Fâtiha

Fâtiha Suresi 1 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Fâtiha Suresi 1 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ Ayetin Kelime Meali: بِسْمِ adıyla اللَّهِ Allah'ın الرَّحْمَٰنِ Rahman الرَّحِيمِ Rahim Ayetin Meali Diyanet: Rahmân ve rahîm olan Allah´ın adıyla. Ayetin Haşiyesi: 2,“بِسْمِ الّٰلِه her hayrın başıdır.” (Sözler, 1. Söz, 3) “بِسْمِ الّٰلِه kudret-i ezeliyenin (Allah’ın ezelî kudretinin) tealluk (alâka) ve te’sîrini celb eder (çeker). Ve o tealluk, abdin kesbine (kulun fiiline)...

Fâtiha Suresi 2 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Fâtiha Suresi 2 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَۙ Ayetin Kelime Meali: الْحَمْدُ hamdolsun لِلَّهِ Allah'a رَبِّ Rabbi الْعَالَمِينَ Alemlerin Ayetin Meali Diyanet: Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah´a mahsustur. Ayetin Haşiyesi: 3,“Semâvâtta binler âlem var. Yıldızların bir kısmı, her biri birer âlem olabilir. Yerde de her bir cins mahlûkāt birer âlemdir. Hattâ her bir insan dahi küçük bir âlemdir....

Fâtiha Suresi 3 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Fâtiha Suresi 3 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: اَلرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِۙ Ayetin Kelime Meali: الرَّحْمَٰنِ (O) Rahman'dır الرَّحِيمِ Rahim'dir Ayetin Meali Diyanet: O, rahmândır ve rahîmdir. Ayetin Haşiyesi: 5,Rahmân ve Rahîm, eşsiz rahmet ve merhamet sâhibi ma‘nâsında iki sıfat ismidir. Rahmân, bu dünyada mü’min veya kâfir, iyi veya kötü bütün mahlûkāta; Rahîm, âhirette sâdece mü’minlere ni‘met veren ma‘nâsındadır. (Kurtubî, c. 1/1, 104-105)   Ayetin Tefsiri : Rahmân ve...

Fâtiha Suresi 4 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Fâtiha Suresi 4 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: مَالِكِ يَوْمِ الدّ۪ينِۜ Ayetin Kelime Meali: مَالِكِ sahibidir يَوْمِ gününün الدِّينِ Din Ayetin Meali Diyanet: Ceza gününün mâlikidir. Ayetin Haşiyesi: 6,“ ‘Dîn’ kelimesinden maksad, ya cezâdır (karşılıktır); çünki o gün, hayır ve şerlere cezâ verilecek bir gündür veya hakāik-ı dîniyedir (dînî hakîkatlerdir). Çünki hakāik-ı dîniye o gün tam ma‘nâsıyla meydana çıkar.” (İşârâtü’l-İ‘câz, 16)   Ayetin Tefsiri : “Ödül ve...

Fâtiha Suresi 5 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Fâtiha Suresi 5 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَع۪ينُۜ Ayetin Kelime Meali: إِيَّاكَ ancak sana نَعْبُدُ kulluk ederiz وَإِيَّاكَ ancak senden نَسْتَعِينُ yardım isteriz Ayetin Meali Diyanet: (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Ayetin Haşiyesi: 7,Burada, “(Ben) ibâdet ederim” değil de “(Biz) ibâdet ederiz” denmesinin hikmeti için, bakınız; (Mektûbât, 29. Mektûb, 243; Şuâ‘lar, 15. Şuâ‘, 574-576;...

Fâtiha Suresi 6 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Fâtiha Suresi 6 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمَۙ Ayetin Kelime Meali: اهْدِنَا bizi ilet الصِّرَاطَ yola الْمُسْتَقِيمَ doğru Ayetin Meali Diyanet: Bize doğru yolu göster. Ayetin Haşiyesi: 8,“Bir mü’min hidâyeti isterse; اِهْدِناَ sebat ve devam ma‘nâsını ifâde eder. Zengin olan isterse ziyâde ma‘nâsını, fakir olan isterse i‘tâ (ihsân etmek) ma‘nâsını, zayıf olan isterse iâne (imdad) ve tevfik (muvaffak kılma) ma‘nâsını...

Fâtiha Suresi 7 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Fâtiha Suresi 7 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْۙ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّٓالّ۪ينَ Ayetin Kelime Meali: صِرَاطَ yoluna الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ni'met verdiğin عَلَيْهِمْ kimselerin غَيْرِ değil الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ kendilerine gazabedilmiş olanların وَلَا ve الضَّالِّينَ sapmışların Ayetin Meali Diyanet: Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Ayetin Haşiyesi: 9,Gazab edilmiş olanların yahudiler; dalâlete düşenlerin hristiyanlar...