Etiket: Fiiller

Nakıs Fiil

 NÂKIS FİİL Lâme’l-fiili (yani son harfi) illet harfi olan fiildir. Son harfi vâvdan (و) kaynaklanan uzun elif ise nâkıs-i vâvî, دَعَوَ den دَعَا dua etti, çağırdı Son harfi yâ (ي ) den kaynaklanan maksûre elif ise nâkıs-i yâî olur.  Fiilde ي  yazılmasına rağmen elif gibi çekerek okunur. Bu tip üstünden sonra gelen (ى) ler noktasız yazılır. رَمَىَ den رَمَى attı Ecvef fiilin üç çeşit çekimi olmasına karşılık nâkıs fiilin mâzî ve muzârilerinin ayne’l-fiilindeki durumu itibariyle dört...

Misal Fiil İlletli Fiiller Arapça Dersleri

  II) İLLETLİ FİİLLER A) MİSAL FİİL İlk harfi illet harflerinden  و ya da ي  ile başlayan fiildir. Fiilin başında vâv (و) bulunursa misâl-i vâvî denir. وَجَدَ buldu وَضَعَ koydu وَهَبَ bağışladı, verdi وَعَدَ vaadetti وَدَعَ bıraktı, ayrıldı وَقَعَ vaki oldu Fiilin başında  ي   bulunursa misâl-i yâî denir. يَبِسَ kurudu يَقِظَ uyandı يَسُرَ kolay oldu               Misâl-i vâvî olan  وَجَدَve misâl-i yâî olan يَسُرَ  nın mâzî çekimleri aynen sahih fiil çekimi gibidir. a) Misâli vâvîlere muzaraat harfi eklenince başındakiوَ   ler kalkar. Örneğin; وَجَدَ den يَجِدُ olur. Aynı şekilde bu vâvlar masdarından da düşer: وَعَدَ  يَعِدُ  عِدَةٌ vaad etti, söz verdi وَعَظَ  يَعِظُ  عِظَةٌ vaaz...