Kamer Suresi 29 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

38572

Kamer Suresi 29 Ayet Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Ayetin Arapçası:

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ

Ayetin Kelime Meali:
فَنَادَوْا çağırdılar صَاحِبَهُمْ bir arkadaşlarını فَتَعَاطَىٰ o da bıçağı çekti فَعَقَرَ (deveyi) kesti

Ayetin Meali Diyanet:

Arkadaşlarını çağırdılar, o da (bundan cür´et alarak) kılıcını kaptı ve deveyi kesti.

Ayetin Haşiyesi:

 

Ayetin Tefsiri :

Semûd, Sâlih peygamberin gönderildiği kavmin adıdır; Allah Teâlâ onları sınamak üzere mûcizevî özellik taşıyan bir dişi deve göndermiş, mevcut sudan dönüşümlü yararlanmaları yönünde bir kural koymuş, böylece onlar bir sınamaya tâbi tutulmuş, peygamberin Allah’tan getirdiği buyruk ve yasaklara saygılı olduklarını davranışlarıyla ortaya koymaları için kendilerine bir fırsat tanınmıştı. Fakat onlar inançsızlıklarını açığa vuran bir davranış sergilediler ve zarar vermemeleri emredilen deveyi hunharca öldürdüler (bilgi için bk. A‘râf 7/73-79, Hûd 11/61-68; Şuarâ 26/141-159). 23. âyette (aynı şekilde 33. âyette) “uyarılar” diye çevrilen kelimeyi “uyarıcı açıklama ve öğütler” veya “uyarıcı peygamberler” mânasında anlamak mümkündür. 31. âyetin “hayvan ağılındaki kuru çalılar gibi” diye çevrilen kısmı, bu tamlamayı oluşturan kelimelerin değişik anlamları bulunduğu için, “ağılı çeviren çubukların döküntüleri; yanmış kemikler; köhnemiş duvardan dökülen topraklar gibi” mânalarla da açıklanmıştır (Taberî, XXVII, 103-104).

Kamer 29 Kamer Suresi 29 Ayet Kuran Mealleri Arapça Kelime Meali Latin Harfli Anlamı Tefsiri

Önceki İçerikKamer Suresi 14 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri
Sonraki İçerikKamer Suresi 35 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri