Ahkâf Suresi 21 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

37471

Ahkâf Suresi 21 Ayet Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Ayetin Arapçası:

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍۜ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه۪ٓ اَلَّا تَعْبُدُٓوا اِلَّا اللّٰهَۜ اِنّ۪ٓي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظ۪يمٍ

Ayetin Kelime Meali:
وَاذْكُرْ ve an أَخَا kardeşini (Hud’u) عَادٍ Ad’ın إِذْ hani أَنْذَرَ uyarmıştı قَوْمَهُ kavmini بِالْأَحْقَافِ Ahkaf’taki وَقَدْ خَلَتِ gelip geçti النُّذُرُ nice uyarıcılar مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ onun önünden وَمِنْ خَلْفِهِ ve ardından أَلَّا تَعْبُدُوا kulluk etmeyin إِلَّا başkasına اللَّهَ Allah’tan إِنِّي ben أَخَافُ korkuyorum عَلَيْكُمْ sizin عَذَابَ azabına uğramanızdan يَوْمٍ bir günün عَظِيمٍ büyük

Ayetin Meali Diyanet:

Âd kavminin kardeşini (Hûd´u) an. Zira o, kendinden önce ve sonra uyarıcıların da gelip geçtiği Ahkaf bölgesindeki kavmine: Allah´tan başkasına kulluk etmeyin. Ben sizin büyük bir günün azabına uğramanızdan korkuyorum, demişti.

Ayetin Haşiyesi:

1,Ahkāf, uzun ve yüksek kum tepeleri ma‘nâsına gelir. Hz. Hûd (AS)’ın peygamber olarak gönderildiği Âd kavmi, Yemen’de denize nâzır böyle yüksek ve uzun kum tepelerinin bulunduğu bir mevki‘de yaşıyorlardı. (Beyzâvî, c. 2, 396)

 

Ayetin Tefsiri :

İnancın en önemli üç unsuru tevhid, nübüvvet ve âhirettir. Bütün hak dinlerde bu üç unsur üzerinde önemle durulmuş, insanların bir tek Allah’a iman ve kulluk etmeleri, gönderdiği peygamberin yolundan gitmeleri ve öldükten sonra dirileceklerine, hesap vereceklerine inanarak yaşamaları istenmiştir. Bu sûrenin de temel konuları arasında bunlar vardır. Hz. Peygamber’in muhatabı olan Arap müşrikleri bu üç inanç unsuru karşısında direndikçe hem onları ikna etmek hem de peygamberi ve müminleri rahatlatmak için aynı şekilde davranan geçmiş ümmetlerden örnekler verilmiş, onların peygamberleriyle tartışmaları, ileri sürdükleri deliller, peygamberlerin mukabil davranışları ve ortaya koydukları kanıtlar anlatılmıştır. Burada açık örnek Âd kavmi ile “onların kardeşi” şeklinde ifade edilen Hûd aleyhisselâm, kapalı örnek ise 27. âyette zikredilen, o bölgede yaşamış diğer kavimler, ümmetler ve peygamberlerdir. Hz. Nûh’tan sonra kendilerine peygamber gönderilen ilk Arap topluluğu Âd olduğu için burada açık örnek olarak onlar seçilmiştir. “Âd’ın kardeşi”nden maksat o kavimden gelen, soy olarak o kavme mensup bulunan kimsedir ki, burada Hûd peygamber kastedilmektedir (Hûd ve Âd hakkında bilgi için bk. A‘râf 7/65-72).

Ahkâf 21 Ahkâf Suresi 21 Ayet Kuran Mealleri Arapça Kelime Meali Latin Harfli Anlamı Tefsiri

Önceki İçerikAhkâf Suresi 10 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri
Sonraki İçerikAhkâf Suresi 31 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri