Etiket: Nakıs

Nakıs Fiiller 3

 Nakıs Fiiller 3Nakıs fiil: Son harfi illetli harf olan fiildir.  دَعَا ، رَمَى ، نَسِىَ  gibi fiiller nakıs fiiller grubuna girmektedir. Genel olarak nakıs fiillerin mazi ve muzari çekiminde 3 tip fiil ile karşılaşırız:1- Mazide orta harfi üstün, muzaride orta harfi ötre olanlar: دَعَا يَدْعُو  gibi.2- Mazide orta harfi üstün, muzaride orta harfi esre olanlar: رَمَى يَرْمِى  gibi.3- Mazide...

Nakıs Fiil

 NÂKIS FİİL Lâme’l-fiili (yani son harfi) illet harfi olan fiildir.Son harfi vâvdan (و) kaynaklanan uzun elif ise nâkıs-i vâvî,دَعَوَdenدَعَاdua etti, çağırdıSon harfi yâ (ي ) den kaynaklanan maksûre elif ise nâkıs-i yâî olur.  Fiilde ي  yazılmasına rağmen elif gibi çekerek okunur. Bu tip üstünden sonra gelen (ى) ler noktasız yazılır.رَمَىَdenرَمَىattıEcvef fiilin üç çeşit çekimi olmasına karşılık nâkıs fiilin mâzî ve muzârilerinin ayne’l-fiilindeki durumu itibariyle dört...