Pratik Arapça Konuşmaları Diyalogları

Arapçada Atıf Harfleri-Bağlaçlar 2-95 / Arapça-Türkçe Arapça Sorular Geçmiş Zaman 1- 85 / Arapça-Türkçe Arapçada Atıf Harfleri -Bağlaçlar 3 -96 / Arapça-Türkçe Arapçada Yardımcı Fiillerin Geçmiş Zamanı 1 – 87 / Arapça-Türkçe Arapçada Atıf Harfleri Bağlaçlar 4-97 / Arapça Türkçe Arapçada Yardımcı Fiillerin Geçmiş Zamanı 2- 88 / Arapça-Türkçe Arapçada Atıf Edatları -Bağlaçlar 3- 98 / Arapça Türkçe Arapçada Sorular Geçmiş Zaman 2 – 86 / Arapça-Türkçe Arapçada Hal – 99 / Arapça-Türkçe Arapçada Emir Kipi 1 – 89 / Arapça Türkçe Arapçada Zarflar-100 / Arapça Türkçe Arapçada Emir Kipi 2-90 / Arapça-Türkçe Arapça Otel Diyaloğu -28 / Arapça Türkçe Arapçada Yan cümleler 1- 91 / Arapça-Türkçe Arapçada “أن” İle Başlayan Cümleler 2- 92 / Arapça Türkçe Arapçada Kane, İn Kane, Ma Kane İle Başlayan Cümleler 93 /إن كان، ما إذا كان Arapçada Atıf Harfleri – Bağlaçlar 1 -94 / Arapça Türkçe Arapçada Sıfatlar 1 – 78 / Arapça Türkçe Arapçada Geçmiş Zaman 4 – 84 / Türkçe-Arapça Arapçada Olumsuz Yanıt Diyaloğu 2 65 / Arapça Türkçe Arapçada Sıfatlar 2 – 79 / Arapça-Türkçe Arapçada Soru Kalıpları 2 63 / Arapça Türkçe Arapçada Sahiplik Eki 1 -66 / Arapça Türkçe Arapça Sıfatlar 3- 80 / Arapça-Türkçe Arapçada Bir Şeyi Rica Etmek -74 / Arapça-Türkçe Arapçada Sahiplik Eki 2 -67 / Arapça Türkçe Arapçada Geçmiş Zaman 1 – 81 / Arapça-Türkçe Arapçada İhtiyacı Olmak İstemek- 69 / Arapça-Türkçe Arapçada Geçmiş Zaman 2- 82 / Arapça-Türkçe Arapçada Büyük Küçük Diyalogları -68 / Arapça Türkçe Arapçada Bir Şeyi İstemek -70 / Arapça Türkçe Arapçada Bir şeyi İstemek Kalıbı 2 -71 / Arapça-Türkçe Arapça Bir Şeye Muktedir Olmak Yapabilmek Kalıbı-73 / Arapça-Türkçe Arapça Bir Şeyleri Sebep Göstermek 75 / Arapça Türkçe Arapça Bir Şeyi Yapmak Zorunda Olmak Kalıbı-72 / Arapça Türkçe Arapçada Bir Şeyleri Sebep Göstermek 2- 76 / Arapça-Türkçe Arapçada Geçmiş Zaman 3 – 83 / Türkçe-Arapça Arapçada Birşeyleri Sebep Göstermek 3- 77 / Arapça-Türkçe Avusturyada İmamları Viyana Üniversitesi Yetiştirecek Arapçada Olumsuz Cevap Diyaloğu 1 64 / Arapça-Türkçe Arapçada Çalışmak Diyaloğu 55 / Arapça-Türkçe Arapça Alışveriş Yapmak 51 / Arapaça-Türkçe Arapçada Alışveriş Merkezinde 52 / Arapça-Türkçe Arapçada Duygular 56 / Arapça-Türkçe Arapça Yol Diyaloğu 36 / Arapça-Türkçe Arapçada Doktor Muayene Diyaloğu 57 / Arapça-Türkçe Arapçada Taksi Diyaloğu 38 / Arapça-Türkçe Arapçada Mağazalar 53 / Arapça-Türkçe Arapça Gece Dışarı Çıkmak Diyaloğu 44 / Arapça-Türkçe Arapçada Vucudun Bölümleri 58 / Arapça-Türkçe Arapça Araba Arızası Diyaloğu 39 / Arapça-Türkçe Arapçada Alışveriş Yapmak 54 / Arapça-Türkçe Arapça Sinemada Diyaloğu 45 / Arapça Türkçe Arapçada Postanede Diyaloğu 59 / Arapça-Türkçe Arapça Yol Sorma Diyaloğu 40 / Arapça-Türkçe Arapça Seyahat Hazırlıkları 47 / Arapça-Türkçe Arapçada Bankada Diyaloğu 60 / Arapça-Türkçe Arapça Oryantasoyn Diyaloğu 41 / Türkçe-Arapça Arapça Tatil Aktiviteleri 48 / Arapça-Türkçe Arapçada Sıralama Sayıları 61 / Arapça Türkçe Arapça Şehir Turu Diyaloğu 42 / Arapça-Türkçe Arapça Spor Diyalogları 49 / Arapça Türkçe Arapçada Soru Kalıpları 1 62 / Arapça Türkçe Arapça Soru Kalıpları 2 63 / Arapça-Türkçe Arapça Hayvanat Bahçesinde Diyaloğu 43 / Arapça-Türkçe Arapça Yüzme Havuzunda 50 / Arapça Türkçe Arapça Toplu Taşıma Diyaloğu 36 Arapçada Restoranda Diyalogu/3 31 Arapça Restoranda Diyaloğu/4 32 Arapçada Trende Diyaloğu 34 Arapçada Havalimanında Diyaloğu 35 Arapça Ormanda Diyalogu 26 Arapça Otel Diyalogları 27 Arapçada Restoran Diyaloğu 29 Arapça Restoran Diyaloğu/2 30 Arapçada Randevulaşmak 24 Arapça Diyaloglar 20-21-22 Arapçada Mutfak Kavramları 19 Arapçada Ev Temizliği 18 Arapçada Evin Bölümleri 17 Arapçada Mevsimler Ve Hava 16 Arapçada Şehir Diyalogları 25 Arapça Dil Öğrenmek 23 Arapçada Randevulaşmak 24 Arapçada Renkler Arapça Kelime Ezberleme Testi-Online Arapça Haftanın Günleri -9 Sesli Arapça Dersler Arapça Dün Bugün Yarın 10 Arapçada Aylar 11 Arapçada Meyveler 15 Arapçada Renkler 14 Arapçada Faailyetler 13 Arapçada İçecekler 12 Arapça Saatler – 8 Sesli Arapça Dersler Arapça Sayılar – 7 Sesli Arapça Dersler Arapça Okumak Ve Yazmak -6 Sesli Arapça Dersler Arapça Ülkeler Ve Diller -5 Sesli Arapça Dersler Arapça Okulda -4 Sesli Arapça Dersler Arapça Tanımak , Anlamak, Öğrenmek -3 Sesli Arapça Dersler Arapça Aile – 2 Sesli Arapça Dersler Arapça Kişiler- 1 Sesli Arapça Dersler Arapça Türkçe Arapça Kursu Online İçindekiler

Arapça Sıfatlar 3- 80 / Arapça-Türkçe

  Arapça Sıfatlar 3- 80 / Arapça-Türkçe 80 ‫80 Sıfatlar 3 ‫الصفات 3 Onun (kadın) bir köpeği var. ‫هي لديها كلب. ‫x'i ldix'a klb Köpek büyük. ‫الكلب كبير. ‫alklb kbir Onun (kadın) büyük bir köpeği var. ‫هي لديها كلب كبير. ‫x'i ldix'a klb kbir             Onun (kadın) bir evi var. ‫هي لديها بيت. ‫x'i ldix'a bit Ev küçük. ‫البيت صغير. ‫albit s'ghir Onun (kadın) küçük bir evi var. ‫هي لديها بيت صغير. ‫x'i ldix'a bit s'ghir             O (erkek) bir otelde kalıyor. ‫هو يسكن...

Arapçada Olumsuz Yanıt Diyaloğu 2 65 / Arapça Türkçe

  Arapçada Olumsuz Yanıt Diyaloğu 2 65 / Arapça Türkçe 65   Olumsuz yanıt 2       Yüzük pahalı mı? ‫هل الخاتم غالي الثمن؟ ‫x'l alxatm ghali althmn Hayır, sadece 100 Avro. ‫لا، يكلف مائة يورو فقط. ‫la, iklf maj'ah iuru fqt' Ama bende sadece elli var. ‫لكن معي خمسون فقط. ‫lkn myi xmsun fqt'   Hazır mısın? ‫هل صرت جاهزاُ؟ ‫x'l s'rt gax'zao Hayır, henüz değil. ‫لا، ليس بعد. ‫la, lis byd Ama...

Arapçada Geçmiş Zaman 1 – 81 / Arapça-Türkçe

  Arapçada Geçmiş Zaman 1 - 81  / Arapça-Türkçe 81 ‫81 Geçmiş zaman 1 ‫الماضي 1 yazmak ‫يكتب ‫iktb O (erkek) bir mektup yazdı. ‫هو كتب خطابًا. ‫x'u ktb xt'aban'a O da (kadın) bir kart yazmıştı. ‫وكتبت هي بطاقة. ‫uktbt x'i bt'aqah okumak ‫يقرأ ‫iqra' O (erkek) bir dergi okudu. ‫هو قرأ مجلة مصورة. ‫x'u qra' mglah ms'urah O da (kadın) bir kitap okudu. ‫وقرأت هي كتابًا. ‫uqra't x'i ktaban'a almak ‫يأخذ ‫ia'xdh O (erkek) bir sigara aldı. ‫هو أخذ سيجارة. ‫x'u a'xdh sigarah O (kadın) bir...

Arapçada Sahiplik Eki 1 -66 / Arapça Türkçe

Arapçada Sahiplik Eki 1 -66 / Arapça Türkçe   66   İyelik zamiri 1       ben – benim ‫أنا – ي = الخاص بي ‫a'na – i = alxas' bi Anahtarımı bulamıyorum. ‫أنا لا أجد مفتاحي. ‫a'na la a'gd mftaxhi Biletimi bulamıyorum. ‫أنا لا أجد تذكرة سفري. ‫a'na la a'gd tdhkrah sfri   sen – senin ‫أنت – ك = الخاص بك ‫a'nt – k = alxas' bk Anahtarını buldun mu? ‫هل...

Arapçada Geçmiş Zaman 2- 82 / Arapça-Türkçe

  Arapçada Geçmiş Zaman 2- 82  / Arapça-Türkçe 82 ‫82 Geçmiş zaman 2 ‫الماضي 2                         Bir ambulans çağırmak zorunda mıydın? ‫هل قد توجب عليك أن تستدعي الإسعاف؟ ‫x'l qd tugb ylik a'n tstdyi ali'syaf Doktoru çağırmak zorunda mıydın? ‫هل قد توجب عليك أن تستدعي الطبيب؟ ‫x'l qd tugb ylik a'n tstdyi alt'bib Polisi çağırmak zorunda mıydın? ‫هل قد توجب عليك أن تستدعي الشرطة الشرطة؟ ‫x'l qd tugb ylik a'n tstdyi alshrt'ah...

Arapçada Sahiplik Eki 2 -67 / Arapça Türkçe

  Arapçada Sahiplik Eki 2 -67 / Arapça Türkçe 67   İyelik zamiri 2       gözlük ‫النظارة ‫alnz'arah O (erkek) gözlüğünü unuttu. ‫لقد نسى نظارته. ‫lqd nsjh nz'artx' Onun gözlüğü (erkek) nerede? ‫أين ترك نظارته يا ترى؟ ‫a'in trk nz'artx' ia trjh   saat ‫الساعة ‫alsayah Onun (erkek) saati bozuk. ‫ساعته تالفة. ‫saytx' talfah Saat duvarda asılı. ‫الساعة معلقة على الحائط. ‫alsayah mylqah yljh alxhaj't'   pasaport ‫جواز السفر ‫guaz alsfr O (erkek) pasaportunu kaybetti. ‫لقد فقد جواز سفره. ‫lqd...

Arapçada Geçmiş Zaman 3 – 83 / Türkçe-Arapça

  Arapçada Geçmiş Zaman 3 - 83  / Türkçe-Arapça 83 ‫83 Geçmiş zaman 3 ‫الماضي 3                         telefon etmek ‫يتصل تلفونياً ‫its'l tlfuniaan' Telefon ettim. ‫لقد اتصلت تلفونياً للتو. ‫lqd ats'lt tlfuniaan' lltu Devamlı telefon ettim. ‫لقد اتصلت تلفونياً طيلة الوقت. ‫lqd ats'lt tlfuniaan' t'ilah aluqt             sormak ‫يسأل ‫isa'l Sordum. ‫لقد سألتُ للتو. ‫lqd sa'lto lltu Hep sordum. ‫لقد سألت دائماً. ‫lqd sa'lt daj'maan'             anlatmak ‫يحكي ‫ixhki Anlattım. ‫لقد حكيتُ للتو. ‫lqd xhkito lltu Bütün hikâyeyi anlattım. ‫لقد حكيت كل الحكاية. ‫lqd xhkit kl alxhkaiah             öğrenmek ‫يتعلم ‫itylm Öğrendim. ‫لقد ذاكرت...

Arapçada İhtiyacı Olmak İstemek- 69 / Arapça-Türkçe

  Arapçada İhtiyacı Olmak İstemek- 69 / Arapça-Türkçe 69   ihtiyacı olmak – istemek       Bir yatağa ihtiyacım var. ‫أحتاج لسرير. ‫a'xhtag lsrir Uyumak istiyorum. ‫أريد أن أنام. ‫a'rid a'n a'nam Burada bir yatak varmı? ‫هل يوجد هنا سرير؟ ‫x'l iugd x'na srir   Bir lambaya ihtiyacım var. ‫أحتاج إلى مصباح. ‫a'xhtag i'ljh ms'baxh Okumak istiyorum. ‫أريد أن أقرأ. ‫a'rid a'n a'qra' Burada bir lamba var mı? ‫هل يوجد هنا مصباح؟ ‫x'l iugd x'na ms'baxh...

Avusturyada İmamları Viyana Üniversitesi Yetiştirecek

yetiştirilmesi tartışması meyvelerini verdi. Viyana Üniversitesi bünyesinde açılan İlahiyat Bölümü Avusturya'da yaşayan Müslüman toplumu için din adamları yetiştirecek. Avusturya'daki Müslümanların sıkıntılarını daha yakından anlayabilecek din adamları yetiştirme sloganıyla yola çıkan yeni bölümün ilk dersinde Bölüm Başkanı Prof. Ednan Aslan kısa bir açılış konuşması yaptı. Programa katılan Avusturya İslam Cemiyeti Başkanı Dr. Fuat Sanaç, selamlama konuşmasında ilahiyat bölümünün Avusturya'daki Müslümanlar için...

Arapçada Büyük Küçük Diyalogları -68 / Arapça Türkçe

  Arapçada Büyük Küçük Diyalogları -68 / Arapça Türkçe 68   büyük – küçük       büyük ve küçük ‫كبير وصغير ‫kbir us'ghir Fil büyük. ‫الفيل كبير. ‫alfil kbir Fare küçük. ‫الفأر صغير. ‫alfa'r s'ghir   karanlık ve aydınlık ‫مظلم ومضيء ‫mz'lm umd'iy' Gece karanlık. ‫الليل مظلم. ‫allil mz'lm Gün aydınlık. ‫النهار مشرق. ‫alnx'ar mshrq   yaşlı ve genç ‫كبير السن وشاب ‫kbir alsn ushab Dedemiz çok yaşlı. ‫جدنا كبير السن جداُ. ‫gdna kbir alsn gdao O (kendisi) 70 yıl önce...

Arapçada Geçmiş Zaman 4 – 84 / Türkçe-Arapça

  Arapçada Geçmiş Zaman 4 - 84  / Türkçe-Arapça 84 ‫84 Geçmiş zaman 4 ‫الماضي 4                         okumak ‫يقرأ ‫iqra' Okudum. ‫لقد قرأتُ للتو. ‫lqd qra'to lltu Romanın hepsini okudum. ‫لقد قرأت كل الرواية. ‫lqd qra't kl alruaiah             anlamak ‫يفهم ‫ifx'm Anladım. ‫لقد فهمتُ للتو. ‫lqd fx'mto lltu Metnin hepsini anladım. ‫لقد فهمت كل النص. ‫lqd fx'mt kl alns'             cevap vermek ‫يجيب ‫igib Cevap verdim. ‫لقد أجبتُ للتو. ‫lqd a'gbto lltu Bütün sorulara cevap verdim. ‫لقد أجبتُ على كل الأسئلة. ‫lqd a'gbto yljh kl ala'sj'lah             Bunu biliyorum – bunu biliyordum. ‫أنا أعلم...

Arapçada Bir Şeyi İstemek -70 / Arapça Türkçe

    Arapçada Bir Şeyi İstemek -70 / Arapça Türkçe   70   bir şey arzu etmek       Sigara içmek istiyor musunuz? ‫هل تحب أن تدخن؟ ‫x'l txhb a'n tdxn Gezmeye gitmek istiyor musunuz? ‫هل تحب أن تتنزه؟ ‫x'l txhb a'n ttnzx'   Sigara içmek istiyorum. ‫أحب أن أدخن. ‫a'xhb a'n a'dxn Bir sigara ister misin? ‫هل تريد سيجارة؟ ‫x'l trid sigarah   Bir şey içmek istiyorum. ‫أحب أن أشرب شيئًا. ‫a'xhb a'n a'shrb shij'an'a Birşey...

Arapçada Bir şeyi İstemek Kalıbı 2 -71 / Arapça-Türkçe

  Arapçada Bir şeyi İstemek Kalıbı 2 -71 / Arapça-Türkçe   71   bir şey istemek       Ne istiyorsunuz? ‫ماذا تريدون؟ ‫madha tridun Futbol mu oynamak istiyorsunuz? ‫هل تريدون أن تلعبوا كرة القدم؟ ‫x'l tridun a'n tlybua krah alqdm Arkadaşları mı ziyaret etmek istiyorsunuz? ‫هل تريدون أن تزوروأ أصدقاء؟ ‫x'l tridun a'n tzurua' a's'dqay'   istemek ‫يريد ‫irid Geç gelmek istemiyorum. ‫لا أريد أن آتى متأخرًا. ‫la a'rid a'n ehtjh mta'xran'a Oraya gitmek istemiyorum. ‫لا...

Arapça Bir Şeye Muktedir Olmak Yapabilmek Kalıbı-73 / Arapça-Türkçe

  Arapça Bir Şeye Muktedir Olmak Yapabilmek Kalıbı-73 / Arapça-Türkçe   73   bir şeylere muktedir olmak, yapabilmek       Artık araba kullanmana izin var mı? ‫هل صرت ُيسمح لك أن تقود سيارة؟ ‫x'l s'rt oismxh lk a'n tqud siarah Artık alkol almana izin var mı? ‫هل صرت ُيسمح لك أن تشرب الخمر؟ ‫x'l s'rt oismxh lk a'n tshrb alxmr Artık yurt dışına yalnız çıkmana izin var mı? ‫هل...

Arapça Bir Şeyi Yapmak Zorunda Olmak Kalıbı-72 / Arapça Türkçe

Arapça  Bir Şeyi Yapmak Zorunda Olmak Kalıbı-72 / Arapça Türkçe   72   bir şeyler yapmak zorunda olmak       zorunda olmak ‫يجب ‫igb Mektubu göndermek zorundayım. ‫يجب أن أرسل المكتوب. ‫igb a'n a'rsl almktub Otel ücretini ödemek zorundayım. ‫يجب أن أدفع للفندق. ‫igb a'n a'dfy llfndq   Erken kalkmak zorundasın. ‫يجب أن تستيقظ مبكرًا. ‫igb a'n tstiqz' mbkran'a Çok çalışmak zorundasın. ‫يجب أن تشتغل كثيرًا. ‫igb a'n tshtghl kthiran'a Dakik olmak...

Arapçada Bir Şeyi Rica Etmek -74 / Arapça-Türkçe

  Arapçada Bir Şeyi Rica Etmek -74 / Arapça-Türkçe 74   bir şey rica etmek       Saçlarımı kesebilir misiniz? ‫هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ ‫x'l imknk a'n tqs' li shyri Kısa olmasın, lütfen. ‫من فضلك ليس قصيرًا جدًا! ‫mn fd'lk lis qs'iran'a gdan'a Biraz daha kısa, lütfen. ‫من فضلك أقصر بقليل. ‫mn fd'lk a'qs'r bqlil   Resimleri basabilir misiniz? ‫هل يمكنك تظهير الصور ؟ ‫x'l imknk tz'x'ir als'ur Resimler...