Pratik Arapça Konuşmaları Diyalogları

Arapçada Atıf Harfleri-Bağlaçlar 2-95 / Arapça-Türkçe Arapça Sorular Geçmiş Zaman 1- 85 / Arapça-Türkçe Arapçada Atıf Harfleri -Bağlaçlar 3 -96 / Arapça-Türkçe Arapçada Yardımcı Fiillerin Geçmiş Zamanı 1 – 87 / Arapça-Türkçe Arapçada Atıf Harfleri Bağlaçlar 4-97 / Arapça Türkçe Arapçada Yardımcı Fiillerin Geçmiş Zamanı 2- 88 / Arapça-Türkçe Arapçada Atıf Edatları -Bağlaçlar 3- 98 / Arapça Türkçe Arapçada Sorular Geçmiş Zaman 2 – 86 / Arapça-Türkçe Arapçada Hal – 99 / Arapça-Türkçe Arapçada Emir Kipi 1 – 89 / Arapça Türkçe Arapçada Zarflar-100 / Arapça Türkçe Arapçada Emir Kipi 2-90 / Arapça-Türkçe Arapça Otel Diyaloğu -28 / Arapça Türkçe Arapçada Yan cümleler 1- 91 / Arapça-Türkçe Arapçada “أن” İle Başlayan Cümleler 2- 92 / Arapça Türkçe Arapçada Kane, İn Kane, Ma Kane İle Başlayan Cümleler 93 /إن كان، ما إذا كان Arapçada Atıf Harfleri – Bağlaçlar 1 -94 / Arapça Türkçe Arapçada Sıfatlar 1 – 78 / Arapça Türkçe Arapçada Geçmiş Zaman 4 – 84 / Türkçe-Arapça Arapçada Olumsuz Yanıt Diyaloğu 2 65 / Arapça Türkçe Arapçada Sıfatlar 2 – 79 / Arapça-Türkçe Arapçada Soru Kalıpları 2 63 / Arapça Türkçe Arapçada Sahiplik Eki 1 -66 / Arapça Türkçe Arapça Sıfatlar 3- 80 / Arapça-Türkçe Arapçada Bir Şeyi Rica Etmek -74 / Arapça-Türkçe Arapçada Sahiplik Eki 2 -67 / Arapça Türkçe Arapçada Geçmiş Zaman 1 – 81 / Arapça-Türkçe Arapçada İhtiyacı Olmak İstemek- 69 / Arapça-Türkçe Arapçada Geçmiş Zaman 2- 82 / Arapça-Türkçe Arapçada Büyük Küçük Diyalogları -68 / Arapça Türkçe Arapçada Bir Şeyi İstemek -70 / Arapça Türkçe Arapçada Bir şeyi İstemek Kalıbı 2 -71 / Arapça-Türkçe Arapça Bir Şeye Muktedir Olmak Yapabilmek Kalıbı-73 / Arapça-Türkçe Arapça Bir Şeyleri Sebep Göstermek 75 / Arapça Türkçe Arapça Bir Şeyi Yapmak Zorunda Olmak Kalıbı-72 / Arapça Türkçe Arapçada Bir Şeyleri Sebep Göstermek 2- 76 / Arapça-Türkçe Arapçada Geçmiş Zaman 3 – 83 / Türkçe-Arapça Arapçada Birşeyleri Sebep Göstermek 3- 77 / Arapça-Türkçe Avusturyada İmamları Viyana Üniversitesi Yetiştirecek Arapçada Olumsuz Cevap Diyaloğu 1 64 / Arapça-Türkçe Arapçada Çalışmak Diyaloğu 55 / Arapça-Türkçe Arapça Alışveriş Yapmak 51 / Arapaça-Türkçe Arapçada Alışveriş Merkezinde 52 / Arapça-Türkçe Arapçada Duygular 56 / Arapça-Türkçe Arapça Yol Diyaloğu 36 / Arapça-Türkçe Arapçada Doktor Muayene Diyaloğu 57 / Arapça-Türkçe Arapçada Taksi Diyaloğu 38 / Arapça-Türkçe Arapçada Mağazalar 53 / Arapça-Türkçe Arapça Gece Dışarı Çıkmak Diyaloğu 44 / Arapça-Türkçe Arapçada Vucudun Bölümleri 58 / Arapça-Türkçe Arapça Araba Arızası Diyaloğu 39 / Arapça-Türkçe Arapçada Alışveriş Yapmak 54 / Arapça-Türkçe Arapça Sinemada Diyaloğu 45 / Arapça Türkçe Arapçada Postanede Diyaloğu 59 / Arapça-Türkçe Arapça Yol Sorma Diyaloğu 40 / Arapça-Türkçe Arapça Seyahat Hazırlıkları 47 / Arapça-Türkçe Arapçada Bankada Diyaloğu 60 / Arapça-Türkçe Arapça Oryantasoyn Diyaloğu 41 / Türkçe-Arapça Arapça Tatil Aktiviteleri 48 / Arapça-Türkçe Arapçada Sıralama Sayıları 61 / Arapça Türkçe Arapça Şehir Turu Diyaloğu 42 / Arapça-Türkçe Arapça Spor Diyalogları 49 / Arapça Türkçe Arapçada Soru Kalıpları 1 62 / Arapça Türkçe Arapça Soru Kalıpları 2 63 / Arapça-Türkçe Arapça Hayvanat Bahçesinde Diyaloğu 43 / Arapça-Türkçe Arapça Yüzme Havuzunda 50 / Arapça Türkçe Arapça Toplu Taşıma Diyaloğu 36 Arapçada Restoranda Diyalogu/3 31 Arapça Restoranda Diyaloğu/4 32 Arapçada Trende Diyaloğu 34 Arapçada Havalimanında Diyaloğu 35 Arapça Ormanda Diyalogu 26 Arapça Otel Diyalogları 27 Arapçada Restoran Diyaloğu 29 Arapça Restoran Diyaloğu/2 30 Arapçada Randevulaşmak 24 Arapça Diyaloglar 20-21-22 Arapçada Mutfak Kavramları 19 Arapçada Ev Temizliği 18 Arapçada Evin Bölümleri 17 Arapçada Mevsimler Ve Hava 16 Arapçada Şehir Diyalogları 25 Arapça Dil Öğrenmek 23 Arapçada Randevulaşmak 24 Arapçada Renkler Arapça Kelime Ezberleme Testi-Online Arapça Haftanın Günleri -9 Sesli Arapça Dersler Arapça Dün Bugün Yarın 10 Arapçada Aylar 11 Arapçada Meyveler 15 Arapçada Renkler 14 Arapçada Faailyetler 13 Arapçada İçecekler 12 Arapça Saatler – 8 Sesli Arapça Dersler Arapça Sayılar – 7 Sesli Arapça Dersler Arapça Okumak Ve Yazmak -6 Sesli Arapça Dersler Arapça Ülkeler Ve Diller -5 Sesli Arapça Dersler Arapça Okulda -4 Sesli Arapça Dersler Arapça Tanımak , Anlamak, Öğrenmek -3 Sesli Arapça Dersler Arapça Aile – 2 Sesli Arapça Dersler Arapça Kişiler- 1 Sesli Arapça Dersler Arapça Türkçe Arapça Kursu Online İçindekiler

Arapça Bir Şeyleri Sebep Göstermek 75 / Arapça Türkçe

Arapça Bir Şeyleri Sebep Göstermek 75 / Arapça Türkçe 75   bir şeyler sebep göstermek 1       Niçin gelmiyorsunuz? ‫لماذا لا تأتي؟ ‫lmadha la ta'ti Hava çok kötü. ‫الطقس سيئ جدا. ‫alt'qs sij' gda Hava çok kötü olduğu için gelmiyorum. ‫لا آتي، لأن الجو سيئ جدًا. ‫la ehti, la'n algu sij' gdan'a   O (erkek) niçin gelmiyor? ‫لماذا لا يأتي؟ ‫lmadha la ia'ti O (erkek) davetli değil. ‫هو غير مدعو. ‫x'u ghir...

Arapçada Bir Şeyleri Sebep Göstermek 2- 76 / Arapça-Türkçe

  Arapçada Bir Şeyleri Sebep Göstermek 2- 76 / Arapça-Türkçe 76   bir şeyler sebep göstermek 2       Neden gelmedin? ‫لماذا لم تأت؟ ‫lmadha lm ta't Hastaydım. ‫كنت مريضًا. ‫knt mrid'an'a Hasta olduğum için gelmedim. ‫أنا لم آت لأني كنت مريضًا. ‫a'na lm eht la'ni knt mrid'an'a   O, niçin gelmedi (kadın)? ‫لماذا هي لم تأتِ؟ ‫lmadha x'i lm ta'tj O (kadın) yorgundu. ‫كانت تعبانة. ‫kant tybanah O (kadın) yorgun olduğu için gelmedi. ‫هي...

Arapçada Birşeyleri Sebep Göstermek 3- 77 / Arapça-Türkçe

   Arapçada Birşeyleri Sebep Göstermek 3- 77 / Arapça-Türkçe 77   bir şeyler sebep göstermek 3       Turtayı niçin yemiyorsunuz? ‫لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ ‫lmadha a'nt la ta'kl alturtah Kilo vermem lazım. ‫يجب أن أنقص وزني. ‫igb a'n a'nqs' uzni Kilo vermek zorunda olduğum için onu yemiyorum. ‫لا آكلها، لأني يجب أن أنقص وزني. ‫la ehklx'a, la'ni igb a'n a'nqs' uzni   Neden birayı içmiyorsunuz? ‫لماذا أنت لا تشرب...

Arapçada Sıfatlar 1 – 78 / Arapça Türkçe

  Arapçada Sıfatlar 1 - 78 / Arapça Türkçe 78   Sıfatlar 1       yaşlı bir kadın ‫امرأة كبيرة السن ‫amra'ah kbirah alsn şişman bir kadın ‫امرأة سمينة ‫amra'ah sminah meraklı bir kadın ‫امرأة فضولية ‫amra'ah fd'uliah   yeni bir araba ‫سيارة جديدة ‫siarah gdidah hızlı bir araba ‫سيارة سريعة ‫siarah sriyah rahat bir araba ‫سيارة مريحة ‫siarah mrixhah   mavi bir elbise ‫ثوب أزرق ‫thub a'zrq kırmızı bir elbise ‫ثوب أحمر ‫thub a'xhmr yeşil bir elbise ‫ثوب أخضر ‫thub a'xd'r   siyah...

Arapçada Soru Kalıpları 2 63 / Arapça Türkçe

  Arapçada Soru Kalıpları 2 63 / Arapça Türkçe 63 ‫63 Soru sormak 2 ‫طرح الأسئلة 2       Benim bir hobim var. ‫أنا عندي هواية. ‫a'na yndi x'uaiah Tenis oynuyorum. ‫أنا ألعب تنس. ‫a'na a'lyb tns Nerede bir tenis sahası var? ‫أين يوجد ملعب تنس؟ ‫a'in iugd mlyb tns   Senin bir hobin var mı? ‫هل عندك هواية؟ ‫x'l yndk x'uaiah Ben futbol oynuyorum. ‫أنا ألعب كرة القدم. ‫a'na a'lyb krah...

Arapçada Sıfatlar 2 – 79 / Arapça-Türkçe

  Arapçada Sıfatlar 2 - 79 / Arapça-Türkçe 79   Sıfatlar 2       Üstümde mavi bir elbise var. ‫أنا لابس ثوبًا أزرق. ‫a'na labs thuban'a a'zrq Üstümde kırmızı bir elbise var. ‫أنا لابس ثوبًا أحمر. ‫a'na labs thuban'a a'xhmr Üstümde yeşil bir elbise var. ‫أنا لابس ثوبًا أخضر. ‫a'na labs thuban'a a'xd'r   Siyah bir çanta satın alıyorum. ‫سأشتري شنطة يد سوداء. ‫sa'shtri shnt'ah id suday' Kahverengi bir çanta satın alıyorum. ‫سأشتري...

Arapçada Olumsuz Cevap Diyaloğu 1 64 / Arapça-Türkçe

  Arapçada Olumsuz Cevap Diyaloğu 1 64 / Arapça-Türkçe 64   Olumsuz yanıt 1       Sözcüğü anlamıyorum. ‫لا أفهم الكلمة. ‫la a'fx'm alklmah Cümleyi anlamıyorum. ‫لا أفهم الجملة. ‫la a'fx'm algmlah Anlamını anlamıyorum. ‫لا أفهم المعنى. ‫la a'fx'm almynjh   Öğretmen (erkek) ‫المعلم ‫almylm Öğretmeni anlıyor musunuz? ‫هل أنت تفهم المعلم؟ ‫x'l a'nt tfx'm almylm Evet, onu (erkek) iyi anlıyorum. ‫نعم، أفهمه جيدًا. ‫nym, a'fx'mx' gidan'a   Öğretmen (kadın) ‫المعلمة ‫almylmah Öğretmeni (kadın) anlıyor musunuz? ‫هل أنت تفهم المعلمة؟ ‫x'l...

Arapça Sıfatlar 3- 80 / Arapça-Türkçe

  Arapça Sıfatlar 3- 80 / Arapça-Türkçe 80 ‫80 Sıfatlar 3 ‫الصفات 3 Onun (kadın) bir köpeği var. ‫هي لديها كلب. ‫x'i ldix'a klb Köpek büyük. ‫الكلب كبير. ‫alklb kbir Onun (kadın) büyük bir köpeği var. ‫هي لديها كلب كبير. ‫x'i ldix'a klb kbir             Onun (kadın) bir evi var. ‫هي لديها بيت. ‫x'i ldix'a bit Ev küçük. ‫البيت صغير. ‫albit s'ghir Onun (kadın) küçük bir evi var. ‫هي لديها بيت صغير. ‫x'i ldix'a bit s'ghir             O (erkek) bir otelde kalıyor. ‫هو يسكن...

Arapçada Olumsuz Yanıt Diyaloğu 2 65 / Arapça Türkçe

  Arapçada Olumsuz Yanıt Diyaloğu 2 65 / Arapça Türkçe 65   Olumsuz yanıt 2       Yüzük pahalı mı? ‫هل الخاتم غالي الثمن؟ ‫x'l alxatm ghali althmn Hayır, sadece 100 Avro. ‫لا، يكلف مائة يورو فقط. ‫la, iklf maj'ah iuru fqt' Ama bende sadece elli var. ‫لكن معي خمسون فقط. ‫lkn myi xmsun fqt'   Hazır mısın? ‫هل صرت جاهزاُ؟ ‫x'l s'rt gax'zao Hayır, henüz değil. ‫لا، ليس بعد. ‫la, lis byd Ama...

Arapçada Geçmiş Zaman 1 – 81 / Arapça-Türkçe

  Arapçada Geçmiş Zaman 1 - 81  / Arapça-Türkçe 81 ‫81 Geçmiş zaman 1 ‫الماضي 1 yazmak ‫يكتب ‫iktb O (erkek) bir mektup yazdı. ‫هو كتب خطابًا. ‫x'u ktb xt'aban'a O da (kadın) bir kart yazmıştı. ‫وكتبت هي بطاقة. ‫uktbt x'i bt'aqah okumak ‫يقرأ ‫iqra' O (erkek) bir dergi okudu. ‫هو قرأ مجلة مصورة. ‫x'u qra' mglah ms'urah O da (kadın) bir kitap okudu. ‫وقرأت هي كتابًا. ‫uqra't x'i ktaban'a almak ‫يأخذ ‫ia'xdh O (erkek) bir sigara aldı. ‫هو أخذ سيجارة. ‫x'u a'xdh sigarah O (kadın) bir...

Arapçada Sahiplik Eki 1 -66 / Arapça Türkçe

Arapçada Sahiplik Eki 1 -66 / Arapça Türkçe   66   İyelik zamiri 1       ben – benim ‫أنا – ي = الخاص بي ‫a'na – i = alxas' bi Anahtarımı bulamıyorum. ‫أنا لا أجد مفتاحي. ‫a'na la a'gd mftaxhi Biletimi bulamıyorum. ‫أنا لا أجد تذكرة سفري. ‫a'na la a'gd tdhkrah sfri   sen – senin ‫أنت – ك = الخاص بك ‫a'nt – k = alxas' bk Anahtarını buldun mu? ‫هل...

Arapçada Geçmiş Zaman 2- 82 / Arapça-Türkçe

  Arapçada Geçmiş Zaman 2- 82  / Arapça-Türkçe 82 ‫82 Geçmiş zaman 2 ‫الماضي 2                         Bir ambulans çağırmak zorunda mıydın? ‫هل قد توجب عليك أن تستدعي الإسعاف؟ ‫x'l qd tugb ylik a'n tstdyi ali'syaf Doktoru çağırmak zorunda mıydın? ‫هل قد توجب عليك أن تستدعي الطبيب؟ ‫x'l qd tugb ylik a'n tstdyi alt'bib Polisi çağırmak zorunda mıydın? ‫هل قد توجب عليك أن تستدعي الشرطة الشرطة؟ ‫x'l qd tugb ylik a'n tstdyi alshrt'ah...

Arapçada Sahiplik Eki 2 -67 / Arapça Türkçe

  Arapçada Sahiplik Eki 2 -67 / Arapça Türkçe 67   İyelik zamiri 2       gözlük ‫النظارة ‫alnz'arah O (erkek) gözlüğünü unuttu. ‫لقد نسى نظارته. ‫lqd nsjh nz'artx' Onun gözlüğü (erkek) nerede? ‫أين ترك نظارته يا ترى؟ ‫a'in trk nz'artx' ia trjh   saat ‫الساعة ‫alsayah Onun (erkek) saati bozuk. ‫ساعته تالفة. ‫saytx' talfah Saat duvarda asılı. ‫الساعة معلقة على الحائط. ‫alsayah mylqah yljh alxhaj't'   pasaport ‫جواز السفر ‫guaz alsfr O (erkek) pasaportunu kaybetti. ‫لقد فقد جواز سفره. ‫lqd...

Arapçada Geçmiş Zaman 3 – 83 / Türkçe-Arapça

  Arapçada Geçmiş Zaman 3 - 83  / Türkçe-Arapça 83 ‫83 Geçmiş zaman 3 ‫الماضي 3                         telefon etmek ‫يتصل تلفونياً ‫its'l tlfuniaan' Telefon ettim. ‫لقد اتصلت تلفونياً للتو. ‫lqd ats'lt tlfuniaan' lltu Devamlı telefon ettim. ‫لقد اتصلت تلفونياً طيلة الوقت. ‫lqd ats'lt tlfuniaan' t'ilah aluqt             sormak ‫يسأل ‫isa'l Sordum. ‫لقد سألتُ للتو. ‫lqd sa'lto lltu Hep sordum. ‫لقد سألت دائماً. ‫lqd sa'lt daj'maan'             anlatmak ‫يحكي ‫ixhki Anlattım. ‫لقد حكيتُ للتو. ‫lqd xhkito lltu Bütün hikâyeyi anlattım. ‫لقد حكيت كل الحكاية. ‫lqd xhkit kl alxhkaiah             öğrenmek ‫يتعلم ‫itylm Öğrendim. ‫لقد ذاكرت...

Arapçada İhtiyacı Olmak İstemek- 69 / Arapça-Türkçe

  Arapçada İhtiyacı Olmak İstemek- 69 / Arapça-Türkçe 69   ihtiyacı olmak – istemek       Bir yatağa ihtiyacım var. ‫أحتاج لسرير. ‫a'xhtag lsrir Uyumak istiyorum. ‫أريد أن أنام. ‫a'rid a'n a'nam Burada bir yatak varmı? ‫هل يوجد هنا سرير؟ ‫x'l iugd x'na srir   Bir lambaya ihtiyacım var. ‫أحتاج إلى مصباح. ‫a'xhtag i'ljh ms'baxh Okumak istiyorum. ‫أريد أن أقرأ. ‫a'rid a'n a'qra' Burada bir lamba var mı? ‫هل يوجد هنا مصباح؟ ‫x'l iugd x'na ms'baxh...

Avusturyada İmamları Viyana Üniversitesi Yetiştirecek

yetiştirilmesi tartışması meyvelerini verdi. Viyana Üniversitesi bünyesinde açılan İlahiyat Bölümü Avusturya'da yaşayan Müslüman toplumu için din adamları yetiştirecek. Avusturya'daki Müslümanların sıkıntılarını daha yakından anlayabilecek din adamları yetiştirme sloganıyla yola çıkan yeni bölümün ilk dersinde Bölüm Başkanı Prof. Ednan Aslan kısa bir açılış konuşması yaptı. Programa katılan Avusturya İslam Cemiyeti Başkanı Dr. Fuat Sanaç, selamlama konuşmasında ilahiyat bölümünün Avusturya'daki Müslümanlar için...