Kur'anı Kerim Eğitimi

Kur'anı Kerim Eğitimi

İhfa Harfleri Nelerdir ?

İhfa: lügatta: “Örtmek ve gizlemek” demektir. Tecvid ilminde ise: “İzhar ile idgam arasında şeddeden uzak, gunnenin baki kalmasıyla okumaya ihfa” denir. İhfa harfleri -15- tanedir. (ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك )   http://fasiharapca.com/ihfa-tecvidi-ornekleriyle-14/14463

İdgamı Misleyn Bilâğunne

İdğâm-ı Misleyn Bilâğunne: Mahrec ve sıfatları birbirinin aynı olan iki harfin ğunnesiz bir şekilde birbirlerine idğâm edilmeleri demektir. Bunun ğunnesiz olmasının sebebi sâkin nûn ve sâkin mîm harfleri dışındaki harflerde ğunne sıfatının olmamasıdır. Özel bir tutma zamanı yoktur. كَانَتْ تَأْتِيهِمْ = كَانتَّأْتِيهِمْ ، بَلْ لَجُّوا = بَلَّجُّو فِي يَوْمٍ ، قَالُوا وَجَدْنَا ، أَلَّذِي يُوَسْوِسُ ، فِي يُوسُفَ             İbarelerinde idğâm yapılmaz. Bu örneklerden ( فِي يَوْمٍ ) lafz-ı celîlinde med...

İdgamı Misleyn Mealğunne (Ğunneli İdğâm-ı Misleyn)

İdğâm-ı Misleyn Mealğunne (Ğunneli İdğâm-ı Misleyn): Mim ve nun harfleriyle yapılan idğamdır. Sakin bir mimden sonra harekeli bir mim veya sakin bir nun’dan sonra harekeli bir nun gelince bunlar kendi aralarında idğam edilirler. 1.5 elif tutulur وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ = وَمَنُّعَمِّرْهُ ، مِنْ نَارٍ = مِنَّارٍ ، أَمْ مَنْ = أَمَّنْ

MÜZEKKER

MÜZEKKER Müzekker; canlı ya da cansız varlıkların erkek olanını gösteren isimdir. Türkçe’dekinin aksine Arapça’da cansız varlıklar da müzekker ya da müennes kabul edilmektedir. Müzekker ismin herhangi ayırıcı bir harfi yoktur: أَبٌ baba اَلتِّلْميِذُ öğrenci رَجُلٌ adam اَلْحِصاَنُ at اَلْكِتاَبُ kitap باَبٌ kapı خاَلِدٌ Halit قِطٌّ kedi اَلْمُؤْمِنُ mü’min (erkek)  

ELİF-İ MAKSURE Nedir ?

ELİFİ MAKSURE A. ELİFİ MAKSURE Elifi Maksure ikiye ayrılır 1.Elifi asliye : Elifi maksure kelimenin kök harfi olduğundan bu ismi alır  genç الفتى    baston   değnek العصى Not: Elifi Asliye zaid olmadığı için müenneslik alameti değildir. 2. Elifi tenis : Elifi maksure kök harfi olmayıp ziyade harf olduığunda elifi tenis olur الدعوى dava Not: Elifi tenis zaid olduğu için müenneslik alametidir. Sonunda elifi...

Cezim – Cezm Nedir

Cezm: Üzerinde bulunduğu harfi, kendinden önceki harf ile bağlayan, küçük daire şeklindeki işarettir. Aşağıdaki kelimelerin son harflerinin harekesi cezmdir. مِنْ ، قَدْ ، عَنْ ، هَلْ ، كُنْ *Cezm, bir harfin harekesiz olmasıdır. *Harekesiz harfler kendi başlarına okunmadığından harekeli bir harfle beraber okunurlar. *Sembolu sıfır gibi olup, harfin üstüne yazılır (ــْـ) *Sembolun kendisine Cezm veya Sukûn, üstüne geldiği harfe de "Sâkin" harf diyoruz. *Sâkin harf,...

ÖTRE Damme Nedir ?

Damme - ÖTRE Damma (ضمة) (Türkçede ötre olarak bilinir) işareti harfin üzerine çizilen fiyonku andıra şekildir. ـُ Damma, bulunduğu harfi ü ile u arasında bir sesle seslendirir. İnce harfler ü sesine, kalın harfler ise u sesine yakın bir sesle seslendirilir. Damme: Harflerin üzerine, küçücük bir vav şeklinde yazılır. u, ü sesi verir. Aşağıdaki kelimelerin ilk harekesi dammedir. Ötre adı da verilen zamme U...

ESRE KESRA NEDİR NASIL OKUNUR ?

ESRE KESRA esre (كسرة) (Türkçede esre olarak bilinir) işareti harfin altına çizilen hafif eğik düz bir çizgidir. ـِ Kesra, bulunduğu harfi i ile ı arasında bir sesle seslendirir. İnce harfler i sesine, kalın harfler ise ı sesine yakın bir sesle seslendirilir. Kesra: Harflerin altına, sağdan sola eğik olarak yazılır. ı, i sesi verir. Aşağıdaki kelimelerin orta harekesi kesradır. Kesre aynı Fethada olduğu gibi...

FETHA – ÜSTÜN

FETHA - ÜSTÜN فَتْحَةٌ Fetha (فتحة‎‎) (Türkçede üstün olarak bilinir) işareti harfin üzerine çizilen hafif eğik düz bir çizgidir. ـَ Fetha, bulunduğu harfi e ila a arasındaki bir sesle seslendirir. İnce harfler e sesine, kalın harfler ise a sesine yakın bir sesle seslendirilir. Fetha: Harflerin üzerine, sağdan sola eğik olarak yazılır. e, a sesi verir. Aşağıdaki kelimelerdeki harekesi üstündür. Fetha A ve E sesi...

Arapçada Harekeler – Hareke Nedir

Arapçada Harekeler - Hareke Nedir Arapça Harekeler (Arapça: تشكيل teşkil), Arapça öğretiminde ve Kur'an'ın okunuşunu daha kolay kılmak için kullanılan değişik işaretlerden oluşan sistemdir. Bu sistem sadece Arap harflerini okumayı bilenlerin Arapça metinleri ve Kur'an'ı okuyabilmelerine imkân sağlar. Bu işaret sistemi sayesinde tamamı sessiz olan harflere ses verilebilmesi, sessizleştirilebilmesi, seslerin uzun okutulabilmesi veya seslerin birleştirilebilmesi sağlanır. Sistem 8. yüzyılda Halil ibni...

Harflerin Mahreçleri Telaffuzu – Arapça

Harflerin Doğru Telaffuzu Mahrec Dersleri Tecvid güzel okumak demektir. Bunun ilk şartı da harflere hakkını vererek, doğru ve yerinden telaffuz etmektir. Özellikle birbirine benzeyen bazı harfler vardır. Bunları karıştırmamak gerekir. İnce ve kalın seslilere dikkat etmek gerekir. Kalın Sesli Harfler: ح خ ر ص ض ط ظ ع غ ق harfleridir. PELTEK HARFLER 3 TANEDİR ث ذ ظ Benzer Harfler: ا ع Elif ا...

FER’İ MED NEDİR ÖRNEKLERLE AÇIKLAMASI

FER'İ MED NEDİR ÖRNEKLERLE AÇIKLAMASI Medd-i Fer’î (Fer’î Med) Med harfinden sonra sebeb-i medden birisi gelirse medd-i fer’i olur ve bir elif miktarından fazla (2, 3 veya 4 elif miktarı) uzatılır. Bu uzatma bazen vacip, bazen ise caiz olur. Kuran’da bir eliften fazla uzatılan yerlerin üstüne dalgalı çizgi işareti vardır. Sebeb-i Med: Tabii meddi, bir elif miktarından daha çok uzatma sebebi olup...

ASLİ MED NEDİR ÖRNEKLERLE AÇIKLAMASI

ASLİ MED NEDİR ÖRNEKLERLE AÇIKLAMASI a- MEDD-İ ASLİ Buna; "Medd-i tabii" de denir ki, bu daha meşhurdur. Med harflerinden ayrılmayan, med harfinin zatı ile kaim olan medlere: "Aslî (tabii) med" denir. Tarifi şöyledir: Medd-i Tabii: Bir kelimede harf-i medden biri bulunur, sebeb-i medden hiçbiri olmazsa o kelime: "Medd-i Tabiî" olur. ( .(قَاتَلَ) ,(قَالوُا سِيرُوا ) ) kelimelerinde olduğu gibi. قَالَ) ): Medd-i Tabii olur. Çünkü kafı çeken...

Tecvid Özeti

    MED ÇEŞİTLERİ MED (UZATMA) Med harfleri harekesiz ى و  ا harfleridir. Med harfleri, önüne geldiği harflerin doğal bir şekilde “1 elif miktarı” uzatılarak okunmasını sağlar. Harflerin 1 elif miktarından fazla uzatılmasın sebep olan şeylere de “med sebebi” denir. Med sebebi 2 tanedir: hemze ve sükûn 2 çeşit sükûn vardır: Lâzımî (kalıcı, gerekli) sükûn: Hem durulduğunda hem geçildiğinde var olan sükûndur. Yapılması gerekir. Örnek: خَآصَّةً Ârızî (geçici)...

İMALE TECVİDİ NEDİR

İmâle. Fethada ve onu takip eden elifte ortaya çıkan telaffuz değişikliği anlamında dil ve kıraat terimi. Meyi kökünden türeyen ve "bir şeyi bir tarafa doğru eğmek, yatırmak, meylet­tirmek" anlamına gelen imâle, sarf ve kıraat ilimlerinde "fethayı kesreye ve eli­fi yâ'ya yaklaştırarak seslendirmek" de­mektir. Arap dilinde aslolan fethalı harfi dudakları açarak te­laffuz etmektir. Bunun iki şekli vardır: 1. Feth-i Şedîd. Harfin fethalı okunuşunda ağzın "a" yönünde...

REVM TECVİDİ NEDİR

REVM (الروم) Bir kıraat ve tecvid terimi. Sözlükte “istemek” anlamına gelen revm Kur’ân-ı Kerîm tilâvetinde kelime sonlarında icra edilen vakıf türlerinden birini ifade eder. Revmin “harekeyi hafif bir sesle belli etmek; harekedeki sesi zayıflatmak” gibi tarifleri yapılmıştır. Kıraat âlimleri, revmin uygulanması sırasında harekenin üçte bir sesle belli edilmesi gerektiği kanaatindedir. Revmin iki özelliğinden biri revm uygulanan harekenin hafif bir sesle belli edilmesi,...