Arapça Dilbilgisi Sarf Nahiv

Hemzenin Yazılış ve Okunuş Kuralları

Hemzenin Yazılış ve Okunuş Kuralları Elif’in harekeli şekline hemze denir. Diğer harflerden farklı olarak hemzenin başta, ortada ve sonda yazılışında bazı kurallar vardır. Bazen hemzeyi eliften ayırt etmek için elifin üzerine veya altına أَ إِِ أُ   şeklinde ء    işareti konur. Hemze’nin başta yazılışı Hemzenin harekesi fetha ya da zamme ise elifin üstüne, kesre ise elifin altına yazılır: اُذُنٌ  – اِمْرَأَةٌ  – اِماَمٌ    – أَخَذَ –  أُخِذَ – أَكَلَHemzenin ortada...

Harfi Tarif

Harfi TarifBelirlilik Eki   (حرف التعريف)   (Harf-i Ta’rif)İsimlerin başına gelen  “belirtme edatı” ( ال ) dır.Bir isimde aynı anda hem belirlilik eki (harfi tarif) hem de çift hareke (tenvin) bulunmaz. Çünkü belirlilik eki, ismin belirli bir isim olduğunun, kelimenin son harfinin alacağı çift hareke ise belirsiz bir isim olduğunun işaretidir.(belirli) kalem القلمُ             (herhangi) bir kalem  قلمٌ(belirli) defter   الدفترُ           (herhangi) bir defter  دفترٌArapçada belirlilik eki almış...

Elif Lam Takısı

Elif Lam TakısıTürkçe ve Fasçadan farklı olarak Arapça kelimelerde ayrı bir belirlilik kategorisi vardır. Elif Lam Takısı Türkçede belirlilik özel eklerle teşkil edilen bir kategori teşkil etmez. Türkçede iyelik ekleri ve bazı hâl ekleri kelimeleri belirli yapar: Çocuk cam kırdı. (Hangi cam olduğu bilinmiyor.) Çocuk camı kırdı. (Hangi cam olduğu biliniyor.) Bisiklet çok güzel. (Hangi bisiklet olduğu açık değil.) Bisikletiniz çok güzel. (Hangi bisiklet...

Arapça Türkçe Sözlük 480.000 Satır Açıklama ve anlamlarıyla birlikte 962.842 kelimeArapçadan Türkçeye Türkçeden Arapçaya arayabilirsiniz. Arama Sonuçlarını sağ üstteki Print butonuyla yazdırabilirsiniz Her aramada 25 sonuç görüntülenir. Eğer 25 sonuçtan fazlası varsa sayfaları takip ederek geçiş yapabilirsiniz.

Arapça Kitap Kampanyalaır

http://arapcakitapevi.com/urun-kategori/en-cok-satanlar/guncel-kampanyaGÜNCEL KAMPANYA Arapça YDS Hazırlık – Kerim Açık ve Cemil Yavuz50.00₺ 43.00₺İNDİRİMGÜNCEL KAMPANYA YDS Arapça Çözümlü Ve Açıklamalı Çıkmış Sorular Muhsin Özalpdemir – Cemal Abdullah Aydın43.20₺ 33.00₺İNDİRİMGÜNCEL KAMPANYABASIN ARAPÇASI42.00₺ 33.00₺İNDİRİMGÜNCEL KAMPANYAYÖKDİL YDS Arapçası Anahtar Kitap – Abdussamet Bakkaloğlu45.00₺ 28.90₺

MEÂNİ İLMİNİN BÖLÜMLERİ

MEÂNİ İLMİNİN BÖLÜMLERİ Meâni ilminin konusu, cümle ve şekilleri ile bunların kullanılışları olunca, bu sanatı iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Îrâd edilen söz; ya haber cümlesidir, ya da inşâ cümlesidir.Haber Haber, kısaca hüküm bildiren cümle demektir. Haber, cümlede anlatılan işin, oluşun, hareketin olup olmadığını veya sözü edilenin var olup olmadığını bildiren sözde, hükmün doğru veya yalan olma ihtimalinin yer...

MEÂNİ İLMİ

MEÂNİ İLMİ ilmu’l-meâni’nin, lafızların muktezây-ı hâle mutâbakatını bildiren ahvâle dair usûl ve kaideleri açıklayan bir ilim olduğunu belirtmiştik. Buradan hareketle, değişik cümle şekilleri ve bunların kullanılışları, lafızların muktezâyı hâle mutabakatını bildiren ahvâle dair usûl ve kaideler, ilmu’l-meâni’nin konusu içinde mütalaa edilir.Örneğin zeki bir muhatapla konuşurken sözün kısa tutulması gerekir. Söz, bu muhataba özlü ve kısa olursa muktezây-ı hâle uygun...

Mütekellimin Belâgatı

Mütekellimin Belâgatı Konuşan kimsenin, maksadını fasih lafızlarla durumun gereğine uygun olarak ifade etme kabiliyeti ve melekesine denir. Râğıb el-İsfehânî mütekellimin belâgatı mevzuuna farklı bir yaklaşım getirerek, mütekellimin îrâd ettiği sözün hakikatte de doğru olmasını belâgat için şart koşmaktadır. Yani, yapmadığı veya yapamayacağı şeyleri söylememesidir. Bu konuda eksikliği varsa kişi belâgatta eksik olur. Bu yaklaşımına da وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ...

Kelâmın Belâgatı

Kelâmın Belâgatı Kelâmın belâgatı, sözün fasih olması ile birlikte, makama yani muktazâyı hâle uygun olmasıdır. Muktazâyı hâl ve makama uygun olmayan bir söz makbul olması şöyle dursun, belâgatçılarca hayvan seslerine eş seviyede görülür. Sözün söylendiği ortamların farklılığı, söylenecek olan sözün bazen özlü ve kısa, bazen uzun, bazen genelleme yaparak, bazen hazfederek, bazen de zikrederek söylenmesini gerekli kılar. Örneğin zeki...

Kelâmın Fesâhatı

B- Kelâmın Fesâhatı Kelâmın fesâhatı, yukarıda bahsedilen kelimelerinin fasîh olması şartı ile birlikte ضَعْفُ التَّأْلِيف da’fu’t-te’lîf denilen nahiv kurallarına aykırı olma hali, تَنَافُرُ الْكَلِمَات tenâfuru’l-kelimât denilen kelimelerdeki telaffuz uyumsuzluğu ve اَلتَّعْقِيد ta’kîd denilen, ilk etapta anlaşılması zor, düğümlü sözden sâlim olması hâlidir.1- Da’fu’t-te’lîf : ضَعْفُ التَّأْلِيف Arapça gramer kurallarına aykırı söz îrâd etmek demektir. ضَرَبَ غُلاَمُهُ زَيْداً Kölesi Zeyd’i...

Kelimenin Fesâhatı ve Çeşitleri

Kelimenin FesâhatıKelimenin fesâhatı, تَنَافُرُ الحُرُوف tenâfuru’l-hurûf denilen harflerin uyumsuzluğundan, الغَرَابَة garâbet denilen sözün anlaşılmazlığından ve مُخاَلفَةُ القِيَاَس muhâlefetu’l-kıyâs denilen gramer kurallarına aykırı olmaktan sâlim olmasıdır. 1- Tenâfuru’l-hurûf : تَنَافُرُ الحرُوف Tenâfür kelimesi lügatte ürkmek anlamına gelir. Istılahta, çıkış noktaları aynı ya da birbirine yakın harflerin aynı sözcükte bulunması sebebiyle lisana ağır gelmesi, dolayısıyla telaffuzun güçleşmesi anlamına gelir. Türkçe’de...

Arapça Bu Ne مَا هَذَا ؟

     مَا هَذَا ؟مَا هَذَا ؟هَذَا بَيْتٌأَهَذَا بَيْتٌ ؟نَعَمْ ، هَذَا بَيْتٌ ماَ هَذَا ؟هَذَا قَمِيْصٌ أَهَذَا سَرِيْرٌ ؟لاَ، هَذَا كُرْسِيٌّ أَهَذَا مِفْتَاحٌ ?...

Arapça Çizgi Film Şehrin Kahramanları 4. Bölüm

Fasih Arapça Çizgi FilmlerArapça Çizgi Film Şehrin Kahramanları 4. Bölümhttps://www.youtube.com/watch?v=dtq-QEVJ7Xg

Arapça Çizgi Film Şehrin Kahramanları 3. Bölüm

Fasih Arapça Çizgi FilmlerArapça Çizgi Film Şehrin Kahramanları 3. Bölüm https://www.youtube.com/watch?v=hAl8l3UZo_g

Arapça Film Üveys el Karni

Arapça Film Üveys el Karni  فلم اويس القرني كامل https://www.youtube.com/watch?v=VGU-qVCjU44&feature=youtu.be

Belagat İlmi Tek Sayfada Belagat Beyan Meani Pdf Olarak İndir

Belagat İlmi Tek Sayfada Belagat  Beyan Meani Pdf Olarak İndirDöküman Dili ArapçadırBelagat Kitaplarına Ulaşmak İçin Tıklayınız