâ)   O ikisi denemedi (bayan)   هِيَ مَا جَرَّبَتْ 4 (Hiye mâ cerrabet)   O denemedi (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ مَا جَرَّبْتُمْ 9 (Entum mâ cerrabtum)   Siz denemediniz (erkek)     أَنْتُمَا مَا جَرَّبْتُمَا 8 (Entumâ mâ cerrabtumâ)   İkiniz denemediniz (erkek)   أَنْتَ مَا جَرَّبْتَ 7 (Ente mâ cerrabte)   Sen denemedin (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ مَا جَرَّبْتُنَّ 12 (Entunne mâ cerrabtunne)   Siz denemediniz (bayan)     أَنْتُمَا مَا جَرَّبْتُمَا 11 (Entumâ mâ cerrabtumâ)   İkiniz denemediniz (bayan)   أَنْتِ مَا...

ARAPÇA DEDİ – SÖYLEDİ قَالَ kale fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

    هُمْ مَا قَـالُوا 3 (Hum mâ kâlû)   Onlar demediler Onlar söylemediler (erkek)   هُمَا مَا قَـالا 2 (Humâ mâ kâlâ)   O ikisi demedi O ikisi söylemedi (erkek)   هُوَ مَا قَـالَ  1 (Huve mâ kâle)   O demedi O söylemedi (erkek)   هُنَّ مَا قُـلْنَ 6 (Hunne mâ kulne)   Onlar demediler Onlar söylemediler (bayan)   هُمَا مَا قَـالَتَا 5 (Humâ mâ kâletâ)   O ikisi demedi O ikisi söylemedi (bayan)   هِيَ مَا قَـالَتْ 4 (Hiye mâ kâlet)   O demedi O söylemedi (bayan)   أَنْتُمْ مَا قُـلْتُمْ 9 (Entum mâ kultum)   Siz demediniz Siz söylemediniz (erkek)   أَنْتُمَا مَا قُـلْتُمَا 8 (Entumâ mâ kultumâ)   Siz ikiniz demediniz Siz ikiniz söylemediniz (erkek)   أَنْتَ مَا قُـلْتَ 7 (Ente mâ kulte)   Sen demedin Sen...

 ARAPÇA ÇIKTI خَرَجَ harace fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

    هُمْ مَا خَرَجُوا 3 (Hum mâ haracû)   Onlar çıkmadılar (erkek)     هُمَا مَا خَرَجَا 2 (Humâ mâ haracâ)   O ikisi çıkmadı (erkek)   هُوَ مَا خَرَجَ 1 (Huve mâ harace)   O çıkmadı (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ مَا خَرَجْنَ 6 (Hunne mâ haracne)   Onlar çıkmadılar (bayan)     هُمَا مَا خَرَجَتَا 5 (Humâ mâ haracetâ)   O ikisi çıkmadı (bayan)   هِيَ مَا خَرَجَتْ 4 (Hiye mâ haracet)   O çıkmadı (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ مَا خَرَجْتُمْ 9 (Entum mâ haractum)   Siz çıkmadınız (erkek)     أَنْتُمَا مَا خَرَجْتُمَا 8 (Entumâ mâ haractumâ)   İkiniz çıkmadınız (erkek)   أَنْتَ مَا خَرَجْتَ 7 (Ente mâ haracte)   Sen çıkmadın (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ مَا خَرَجْتُنَّ 12 (Entunne mâ haractunne)   Siz çıkmadınız (bayan)     أَنْتُمَا مَا خَرَجْتُمَا 11 (Entumâ mâ haractumâ)   İkiniz çıkmadınız (bayan)   أَنْتِ مَا...

ARAPÇA ÇIKARDI اَخْرَجَ ahrace fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

      هُمْ مَا أَخْرَجُوا 3 (Hum mâ ahracû)   Onlar çıkarmadılar (erkek)     هُمَا مَا أَخْرَجَا 2 (Humâ mâ ahracâ)   O ikisi çıkarmadı (erkek)   هُوَ مَا أَخْرَجَ 1 (Huve mâ ahrace)   O çıkarmadı (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ مَا أَخْرَجْنَ 6 (Hunne mâ ahracne)   Onlar çıkarmadılar (bayan)     هُمَا مَا أَخْرَجَتَا 5 (Humâ mâ ahracetâ)   O ikisi çıkarmadı (bayan)   هِيَ مَا أَخْرَجَتْ 4 (Hiye mâ ahracet)   O çıkarmadı (bayan)       Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ مَا أَخْرَجْتُمْ 9 (Entum mâ ahractum)   Siz çıkarmadınız (erkek)     أَنْتُمَا مَا أَخْرَجْتُمَا 8 (Entumâ mâ ahractumâ)   İkiniz çıkarmadınız (erkek)   أَنْتَ مَا أَخْرَجْتَ 7 (Ente mâ ahracte)   Sen çıkarmadın (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ مَا أَخْرَجْتُنَّ 12 (Entunne mâ ahractunne)   Siz çıkarmadınız (bayan)     أَنْتُمَا مَا أَخْرَجْتُمَا 11 (Entumâ mâ ahractumâ)   İkiniz çıkarmadınız (bayan)   أَنْتِ...

ARAPÇA / ÇALIŞTI – YAPTI عَمِلَ amile fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

    هُمْ مَا عَمِلُوا 3 (Hum mâ amilû)   Onlar çalışmadılar, Onlar yapmadılar (erkek)     هُمَا مَا عَمِلَا 2 (Humâ mâ amilâ)   O ikisi çalışmadı, O ikisi yapmadı (erkek)   هُوَ مَا عَمِلَ  1 (Huve mâ amile)   O çalışmadı, O yapmadı (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ مَا عَمِلْنَ 6 (Hunne mâ amilne)   Onlar çalışmadılar, Onlar yapmadılar (bayan)     هُمَا مَا عَمِلَتَا 5 (Humâ mâ amiletâ)   O ikisi çalışmadı, O ikisi yapmadı (bayan)   هِيَ مَا عَمِلَتْ 4 (Hiye mâ amilet)   O çalışmadı, O yapmadı (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ مَا عَمِلْتُمْ 9 (Entum mâ amiltum)   Siz çalışmadınız, Siz yapmadınız (erkek)     أَنْتُمَا مَا عَمِلْتُمَا 8 (Entumâ mâ amiltumâ)   Siz ikiniz çalışmadınız, Siz ikiniz yapmadınız (erkek)   أَنْتَ مَا عَمِلْتَ 7 (Ente mâ amilte)   Sen çalışmadın, Sen yapmadın (erkek)         Muhatab...