Ana Sayfa Kuran Meali Enbiyâ Enbiyâ Suresi 107 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali –...

Enbiyâ Suresi 107 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

40232

Enbiyâ Suresi 107 Ayet Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Ayetin Arapçası:

وَمَٓا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ

Ayetin Kelime Meali:
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ biz seni göndermedik إِلَّا başka رَحْمَةً rahmetten لِلْعَالَمِينَ alemler için

Ayetin Meali Diyanet:

(Resûlüm!) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.

Ayetin Haşiyesi:

2,“İşte seni ey insan! Rahmet, o Müstağnî-i ale’l-ıtlak’ın (hiçbir şeye ihtiyâcı olmayan) ve Sultân-ı Sermedî’nin huzûruna çıkarır ve O’na dost yapar ve O’na muhâtab eder ve sevgili bir abd (kul) vaziyetini verir. (…) İşte ey insan! Bu rahmeti bulan, ebedî tükenmez bir hazîne-i nûr bulur. O hazîneyi bulmanın çâresi: Rahmetin en parlak bir misâli ve mümessili (temsilcisi) ve o rahmetin en beliğ (güzel konuşan) bir lisânı ve dellâlı (i‘lâncısı) olan veرَحْمَةً لِلْعاَلَم۪ينَ [Âlemlere Rahmet] ünvânıyla Kur’ân’da tesmiye edilen (isimlendirilen) Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın sünnetidir ve tebaiyetidir (ona uymaktır). Ve bu رَحْمَةً لِلْعاَلَم۪ينَ olan rahmet-i mücessemeye (cisimleşmiş rahmete) vesîle ise, salavâttır. Evet, salavâtın ma‘nâsı rahmettir. Ve o zîhayat (hayat sâhibi) mücessem rahmete rahmet duâsı olan salavât ise, oرَحْمَةً لِلْعاَلَم۪ينَ’e vusûle (âlemlere rahmet olan Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm’a kavuşmaya) vesîledir. Öyle ise sen salavâtı kendine, oرَحْمَةً لِلْعاَلَم۪ينَ ’e vesîle yap o zâtı (ASM) da rahmet-i Rahmân’a vesîle ittihâz et (kabûl et). (…) Elhâsıl: Hazîne-i rahmetin en kıymetdar pırlantası ve kapıcısı Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm olduğu gibi, en birinci anahtarı da بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّح۪يمِ dir. Ve en kolay bir anahtarı da salavâttır.” (Tılsımlar, 14. Lem‘a, 11-12)

 

Ayetin Tefsiri :

Ve seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.

Enbiyâ 107 Enbiyâ Suresi 107 Ayet Kuran Mealleri Arapça Kelime Meali Latin Harfli Anlamı Tefsiri

Önceki İçerikEnbiyâ Suresi 97 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri
Sonraki İçerikHac Suresi 6 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri