Çağrı Dil Okulu Arapça Dil Kursu

44103

Neden Arapça öğrenmelisiniz?

Arapça 22 Ortadoğu ülkesinde 200 milyona yakın bir nüfus tarafından konuşulan bir dildir. Ayrıca 24 Arap olmayan  Müslüman ülkede 1 milyara yakın bir nüfus tarafından kullanılan bir dildir. Kullanıldığı coğrafya itibariyle, dünya tarihinin, kültürel birikiminin ve ekonomi gerçeklerinin temel merkezlerini oluşturur. Atalarımızın bizlere bıraktığı tarihi eserler ve yayınlar, Arapçanın edebi yoğunluğu,  yüce dinimiz İslam’a ait kaynakların Arapça olması  Arapça öğreniminin önemini artıran öğelerdir. Uluslararası ticaret, petrol üretimi ve petrokimya endüstrisi ticareti, politika bilimi, uluslararası hukuk, edebiyat ve kültür tarihi öğrencileri, uzmanları ve meraklıları için Arapça öğrenmek çok şey kazandırabilir.

Arapça nasıl bir dildir?

Arap dili, Sami dil ailesindendir. Yemen’de bulunan ve tarih itibariyle en eski yazılı metinlerin Arapça olması bize bu dilin ne kadar köklü bir dil olduğunu ispat etmektedir. Arap dili, türetme dilidir, bir kökten farklı birçok kelime türetilebilmektedir. Bu durum dildeki mantığın bir göstergesidir. Arapçanın bir diğer özelliği, kelimenin anlamı ile sesi arasında uyum olmasıdır. Mesela “zelzele” dendiğinde anlamdaki sarsıntı sanki dilde hissedilmektedir. Bu yönüyle, Araplar, edebiyatta, şiirde çok ileri seviyede idiler. Arapçayı ustalıkla kullanıyorlardı. Kabe duvarlarına astıkları şiirler hala meşhurdur. Arap dili kelime açısından en zengin dillerdendir. Sadece bir ciltlik Larus sözlüğünde 53.500 Arapça kelime vardır. Cahiliye dönemi şairi Antere’nin 80.000 kelime kullanarak şiirlerini nazmettigi söylenir. Ayrıca aynı manadaki farklı kelimelerin bol olması o dilin zenginliğinin ve kendini ifade etme özgürlüğünün kanıtıdır. Araplarda mesela deve çöle en uygun vazgeçilmez bir binek olduğu için onunla ilgili binlerce kelime mevcuttur. Arapçanın diğer dillerden ayrılan yönü de; birçok yöresel lehçesiyle halk arasında konuşmada farklılık göstermesidir. Kur’an’ın yedi kıraat üzerine oluşu da bu sebeptendir. Ancak İslam’ın yayılması sebebiyle Arapça konuşan  milletlerin sayısı arttıkça, lehçelerin de sayısı artmıştır. (Ammice: Dile kolay gelen şekilde gramer kurallarına uymadan konuşmak) Yani Arapçanın klasik ve modern diye ayrımı söz konusudur. Yazı ve güzel konuşma dili olan Fasih Arapça (Doğru Arapça)’nın bozulmadan asırlarca canlı kalmasını Kur’an’a borçluyuz. Arapça, günümüzde Birleşmiş Milletler’deki beş resmi dilden biri kabul edilmiştir. Stratejik dil olarak da son zamanlarda Arapça öğrenmeye dünya genelinde talep artmıştır. Türklerin İslam’ı kabulünden sonra ise, Arap dilini eğitimde kullanmaları sebebiyle Türkçeye birçok Arapça kelime yerleşmiştir. Türkçenin yüzde kırkını Arapça kelimeler oluşturmaktadır. Bu yüzden dahi bu dili öğrenmeye daha fazla önem verilmelidir. Dilimize yerleşmiş olan Arapça kelimeleri de yeni nesillere aktarmak gerekir. Unutulmamalıdır ki, dil bir milletin fikirleri, manaları ve ruhi hakikatleriyle varoluş biçimidir. Dil, toplumu yansıtan ayna görevini üstlenir. Kelimelerdeki derinlik, duygu ve düşüncelerdeki derinliğe işaret eder.

Arapça hangi ülkelerde konuşulur?

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Cibuti, Çad, Eritre, Etiyopya, Fas, Filistin, Irak, İran, Katar, Komor, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Moritanya, Somali, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tanzanya, Tunus, Türkiye, Umman, Ürdün ve Yemen.

 İletişim

 

 

 

Meşrutiyet Caddesi, No:27, Kat:2 Kızılay / ANKARA

 

 

 

+90 312 232 12 17 – 232 12 04

 

 

 

bilgi@cagridilokulu.com
cagridilokulu@hotmail.com

 

https://www.facebook.com/cagridilokulu.ankara

 

 

 

https://twitter.com/cagridilokulu