Ahkâf Suresi 24 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

8388

Ahkâf Suresi 24 Ayet Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Ayetin Arapçası:

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْۙ قَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَاۜ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِه۪ۜ ر۪يحٌ ف۪يهَا عَذَابٌ اَل۪يمٌۙ

Ayetin Kelime Meali:
فَلَمَّا nihayet رَأَوْهُ onu görünce عَارِضًا geniş bir bulut halinde مُسْتَقْبِلَ yönelerek geldiğini أَوْدِيَتِهِمْ vadilerine قَالُوا dediler هَٰذَا bu عَارِضٌ bir buluttur مُمْطِرُنَاۚ bize yağmur yağdıracak بَلْ hayır هُوَ o مَا şey اسْتَعْجَلْتُمْ sizin acele gelmesini istediğiniz بِهِۖ onun رِيحٌ bir rüzgardır فِيهَا içinde bulunan عَذَابٌ azab أَلِيمٌ acı

Ayetin Meali Diyanet:

Nihayet onu, vâdilerine doğru yayılan bir bulut şeklinde görünce: Bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir buluttur, dediler. Hayır! O, sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde acı azap bulunan bir rüzgârdır!

Ayetin Haşiyesi:

 

Ayetin Tefsiri :

İnancın en önemli üç unsuru tevhid, nübüvvet ve âhirettir. Bütün hak dinlerde bu üç unsur üzerinde önemle durulmuş, insanların bir tek Allah’a iman ve kulluk etmeleri, gönderdiği peygamberin yolundan gitmeleri ve öldükten sonra dirileceklerine, hesap vereceklerine inanarak yaşamaları istenmiştir. Bu sûrenin de temel konuları arasında bunlar vardır. Hz. Peygamber’in muhatabı olan Arap müşrikleri bu üç inanç unsuru karşısında direndikçe hem onları ikna etmek hem de peygamberi ve müminleri rahatlatmak için aynı şekilde davranan geçmiş ümmetlerden örnekler verilmiş, onların peygamberleriyle tartışmaları, ileri sürdükleri deliller, peygamberlerin mukabil davranışları ve ortaya koydukları kanıtlar anlatılmıştır. Burada açık örnek Âd kavmi ile “onların kardeşi” şeklinde ifade edilen Hûd aleyhisselâm, kapalı örnek ise 27. âyette zikredilen, o bölgede yaşamış diğer kavimler, ümmetler ve peygamberlerdir. Hz. Nûh’tan sonra kendilerine peygamber gönderilen ilk Arap topluluğu Âd olduğu için burada açık örnek olarak onlar seçilmiştir. “Âd’ın kardeşi”nden maksat o kavimden gelen, soy olarak o kavme mensup bulunan kimsedir ki, burada Hûd peygamber kastedilmektedir (Hûd ve Âd hakkında bilgi için bk. A‘râf 7/65-72).

Ahkâf 24 Ahkâf Suresi 24 Ayet Kuran Mealleri Arapça Kelime Meali Latin Harfli Anlamı Tefsiri

Önceki İçerikAhkâf Suresi 10 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri
Sonraki İçerikAhkâf Suresi 31 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri