Arapça Dil Bilgisi

Arapça Dil Bilgisi

Arapçada Cinsiyet bakımından kelimeler

Arapçada kelimeler cinsiyet bakımından ikiye ayrılır: Müzekker ve müennes. Müzekker: Genel olarak erkek varlıkları gösteren kelimelere denir.Müennes: Genel olarak dişi varlıkları gösteren kelimelere denir. Arapçada ister insan olsun, ister nesne olsun, ister bir hayvan olsun ya da isterse bir fiil olsun kelimeler ya müzekkerdir ya da müennestir.

Müennes kelimeler

    Bir ismin müennes olabilmesi için şu şartlardan birini taşıması gerekir:1- Bizzat dişi bir varlığı göstermelidir:   أُمٌّ ، بِنْتٌ ، مَرْيَمُ ، أُخْتٌ ، اِمْرَأَةٌ (Anne, kız, Meryem, kız kardeş, kadın) gibi kelimeler dişi varlığı gösteren kelimelerdir ve müennestir. 2- Sonunda tâ-i te’nis, yani yuvarlak (ة)  olmalıdır: طَيِّبَةٌ ، مَائِدَةٌ ، زَلْزَلَةٌ ، كَلِمَةٌ ، سِنَةٌ   (İyi, sofra, sarsıntı, kelime, uyuklama) gibi kelimeler,...

Kamerî ve Şemsî harfler

Arap alfabesinde harfler iki çeşittir: 1- Kamerî harfler 2- Şemsî harfler. 28 harfin 14 tanesi Kamerî, 14 tanesi de Şemsî harflerdir. Harflerin bu şekilde adlarının bilinmesi, isim cinsi kelimelerde kelimenin başına harf-i tarif denen “el” ( ال ) takısı geldiğinde, “lam”ın ( ل ) okunup okunmayacağını belirler. Kameri harfler ile başlayan bir ismin başına “el” ( ال ) takısı geldiğinde,...

Arapçada Kelime çeşitleri

Kelime: Cümleleri oluşturmak için kullandığımız sözlerin her birine denir. Kelime üç çeşittir: İsim, fiil ve harf. 1- İsim: Zamana bağlı olmayan varlıklara ad olan kelimelere denir. İsmin en önemli özelliği belli bir zamanı kapsamamasıdır. Şimdi isimle ilgili bazı tanımları öğrenelim: Özel İsim (İsm-i Alem): Özel isim, insan ve yer isimleri gibi isimlerdir. Cins İsim: Nesne ve hayvan isimleri gibi isimlere cins isim denilir. Pencere manasındaki نَافِذَةٌ...

Hareke

Hareke: Harfleri okumamıza yarayan işaretlere denir. Alfabe, Türkçedeki sessiz harflere karşılık gelirken; harekeler ise sesli harflere karşılık gelir. 3 hareke vardır: fetha yani üstün; kesra yani esre; damme yani ötre. Fetha: Harflerin üzerine, sağdan sola eğik olarak yazılır. e, a sesi verir. Aşağıdaki kelimelerdeki harekesi üstündür. جَعَلَ  ،  خَلَقَ  ،  غَفَرَ  ، نَصَرَ  ، صَدَقَ   Kesra: Harflerin altına, sağdan sola eğik olarak yazılır....

Arap harflerin mahreçlerindeki önem

  Harflerin telaffuzu çok önemlidir. Yanlış telaffuz edilen harf, kelimenin anlamını etkiler ve değiştirir. Mesela Arapçada üç farklı “s” sesi vardır: Keskin se  س  ,  peltek s  ث ve sad ص  harfi. Sad harfiyle yazılan صَوَابٌ   (sava:b) “doğru” manasında iken; peltek se ile yazılan ثَوَابٌ (seva:b) “sevap” manasındadır. Ya da sad harfiyle yazılanصَيْفٌ   (sayf) “yaz mevsimi” manasında iken; sin ile yazılan...

Hemzenin yazılışı

  Hemze ( ء) kelime içindeki yerine göre bazen elif ( ا ), bazen vav ( و ), bazen ye ( ى ) üzerinde ve bazen de tek başına yazılır. Hemzenin yazılışını üç şekilde inceleyebiliriz: 1- HEMZENİN BAŞTA YAZILIŞI A- Hemze başta gelir ve harekesi üstün veya ötre olursa elif ( ا ) üzerine yazılır. أَنْتَ ، أَمِينٌ ، أَمْسِ ، أَمْرٌ ، أَيْنَ...