Muzari Fiil Çekim

BAĞIRMAK – HAYKIRMAK -صرخ saraha fiilinin muzari olumsuz çekimi:

هُمْ لَا  يَـصْرُخُونَ  3 (Hum lâ yasruhûne) Onlar bağırmıyorlar Onlar haykırmıyorlar (erkek) هُمَا لَا  يَـصْرُخَانِ  2 (Humâ lâ yasruhâni) O ikisi bağırmıyor O ikisi haykırmıyor (erkek) هُوَ لَا  يَـصْرُخُ  1 (Huve lâ yasruhu) O bağırmıyor O haykırmıyor (erkek) هُنَّ لَا  يَـصْرُخْنَ  6 (Hunne lâ yasruhne) Onlar bağırmıyorlar Onlar haykırmıyorlar (bayan) هُمَا لَا  تَـصْرُخَانِ  5 (Humâ lâ tasruhâni) O ikisi bağırmıyor O ikisi haykırmıyor (bayan) هِيَ لَا  تَـصْرُخُ  4 (Hiye lâ tasruhu) O bağırmıyor O haykırmıyor (bayan) أَنْتُمْ لَا  تَـصْرُخُونَ  9 (Entum lâ tasruhûne) Siz bağırmıyorsunuz Siz haykırmıyorsunuz (erkek) أَنْتُمَا لَا  تَـصْرُخَانِ  8 (Entumâ lâ tasruhâni) İkiniz...

YARALAMAK – İNCİTMEK – جرح ceraha fiilinin muzari (şimdiki ve geniş zaman) olumlu çekimi

هُمْ  يَجْرَحُونَ  3 (Hum yecrahûne) Onlar yaralıyorlar Onlar incitiyorlar (erkek) هُمَا  يَجْرَحَانِ  2 (Humâ yecrahâni) O ikisi yaralıyor O ikisi incitiyor (erkek) هُوَ  يَجْرَحُ  1 (Huve yecrahu) O yaralıyor O incitiyor (erkek) هُنَّ  يَجْرَحْنَ  6 (Hunne yecrahne) Onlar yaralıyorlar Onlar incitiyorlar (bayan) هُمَا  تَجْرَحَانِ  5 (Humâ tecrahâni) O ikisi yaralıyor O ikisi incitiyor (bayan) هِيَ  تَجْرَحُ  4 (Hiye tecrahu) O yaralıyor O incitiyor (bayan) أَنْتُمْ  تَجْرَحُونَ  9 (Entum tecrahûne) Siz yaralıyorsunuz Siz incitiyorsunuz (erkek) أَنْتُمَا  تَجْرَحَانِ  8 (Entumâ tecrahâni) İkiniz yaralıyorsunuz İkiniz incitiyorsunuz (erkek) أَنْتَ  تَجْرَحُ  7 (Ente tecrahu) Sen yaralıyorsun Sen incitiyorsun (erkek) أَنْتُنَّ  تَجْرَحْنَ  12 (Entunne tecrahne) Siz yaralıyorsunuz Siz incitiyorsunuz (bayan) أنْتُمَا  تَجْرَحَانِ  11 (Entumâ tecrahâni) İkiniz yaralıyorsunuz İkiniz...

YARALAMAK – İNCİTMEK – جرح ceraha fiilinin muzari (şimdiki ve geniş zaman) olumsuz çekimi

هُمْ لَا  يَجْرَحُونَ  3 (Hum lâ yecrahûne) Onlar yaralamıyorlar Onlar incitmiyorlar (erkek) هُمَا لَا  يَجْرَحَانِ  2 (Humâ lâ yecrahâni) O ikisi yaralamıyor O ikisi incitmiyor (erkek) هُوَ لَا  يَجْرَحُ  1 (Huve lâ yecrahu) O yaralamıyor O incitmiyor (erkek) هُنَّ لَا  يَجْرَحْنَ  6 (Hunne lâ yecrahne) Onlar yaralamıyorlar Onlar incitmiyorlar (bayan) هُمَا لَا  تَجْرَحَانِ  5 (Humâ lâ tecrahâni) O ikisi yaralamıyor O ikisi incitmiyor (bayan) هِيَ لَا  تَجْرَحُ  4 (Hiye lâ tecrahu) O yaralamıyor O incitmiyor (bayan) أَنْتُمْ لَا  تَجْرَحُونَ  9 (Entum lâ tecrahûne) Siz yaralamıyorsunuz Siz incitmiyorsunuz (erkek) أَنْتُمَا لَا  تَجْرَحَانِ  8 (Entumâ lâ tecrahâni) İkiniz...

YAPABİLMEK temekkene fiilinin muzari çekimi تمكّن

  Geniş zamanda olumlusu, Türkçe’ye (-abilir, -ebilir) olarak çevrilir. Örnek: (Gelebilir, kalabilir)     Örnek cümle:     فِرَقُ  الْإطْفَاءِ  تَـتَمَكَّنُ  مِنَ  السَّيْطَرَةِ  عَلَى  الْحَرِيقِ   Firaku’l-itfâi tetemekkenu mine’s-saytarati ale’l-harîki   İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilir.       هُمْ يَـتَمَكَّنُونَ3 (Hum yetemekkenûne)   Onlar -abilirler Onlar -ebilirler (erkek)     هُمَا يَـتَمَكَّنَانِ 2 (Humâ yetemekkenâni)   O ikisi -abilir O ikisi -ebilir (erkek)   هُوَ يَـتَمَكَّنُ 1 (Huve yetemekkenu)   O  -abilir O -ebilir (erkek)   هُنَّ يَـتَمَكَّنَّ 6 (Hunne yetemekkenne)   Onlar -abilirler Onlar -ebilirler (bayan)     هُمَا تَـتَمَكَّنَانِ 5 (Humâ tetemekkenâni)   O ikisi -abilir O ikisi -ebilir (bayan)   هِيَ تَـتَمَكَّنُ 4 (Hiye tetemekkenu)   O  -abilir O -ebilir (bayan)   أَنْتُمْ تَـتَمَكَّنُونَ 9 (Entum tetemekkenûne)   Siz  -abilirsiniz Siz  -ebilirsiniz (erkek)     أَنْتُمَا تَـتَمَكَّنَانِ 8 (Entumâ tetemekkenâni)   İkiniz  -abilirsiniz İkiniz  -ebilirsiniz (erkek)   أَنْتَ تَـتَمَكَّنُ 7 (Ente...

KAYBETMEK أضاع edâ’a fiilinin muzari çekimi:

Bu fiil, (bir eşyayı vs. kaybetme, yitirme) bağlamında kullanılır.       هُمْ  يُضِيعُونَ 3 (Hum yudî’ûne)   Onlar kaybediyorlar (erkek)     هُمَا  يُضِيعَانِ 2 (Humâ yudî’âni)   O ikisi kaybediyor (erkek)   هُوَ  يُضِيعُ 1 (Huve yudî’u)   O kaybediyor (erkek)   هُنَّ  يُضِعْنَ 6 (Hunne yudiğne)   Onlar kaybediyorlar(bayan)     هُمَا  تُضِيعَانِ 5 (Humâ tudî’âni)   O ikisi kaybediyor (bayan)   هِيَ  تُضِيعُ 4 (Hiye tudî’u)   O kaybediyor (bayan)   أَنْتُمْ  تُضِيعُونَ 9 (Entum tudî’ûne)   Siz kaybediyorsunuz (erkek)     أَنْتُمَا  تُضِيعَانِ 8 (Entumâ tudî’âni)   İkiniz kaybediyorsunuz(erkek)   أَنْتَ  تُضِيعُ 7 (Ente tudî’u)   Sen kaybediyorsun (erkek)   أَنْتُنَّ  تُضِعْنَ 12 (Entunne tudiğne)   Siz kaybediyorsunuz (bayan)     أَنْتُمَا  تُضِيعَانِ 11 (Entumâ tudî’âni)   İkiniz kaybediyorsunuz(bayan)   أَنْتِ  تُضِيعِينَ 10 (Enti tudî’îne)   Sen kaybediyorsun (bayan)   نَحْنُ  نُضِيعُ 15 (Nahnu nudî’u)   Biz kaybediyoruz     نَحْنُ  نُضِيعُ 14 (Nahnu nudî’u)   İkimiz kaybediyoruz   أَنَا  أُضِيعُ 13 (Ene udî’u)   Ben kaybediyorum

KURUTMAK جَفَّفَ ceffefe fiilinin muzari olumlu çekimi

      هُمْ يُجَفِّـفُونَ 3 (Hum yuceffifûne)   Onlar kurutuyorlar (erkek)     هُمَا يُجَفِّـفَانِ 2 (Humâ yuceffifâni)   O ikisi kurutuyor (erkek)   هُوَ يُجَفِّـفُ 1 (Huve yuceffifu)   O kurutuyor (erkek)   هُنَّ يُجَفِّـفْنَ 6 (Hunne yuceffifne)   Onlar kurutuyorlar (bayan)     هُمَا تُجَفِّـفَانِ 5 (Humâ tuceffifâni)   O ikisi kurutuyor (bayan)   هِيَ تُجَفِّـفُ 4 (Hiye tuceffifu)   O kurutuyor (bayan)   أَنْتُمْ تُجَفِّـفُونَ 9 (Entum tuceffifûne)   Siz kurutuyorsunuz (erkek)     أَنْتُمَا تُجَفِّـفَانِ 8 (Entumâ tuceffifâni)   İkiniz kurutuyorsunuz (erkek)   أَنْتَ تُجَفِّـفُ 7 (Ente tuceffifu)   Sen kurutuyorsun (erkek)   أَنْتُنَّ تُجَفِّـفْنَ 12 (Entunne tuceffifne)   Siz kurutuyorsunuz (bayan)     أَنْتُمَا تُجَفِّـفَانِ 11 (Entumâ tuceffifâni)   İkiniz kurutuyorsunuz (bayan)   أَنْتِ تُجَفِّـفِينَ 10 (Enti tuceffifîne)   Sen kurutuyorsun (bayan)   نَحْنُ نُجَفِّـفُ 15 (Nahnu nuceffifu)   Biz kurutuyoruz     نَحْنُ نُجَفِّـفُ 14 (Nahnu nuceffifu)   Biz ikimiz kurutuyoruz   أَنَا أُجَفِّـفُ 13 (Ene uceffifu)   Ben kurutuyorum  

ENDİŞELENMEK قلق kalika fiilinin muzari olumlu çekimi

      هُمْ يَـقْـلَـقُونَ 3 (Hum yaklakûne) Onlar endişeleniyorlar (erkek)   هُمَا يَـقْـلَـقَانِ 2 (Humâ yaklakâni) O ikisi endişeleniyor (erkek) هُوَ يَـقْـلَـقُ 1 (Huve yaklaku) O endişeleniyor (erkek) هُنَّ يَـقْـلَـقْـنَ 6 (Hunne yaklakne) Onlar endişeleniyorlar (bayan)   هُمَا تَـقْـلَـقَانِ 5 (Humâ taklakâni) O ikisi endişeleniyor (bayan) هِيَ تَـقْـلَـقُ 4 (Hiye taklaku) O endişeleniyor (bayan) أَنْتُمْ تَـقْـلَـقُونَ 9 (Entum taklakûne) Siz endişeleniyorsunuz (erkek)   أَنْتُمَا تَـقْـلَـقَانِ 8 (Entumâ taklakâni) İkiniz endişeleniyorsunuz(erkek) أَنْتَ تَـقْـلَـقُ 7 (Ente taklaku) Sen endişeleniyorsun (erkek) أَنْتُنَّ تَـقْـلَـقْـنَ 12 (Entunne taklakne) Siz endişeleniyorsunuz (bayan)   أَنْتُمَا تَـقْـلَـقَانِ 11 (Entumâ taklakâni) İkiniz endişeleniyorsunuz(bayan) أَنْتِ تَـقْـلَـقِينَ 10 (Enti taklakîne) Sen endişeleniyorsun (bayan) نَحْنُ نَـقْـلَـقُ 15 (Nahnu naklaku) Biz endişeleniyoruz   نَحْنُ نَـقْـلَـقُ 14 (Nahnu naklaku) İkimiz endişeleniyoruz أَنَا أَقْـلَـقُ 13 (Ene aklaku) Ben endişeleniyorum  

İTAAT ETMEK / UYMAK خَضَعَ hada’a fiilinin Muzari Çekimi

      Bu fiil, (li: لِ  ) cer harfi ile kullanılır.         هُمْ سَيَخْضَعُونَ 3 (Hum seyahda’ûne)   Onlar itaat edecekler Onlar uyacaklar (erkek)     هُمَا سَيَخْضَعَانِ 2 (Humâ seyahda’âni)   O ikisi itaat edecek O ikisi uyacak (erkek)   هُوَ سَيَخْضَعُ 1 (Huve seyahdau)   O itaat edecek O uyacak (erkek)   هُنَّ سَيَخْضَعْنَ 6 (Hunne seyahdağne)   Onlar itaat edecekler Onlar uyacaklar (bayan)     هُمَا سَتَخْضَعَانِ 5 (Humâ setahda’âni)   O ikisi itaat edecek O ikisi uyacak (bayan)   هِيَ سَتَخْضَعُ 4 (Hiye setahdau)   O itaat edecek O uyacak (bayan)   أَنْتُمْ سَتَخْضَعُونَ 9 (Entum setahdaûne)   Siz itaat edeceksiniz Siz uyacaksınız (erkek)     أَنْتُمَا سَتَخْضَعَانِ 8 (Entumâ setahda’âni)   İkiniz itaat edeceksiniz İkiniz uyacaksınız (erkek)   أَنْتَ سَتَخْضَعُ 7 (Ente setahdau)   Sen itaat edeceksin Sen uyacaksın (erkek)   أَنْتُنَّ سَتَخْضَعْنَ 12 (Entunne setahdağne)   Siz itaat...

ÖPMEK – ÖPTÜ kabbele قَـبَّلَ fiilinin Muzari olumsuz çekimi

  ... هُمْ لَنْ يُـقَـبِّـلُوا 3 (Hum len yukabbilû)   Onlar öpmeyecekler (erkek)     هُمَا لَنْ يُـقَـبِّـلَا 2 (Humâ len yukabbilâ)   O ikisi öpmeyecek(erkek)   هُوَ لَنْ يُـقَـبِّـلَ 1 (Huve len yukabbile)   O öpmeyecek (erkek)   هُنَّ لَنْ يُـقَـبِّـلْنَ 6 (Hunne len yukabbilne)   Onlar öpmeyecekler(bayan)     هُمَا لَنْ تُـقَـبِّـلَا 5 (Humâ len    

ÖPMEK – ÖPTÜ kabbele قَـبَّلَ fiilinin Muzari olumlu çekimi

  ... هُمْ سَيُـقَـبِّـلُونَ 3 (Hum seyukabbilûne)   Onlar öpecekler (erkek)     هُمَا سَيُـقَـبِّـلَانِ 2 (Humâ seyukabbilâni)   O ikisi öpecek(erkek)   هُوَ سَيُـقَـبِّـلُ 1 (Huve seyukabbilu)   O öpecek (erkek)   هُنَّ سَيُـقَـبِّـلْنَ 6 (Hunne seyukabbilne)   Onlar öpecekler(bayan)     هُمَا سَتُـقَـبِّـلَانِ 5 (Humâ setukabbilâni)   O ikisi öpecek(bayan) هِيَ

ÖPMEK – kabbele قَـبَّلَ fiilinin muzari olumlu çekimi

هُمْ يُـقَـبِّـلُونَ 3 (Hum yukabbilûne)   Onlar öpüyorlar (erkek)     هُمَا يُـقَـبِّـلَانِ 2 (Humâ yukabbilâni)   O ikisi öpüyor(erkek)   هُوَ يُـقَـبِّـلُ 1 (Huve yukabbilu)   O öpüyor (erkek)   هُنَّ يُـقَـبِّـلْنَ 6 (Hunne yukabbilne)   Onlar öpüyorlar(bayan)     هُمَا تُـقَـبِّـلَانِ 5 (Humâ tukabbilâni)   O ikisi öpüyor(bayan) هِيَ تُـقَـبِّـلُ 4      

TAVAF ETMEK – TAVAF ETTİ طَافَ (tâfe) fiilinin muzari olumsuz çekimi

    ...   هُمْ لَا يَطُوفُونَ  3 (Hum lâ yetûfûne)   Onlar tavaf etmiyorlar (erkek)     هُمَا لَا يَطُوفَانِ  2 (Humâ lâ yetûfâni)   O ikisi tavaf etmiyor (erkek)   هُوَ لَا يَطُوفُ  1 (Huve lâ yetûfu)   O tavaf etmiyor (erkek)   هُنَّ لَا يَطُفْـنَ  6 (Hunne lâ yetufne)   Onlar tavaf etmiyorlar (bayan)     هُمَا لَا تَطُوفَانِ  5 (Humâ lâ tetûfâni)   O    

TAVAF ETMEK – TAVAF ETTİ طَافَ (tâfe) fiilinin muzari olumlu çekimi

  ...   هُمْ يَطُوفُونَ  3 (Hum yetûfûne)   Onlar tavaf ediyorlar (erkek)     هُمَا يَطُوفَانِ  2 (Humâ yetûfâni)   O ikisi tavaf ediyor (erkek)   هُوَ يَطُوفُ  1 (Huve yetûfu)   O tavaf ediyor (erkek)   هُنَّ يَطُفْـنَ  6 (Hunne yetufne)   Onlar tavaf ediyorlar (bayan)     هُمَا تَطُوفَانِ  5 (Humâ tetûfâni)   O ikisi tavaf ediyor (bayan)   هِيَ تَطُوفُ  4 (    

YARDIM ETMEK – YARDIM ETTİ سَاعَدَ (sâ’ade) fiilinin muzari olumsuz çekimi:

  ...   هُمْ لَا يُسَاعِدُونَ  3 (Hum lâ yusâidûne)   Onlar yardım etmiyorlar (erkek)     هُمَا لَا يُسَاعِدَانِ  2 (Humâ lâ yusâidâni)   O ikisi yardım etmiyor (erkek)   هُوَ لَا يُسَاعِدُ  1 (Huve lâ yusâidu)   O yardım etmiyor (erkek)         Gâib  (erkek)   هُنَّ لَا يُسَاعِدْنَ  6 (Hunne lâ yusâidne)   Onlar yardım etmiyorlar (bayan)     هُمَا لَا تُسَاع

YARDIM ETMEK – YARDIM ETTİ سَاعَدَ (sâ’ade) fiilinin muzari olumlu çekimi

  ...   هُمْ يُسَاعِدُونَ  3 (Hum yusâidûne)   Onlar yardım ediyorlar (erkek)     هُمَا يُسَاعِدَانِ  2 (Humâ yusâidâni)   O ikisi yardım ediyor (erkek)   هُوَ يُسَاعِدُ  1 (Huve yusâidu)   O yardım ediyor (erkek)         Gâib  (erkek)   هُنَّ يُسَاعِدْنَ  6 (Hunne yusâidne)   Onlar yardım ediyorlar (bayan)     هُمَا تُسَاعِدَانِ  5 (Humâ tusâidâni)   O

KIZDIRMAK – KIZDIRDI أَغْضَبَ agdabe fiilinin muzari olumsuz çekimi

         ...   هُمْ لَا يُغْضِبُونَ  3 (Hum lâ yugdibûne)   Onlar kızdırmıyorlar (erkek)     هُمَا لَا يُغْضِبَانِ   2 (Humâ lâ yugdibâni)   O ikisi kızdırmıyor (erkek)   هُوَ لَا يُغْضِبُ  1 (Huve lâ yugdibu)   O kızdırmıyor (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ لَا يُغْضِبْنَ  6 (Hunne lâ yugdibne)   Onlar kızdırmıyorlar (bayan)     هُمَا