Arapça Dilbilgisi Sarf Nahiv

Mekan Zarfları Arapça YER ZARFLARI ظروف المكانِ

Mekan Zarfları Arapça YER ZARFLARI ظروف المكانِ YER ZARFLARI ظروف المكانِ Mekan yani yer zarfları fiilin gerçekleşme mekanını gösterir. ؟ أين (nerede ?) sorusunun cavabı olarak gelir. قُدَّامَ – أمامَ : önünde خَلْفَ : arkasında فَوْقَ : üstünde تَحْتَ : altında بَيْنَ : arasında وَراءَ : ötesinde عِنْدَ : yanında يمين : sağ يسارَ : sol جانبَ : yan مُقابِلَ...

SORU EDATLARI Edevatul İstifham أدوات الإستفهام

SORU EDATLARI أدوات الإستفهام أ : mi ? هَلْ : mi ? ما : ne ? مَنْ : kim ? ماذا : ne, neyi ? لِماذا : niçin ? مَتَى : ne zaman ? أيّانَ : ne zaman? ( gelecek zaman için kul.) أينَ : nerede ? آَمْ : kaç? ( sayı sorusu) آَيفَ : nasıl? ( durum sorusu ) أَنّى : nasıl, ne zaman ? أيُّ : hangi, hangisi ? Soru edatları...

Arapçada Zamirler

Arapçada Zamirler ZAMİRLER الضمائر Zamirler ismin yerini tutan marife kelimelerdir. Munfasıl Zamirler ( Ayrı Yazılan Zamirler) : هُوَ : o , أنْتَ : sen, : أنا ben gibi ayrı yazılan zamirlerdir. الجمع Çoğul المثنى İkil المفرد Tekil هُمْ onlar هُماَ o ikisi هُوَ o الغائب Gaib هُنَّ onlar هُماَ o ikisi هِيَ o الغائبة Gaibe أنتُمْ siz أنْتُما siz ikiniz أنْتَ sen المخاطب Muhatab أنتنَّ siz أنْتُما siz ikiniz أنْتِ sen لمخاطبة Muhataba نَحنُ (biz) أنا (ben) المتكلّم Mütekellim Örnek : أناصالحٌ : Ben, Salih’im. هِيَ زيْنبُ : O, Zeyneb’dir. هُوَ أحمدُ : O, Ahmet’tir. هُما خالدٌ و محمودٌ :O ikisi Halid ve Mahmud’dur. هُمْ طلابٌ : Onlar öğrencilerdir. Mensub Munfasıl Zamirler: Bunlar...

Harekeler

Harekeler Arapçada temel hareke ve işaretler şunlardır: الفتحة - Fetha : َ şelinde olup harfe e – a sesi vermektedir. الكسرة - Kesra : ِ şeklinde olup harfe i – ı sesi vermektedir. الضمة - Zamme: ُ şeklinde olup harfe u sesi vermektedir. الجزم -Cezm : Harflerin üsütüne konulan yuvarlak şekildeki bu sükun, harfin harekesiz olmasını sağlar. الشدّة -Şedde : ّ şeklinde harfin üzerine gelen şedde o...

Şemsi ve Kameri Harfler

Arapça harfler şemsi ve kameri olmak üzere ikiye ayrılır: Şemis Harfler : Şemsi harflerle başlayan bir ismin başına ( ال ) takısı gelince lam harfi okunmaz. Lamdan sonraki harf şeddelenerek okunur. Bu harfler şunlardır: ت ، ث ، د ، ذ ، ر، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ل، ن Örnek : الشّمْسُ ، الصّادقُ...

Arapça Harfler Harekeler Şemsi Kameri Harfler

Arapça Harfler Harekeler Şemsi Kameri Harfler HARFLER الحروف العربية ا = elif ب = be ت = te ث = (se) (peltek) ج = cim ح = hâ خ = (hı) (boğazdan ) د = dal ذ = (zel) (peltek ) ر = ra ز = ze (keskin ) س = sin ش = şın ص = sad ض = dad ط = tı ظ = zı ع = ayn غ = ğayn ف = fe ق = kaf ك = kef ل...

Arapça İŞARET İSİMLERİ

Arapça İŞARET İSİMLERİ أسماءُ الإشارة Yakın için kullanılan işaret isimleri: الجمع Çoğul المثنى İkil المفرد Tekil هولاءِ bunlar هَذانِ bu ikisi هَذا : bu هولاءِ هَتانِ هَذهِ     الجمع Çoğul المثنى İkil المفرد Teki أولائكَ şunlar ذانِكَ şu ikisi ذَلكَ : şu المُذآّر Müzekker أولائكَ تانِكَ تِلكَ şu Müennes Örnek: هذا بيْتٌ : Bu evdir. ذَلِكَ مسْجِدٌ : Şu camidir. تِلكَ بِنْتٌ : Şu...