Haber

Haber

Diyanet Uyariyor

  Başkanlık son zamanlarda Diyanet adı altında yayın yapan tüm site ve sayfaları uyardı.     "Diyanet İşleri Başkanlığının resmi hesapları dışında sosyal medya ortamlarında kullanılan diğer tüm site ve sayfaların ise Diyanet İşleri Başkanlığı ile hiçbir bağlantısı bulunmuyor"dedi.     Diyanet İşleri Başkanlığı, hizmet ve faaliyetlerini daha geniş toplum kesimlerine ulaştırabilmek amacıyla sosyal medyayı etkin olarak kullanmaya başladı. Bu sayede facebook, twitter ve youtube hesapları...

Medrese Arapcasi Klasik Arapça Nedir ?

   İkincisi; ulûm-i ‘âliye denilen yüksek ilimlerdir ki, bunlar âlet ilimlerinin öğrenilmesine yardımcı olan Kur’ân, Hadis ve Fıkıh ilimleridir.  Dolayısıyla Arap grameri de, öğrencileri ulûm-i ‘âliye denilen yüksek ilimlere hazırlayan âlet ilimleri arasında sayılmaktadır. Medreselerde Arapça derslerine önce Sarf denilen morfoloji ilmiyle başlanıyordu. Sarf ilminden şu kitaplar okutulmaktaydı: Hangi Derslerden Oluşur? Sarf 1. el-Emsile: Yazarı bilinmeyen bu kitapta, Arapça sülasî mücerred fiil örneği üzerinde...

Arapca, Ingilizce Kadar Gerekli

  Musa Yıldız, son dönemde tartışılan Arapça eğitimiyle ilgili şunları söyledi:   "Son zamanlarda ülkemizde Arapça öğretimiyle ilgili tartışmalara, alanın bir uzmanı olarak katkı sağlamaktır. Başta şunu da ifade etmek gerekir ki, bu yazımız bir savunma ya da eleştiri amacı gütmekten çok, materyallerin ortaya konulmasıyla gerçeğin tespit edilmesi ve objektif bir bakış açısının ortaya konulmasını hedeflemektedir.   Yapılan bilimsel çalışmalarla günümüzde yeryüzünde konuşulan2796 dil...

İMAM HATIP LISELERINE STAJ GELDI – İHL STAJ YÖNETMELİĞİ

İmam Hatip Liselerinde Staj Nasıl Olacak Tüm Detayları İlgili Yazı ! MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Sayı : 70160723/200/947545 05/03/2014Konu: îmam Hatip Liselerinde Mesleki Uygulama ve staj çalışmaları .......VALİLİĞİNE(Milli Eğitim Müdürlüğü) İlgi؛ a) 14 Haziran 1973 gün ve 14574 sayılı Resini Gazete’de yayımlanan " 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu." 31/07/2009 tarih ve 27305 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan imam Hatip Liseleri...

Uluslararası İlahiyat Programı başvuruları başladı 2014

Başvurmak isteyen adaylar Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi web sitesinde yer alan Uluslararası İlahiyat Programı sayfasına girerek online başvurularını yapacaklar. Online başvurunun ardından gerekli olan belgeleri yaşadığı ülkenin müşavirlik ya da ataşeliklerine teslim ederek başvurularını tamamlamış olacaklar. Başta 16 Avrupa ülkesi olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Kanada'dan öğrenci kabul eden program, yaşadığı bölgelerde lise eğitimini tamamlamış ve bulunduğu ülkenin...