Mazi Fiil Çekimi

ARAPÇA DÖNDÜ رَجَعَ racaa fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

    هُمْ مَا رَجَعُوا 3 (Hum mâ raca’û)   Onlar dönmediler (erkek)   هُمَا مَا رَجَعَا 2 (Humâ mâ raca’â)   O ikisi dönmedi (erkek)   هُوَ مَا رَجَعَ  1 (Huve mâ raca’a)   O dönmedi (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ مَا رَجَعْنَ 6 (Hunne mâ racağne)   Onlar dönmediler (bayan)   هُمَا مَا رَجَعَتَا 5 (Humâ mâ raca’atâ)   O ikisi dönmedi (bayan)   هِيَ مَا رَجَعَتْ 4 (Hiye mâ raca’at)   O dönmedi (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ مَا رَجَعْتُمْ 9 (Entum mâ racağtum)   Siz dönmediniz (erkek)   أَنْتُمَا مَا رَجَعْتُمَا 8 (Entumâ mâ racağtumâ)   İkiniz dönmediniz (erkek)   أَنْتَ مَا رَجَعْتَ 7 (Ente mâ racağte)   Sen dönmedin (erkek)       Muhatab  (erkek)   أَنْتُنَّ مَا رَجَعْتُنَّ 12 (Entunne mâ racağtunne)   Siz dönmediniz (bayan)   أَنْتُمَا مَا رَجَعْتُمَا 11 (Entumâ mâ racağtumâ)   İkiniz dönmediniz (bayan)   أَنْتِ مَا رَجَعْتِ 10 (Enti...

(ARAPÇA) İSTİRAHAT ETMEK / DİNLENMEK – DİNLENDİ اِسْتَرَاحَ isteraha fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

      هُمْ مَا اِسْتَرَاحُوا  3 (Hum mâ isterâhû)   Onlar dinlenmediler (erkek)   هُمَا مَا اِسْتَرَاحَا  2 (Humâ mâ isterâhâ)   O ikisi dinlenmedi (erkek)   هُوَ مَا اِسْتَرَاحَ  1 (Huve mâ isterâha)   O dinlenmedi (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ مَا اِسْتَرَحْنَ  6 (Hunne mâ isterahne)   Onlar dinlenmediler (bayan)   هُمَا مَا اِسْتَرَاحَتَا  5 (Humâ mâ isterâhatâ)   O ikisi dinlenmedi (bayan)   هِيَ مَا اِسْتَرَاحَتْ  4 (Hiye mâ isterâhat)   O dinlenmedi (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ مَا اِسْتَرَحْتُمْ  9 (Entum mâ isterahtum)   Siz dinlenmediniz (erkek)   أَنْتُمَا مَا اِسْتَرَحْتُمَا    8 (Entumâ mâ isterahtumâ)   İkiniz dinlenmediniz(erkek)   أَنْتَ مَا اِسْتَرَحْتَ   7 (Ente mâ isterahte)   Sen dinlenmedin (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ مَا اِسْتَرَحْتُنَّ  12 (Entunne mâ isterahtunne)   Siz dinlenmediniz (bayan)   أَنْتُمَا مَا اِسْتَرَحْتُمَا  11 (Entumâ mâ isterahtumâ)   İkiniz dinlenmediniz(bayan)   أَنْتِ مَا...

 ARAPÇA- DENEDİ جَرَّبَ cerrabe fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

        هُمْ مَا جَرَّبُوا 3 (Hum mâ cerrabû)   Onlar denemediler (erkek)     هُمَا مَا جَرَّبَا 2 (Humâ mâ cerrabâ)   O ikisi denemedi (erkek)   هُوَ مَا جَرَّبَ  1 (Huve mâ cerrabe)   O denemedi (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ مَا جَرَّبْنَ 6 (Hunne mâ cerrabne)   Onlar denemediler (bayan)     هُمَا مَا جَرَّبَتَا 5 (Humâ mâ cerrabetâ)   O ikisi denemedi (bayan)   هِيَ مَا جَرَّبَتْ 4 (Hiye mâ cerrabet)   O denemedi (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ مَا جَرَّبْتُمْ 9 (Entum mâ cerrabtum)   Siz denemediniz (erkek)     أَنْتُمَا مَا جَرَّبْتُمَا 8 (Entumâ mâ cerrabtumâ)   İkiniz denemediniz (erkek)   أَنْتَ مَا جَرَّبْتَ 7 (Ente mâ cerrabte)   Sen denemedin (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ مَا جَرَّبْتُنَّ 12 (Entunne mâ cerrabtunne)   Siz denemediniz (bayan)     أَنْتُمَا مَا جَرَّبْتُمَا 11 (Entumâ mâ cerrabtumâ)   İkiniz denemediniz (bayan)   أَنْتِ مَا...

ARAPÇA DEDİ – SÖYLEDİ قَالَ kale fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

    هُمْ مَا قَـالُوا 3 (Hum mâ kâlû)   Onlar demediler Onlar söylemediler (erkek)   هُمَا مَا قَـالا 2 (Humâ mâ kâlâ)   O ikisi demedi O ikisi söylemedi (erkek)   هُوَ مَا قَـالَ  1 (Huve mâ kâle)   O demedi O söylemedi (erkek)   هُنَّ مَا قُـلْنَ 6 (Hunne mâ kulne)   Onlar demediler Onlar söylemediler (bayan)   هُمَا مَا قَـالَتَا 5 (Humâ mâ kâletâ)   O ikisi demedi O ikisi söylemedi (bayan)   هِيَ مَا قَـالَتْ 4 (Hiye mâ kâlet)   O demedi O söylemedi (bayan)   أَنْتُمْ مَا قُـلْتُمْ 9 (Entum mâ kultum)   Siz demediniz Siz söylemediniz (erkek)   أَنْتُمَا مَا قُـلْتُمَا 8 (Entumâ mâ kultumâ)   Siz ikiniz demediniz Siz ikiniz söylemediniz (erkek)   أَنْتَ مَا قُـلْتَ 7 (Ente mâ kulte)   Sen demedin Sen...

 ARAPÇA ÇIKTI خَرَجَ harace fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

    هُمْ مَا خَرَجُوا 3 (Hum mâ haracû)   Onlar çıkmadılar (erkek)     هُمَا مَا خَرَجَا 2 (Humâ mâ haracâ)   O ikisi çıkmadı (erkek)   هُوَ مَا خَرَجَ 1 (Huve mâ harace)   O çıkmadı (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ مَا خَرَجْنَ 6 (Hunne mâ haracne)   Onlar çıkmadılar (bayan)     هُمَا مَا خَرَجَتَا 5 (Humâ mâ haracetâ)   O ikisi çıkmadı (bayan)   هِيَ مَا خَرَجَتْ 4 (Hiye mâ haracet)   O çıkmadı (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ مَا خَرَجْتُمْ 9 (Entum mâ haractum)   Siz çıkmadınız (erkek)     أَنْتُمَا مَا خَرَجْتُمَا 8 (Entumâ mâ haractumâ)   İkiniz çıkmadınız (erkek)   أَنْتَ مَا خَرَجْتَ 7 (Ente mâ haracte)   Sen çıkmadın (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ مَا خَرَجْتُنَّ 12 (Entunne mâ haractunne)   Siz çıkmadınız (bayan)     أَنْتُمَا مَا خَرَجْتُمَا 11 (Entumâ mâ haractumâ)   İkiniz çıkmadınız (bayan)   أَنْتِ مَا...

ARAPÇA ÇIKARDI اَخْرَجَ ahrace fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

      هُمْ مَا أَخْرَجُوا 3 (Hum mâ ahracû)   Onlar çıkarmadılar (erkek)     هُمَا مَا أَخْرَجَا 2 (Humâ mâ ahracâ)   O ikisi çıkarmadı (erkek)   هُوَ مَا أَخْرَجَ 1 (Huve mâ ahrace)   O çıkarmadı (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ مَا أَخْرَجْنَ 6 (Hunne mâ ahracne)   Onlar çıkarmadılar (bayan)     هُمَا مَا أَخْرَجَتَا 5 (Humâ mâ ahracetâ)   O ikisi çıkarmadı (bayan)   هِيَ مَا أَخْرَجَتْ 4 (Hiye mâ ahracet)   O çıkarmadı (bayan)       Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ مَا أَخْرَجْتُمْ 9 (Entum mâ ahractum)   Siz çıkarmadınız (erkek)     أَنْتُمَا مَا أَخْرَجْتُمَا 8 (Entumâ mâ ahractumâ)   İkiniz çıkarmadınız (erkek)   أَنْتَ مَا أَخْرَجْتَ 7 (Ente mâ ahracte)   Sen çıkarmadın (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ مَا أَخْرَجْتُنَّ 12 (Entunne mâ ahractunne)   Siz çıkarmadınız (bayan)     أَنْتُمَا مَا أَخْرَجْتُمَا 11 (Entumâ mâ ahractumâ)   İkiniz çıkarmadınız (bayan)   أَنْتِ...

ARAPÇA / ÇALIŞTI – YAPTI عَمِلَ amile fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

    هُمْ مَا عَمِلُوا 3 (Hum mâ amilû)   Onlar çalışmadılar, Onlar yapmadılar (erkek)     هُمَا مَا عَمِلَا 2 (Humâ mâ amilâ)   O ikisi çalışmadı, O ikisi yapmadı (erkek)   هُوَ مَا عَمِلَ  1 (Huve mâ amile)   O çalışmadı, O yapmadı (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ مَا عَمِلْنَ 6 (Hunne mâ amilne)   Onlar çalışmadılar, Onlar yapmadılar (bayan)     هُمَا مَا عَمِلَتَا 5 (Humâ mâ amiletâ)   O ikisi çalışmadı, O ikisi yapmadı (bayan)   هِيَ مَا عَمِلَتْ 4 (Hiye mâ amilet)   O çalışmadı, O yapmadı (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ مَا عَمِلْتُمْ 9 (Entum mâ amiltum)   Siz çalışmadınız, Siz yapmadınız (erkek)     أَنْتُمَا مَا عَمِلْتُمَا 8 (Entumâ mâ amiltumâ)   Siz ikiniz çalışmadınız, Siz ikiniz yapmadınız (erkek)   أَنْتَ مَا عَمِلْتَ 7 (Ente mâ amilte)   Sen çalışmadın, Sen yapmadın (erkek)         Muhatab...

TEKRARLADI ردّد raddede fiilinin mazi, muzari ve emir çekimleri

  Mazi çekimi :   هُمْ رَدَّدُوا 3 (Hum raddedû)    Onlar tekrarladılar (erkek)   هُمَا رَدَّدَا 2 (Humâ raddedâ)   O ikisi tekrarladı (erkek)   هُوَ رَدَّدَ  1 (Huve raddede)   O tekrarladı (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ رَدَّدْنَ 6 (Hunne raddedne)   Onlar tekrarladılar (bayan)   هُمَا رَدَّدَتَا 5 (Humâ raddedetâ)   O ikisi tekrarladı (bayan)   هِيَ رَدَّدَتْ 4 (Hiye raddedet)   O tekrarladı (bayan)       Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ رَدَّدْتُمْ 9 (Entum raddedtum)   Siz tekrarladınız (erkek)   أَنْتُمَا رَدَّدْتُمَا 8 (Entumâ raddedtumâ)   İkiniz tekrarladınız (erkek)   أَنْتَ رَدَّدْتَ 7 (Ente raddedte)   Sen tekrarladın (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ رَدَّدْتُنَّ 12 (Entunne raddedtunne)   Siz tekrarladınız (bayan)   أَنْتُمَا رَدَّدْتُمَا 11 (Entumâ raddedtumâ)   İkiniz tekrarladınız (bayan)   أَنْتِ رَدَّدْتِ 10 (Enti raddedti)   Sen tekrarladın (bayan)       Muhataba (bayan)   نَحْنُ رَدَّدْنَا 15 (Nahnu raddednâ)   Biz tekrarladık   نَحْنُ رَدَّدْنَا 14 (Nahnu raddednâ)   Biz ikimiz tekrarladık   أَنَا رَدَّدْتُ 13 (Ene raddedtu)   Ben tekrarladım     Nefsi mütekellim (cinsiyet farkı yok)     Muzari çekimi :   هُمْ يُرَدِّدُونَ 3 (Hum...

İtaat ettirdi أَخْضَعَ fiilinin mazi çekimi:

  هُمْ أَخْضَعُوا 3 (Hum ahda’û)     Onlar itaat ettirdiler (erkek)   هُمَا أَخْضَعَا 2 (Humâ ahda’â)   O ikisi itaat ettirdi  (erkek)   هُوَ أَخْضَعَ1 (Huve ahda’a)   O itaat ettirdi (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ أَخْضَعْنَ 6 (Hunne ahdağne)   Onlar itaat ettirdiler (bayan)   هُمَا أَخْضَعَتَا 5 (Humâ ahda’atâ)   O ikisi itaat ettirdi (bayan)   هِيَ أَخْضَعَتْ 4 (Hiye ahda’at)   O itaat ettirdi (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ أَخْضَعْتُمْ 9 (Entum ahdağtum)   Siz itaat ettirdiniz (erkek)   أَنْتُمَا أَخْضَعْتُمَا 8 (Entumâ  ahdağtumâ)   Siz ikiniz itaat ettirdiniz (erkek)   أَنْتَ أَخْضَعْتَ 7 (Ente ahdağte)   Sen itaat ettirdin (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ أَخْضَعْتُنَّ 12 (Entunne ahdağtunne)   Siz itaat ettirdiniz (bayan)   أَنْتُمَا أَخْضَعْتُمَا 11 (Entumâ ahdağtumâ)   Siz ikiniz itaat ettirdiniz (bayan)   أَنْتِ أَخْضَعْتِ 10 (Enti ahdağti)   Sen itaat ettirdin (bayan)       Muhataba (bayan)   نَحْنُ أَخْضَعْنَا 15 (Nahnu ahdağnâ)   Biz  itaat...

ALMAK – ALDI تلقَّى telakkâ fiilinin kullanılışı, mazi muzari emir çekimleri

ALMAK fiilinin kullanılışı:   Bu fiil, maddi şeyleri (elle alma) anlamında değil, soyut şeyleri alma anlamında kullanılır:   Örnek : Emir almak, destek almak, telefon almak (telefonla aranmak), uyarı almak…. gibi.   ALDI  تَلَقَّى    fiilinin mazi çekimi :   هُمْ تَلَقَّوْا  3 (Hum telakkav)   Onlar aldılar (erkek)   هُمَا تَلَقَّيَا  2 (Humâ telakkayâ)   O ikisi aldı (erkek)   هُوَ تَلَقَّى  1 (Huve telakkâ)   O aldı (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ تَلَقَّيْنَ  6 (Hunne telakkayne)   Onlar aldılar (bayan)   هُمَا تَلَقَّتَا  5 (Humâ telakkatâ)   O ikisi aldı (bayan)   هِيَ تَلَقَّتْ  4 (Hiye telakkat)   O aldı (bayan)       Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ تَلَقَّيْتُمْ  9 (Entum telakkaytum)   Siz aldınız (erkek)   أَنْتُمَا تَلَقَّيْتُمَا 8 (Entumâ telakkaytumâ)   Siz ikiniz aldınız (erkek)   أَنْتَ تَلَقَّيْتَ  7 (Ente telakkayte)   Sen...

Arapça SEBEP OLDU تسبب tesebbebe fiilinin mazi ve muzari çekimleri

MAZİ ÇEKİMİ:   هُمْ تَسَبَّـبُوا 3 (Hum tesebbebû)   Onlar sebep oldular (erkek)   هُمَا تَسَبَّـبَا 2 (Humâ tesebbebâ)   O ikisi sebep oldu (erkek)   هُوَ تَسَبَّـبَ  1 (Huve tesebbebe)   O sebep oldu (erkek)   هُنَّ تَسَبَّـبْنَ 6 (Hunne tesebbebne)   Onlar sebep oldular (bayan)   هُمَا تَسَبَّـبَتَا 5 (Humâ tesebbebetâ)   O ikisi sebep oldu (bayan)   هِيَ تَسَبَّـبَتْ 4 (Hiye tesebbebet)   O sebep oldu (bayan)   أَنْتُمْ تَسَبَّـبْتُمْ 9 (Entum tesebbebtum)   Siz sebep oldunuz (erkek)   أَنْتُمَا تَسَبَّـبْتُمَا 8 (Entumâ tesebbebtumâ)   İkiniz sebep oldunuz (erkek)   أَنْتَ تَسَبَّـبْتَ 7 (Ente tesebbebte)   Sen sebep oldun (erkek)   أَنْتُنَّ تَسَبَّـبْتُنَّ 12 (Entunne tesebbebtunne)   Siz sebep oldunuz (bayan)   أَنْتُمَا تَسَبَّـبْتُمَا 11 (Entumâ tesebbebtumâ)   İkiniz sebep oldunuz (bayan)   أَنْتِ تَسَبَّـبْتِ 10 (Enti tesebbebti)   Sen sebep oldun (bayan)   نَحْنُ تَسَبَّـبْنَا 15 (Nahnu tesebbebnâ)   Biz  sebep olduk   نَحْنُ تَسَبَّـبْنَا 14 (Nahnu tesebbebnâ)   Biz ikimiz...

Arapça PİŞMAN OLDU ندم nedime fiilinin mazi ve muzari çekimleri

  MAZİ ÇEKİMİ:   هُمْ  نَدِمُوا  3 (Hum nedimû)   Onlar pişman oldular(erkek)   هُمَا نَدِمَا  2 (Humâ nedimâ)   O ikisi pişman oldu (erkek)   هُوَ نَدِمَ  1 (Huve nedime)   O pişman oldu (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ نَدِمْنَ  6 (Hunne nedimne)   Onlar pişman oldular(bayan)   هُمَا نَدِمَتَا  5 (Humâ nedimetâ)   O ikisi pişman oldu (bayan)   هِيَ نَدِمَتْ  4 (Hiye nedimet)   O pişman oldu (bayan)     Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ نَدِمْتُمْ  9 (Entum nedimtum)   Siz pişman oldunuz (erkek)   أَنْتُمَا نَدِمْتُمَا   8 (Entumâ nedimtumâ)   İkiniz pişman oldunuz(erkek)   أَنْتَ نَدِمْتَ  7 (Ente nedimte)   Sen pişman oldun (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ نَدِمْتُنَّ  12 (Entunne nedimtunne)   Siz pişman oldunuz (bayan)   أَنْتُمَا نَدِمْتُمَا   11 (Entumâ nedimtumâ)   İkiniz pişman oldunuz(bayan)   أَنْتِ نَدِمْتِ  10 (Enti nedimti)   Sen pişman oldun (bayan)       Muhataba (bayan)   نَحْنُ نَدِمْنَا  15 (Nahnu nedimnâ)   Biz pişman olduk   نَحْنُ نَدِمْنَا14 (Nahnu nedimnâ)   İkimiz...

TEKRARLADI ردّد raddede fiilinin mazi, muzari ve emir çekimleri

      Mazi çekimi :   هُمْ رَدَّدُوا 3 (Hum raddedû)   Onlar tekrarladılar (erkek)   هُمَا رَدَّدَا 2 (Humâ raddedâ)   O ikisi tekrarladı (erkek)   هُوَ رَدَّدَ  1 (Huve raddede)   O tekrarladı (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ رَدَّدْنَ 6 (Hunne raddedne)   Onlar tekrarladılar (bayan)   هُمَا رَدَّدَتَا 5 (Humâ raddedetâ)   O ikisi tekrarladı (bayan)   هِيَ رَدَّدَتْ 4 (Hiye raddedet)   O tekrarladı (bayan)       Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ رَدَّدْتُمْ 9 (Entum raddedtum)   Siz tekrarladınız (erkek)   أَنْتُمَا رَدَّدْتُمَا 8 (Entumâ raddedtumâ)   İkiniz tekrarladınız (erkek)   أَنْتَ رَدَّدْتَ 7 (Ente raddedte)   Sen tekrarladın (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ رَدَّدْتُنَّ 12 (Entunne raddedtunne)   Siz tekrarladınız (bayan)   أَنْتُمَا رَدَّدْتُمَا 11 (Entumâ raddedtumâ)   İkiniz tekrarladınız (bayan)   أَنْتِ رَدَّدْتِ 10 (Enti raddedti)   Sen tekrarladın (bayan)       Muhataba (bayan)   نَحْنُ رَدَّدْنَا 15 (Nahnu raddednâ)   Biz tekrarladık   نَحْنُ رَدَّدْنَا 14 (Nahnu raddednâ)   Biz ikimiz tekrarladık   أَنَا رَدَّدْتُ 13 (Ene raddedtu)   Ben tekrarladım     Nefsi mütekellim (cinsiyet farkı yok)         Muzari çekimi :   هُمْ يُرَدِّدُونَ 3 (Hum...

İtaat ettirdi – itaat ettirmek أَخْضَعَ fiilinin mazi çekimi

    هُمْ أَخْضَعُوا 3 (Hum ahda’û)   Onlar itaat ettirdiler (erkek)   هُمَا أَخْضَعَا 2 (Humâ ahda’â)   O ikisi itaat ettirdi  (erkek)   هُوَ أَخْضَعَ1 (Huve ahda’a)   O itaat ettirdi (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ أَخْضَعْنَ 6 (Hunne ahdağne)   Onlar itaat ettirdiler (bayan)   هُمَا أَخْضَعَتَا 5 (Humâ ahda’atâ)   O ikisi itaat ettirdi (bayan)   هِيَ أَخْضَعَتْ 4 (Hiye ahda’at)   O itaat ettirdi (bayan)       Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ أَخْضَعْتُمْ 9 (Entum ahdağtum)   Siz itaat ettirdiniz (erkek)   أَنْتُمَا أَخْضَعْتُمَا 8 (Entumâ  ahdağtumâ)   Siz ikiniz itaat ettirdiniz (erkek)   أَنْتَ أَخْضَعْتَ 7 (Ente ahdağte)   Sen itaat ettirdin (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ أَخْضَعْتُنَّ 12 (Entunne ahdağtunne)   Siz itaat ettirdiniz (bayan)   أَنْتُمَا أَخْضَعْتُمَا 11 (Entumâ ahdağtumâ)   Siz ikiniz itaat ettirdiniz (bayan)   أَنْتِ أَخْضَعْتِ 10 (Enti ahdağti)   Sen itaat ettirdin (bayan)       Muhataba (bayan)   نَحْنُ أَخْضَعْنَا 15 (Nahnu ahdağnâ)   Biz  itaat ettirdik   نَحْنُ...

نَصَرَ NASARA FİİLİNİN TÜM ZAMANLARDA ÇEKİMİ ARAPÇA YARDIM ETTİ

NASARA FİİLİNİN TÜM ZAMANLARDA ÇEKİMİ الماضي المعلوم المضارع المعلوم المضارع المجزوم المضارع المنصوب المضارع المؤكد الثقيل الأمر الأمر المؤكد الماضي المجهول المضارع المجهول المضارع المجهول المجزوم المضارع المجهول المنصوب المضارع المؤكد الثقيل المجهول أنا نَصَرْتُ أَنْصُرُ أَنْصُرْ أَنْصُرَ أَنْصُرَنَّ نُصِرْتُ أُنْصَرُ أُنْصَرْ أُنْصَرَ أُنْصَرَنَّ نحن نَصَرْنَا نَنْصُرُ نَنْصُرْ نَنْصُرَ نَنْصُرَنَّ نُصِرْنَا نُنْصَرُ نُنْصَرْ نُنْصَرَ نُنْصَرَنَّ أنت نَصَرْتَ تَنْصُرُ تَنْصُرْ تَنْصُرَ تَنْصُرَنَّ اُنْصُرْ اُنْصُرَنَّ نُصِرْتَ تُنْصَرُ تُنْصَرْ تُنْصَرَ تُنْصَرَنَّ أنتِ نَصَرْتِ تَنْصُرِينَ تَنْصُرِي تَنْصُرِي تَنْصُرِنَّ اُنْصُرِي اُنْصُرِنَّ نُصِرْتِ تُنْصَرِينَ تُنْصَرِي تُنْصَرِي تُنْصَرِنَّ أنتما نَصَرْتُمَا تَنْصُرَانِ تَنْصُرَا تَنْصُرَا تَنْصُرَانِّ اُنْصُرَا اُنْصُرَانِّ نُصِرْتُمَا تُنْصَرَانِ تُنْصَرَا تُنْصَرَا تُنْصَرَانِّ أنتما مؤ نَصَرْتُمَا تَنْصُرَانِ تَنْصُرَا تَنْصُرَا تَنْصُرَانِّ اُنْصُرَا اُنْصُرَانِّ نُصِرْتُمَا تُنْصَرَانِ تُنْصَرَا تُنْصَرَا تُنْصَرَانِّ أنتم نَصَرْتُم تَنْصُرُونَ تَنْصُرُوا تَنْصُرُوا تَنْصُرُنَّ اُنْصُرُوا اُنْصُرُنَّ نُصِرْتُم تُنْصَرُونَ تُنْصَرُوا تُنْصَرُوا تُنْصَرُنَّ أنتن نَصَرْتُنَّ تَنْصُرْنَ تَنْصُرْنَ تَنْصُرْنَ تَنْصُرْنَانِّ اُنْصُرْنَ اُنْصُرْنَانِّ نُصِرْتُنَّ تُنْصَرْنَ تُنْصَرْنَ تُنْصَرْنَ تُنْصَرْنَانِّ هو نَصَرَ يَنْصُرُ يَنْصُرْ يَنْصُرَ يَنْصُرَنَّ نُصِرَ يُنْصَرُ يُنْصَرْ يُنْصَرَ يُنْصَرَنَّ هي نَصَرَتْ تَنْصُرُ تَنْصُرْ تَنْصُرَ تَنْصُرَنَّ نُصِرَتْ تُنْصَرُ تُنْصَرْ تُنْصَرَ تُنْصَرَنَّ هما نَصَرَا يَنْصُرَانِ يَنْصُرَا يَنْصُرَا يَنْصُرَانِّ نُصِرَا يُنْصَرَانِ يُنْصَرَا يُنْصَرَا يُنْصَرَانِّ هما مؤ نَصَرَتَا تَنْصُرَانِ تَنْصُرَا تَنْصُرَا تَنْصُرَانِّ نُصِرَتَا تُنْصَرَانِ تُنْصَرَا تُنْصَرَا تُنْصَرَانِّ هم نَصَرُوا يَنْصُرُونَ يَنْصُرُوا يَنْصُرُوا يَنْصُرُنَّ نُصِرُوا يُنْصَرُونَ يُنْصَرُوا يُنْصَرُوا يُنْصَرُنَّ هن نَصَرْنَ يَنْصُرْنَ يَنْصُرْنَ يَنْصُرْنَ يَنْصُرْنَانِّ نُصِرْنَ يُنْصَرْنَ يُنْصَرْنَ يُنْصَرْنَ يُنْصَرْنَانِّ

Şaşırmak Mazi Fiil Çekimi – تعجب

  Şaşırmak Fiili Mazi Çekimi – تعجب Çoğul İkil Tekil تَعَجَّبُواOnlar şaşırdılar (E) تَعَجَّبَاO ikisi şaşırdı (E) تَعَجَّبَO şaşırdı (E) تَعَجَّبْنَOnlar şaşırdılar (B) تَعَجَّبَتَاO ikisi şaşırdı (B) تَعَجَّبَتْO şaşırdı (B) تَعَجَّبْـتُمْSiz şaşırdınız (E) تَعَجَّبْـتُمَاİkiniz şaşırdınız (E) تَعَجَّبْتَSen şaşırdın (E) تَعَجَّبْـتُـنَّSiz şaşırdınız (B) تَعَجَّبْـتُمَاİkiniz şaşırdınız (B) تَعَجَّبْـتِSen şaşırdın (B) تَعَجَّبْـنَاBiz şaşırdık   تَعَجَّبْـتُBen şaşırdım