Pratik Arapça Konuşmaları Diyalogları

Arapçada Atıf Harfleri-Bağlaçlar 2-95 / Arapça-Türkçe Arapça Sorular Geçmiş Zaman 1- 85 / Arapça-Türkçe Arapçada Atıf Harfleri -Bağlaçlar 3 -96 / Arapça-Türkçe Arapçada Yardımcı Fiillerin Geçmiş Zamanı 1 – 87 / Arapça-Türkçe Arapçada Atıf Harfleri Bağlaçlar 4-97 / Arapça Türkçe Arapçada Yardımcı Fiillerin Geçmiş Zamanı 2- 88 / Arapça-Türkçe Arapçada Atıf Edatları -Bağlaçlar 3- 98 / Arapça Türkçe Arapçada Sorular Geçmiş Zaman 2 – 86 / Arapça-Türkçe Arapçada Hal – 99 / Arapça-Türkçe Arapçada Emir Kipi 1 – 89 / Arapça Türkçe Arapçada Zarflar-100 / Arapça Türkçe Arapçada Emir Kipi 2-90 / Arapça-Türkçe Arapça Otel Diyaloğu -28 / Arapça Türkçe Arapçada Yan cümleler 1- 91 / Arapça-Türkçe Arapçada “أن” İle Başlayan Cümleler 2- 92 / Arapça Türkçe Arapçada Kane, İn Kane, Ma Kane İle Başlayan Cümleler 93 /إن كان، ما إذا كان Arapçada Atıf Harfleri – Bağlaçlar 1 -94 / Arapça Türkçe Arapçada Sıfatlar 1 – 78 / Arapça Türkçe Arapçada Geçmiş Zaman 4 – 84 / Türkçe-Arapça Arapçada Olumsuz Yanıt Diyaloğu 2 65 / Arapça Türkçe Arapçada Sıfatlar 2 – 79 / Arapça-Türkçe Arapçada Soru Kalıpları 2 63 / Arapça Türkçe Arapçada Sahiplik Eki 1 -66 / Arapça Türkçe Arapça Sıfatlar 3- 80 / Arapça-Türkçe Arapçada Bir Şeyi Rica Etmek -74 / Arapça-Türkçe Arapçada Sahiplik Eki 2 -67 / Arapça Türkçe Arapçada Geçmiş Zaman 1 – 81 / Arapça-Türkçe Arapçada İhtiyacı Olmak İstemek- 69 / Arapça-Türkçe Arapçada Geçmiş Zaman 2- 82 / Arapça-Türkçe Arapçada Büyük Küçük Diyalogları -68 / Arapça Türkçe Arapçada Bir Şeyi İstemek -70 / Arapça Türkçe Arapçada Bir şeyi İstemek Kalıbı 2 -71 / Arapça-Türkçe Arapça Bir Şeye Muktedir Olmak Yapabilmek Kalıbı-73 / Arapça-Türkçe Arapça Bir Şeyleri Sebep Göstermek 75 / Arapça Türkçe Arapça Bir Şeyi Yapmak Zorunda Olmak Kalıbı-72 / Arapça Türkçe Arapçada Bir Şeyleri Sebep Göstermek 2- 76 / Arapça-Türkçe Arapçada Geçmiş Zaman 3 – 83 / Türkçe-Arapça Arapçada Birşeyleri Sebep Göstermek 3- 77 / Arapça-Türkçe Avusturyada İmamları Viyana Üniversitesi Yetiştirecek Arapçada Olumsuz Cevap Diyaloğu 1 64 / Arapça-Türkçe Arapçada Çalışmak Diyaloğu 55 / Arapça-Türkçe Arapça Alışveriş Yapmak 51 / Arapaça-Türkçe Arapçada Alışveriş Merkezinde 52 / Arapça-Türkçe Arapçada Duygular 56 / Arapça-Türkçe Arapça Yol Diyaloğu 36 / Arapça-Türkçe Arapçada Doktor Muayene Diyaloğu 57 / Arapça-Türkçe Arapçada Taksi Diyaloğu 38 / Arapça-Türkçe Arapçada Mağazalar 53 / Arapça-Türkçe Arapça Gece Dışarı Çıkmak Diyaloğu 44 / Arapça-Türkçe Arapçada Vucudun Bölümleri 58 / Arapça-Türkçe Arapça Araba Arızası Diyaloğu 39 / Arapça-Türkçe Arapçada Alışveriş Yapmak 54 / Arapça-Türkçe Arapça Sinemada Diyaloğu 45 / Arapça Türkçe Arapçada Postanede Diyaloğu 59 / Arapça-Türkçe Arapça Yol Sorma Diyaloğu 40 / Arapça-Türkçe Arapça Seyahat Hazırlıkları 47 / Arapça-Türkçe Arapçada Bankada Diyaloğu 60 / Arapça-Türkçe Arapça Oryantasoyn Diyaloğu 41 / Türkçe-Arapça Arapça Tatil Aktiviteleri 48 / Arapça-Türkçe Arapçada Sıralama Sayıları 61 / Arapça Türkçe Arapça Şehir Turu Diyaloğu 42 / Arapça-Türkçe Arapça Spor Diyalogları 49 / Arapça Türkçe Arapçada Soru Kalıpları 1 62 / Arapça Türkçe Arapça Soru Kalıpları 2 63 / Arapça-Türkçe Arapça Hayvanat Bahçesinde Diyaloğu 43 / Arapça-Türkçe Arapça Yüzme Havuzunda 50 / Arapça Türkçe Arapça Toplu Taşıma Diyaloğu 36 Arapçada Restoranda Diyalogu/3 31 Arapça Restoranda Diyaloğu/4 32 Arapçada Trende Diyaloğu 34 Arapçada Havalimanında Diyaloğu 35 Arapça Ormanda Diyalogu 26 Arapça Otel Diyalogları 27 Arapçada Restoran Diyaloğu 29 Arapça Restoran Diyaloğu/2 30 Arapçada Randevulaşmak 24 Arapça Diyaloglar 20-21-22 Arapçada Mutfak Kavramları 19 Arapçada Ev Temizliği 18 Arapçada Evin Bölümleri 17 Arapçada Mevsimler Ve Hava 16 Arapçada Şehir Diyalogları 25 Arapça Dil Öğrenmek 23 Arapçada Randevulaşmak 24 Arapçada Renkler Arapça Kelime Ezberleme Testi-Online Arapça Haftanın Günleri -9 Sesli Arapça Dersler Arapça Dün Bugün Yarın 10 Arapçada Aylar 11 Arapçada Meyveler 15 Arapçada Renkler 14 Arapçada Faailyetler 13 Arapçada İçecekler 12 Arapça Saatler – 8 Sesli Arapça Dersler Arapça Sayılar – 7 Sesli Arapça Dersler Arapça Okumak Ve Yazmak -6 Sesli Arapça Dersler Arapça Ülkeler Ve Diller -5 Sesli Arapça Dersler Arapça Okulda -4 Sesli Arapça Dersler Arapça Tanımak , Anlamak, Öğrenmek -3 Sesli Arapça Dersler Arapça Aile – 2 Sesli Arapça Dersler Arapça Kişiler- 1 Sesli Arapça Dersler Arapça Türkçe Arapça Kursu Online İçindekiler

Arapçada Yan cümleler 1- 91 / Arapça-Türkçe

  Arapçada Yan cümleler 1- 91 / Arapça-Türkçe 91 ‫91 (ki) li yan cümleler ‫الجمل الجانبية باستخدام "أن" 1                         Hava belki yarın daha iyi olur. ‫ربما سيتحسن الطقس غدًا. ‫rbma sitxhsn alt'qs ghdan'a Bunu nereden biliyorsunuz? ‫كيف عرفت هذا؟ ‫kif yrft x'dha Umarım, daha iyi olur. ‫آمل أنه سيتحسن. ‫ehml a'nx' sitxhsn             O (erkek) mutlaka gelir. ‫سيأتي بكل تأكيد. ‫sia'ti bkl ta'kid Bu kesin mi? ‫هل هذا أكيد؟ ‫x'l x'dha a'kid Geleceğini biliyorum. ‫أعلم أنه سيأتي. ‫a'ylm a'nx' sia'ti             O (erkek)...

Arapçada “أن” İle Başlayan Cümleler 2- 92 / Arapça Türkçe

Arapça   "أن" İle Başlayan Cümleler 2- 92 / Arapça Türkçe 92 ‫92 (ki) li yan cümleler ‫الجمل الجانبية باستخدام "أن" 2                         Horlaman beni kızdırıyor. ‫إنه يضايقني أنك تشخر. ‫i'nx' id'aiqni a'nk tshxr Bu kadar çok bira içmen beni kızdırıyor. ‫إنه يضايقنى أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. ‫i'nx' id'aiqnjh a'nk tshrb birah kthirah x'kdha Bu kadar geç gelmen beni kızdırıyor. ‫إنه يضايقنى أنك تأتي متأخرًا جدًا هكذا. ‫i'nx' id'aiqnjh a'nk ta'ti mta'xran'a...

Arapçada Kane, İn Kane, Ma Kane İle Başlayan Cümleler 93 /إن كان، ما إذا كان

  Arapçada Kane, İn Kane, Ma Kane İle Başlayan Cümleler 93 /إن كان، ما إذا كان Arapçada إن كان، ما إذا كان İle Başlayan Cümleler 93   93 ‫93 -mayıp / -meyip, -madığı / mediği li yan cümleler ‫الجمل التابعة باستعمال : إن كان، ما إذا كان                         Beni sevip sevmediğini bilmiyorum. ‫لا أدري إن كان يحبني. ‫la a'dri i'n kan ixhbni Geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyorum. ‫لا أدري إن كان سيعود. ‫la...

Arapçada Atıf Harfleri – Bağlaçlar 1 -94 / Arapça Türkçe

  Arapçada Atıf Harfleri - Bağlaçlar 1 -94 / Arapça Türkçe 94 ‫94 Bağlaçlar 1 ‫حروف العطف 1 Yağmur durana kadar bekle. ‫انتظر حتى يتوقف المطر. ‫antz'r xhtjh ituqf almt'r Ben hazır olana kadar bekle. ‫انتظر حتى أنتهي. ‫antz'r xhtjh a'ntx'i O geri gelene kadar bekle. ‫انتظر حتى يعود. ‫antz'r xhtjh iyud Saçlarım kuruyana kadar bekliyorum. ‫أنتظر حتى يصبح شعري جافاً. ‫a'ntz'r xhtjh is'bxh shyri gafaan' Film bitene kadar bekliyorum. ‫أنتظر حتى ينتهي الفيلم. ‫a'ntz'r xhtjh intx'i...

Arapçada Atıf Harfleri-Bağlaçlar 2-95 / Arapça-Türkçe

  Arapçada Atıf Harfleri-Bağlaçlar 2-95 / Arapça-Türkçe 95 ‫95 Bağlaçlar 2 ‫حروف العطف 2                         Kendisi (kadın) ne zamandan beri çalışmıyor? ‫منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ ‫mndh mtjh lm tyd x'i tshtghl Evlendiğinden beri mi? ‫منذ زواجها؟ ‫mndh zuagx'a Evet, kendisi (kadın) evlendiğinden beri artık çalışmıyor. ‫نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. ‫nym, x'i lm tyd tshtghl mndh a'n qd tzugt             Evlendiğinden beri kendisi (kadın) artık çalışmıyor. ‫منذ أن قد...

Arapçada Atıf Harfleri -Bağlaçlar 3 -96 / Arapça-Türkçe

  Arapçada Atıf Harfleri -Bağlaçlar 3 -96 / Arapça-Türkçe 96 ‫96 Bağlaçlar 3 ‫حروف العطف 3 Saat çalar çalmaz kalkarım. ‫أنهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. ‫a'nx'd' mn alnum bmgrd a'n idq almnbx' Ders çalışmam gerekir gerekmez yoruluyorum. ‫أصير متعبًا بمجرد أن يكون عليّ أن أدرس. ‫a's'ir mtyban'a bmgrd a'n ikun yli2' a'n a'drs 60 olur olmaz çalışmaya son vereceğim. ‫سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. ‫sa'tuqf yn...

Arapçada Atıf Harfleri Bağlaçlar 4-97 / Arapça Türkçe

  Arapçada Atıf Harfleri Bağlaçlar 4-97  / Arapça Türkçe   97 ‫97 Bağlaçlar 4 ‫أدوات الوصل 4     Televizyon açık olduğu halde, o (erkek) uyudu. ‫لقد نام، مع أن التلفزيون كان مفتوحاً. ‫lqd nam, my a'n altlfziun kan mftuxhaan' Geç olduğu halde, o (erkek) daha oturdu. ‫لقد ظل باقياً مع أن الوقت كان متأخراً. ‫lqd z'l baqiaan' my a'n aluqt kan mta'xraan' Kararlaştırdığımız halde, o (erkek) gelmedi. ‫إنه لم يأت، مع أننا...

Arapçada Atıf Edatları -Bağlaçlar 3- 98 / Arapça Türkçe

  Arapçada Atıf Edatları -Bağlaçlar 3- 98 / Arapça Türkçe 98 ‫98 Çift bağlaçlar ‫حروف العطف المزدوجة                         Seyahat gerçi güzeldi, ama yorucuydu. ‫صحيح أن الرحلة كانت جميلة، إلاّ أنها كانت متعبة جداً. ‫s'xhixh a'n alrxhlah kant gmilah, i'la2' a'nx'a kant mtybah gdaan' Tren gerçi dakikti, ama doluydu. ‫صحيح أنّ القطار كان حسب الموعد، إلاّ أنه كان مليئاً جداً. ‫s'xhixh a'n2' alqt'ar kan xhsb almuyd, i'la2' a'nx' kan mlij'aan'...

Arapçada Hal – 99 / Arapça-Türkçe

  Arapçada Hal -99 / Arapça-Türkçe 99 ‫99 Belirten ‫حالة الإضافة                         kız arkadaşımın kedisi ‫قطة صديقتي ‫qt'ah s'diqti erkek arkadaşımın köpeği ‫كلب صديقي ‫klb s'diqi Çocuklarımın oyuncakları ‫ألعاب أطفالي ‫a'lyab a't'fali             Bu iş arkadaşımın (erkek) paltosu. ‫هذا معطف زميلي. ‫x'dha myt'f zmili Bu iş arkadaşımın (kadın) arabası. ‫هذه سيارة زميلتي. ‫x'dhx' siarah zmilti Bu iş arkadaşlarımın işi. ‫هذا شغل زميلي. ‫x'dha shghl zmili             Gömleğin düğmesi düştü. ‫زر القَميص قد انقطع. ‫zr alqemis' qd anqt'y Garajın anahtarı kayıp. ‫مفتاح الكراج مفقود. ‫mftaxh alkrag mfqud Şefin bilgisayarı bozuk. ‫كمبيوتر المدير...

Arapçada Zarflar-100 / Arapça Türkçe

  Arapçada Zarflar-100 / Arapça Türkçe 100 ‫100 Nitelik zarfları ‫الظروف                         daha evvel – daha önce hiç ‫حصل مرة– لم يحصل قط ‫xhs'l mrah– lm ixhs'l qt' Daha evvel hiç Berlin’de bulundunuz mu? ‫هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ ‫x'l xhs'l lk mrah a'n knt fi brlin Hayır, daha önce hiç bulunmadım. ‫لا، لم يحصل قط. ‫la, lm ixhs'l qt'             biri – hiç kimse ‫أحد – لا أحد ‫a'xhd – la a'xhd Burda...

Arapça Sorular Geçmiş Zaman 1- 85 / Arapça-Türkçe

  Arapça Sorular Geçmiş Zaman 1- 85  / Arapça-Türkçe 85 ‫85 Sorular – Geçmiş zaman 1 ‫أسئلة – الماضي 1     Ne kadar içtiniz? ‫كم شربت؟ ‫km shrbt Ne kadar çalıştınız? ‫كم اشتغلت؟ ‫km ashtghlt Ne kadar yazdınız? ‫كم كتبت؟ ‫km ktbt Nasıl uyudunuz? ‫كيف نمت؟ ‫kif nmt Imtihanı nasıl verdiniz? ‫كيف نجحت في الامتحان؟ ‫kif ngxht fi alamtxhan Yolu nasıl buldunuz? ‫كيف وجدت الطريق؟ ‫kif ugdt alt'riq             Kiminle konuştunuz? ‫مع من تكلمت؟ ‫my mn tklmt Kiminle randevulaştınız? ‫مع من تواعدت؟ ‫my mn tuaydt Kiminle doğum günü kutladınız? ‫مع...

Arapça Otel Diyaloğu -28 / Arapça Türkçe

Arapça Otel Diyaloğu -28 / Arapça Türkçe   28 ‫28 Otelde – şikâyetler ‫في الفندق ــ شكاوى Duş arızalı. ‫الدُش لا يعمل. ‫aldosh la iyml Sıcak su gelmiyor. ‫لا يوجد ماء ساخن. ‫la iugd may' saxn Bunu tamir ettirebilir misiniz? ‫أيمكنكم أن تكلفوا أحداً يصلحه؟ ‫a'imknkm a'n tklfua a'xhdaan' is'lxhx' Odada telefon yok. ‫لا يوجد تلفون في الغرفة. ‫la iugd tlfun fi alghrfah Odada televizyon yok. ‫لا يوجد تلفزيون في الغرفة. ‫la iugd tlfziun fi alghrfah Odanın balkonu...

Arapçada Yardımcı Fiillerin Geçmiş Zamanı 1 – 87 / Arapça-Türkçe

  Arapçada Yardımcı Fiillerin Geçmiş Zamanı 1 - 87  / Arapça-Türkçe 87 ‫87 Yardımcı fiillerin geçmiş zamanı 1 ‫ماضي الأفعال المساعدة 1                         Çiçekleri sulamamız gerekiyordu. ‫لقد توجب علينا أن نسقي الورود. ‫lqd tugb ylina a'n nsqi alurud Evi toplamamız gerekiyordu. ‫لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. ‫lqd tugb ylina a'n nrtb alshqah Bulaşıkları yıkamamız gerekiyordu. ‫لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. ‫lqd tugb ylina a'n nghsl als'xhun             Hesabı ödemeniz gerekli miydi? ‫هل قد...

Arapça Bir Şeye Muktedir Olmak Yapabilmek Kalıbı-73 / Arapça-Türkçe

  Arapça Bir Şeye Muktedir Olmak Yapabilmek Kalıbı-73 / Arapça-Türkçe   73   bir şeylere muktedir olmak, yapabilmek       Artık araba kullanmana izin var mı? ‫هل صرت ُيسمح لك أن تقود سيارة؟ ‫x'l s'rt oismxh lk a'n tqud siarah Artık alkol almana izin var mı? ‫هل صرت ُيسمح لك أن تشرب الخمر؟ ‫x'l s'rt oismxh lk a'n tshrb alxmr Artık yurt dışına yalnız çıkmana izin var mı? ‫هل...

Arapça Bir Şeyi Yapmak Zorunda Olmak Kalıbı-72 / Arapça Türkçe

Arapça  Bir Şeyi Yapmak Zorunda Olmak Kalıbı-72 / Arapça Türkçe   72   bir şeyler yapmak zorunda olmak       zorunda olmak ‫يجب ‫igb Mektubu göndermek zorundayım. ‫يجب أن أرسل المكتوب. ‫igb a'n a'rsl almktub Otel ücretini ödemek zorundayım. ‫يجب أن أدفع للفندق. ‫igb a'n a'dfy llfndq   Erken kalkmak zorundasın. ‫يجب أن تستيقظ مبكرًا. ‫igb a'n tstiqz' mbkran'a Çok çalışmak zorundasın. ‫يجب أن تشتغل كثيرًا. ‫igb a'n tshtghl kthiran'a Dakik olmak...

Arapçada Bir Şeyi Rica Etmek -74 / Arapça-Türkçe

  Arapçada Bir Şeyi Rica Etmek -74 / Arapça-Türkçe 74   bir şey rica etmek       Saçlarımı kesebilir misiniz? ‫هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ ‫x'l imknk a'n tqs' li shyri Kısa olmasın, lütfen. ‫من فضلك ليس قصيرًا جدًا! ‫mn fd'lk lis qs'iran'a gdan'a Biraz daha kısa, lütfen. ‫من فضلك أقصر بقليل. ‫mn fd'lk a'qs'r bqlil   Resimleri basabilir misiniz? ‫هل يمكنك تظهير الصور ؟ ‫x'l imknk tz'x'ir als'ur Resimler...