Mazi Fiil Çekimi

LEYSE FİİLİNİN ÇEKİMİ ليس

LEYSE FİİLİNİN ÇEKİMİiilinin çekimi  (  لَيْسَ  Leyse : değil ) Fiili, arap grameri kitaplarında (kane ve kardeşleri) başlığı altında bulunur. İsimle başlayan cümlelerin başına gelir. Şimdiki zaman ve emir çekimi yoktur. DEĞİL   هُمْ لَيْسُوا   3(Hum leysû)Onlar değiller (erkek)  هُمَا لَيْسَا  2(Humâ leysâ)O ikisi değil (erkek)  هُوَ لَيْسَ  1(Huve leyse)O değil (erkek) Gâib(erkek)    هُنَّ لَسْنَ   6(Hunne lesne)Onlar değiller (bayan) هُمَا لَيْسَتَا  5(Humâ leysetâ)O ikisi...

AYRILDI TERK ETTİغادر gadera fiilinin Nefyi Hal

AYRILMAK - AYRILDI / TERK ETMEK - TERK ETTİغادر gadera fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi: Bu fiil bir mekanı terk etmek, bir mekandan, ülkeden vs ayrılmak anlamında kullanılır. هُمْ مَا غَادَرُوا 3(Hum mâ gâderû) Onlar ayrılmadılar Onlar terk etmediler (erkek) هُمَا مَا غَادَرَا  2(Humâ mâ gâderâ) O ikisi ayrılmadı O ikisi terk etmedi (erkek) هُوَ مَا غَادَرَ  1(Huve mâ gâdera) O ayrılmadı O terk etmedi (erkek) Gâib (erkek) هُنَّ مَا غَادَرْنَ 6(Hunne...

Sülasi Fiil Örnekleri Mazi Muzari Mastar Tablosu

 Sülasi Fiil Örnekleri Mazi Muzari Mastar Tablosu 1. BAB - نَصَرَ يَنْصُرُ No Anlam Mastar Muzari Mazi 1 yazmak كَتْباً - كِتاَبَةً يَكْتُبُ كَتَبَ 2 çıkmak خُرُوجًا يَخْرُجُ خَرَجَ 3 ders okumak دَرْساً يَدْرُسُ دَرَسَ 4 terk etmek تَرْكاً يَتْرُكُ تَرَكَ 5 hükmetmek حُكْماً يَحْكُمُ حَكَمَ 6 talep etmek طَلَباً يَطْلُبُ طَلَبَ 7 susmak سُكُوتاً يَسْكُتُ سَكَتَ 8 bakmak نَظَراً يَنْظُرُ نَظَرَ 9 öldürmek قَتَلاً يَقْتُلُ قَتَلَ 10 hissetmek شُعُوراً يَشْعُرُ شَعَرَ 11 hücum etmek هُجُومًا يَهْجُمُ هَجَمَ 12 ibadet etmek عِبَادَةً يَعْبُدُ عَبَدَ 13 teşekkür etmek شُكْراً يَشْكُرُ شَكَرَ 14 doğru söylemek صِدْقاً يَصْدُقُ صَدَقَ 15 gelmek, hazır olmak حُضُوراً يَحْضُرُ حَضَرَ 16 girmek دُخُولاً يَدْخُلُ دَخَلَ 17 anmak, zikretmek ذِكْرًا يَذْكُرُ ذَكَرَ 18 düşmek سُقُوطاً يَسْقُطُ سَقَطَ 19 oturmak قُعُودًا يَقْعُدُ قَعَدَ 20 secde etmek سُجُوداً يَسْجُدُ سَجَدَ     2. BAB - ضَرَبَ يَضْرِبُ No Anlam Mastar Muzari Mazi 1 oturmak جُلُوسًا يَجْلِسُ جَلَسَ 2 taşımak حَمْلاً يَحْمِلُ حَمَلَ 3 dönmek رُجُوعاً يَرْجِعُ رَجَعَ 4 dövmek ضربا يَضْرِبُ ضَرَبَ 5 sabretmek صَبْراً يَصْبِرُ صَبَرَ 6 zulmetek ظُلْماً يَظْلِمُ ظَلَمَ 7 tanımak, bilmek مَعْرِفَةً يَعْرِفُ عَرَفَ 8 galip gelmek غَلَبَةً يَغْلِبُ غَلَبَ 9 güç yetirmek, kadir olmak قُدْرَةً يَقْدِرُ قَدَرَ 10 kırkmak كَسْراً يَكْسِرُ كَسَرَ 11 inmek نُزُولاً يَنْزِلُ نَزَلَ 12 yalan söylemek كِذْباً يَكْذِبُ كَذَبَ 13 yıkamak غَسْلاً يَغْسِلُ غَسَلَ 14 çalmak سَرِقَةُ يَسْرِقُ سَرَقَ 15 kazanmak كَسْباً يَكْسِبُ كَسَبَ     3. BAB - فَتَحَ يَفْتَحُ No Anlam Mastar Muzari Mazi 1 aramak, incelemek بَحْثاً يَبْحَثُ بَحَثَ 2 yapmak جَعْلاً يَجْعَلُ جَعَلَ 3 toplamak, bir araya getirmek جَمْعاً يَجْمَعُ جَمَعَ 4 itmek, uzaklaştırmak, kovmak دَفْعاً يَدْفَعُ دَفَعَ 5 gitmek ذَهَاباً يَذْهَبُ ذَهَبَ 6 kaldırmak رَفْعاً يَرْفَعُ رَفَعَ 7 ekin ekmek, yetiştirmek زَرْعاً يَزْرَعُ زَرَعَ 8 hayvan boğazlamak ذَبْحاً يَذْبَحُ ذَبَحَ 9 üretmek, imal etmek صُنْعاً يَصْنَعُ صَنَعَ 10 (para, kitap, resim) basmak طَبْعاً يَطْبَعُ طَبَعَ 11 ortaya çıkmak ظُهُورًا يَظْهَرُ ظَهَرَ 12 muayene/tetkik etmek فَحْصاً يَفْحَصُ فَحَصَ 13 kesmek قَطْعاً يَقْطَعُ قَطَعَ 14 övmek مَدْحاً يَمْدَحُ مَدَحَ 15 engellemek مَنْعاً يَمْنَعُ مَنَعَ 16 başarmak نَجَاحاً يَنْجَحُ نَجَحَ 17 faydalı olmak, fayda vermek نَفْعاً يَنْفَعُ نَفَعَ 18 meshetmek, silmek مَسْحاً يَمْسَحُ مَسَحَ 19 yapmak فِعْلاُ يَفْعَلُ فَعَلَ 20 açıklamak- şerh...

GÖRMEK – GÖRDÜ رَأَى raa fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

GÖRMEK - GÖRDÜ رَأَى raa fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:       هُمْ مَا رَأَوْا  3 (Hum mâ raev)   Onlar görmediler (erkek)     هُمَا مَا رَأَيَا  2 (Humâ mâ raeyâ)   O ikisi görmedi (erkek)   هُوَ مَا رَأَى  1 (Huve mâ ra’â)   O görmedi (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ مَا رَأَيْنَ  6 (Hunne mâ raeyne)   Onlar görmediler (bayan)     هُمَا مَا رَأَتَا  5 (Humâ mâ raetâ)   O ikisi görmedi (bayan)   هِيَ مَا رَأَتْ  4 (Hiye mâ raet)   O görmedi (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ مَا رَأَيْتُمْ  9 (Entum mâ raeytum)   Siz görmediniz (erkek)     أَنْتُمَا مَا رَأَيْتُمَا  8 (Entumâ  mâ raeytumâ)   İkiniz görmediniz (erkek)   أَنْتَ مَا رَأَيْتَ  7 (Ente mâ raeyte)   Sen görmedin (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ...

GÜLDÜRMEK – GÜLDÜRDÜ أضْحَك edhake fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

GÜLDÜRMEK - GÜLDÜRDÜ أضْحَك edhake fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:       هُمْ مَا أَضْحَكُوا  3 (Hum mâ edhakû)   Onlar güldürmediler (erkek)     هُمَا مَا أَضْحَكَا  2 (Humâ mâ edhakâ)   O ikisi güldürmedi (erkek)   هُوَ مَا أَضْحَكَ  1 (Huve mâ edhake)   O güldürmedi (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ مَا أَضْحَكْنَ  6 (Hunne mâ edhakne)   Onlar güldürmediler (bayan)     هُمَا مَا أَضْحَكَتا  5 (Humâ mâ edhaketâ)   O ikisi güldürmedi (bayan)   هِيَ مَا أَضْحَكَتْ  4 (Hiye mâ edhaket)   O güldürmedi (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ مَا أَضْحَكْتُمْ  9 (Entum mâ edhaktum)   Siz güldürmediniz (erkek)     أَنْتُمَا مَا أَضْحَكْتُمَا  8 (Entumâ  mâ edhaktumâ)   İkiniz güldürmediniz (erkek)   أَنْتَ مَا أَضْحَكْتَ  7 (Ente mâ edhakte)   Sen güldürmedin (erkek)       Muhatab...

GÜLMEK – GÜLDÜ ضَحِكَ dahike fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

GÜLMEK - GÜLDÜ ضَحِكَ dahike fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:       هُمْ مَا ضَحِكُوا  3 (Hum mâ dahikû)   Onlar gülmediler (erkek)     هُمَا مَا ضَحِكَا  2 (Humâ mâ dahikâ)   O ikisi gülmedi (erkek)   هُوَ مَا ضَحِكَ  1 (Huve mâ dahike)   O gülmedi (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ مَا ضَحِكْنَ  6 (Hunne mâ dahikne)   Onlar gülmediler (bayan)     هُمَا مَا ضَحِكَتا  5 (Humâ mâ dahiketâ)   O ikisi gülmedi (bayan)   هِيَ مَا ضَحِكَتْ  4 (Hiye mâ dahiket)   O gülmedi (bayan)         Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ مَا ضَحِكْتُمْ  9 (Entum mâ dahiktum)   Siz gülmediniz (erkek)     أَنْتُمَا مَا ضَحِكْتُمَا  8 (Entumâ  mâ dahiktumâ)   İkiniz gülmediniz (erkek)   أَنْتَ مَا ضَحِكْتَ  7 (Ente mâ dahikte)   Sen gülmedin (erkek)       Muhatab...

HAZIRLAMAK – HAZIRLADI أَعَدَّ eadde fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

HAZIRLAMAK - HAZIRLADI أَعَدَّ eadde fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:     هُمْ مَا أَعَدُّوا 3 (Hum mâ eaddû)   Onlar hazırlamadılar (erkek)     هُمَا مَا أَعَدَّا 2 (Humâ mâ eaddâ)   O ikisi hazırlamadı (erkek)   هُوَ مَا أَعَدَّ 1 (Huve mâ eadde)   O hazırlamadı (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ مَا أَعْدَدْنَ 6 (Hunne mâ ağdedne)   Onlar hazırlamadılar (bayan)     هُمَا مَا أَعَدَّتَا 5 (Humâ mâ eaddetâ)   O ikisi hazırlamadı (bayan)   هِيَ مَا أَعَدَّتْ 4 (Hiye mâ eaddet)   O hazırlamadı (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ مَا أَعْدَدْتُمْ 9 (Entum mâ ağdedtum)   Siz hazırlamadınız  (erkek)     أَنْتُمَا مَا أَعْدَدْتُمَا 8 (Entumâ mâ ağdedtumâ)   İkiniz hazırlamadınız  (erkek)   أَنْتَ مَا أَعْدَدْتَ 7 (Ente mâ ağdedte)   Sen hazırlamadın  (erkek)       Muhatab...

ISIRMAK – ISIRDI عَضَّ adda fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

ISIRMAK - ISIRDI عَضَّ adda fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:       هُمْ مَا عَضُّوا 3 (Hum mâ addû)   Onlar ısırmadılar (erkek)     هُمَا مَا عَضَّا 2 (Humâ mâ addâ)   O ikisi ısırmadı (erkek)   هُوَ مَا عَضَّ 1 (Huve mâ adda)   O ısırmadı (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ مَا عَضِضْنَ 6 (Hunne mâ adidne)   Onlar ısırmadılar (bayan)     هُمَا مَا عَضَّتَا 5 (Humâ mâ addatâ)   O ikisi ısırmadı (bayan)   هِيَ مَا عَضَّتْ 4 (Hiye mâ addat)   O ısırmadı (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ مَا عَضِضْتُمْ 9 (Entum mâ adidtum)   Siz ısırmadınız (erkek)     أَنْتُمَا مَا عَضِضْتُمَا 8 (Entumâ mâ adidtumâ)   İkiniz ısırmadınız (erkek)   أَنْتَ مَا عَضِضْتَ 7 (Ente mâ adidte)   Sen ısırmadın (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ مَا...

İÇMEK – İÇTİ شَرِبَ şeribe fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

İÇMEK - İÇTİ شَرِبَ şeribe fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:       هُمْ مَا شَرِبُوا  3 (Hum mâ şeribû)   Onlar içmediler (erkek)     هُمَا مَا شَرِبَا  2 (Humâ mâ şeribâ)   O ikisi içmedi (erkek)   هُو مَا  شَرِبَ  1 (Huve mâ şeribe)   O içmedi (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ مَا شَرِبْنَ  6 (Hunne mâ şeribne)   Onlar içmediler (bayan)     هُمَا مَا شَرِبَتَا  5 (Humâ mâ şeribetâ)   O ikisi içmedi (bayan)   هِيَ مَا شَرِبَتْ  4 (Hiye mâ şeribet)   O içmedi (bayan)       Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ مَا شَرِبْتُمْ  9 (Entum mâ şeribtum)   Siz içmediniz (erkek)     أَنْتُمَا مَا شَرِبْتُمَا  8 (Entumâ mâ şeribtumâ)   İkiniz içmediniz (erkek)   أَنْتَ مَا شَرِبْتَ  7 (Ente mâ şeribte)   Sen içmedin (erkek)       Muhatab...

İNMEK – İNDİ نَزَلَ nezele fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

İNMEK - İNDİ نَزَلَ nezele fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:       هُمْ مَا نَزَلُوا 3 (Hum mâ nezelû)   Onlar inmediler (erkek)     هُمَا مَا نَزَلَا 2 (Humâ mâ nezelâ)   O ikisi inmedi (erkek)   هُوَ مَا نَزَلَ 1 (Huve mâ nezele)   O inmedi (erkek)       Gâib (erkek)         هُنَّ مَا نَزَلْنَ 6 (Hunne mâ nezelne)   Onlar inmediler (bayan)     هُمَا مَا نَزَلَتَا 5 (Humâ mâ nezeletâ)   O ikisi inmedi (bayan)   هِيَ مَا نَزَلَتْ 4 (Hiye mâ nezelet)   O inmedi (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ مَا نَزَلْتُمْ 9 (Entum mâ nezeltum)   Siz inmediniz (erkek)     أَنْتُمَا مَا نَزَلْتُمَا 8 (Entumâ mâ nezeltumâ)   İkiniz inmediniz (erkek)   أَنْتَ مَا نَزَلْتَ 7 (Ente mâ nezelte)   Sen inmedin (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ...

İNDİRMEK – İNDİRDİ enzele اَنْزَلَ fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

İNDİRMEK - İNDİRDİ enzele اَنْزَلَ fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:       هُمْ مَا أَنْزَلُوا 3 (Hum mâ enzelû)   Onlar indirmediler (erkek)     هُمَا مَا أَنْزَلَا 2 (Humâ mâ enzelâ)   O ikisi indirmedi (erkek)   هُوَ مَا أَنْزَلَ 1 (Huve mâ enzele)   O indirmedi (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ مَا أَنْزَلْنَ 6 (Hunne mâ enzelne)   Onlar indirmediler (bayan)     هُمَا مَا أَنْزَلَتَا 5 (Humâ mâ enzeletâ)   O ikisi indirmedi (bayan)   هِيَ مَا أَنْزَلَتْ 4 (Hiye mâ enzelet)   O indirmedi (bayan)       Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ مَا أَنْزَلْتُمْ 9 (Entum mâ enzeltum)   Siz indirmediniz (erkek)     أَنْتُمَا مَا أَنْزَلْتُمَا 8 (Entumâ mâ enzeltumâ)   İkiniz indirmediniz (erkek)   أَنْتَ مَا أَنْزَلْتَ 7 (Ente mâ enzelte)   Sen...

İSTEMEK – İSTEDİ أَرَادَ erade fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

İSTEMEK - İSTEDİ أَرَادَ erade fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:       هُمْ مَا  أَرَادُوا  3 (Hum mâ erâdû)   Onlar istemediler (erkek)     هُمَا مَا  أَرَادَا  2 (Humâ mâ erâdâ)   O ikisi istemedi  (erkek)   هُوَ مَا  أَرَادَ 1 (Huve mâ erâde)   O istemedi (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ مَا  أَرَدْنَ  6 (Hunne mâ eradne)   Onlar istemediler (bayan)     هُمَا مَا  أَرَادَتَا  5 (Humâ mâ erâdetâ)   O ikisi istemedi (bayan)   هِيَ مَا  أَرَادَتْ  4 (Hiye mâ erâdet)   O istemedi (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ مَا  أَرَدْتُمْ  9 (Entum mâ eradtum)   Siz istemediniz (erkek)     أَنْتُمَا مَا  أَرَدْتُمَا  8 (Entumâ  mâ eradtumâ)   İkiniz istemediniz (erkek)   أَنْتَ مَا  أَرَدْتَ  7 (Ente mâ eradte)   Sen istemedin (erkek)       Muhatab  (erkek)   أَنْتُنَّ مَا...

İŞİTMEK – İŞİTTİ / DUYMAK – DUYDU سَمِعَ semia fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

İŞİTMEK - İŞİTTİ / DUYMAK - DUYDU سَمِعَ semia fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:       هُمْ مَا سَمِعُوا  3 (Hum mâ semiû)   Onlar işitmediler Onlar duymadılar (erkek)     هُمَا مَا سَمِعَا  2 (Humâ mâ semiâ)   O ikisi işitmedi O ikisi duymadı (erkek)   هُوَ مَا سَمِعَ 1 (Huve mâ semia)   O işitmedi O duymadı (erkek)         Gâib  (erkek)   هُنَّ مَا سَمِعْنَ  6 (Hunne mâ semiğne)   Onlar işitmediler Onlar duymadılar (bayan)     هُمَا مَا سَمِعَتَا  5 (Humâ mâ semiatâ)   O ikisi işitmedi O ikisi duymadı (bayan)   هِيَ مَا سَمِعَتْ  4 (Hiye mâ semiat)   O işitmedi O duymadı (bayan)         Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ مَا سَمِعْتُمْ  9 (Entum mâ...

İTAAT ETTİRMEK – İTAAT ETTİRDİ أَخْضَعَ ahda’a fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

  İTAAT ETTİRMEK - İTAAT ETTİRDİ أَخْضَعَ ahda’a fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:         هُمْ مَا أَخْضَعُوا 3 (Hum mâ ahda’û)   Onlar itaat ettirmediler (erkek)     هُمَا مَا أَخْضَعَا 2 (Humâ mâ ahda’â)   O ikisi itaat ettirmedi (erkek)   هُوَ مَا أَخْضَعَ 1 (Huve mâ ahda’a)   O itaat ettirmedi (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ مَا أَخْضَعْنَ 6 (Hunne mâ ahdağne)   Onlar itaat ettirmediler(bayan)     هُمَا مَا أَخْضَعَتَا 5 (Humâ mâ ahda’atâ)   O ikisi itaat ettirmedi (bayan)   هِيَ مَا أَخْضَعَتْ 4 (Hiye mâ ahda’at)   O itaat ettirmedi (bayan)       Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ مَا أَخْضَعْتُمْ 9 (Entum mâ ahdağtum)   Siz itaat ettirmediniz (erkek)     أَنْتُمَا مَا أَخْضَعْتُمَا 8 (Entumâ...