Menu

MED VE ÇEŞİTLERİ Asli Med Feri Med -7

BİR ÖNCEKİ                   BİR SONRAKİ

MED VE ÇEŞİTLERİ Asli Med Feri Med -7

 MED VE ÇEŞİTLERİ Asli Med Feri Med -7

MED VE ÇEŞİTLERİ
Daha önce de zikredildiği gibi, lugatta med: "Uzatmak" demektir.
Tecvid ilminde ise: Bir harfin üç harekeden biri doğrultusunda uzatılarak
okunmasına "med" denir. Medler iki kısma ayrılır.
a- Medd-i asli,
b- Medd-i fer'i. Şimdi bunları izah edelim.a- MEDD-İ ASLİ
Buna; "Medd-i tabii" de denir ki, bu daha meşhurdur. Med
harflerinden ayrılmayan, med harfinin zatı ile kaim olan medlere: "Aslî
(tabii) med" denir. Tarifi şöyledir:
Medd-i Tabii: Bir kelimede harf-i medden biri bulunur, sebeb-i
medden hiçbiri olmazsa o kelime: "Medd-i Tabiî" olur. ( .(قَاتَلَ) ,(قَالوُا
سِيرُوا ) ) kelimelerinde olduğu gibi.
قَالَ) ): Medd-i Tabii olur. Çünkü kafı çeken harf-i medden elif var.
Sebeb-i medden ise hiçbiri yoktur.
حَكِيماً) ) ve ( عَلِيمًا ) gibi iki üstünlü kelimeler üzerinde vakıf yapılacak
olursa, iki üstünden bedel elif üzerine vakıf yapılır ve medd-i tabii olur.
Fakat durulmayıp geçilirse, medd-i tabii olmaz.
Yukarıdaki misallerde, harf-i medd hem okunuşta hem de yazılışta
vardır. Bazen okunuşta olur, fakat yazılışta bulunmaz. Bu durum, vav ve
ye harflerinde olur. İleride zamir bahsinde de beyan edileceği gibi,(bak.
Sh: 47) kelimenin aslından olmayan ve he ( ه) şeklinde yazılan ve zamir
olan he ( ه) lerin harekesi ötre olunca, onu çeken gizli bir vav vardır.
Buna: "Vav-ı mukadder" denir. ( لَهُ ) deki he ( ه) gibi. Hareke esre
olunca, onu çeken gizli bir ye vardır. Buna da: "Ya-ı mukadder" denir.
بِهِ ) ) deki he ( ه) gibi. Bu durumda da, bu zamirden sonra sebeb-i
medden hiçbiri vaki olmazsa, o yerde de medd-i tabii olur. ( لَهُ مَالٌ ) gibi.
Hükmü: Medd-i tabii bir elif miktarı çekilir. Farzdır. Bir eliften
eksik veya fazla çekmek lahn-ı celi (ağır ve açık hata. Bak. Sh: 60) olur.
Haramdır. Bir elif miktarı, iki hareke miktarına eşittir. Bu harekenin
birisi med harfinden önceki harfe, diğeri ise med harfine aittir. Bu da bir
parmak kaldırıp indirecek kadar zaman miktarı olarak kabul edilir. Bu
izah, sadece teorik bir ifadedir. Bunların tatbikatını fem-i muhsin'den
öğrenmek gerekir.
SORULAR
l - Medd-i tabii ne zaman olur? Bir misalle açıklayınız.
خَوْفٌ ) ,(سِيرَ ) ,(جَاءَ ) - 2 ) kelimelerinde medd-i tabii var mıdır?
İzah ediniz.


MEDD-İ FER'İ

Sebeb-i meddin bulunmasından dolayı asli medd üzerine ziyade
yapılmak suretiyle meydana gelen medlere: "Medd-i fer'i" denir. Buna
"medd-î mezid" de denir. Fer'î med beş kısma aynlır:

l- Medd-i muttasıl,
2- Medd-i munfasıl,
3- Medd-i lazım,
4- Medd-i arız,
5- Medd-i lin.

 

Tecvid Nedir ? TECVİD İLMİNİN MAHİYETİ -1

Tecvidde Harflerin Mahreçleri -2

Tecvidde Harflerin Sıfatları -3

Kıraatta İmam Asım ve Hafs rivayeti -4

HARF-İ MED -5

SEBEB-İ MED -6

MED VE ÇEŞİTLERİ Asli Med Feri Med -7

MEDD-İ MUTTASIL TECVİDİ Nedir ve Örnekleri -8

MEDD-Î MUNFASIL TECVİDİ Nedir -Örnekleriyle -9

MEDD-İ LAZIM TECVİDİ Örnekleriyle -10

MEDD-İ ARIZ TECVİDİ Örnekleriyle -11

MEDD-İ LİN TECVİDİ Örnekleriyle -12

TENVİN VE SAKİN NUN -13

İHFA TECVİDİ ÖRNEKLERİYLE -14

İZHAR TECVİDİ ÖRNEKLERİYLE -15

İKLAB TECVİDİ ÖRNEKLERİYLE -16

İDGAM VE ÇEŞİTLERİ -17

İDGAM-I MİSLEYN TECVİDİ ÖRNEKLERİYLE -20

İDGAM-I MÜTECANİSEYN TECVİDİ ÖRNEKLERİYLE -21

İDGAM BİLA GUNNE TECVİDİ ÖRNEKLERİYLE -19

İDGAM MEA'L-GUNNE TECVİDİ ÖRNEKLERİYLE -18

İDGAM-I MÜTEKARİBEYN TECVİDİ ÖRNEKLERİYLE -22

İDGAM-I ŞEMSİYYE ve İZHAR-I KAMERİYYE TECVİDİ ÖRNEKLERİYLE -23

RÂ’NIN HÜKÜMLERİ TECVİDİ ÖRNEKLERİYLE -24

LAFZATULLAH TECVİDİ ÖRNEKLERİYLE -25

ZAMİR TECVİDİ ÖRNEKLERİYLE -26

SEKTE - HA-İ SEKT TECVİDİ ÖRNEKLERİYLE -27

KALKALE TECVİDİ ÖRNEKLERİYLE -28

VAKF VE İBTİDA ÇEŞİTLERİ TECVİD -29

KURANDA VAKIF İŞARETLERİ - SECAVEND İŞARETLERİ TECVİD -30

KUR'AN-I KERİMDE VASL -31

İSTİAZE ve BESMELE -32

LAHN VE LAHN ÇEŞİTLERİ (Okuyuş hatası) -33

TAHKİK - TEDVİR- HADR KUR’AN-l KERİM’İN OKUNUŞ ŞEKİLLERİ -34

Tecvid programı
tecvid dersleri
tecvid nedir
tecvid kuralları
tecvid öğreniyorum
tecvid kurallari
tecvid kaideleri
tecvid kuralları yazılı

 

Last modified onCumartesi, 01 Mart 2014 13:18

BİR ÖNCEKİ
                   BİR SONRAKİ

Tagged under

tecvÎd,

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

back to top