Eğitim Setleri

Eğitim Setleri

Mâ’ûn Suresi 6 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Mâ’ûn Suresi 6 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَٓاؤُ۫نَۙ Ayetin Kelime Meali: الَّذِينَ هُمْ onlar يُرَاءُونَ gösteriş yaparlar Ayetin Meali Diyanet: (6-7) Onlar gösteriş yapanlardır; hayra da mâni olurlar. Ayetin Haşiyesi: -   Ayetin Tefsiri : Yukarıda insanlara karşı insanlık görevini yerine getirmeyenler kınanmıştı; burada ise Allah’a karşı gerçek anlamda kulluk görevlerini yerine getirmeyenler eleştirilmektedir. Burada namaz kılmalarına rağmen kınananların olumsuz tutumlarına üç örnek sıralanmıştır:...

Mâ’ûn Suresi 7 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Mâ’ûn Suresi 7 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Ayetin Kelime Meali: وَيَمْنَعُونَ esirgerler الْمَاعُونَ en ufak bir yardımı Ayetin Meali Diyanet: (6-7) Onlar gösteriş yapanlardır; hayra da mâni olurlar. Ayetin Haşiyesi: 2,اَلْماَعُونُ; (Maûn) zekât, sadaka, itâat, ihtiyaç maddeleri ma‘nâlarını taşır. (İbn-i Kesîr, c. 3, 682) Ayrıca bakınız; (Bakara Sûresi, sahîfe 1, hâşiye 4; sahîfe 407, hâşiye 1)   Ayetin Tefsiri : Yukarıda insanlara karşı...

Kevser Suresi 1 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Kevser Suresi 1 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: اِنَّٓا اَعْطَيْنَاكَ الْـكَوْثَرَۜ Ayetin Kelime Meali: إِنَّا biz أَعْطَيْنَاكَ sana verdik الْكَوْثَرَ Kevser'i Ayetin Meali Diyanet: (1-3) (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser´i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir. Ayetin Haşiyesi: 3,“Kevser kelimesi, kudsî, câmi‘, küllî, nûrânî bir kelime olduğundan ma‘nâ-yı lügavîsi (lügat ma‘nâsı) olan hayr-ı...

Kevser Suresi 2 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Kevser Suresi 2 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْۜ Ayetin Kelime Meali: فَصَلِّ öyleyse namaz kıl لِرَبِّكَ Rabbin için وَانْحَرْ ve kurban kes Ayetin Meali Diyanet: (1-3) (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser´i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir. Ayetin Haşiyesi: -   Ayetin Tefsiri : Kevser kelimesi “çokluk” mânasına gelen “kesret” kökünden türemiş olup...

Fil Suresi 3 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Fil Suresi 3 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً اَبَاب۪يلَۙ Ayetin Kelime Meali: وَأَرْسَلَ gönderdi عَلَيْهِمْ üzerlerine طَيْرًا kuşlar أَبَابِيلَ sürü sürü Ayetin Meali Diyanet: Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi. Ayetin Haşiyesi: -   Ayetin Tefsiri : Tefsir ve tarih kaynaklarında anlatıldığına göre o zaman Habeşistan’ın yönetiminde bulunan Yemen’in genel valisi Ebrehe her yıl Mekke’deki Kâbe’yi ziyaret eden Arap hacılarını San‘a’ya çekmek için burada...

Fil Suresi 4 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Fil Suresi 4 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: تَرْم۪يهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجّ۪يلٍۖۙ Ayetin Kelime Meali: تَرْمِيهِمْ onlara atan بِحِجَارَةٍ sertleşmiş taşlar مِنْ سِجِّيلٍ çamurdan Ayetin Meali Diyanet: O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Ayetin Haşiyesi: -   Ayetin Tefsiri : Tefsir ve tarih kaynaklarında anlatıldığına göre o zaman Habeşistan’ın yönetiminde bulunan Yemen’in genel valisi Ebrehe her yıl Mekke’deki Kâbe’yi ziyaret eden Arap hacılarını San‘a’ya...

Fil Suresi 5 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Fil Suresi 5 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ Ayetin Kelime Meali: فَجَعَلَهُمْ nihayet onları yaptı كَعَصْفٍ ekin yaprağı gibi مَأْكُولٍ yenmiş Ayetin Meali Diyanet: Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi. Ayetin Haşiyesi: -   Ayetin Tefsiri : Tefsir ve tarih kaynaklarında anlatıldığına göre o zaman Habeşistan’ın yönetiminde bulunan Yemen’in genel valisi Ebrehe her yıl Mekke’deki Kâbe’yi ziyaret eden Arap hacılarını San‘a’ya çekmek için...

Kureyş Suresi 1 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Kureyş Suresi 1 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: لِا۪يلَافِ قُرَيْشٍۙ Ayetin Kelime Meali: لِإِيلَافِ alıştırdığı için قُرَيْشٍ Kureyşi Ayetin Meali Diyanet: (1-4) Kureyş´e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Ayetin Haşiyesi: -   Ayetin Tefsiri : “Güvenliğini sağlamak için” şeklindeki çeviriye göre bu âyet bir önceki sûrenin devamı gibidir...

Kureyş Suresi 2 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Kureyş Suresi 2 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: ا۪يلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَٓاءِ وَالصَّيْفِۚ Ayetin Kelime Meali: إِيلَافِهِمْ onları alıştırdığı için رِحْلَةَ yolculuğuna الشِّتَاءِ kış وَالصَّيْفِ ve yaz Ayetin Meali Diyanet: (1-4) Kureyş´e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Ayetin Haşiyesi: -   Ayetin Tefsiri : “Güvenliğini sağlamak için” şeklindeki çeviriye...

Kureyş Suresi 3 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Kureyş Suresi 3 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِۙ Ayetin Kelime Meali: فَلْيَعْبُدُوا kulluk etsinler رَبَّ Rabbine هَٰذَا bu الْبَيْتِ evin Ayetin Meali Diyanet: (1-4) Kureyş´e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Ayetin Haşiyesi: -   Ayetin Tefsiri : “Güvenliğini sağlamak için” şeklindeki çeviriye göre bu...

Kureyş Suresi 4 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Kureyş Suresi 4 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: اَلَّذ۪ٓي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَاٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Ayetin Kelime Meali: الَّذِي o ki أَطْعَمَهُمْ onları yedirip مِنْ جُوعٍ açlıktan kurtardı وَآمَنَهُمْ ve onları güvene kavuşturdu مِنْ خَوْفٍ korkudan Ayetin Meali Diyanet: (1-4) Kureyş´e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin...

Mâ’ûn Suresi 1 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Mâ’ûn Suresi 1 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: اَرَاَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالدّ۪ينِۜ Ayetin Kelime Meali: أَرَأَيْتَ gördün mü? الَّذِي يُكَذِّبُ yalanlayanı بِالدِّينِ dini Ayetin Meali Diyanet: Dini yalanlayanı gördün mü? Ayetin Haşiyesi: -   Ayetin Tefsiri : “Gördün mü?” sorusu, burada şaşılacak bir tutumdan söz edileceğine, dolayısıyla konunun önemine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Âyetteki din kelimesi, bilinen anlamı yanında “Allah’ın hükmü” veya “uhrevî yargı” mânasında da anlaşılabilir (bk....

Mâ’ûn Suresi 2 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Mâ’ûn Suresi 2 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: فَذٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُّ الْيَت۪يمَۙ Ayetin Kelime Meali: فَذَٰلِكَ işte o الَّذِي يَدُعُّ iter kakar الْيَتِيمَ öksüzü Ayetin Meali Diyanet: İşte o, yetimi itip kakar; Ayetin Haşiyesi: -   Ayetin Tefsiri : “Gördün mü?” sorusu, burada şaşılacak bir tutumdan söz edileceğine, dolayısıyla konunun önemine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Âyetteki din kelimesi, bilinen anlamı yanında “Allah’ın hükmü” veya “uhrevî yargı” mânasında da...

Mâ’ûn Suresi 3 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Mâ’ûn Suresi 3 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْك۪ينِۜ Ayetin Kelime Meali: وَلَا يَحُضُّ ve önayak olmaz عَلَىٰ طَعَامِ doyurmağa الْمِسْكِينِ yoksulu Ayetin Meali Diyanet: Yoksulu doyurmaya teşvik etmez; Ayetin Haşiyesi: -   Ayetin Tefsiri : “Gördün mü?” sorusu, burada şaşılacak bir tutumdan söz edileceğine, dolayısıyla konunun önemine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Âyetteki din kelimesi, bilinen anlamı yanında “Allah’ın hükmü” veya “uhrevî yargı” mânasında...

Hümeze Suresi 2 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Hümeze Suresi 2 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُۙ Ayetin Kelime Meali: الَّذِي o ki جَمَعَ yığdı مَالًا mal وَعَدَّدَهُ onu saydı durdu Ayetin Meali Diyanet: (1-2) Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline! O ki, mal toplamış ve onu sayıp durmuştur. Ayetin Haşiyesi: -   Ayetin Tefsiri : “Vay haline!” diye çevirdiğimiz veyl kelimesi “çetin azap, helâk, yok olma, rezil...

Hümeze Suresi 3 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Hümeze Suresi 3 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُٓ اَخْلَدَهُۚ Ayetin Kelime Meali: يَحْسَبُ sanıyor أَنَّ muhakkak مَالَهُ malının أَخْلَدَهُ onu ebedi yaşatacağını Ayetin Meali Diyanet: (O), malının kendisini ebedî kılacağını zanneder. Ayetin Haşiyesi: -   Ayetin Tefsiri : “Vay haline!” diye çevirdiğimiz veyl kelimesi “çetin azap, helâk, yok olma, rezil rüsvâ olma, cehennemde bir vadi, beddua” anlamlarına gelmektedir. Meâlde bunların tamamına işaret eden “vay...