Etiket: Misal

Misal Fiil İlletli Fiiller Arapça Dersleri

  II) İLLETLİ FİİLLER A) MİSAL FİİL İlk harfi illet harflerinden  و ya da ي  ile başlayan fiildir. Fiilin başında vâv (و) bulunursa misâl-i vâvî denir. وَجَدَ buldu وَضَعَ koydu وَهَبَ bağışladı, verdi وَعَدَ vaadetti وَدَعَ bıraktı, ayrıldı وَقَعَ vaki oldu Fiilin başında  ي   bulunursa misâl-i yâî denir. يَبِسَ kurudu يَقِظَ uyandı يَسُرَ kolay oldu               Misâl-i vâvî olan  وَجَدَve misâl-i yâî olan يَسُرَ  nın mâzî çekimleri aynen sahih fiil çekimi gibidir. a) Misâli vâvîlere muzaraat harfi eklenince başındakiوَ   ler kalkar. Örneğin; وَجَدَ den يَجِدُ olur. Aynı şekilde bu vâvlar masdarından da düşer: وَعَدَ  يَعِدُ  عِدَةٌ vaad etti, söz verdi وَعَظَ  يَعِظُ  عِظَةٌ vaaz...