Ana Sayfa Kuran Meali Kâf Kâf Suresi 38 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali –...

Kâf Suresi 38 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

36710

Kâf Suresi 38 Ayet Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Ayetin Arapçası:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍۗ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ

Ayetin Kelime Meali:
وَلَقَدْ andolsun خَلَقْنَا biz yarattık السَّمَاوَاتِ gökleri وَالْأَرْضَ ve yeri وَمَا ve bulunanları بَيْنَهُمَا ikisi arasında فِي سِتَّةِ altı أَيَّامٍ günde وَمَا مَسَّنَا bize dokunmadı مِنْ لُغُوبٍ hiçbir yorgunluk

Ayetin Meali Diyanet:

Andolsun biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk çökmedi.

Ayetin Haşiyesi:

1,“Kudret-i İlâhiyeye nisbeten en büyük şey, en küçük şey kadar kolaydır. (…) Cenneti halk etmek (yaratmak), bir bahar kadar kolaydır. Bir baharı îcâd etmek, bir çiçek kadar rahattır. (…) Kudret-i İlâhiyeye nisbeten herşey müsâvî (eşit) olduğuna delîl-i kātı‘ ve bürhân-ı sâtı‘ (kesin ve parlak delil) şudur ki, hayvanât ve nebâtâtın îcâdında, gözümüzle görüyoruz: Hadsiz bir sehâvet (cömertlik) ve kesret (çokluk) içinde, nihâyet derecede bir itkan (sağlamlaştırmak), bir hüsn-i san‘at (güzel san‘at) bulunuyor. Hem nihâyet derecede karışıklık ve ihtilât içinde, nihâyet derecede bir imtiyâz ve tefrik (ayırd etme) görünüyor. Hem nihâyet derecede mebzûliyet (bolluk) ve vüs‘at (genişlik) içinde, nihâyet derecede san‘atça kıymetdarlık ve hılkatçe (yaratılış cihetiyle) güzellik bulunuyor. Hem nihâyet derecede san‘atkârâne bir sûrette, çok cihâzâta ve çok zamâna muhtaç olmakla berâber, gāyet derecede sühûletle (kolayca) ve sür‘atle îcâd ediliyor.” (Mektûbât, 20. Mektûb, 77)

 

Ayetin Tefsiri :

Eldeki Tevrat nüshalarında Allah’ın evreni altı günde yarattığı, yedinci gün –yaratmayı bitirmiş olduğu için– istirahat ettiği ve o günü kutsal kıldığı yazılmıştır (Tekvin, 1-2). Konumuz olan âyette ise göklerin ve yerin altı günde yaratıldığı gerçeği teyit edilmekte, fakat yedinci gün dinlenme haberi ve inancı reddedilmektedir; çünkü yorulma ve dinlenme kavramları Allah’ın bildirdiği yüce sıfatlarına ters düşmektedir. Yerin ve göklerin altı günde yaratılması da yoruma açık bir ifadedir. Bu sözü lugat mânasıyla alıp dünyevî zaman ölçülerine göre yirmi dörder saatten oluşan altı gün şeklinde değerlendirmek de doğru olmaz (bu konuda bilgi için bk. A‘râf, 7/54).

Kâf 38 Kâf Suresi 38 Ayet Kuran Mealleri Arapça Kelime Meali Latin Harfli Anlamı Tefsiri

Önceki İçerikKâf Suresi 30 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri
Sonraki İçerikZâriyât Suresi 6 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri