Muzari Fiil Çekim

BİTİRMEK – BİTİRDİ أَنْهَى enha fiilinin muzari olumsuz çekimi

  ...   هُمْ لَا يُنْهُونَ  3 (Hum lâ yunhûne)   Onlar bitirmiyorlar(erkek)     هُمَا لَا يُنْهِيَانِ  2 (Humâ lâ yunhiyâni)   O ikisi bitirmiyor(erkek)   هُوَ لَا يُنْهِي  1 (Huve lâ yunhî)   O bitirmiyor(erkek)         Gâib  (erkek)   هُنَّ لَا يُنْهِينَ  6 (Hunne lâ yunhîne)   Onlar bitirmiyorlar(bayan)     هُمَا لَا تُنْهِيَانِ  5 (Humâ lâ tunhiyâni)   O

BİNMEK – BİNDİ رَكِبَ rakibe fiilinin muzari olumsuz çekimi

      ...   هُمْ لَا يَرْكَبُونَ  3 (Hum lâ yerkebûne)   Onlar binmiyorlar(erkek)     هُمَا لَا يَرْكَبَانِ  2 (Humâ lâ yerkebâni)   O ikisi binmiyor(erkek)   هُوَ لَا يَرْكَبُ  1 (Huve lâ yerkebu)   O binmiyor(erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ لَا يَرْكَبْنَ  6 (Hunne lâ yerkebne)   Onlar binmiyorlar(bayan)     هُمَا لَا تَرْكَبَانِ  5 (Humâ lâ terkebâni)   O

ATMAK – ATTI رَمَى rama fiilinin muzari olumsuz çekimi

  ...   هُمْ لَا يَرْمُونَ3 (Hum lâ yermûne)   Onlar atmıyorlar(erkek)     هُمَا لَا يَرْمِيَانِ2 (Humâ lâ yermiyâni)   O ikisi atmıyor(erkek)   هُوَ لَا يَرْمِي  1 (Huve lâ yermî)   O atmıyor(erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ لَا يَرْمِينَ  6 (Hunne lâ yermîne)   Onlar atmıyorlar(bayan)     هُمَا لَا تَرْمِيَانِ5 (Humâ lâ termiyâni)   O ikisi atmıyor(bayan)   هِيَ لَا تَرْمِي4 (Hiye    

TELEFONLA ARAMAK TELEFON ETMEK – اِتَّصَلَ ittasale fiilinin muzari olumsuz çekimi

    Bu fiil (بِ : bi) ile beraber kullanılır.       هُمْ لَا يَـتَّصِلُونَ3 (Hum lâ yettasilûne)   Onlar aramıyorlar Onlar telefon etmiyorlar (erkek)     هُمَا لَا يَـتَّصِلَانِ2 (Humâ lâ yettasilâni)   O ikisi aramıyor O ikisi telefon etmiyor  (erkek)   هُوَ لَا يَـتَّصِلُ  1 (Huve lâ yettasilu)   O aramıyor O telefon etmiyor  (erkek)   هُنَّ لَا يَـتَّصِلْنَ  6 ( ...

ARAMAK – ARADI bahase بَحَثَ fiilinin muzari olumsuz çekimi

   Bu fiil (عَنْ: an) ile beraber kullanılır.   ...   هُمْ لَا يَبْحَثُونَ3 (Hum lâ yebhasûne)   Onlar aramıyorlar(erkek)     هُمَا لَا يَبْحَثَانِ2 (Humâ lâ yebhasâni)   O ikisi aramıyor(erkek)   هُوَ لَا يَبْحَثُ  1 (Huvelâ yebhasu)   O aramıyor(erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ لَا يَبْحَثْنَ6 (Hunne lâ yebhasne)   Onlar aramıyorlar(bayan)     هُمَا لَا تَبْحَثَانِ5 (Hum

ANLAMAK – ANLADI فَهِمَ fehime fiilinin muzari olumsuz çekimi:

...   هُمْ لَا يَفْهَمُونَ3 (Hum lâ yefhemûne)   Onlar anlamıyorlar(erkek)     هُمَا لَا يَفْهَمَانِ2 (Humâ lâ yefhemâni)   O ikisi anlamıyor(erkek)   هُوَ لَا يَفْهَمُ  1 (Huve lâ yefhemu)   O anlamıyor (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ لَا يَفْهَمْنَ6 (Hunne lâ yefhemne)   Onlar anlamıyorlar(bayan)     هُمَا لَا تَفْهَمَانِ5 (Humâ lâ tefhemâni)   O ikisi anlamıyor(bayan)   هِيَ لَا تَفْهَ

ALMAK – ALDI حَصَلَ hasale fiilinin muzari olumsuz çekimi:

    Bu fiilden sonra, ödül – diploma ve benzeri kelimeler getirilir.   ...   هُمْ لَا يَحْصُلُونَ3 (Hum lâ yahsulûne)   Onlar almıyorlar(erkek)     هُمَا لَا يَحْصُلَانِ2 (Humâ lâ yahsulâni)   O ikisi almıyor(erkek)   هُوَ لَا يَحْصُلُ1 (Huve lâ yahsulu)   O almıyor(erkek)     Gâib (erkek)   هُنَّ لَا يَحْصُلْنَ6 (Hunne lâ yahsulne)   Onlar almıyorlar(bayan)     هُمَا لَا تَحْصُلَانِ5 (

ALMAK – ALDI تَلَقَّى (destek aldı.) telakka fiilinin muzari olumsuz çekimi

 ... هُمْ لَا يَـتَلَقَّوْنَ  3(Hum lâ yetelakkavne) Onlar almıyorlar(erkek)  هُمَا لَا يَـتَلَقَّيَانِ  2(Humâ lâ yetelakkayâni) O ikisi almıyor(erkek) هُوَ لَا يَـتَلَقَّى  1(Huve lâ yetelakkâ) O almıyor(erkek)   Gâib (erke

ALMAK – ALDI أَخَذَ ehaze fiilinin muzari olumsuz çekimi

  ... هُمْ لَا يَأْخُذُونَ3(Hum lâ ye’huzûne) Onlar almıyorlar (erkek)  هُمَا لَا يَأْخُذَانِ2(Humâ lâ ye’huzâni) O ikisi almıyor  (erkek) هُوَ لَا يَأْخُذُ1(Huve lâ ye’huzu) O almıyor (erkek)   Gâib (erkek) هُنَّ لَا يَأْخُذْنَ6(Hunne lâ ye’huzne) Onlar almıyorlar (bayan)  هُمَا لَا تَأْخُذَانِ  5(Humâ lâ te’huzâni) O ikisi almıyor  (bayan) هِ  

AÇTI فَتَحَ feteha fiilinin muzari olumsuz çekimi

    هُمْ لَا يَـفْتَحُونَ3 (Hum lâ yeftahûne)   Onlar açmıyorlar (erkek)     هُمَا لَا يَـفْتَحَانِ2 (Humâ lâ yeftahâni)   O ikisi açmıyor(erkek)   هُوَ لَا يَـفْتَحُ1 (Huve lâ yeftahu)   O açmıyor(erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ لَا يَفْتَحْنَ6 (Hunne lâ yeftahne)   Onlar açmıyorlar (bayan)     هُمَا لَا تَـفْتَحَانِ5 (Humâ lâ teftahâni)   O ikisi açmıyor(bayan)   هِيَ لَا تَـفْت