Esmaül Hüsna

El- HÂDÎ Anlamı Faydaları Zikri Özellikleri Allahın İsimleri

El- HÂDÎ الهادي Anlamı Faydaları Allahın İsimleri Esmâ'ül Hüsnâ  Duaları الهادي Anlamı: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren El- HÂDÎ İsmi Faydaları : çocukların itaatkar olması için Tesbih Adedi: 400  

El- VÂCİD Anlamı Faydaları Zikri Özellikleri Allahın İsimleri

El- VÂCİD الواجد Anlamı Faydaları Allahın İsimleri Esmâ'ül Hüsnâ  Duaları الواجد Anlamı: İstediğini istediği anda bulan El- VÂCİD İsmi Faydaları : Kaybedilen şeyi bulmak Tesbih Adedi: 196  

El- VAHİD Anlamı Faydaları Zikri Özellikleri Allahın İsimleri

El- VAHİD الواحد Anlamı Faydaları Allahın İsimleri Esmâ'ül Hüsnâ  Duaları الواحد Anlamı: Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK El- VAHİD İsmi Faydaları : İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur Tesbih Adedi: 3669  

El- VÂRİS Anlamı Faydaları Zikri Özellikleri Allahın İsimleri

El- VÂRİS الوارث Anlamı Faydaları Allahın İsimleri Esmâ'ül Hüsnâ  Duaları الوارث Anlamı: Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi El- VÂRİS İsmi Faydaları : Uzun ömür, bol mal, bol rızık ve şeref Tesbih Adedi: 707  

El- VASİ’ Anlamı Faydaları Zikri Özellikleri Allahın İsimleri

El- VASİ’ الواسع Anlamı Faydaları Allahın İsimleri Esmâ'ül Hüsnâ  Duaları الواسع Anlamı: İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar El- VASİ’ İsmi Faydaları : Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için Tesbih Adedi: 137  

El- VÂLİ Anlamı Faydaları Zikri Özellikleri Allahın İsimleri

El- VÂLİ الوالي Anlamı Faydaları Allahın İsimleri Esmâ'ül Hüsnâ  Duaları الوالي Anlamı: Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden El- VÂLİ İsmi Faydaları : Sözünün tesirli insanların sevmesi için Tesbih Adedi: 47  

El- VEDÛD Anlamı Faydaları Zikri Özellikleri Allahın İsimleri

El- VEDÛD الودود Anlamı Faydaları Allahın İsimleri Esmâ'ül Hüsnâ  Duaları الودود Anlamı: Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan El- VEDÛD İsmi Faydaları : Herkesin sevgisini kazanmak Tesbih Adedi: 400  

El- VEKÎL Anlamı Faydaları Zikri Özellikleri Allahın İsimleri

El- VEKÎL الوكيل Anlamı Faydaları Allahın İsimleri Esmâ'ül Hüsnâ  Duaları الوكيل Anlamı: Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran El- VEKÎL İsmi Faydaları : Allah’tan her türlü yardımı görmek için Tesbih Adedi: 66  

El- VELİY Anlamı Faydaları Zikri Özellikleri Allahın İsimleri

El- VELİY الولي Anlamı Faydaları Allahın İsimleri Esmâ'ül Hüsnâ  Duaları الولي Anlamı: Sevdiği kullarının dostu El- VELİY İsmi Faydaları : Her işinde Allah’ın yardımı için Tesbih Adedi: 2116  

El- MUKÎT Anlamı Faydaları Zikri Özellikleri Allahın İsimleri

El- MUKÎT المقيت Anlamı Faydaları Allahın İsimleri Esmâ'ül Hüsnâ  Duaları المقيت Anlamı: Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren El- MUKÎT İsmi Faydaları : Muhtaç olunan şeyi kazanmak için Tesbih Adedi: 550  

El- VEHHÂB Anlamı Faydaları Zikri Özellikleri Allahın İsimleri

El- VEHHÂB الوهّاب Anlamı Faydaları Allahın İsimleri Esmâ'ül Hüsnâ  Duaları الوهّاب Anlamı: Her türlü nimeti devamlı bağışlayan El- VEHHÂB İsmi Faydaları : Sıkıntısız borçsuz bir hayat için Tesbih Adedi: 14  

El- MELİK Anlamı Faydaları Zikri Özellikleri Allahın İsimleri

El- MELİK الملك Anlamı Faydaları Allahın İsimleri Esmâ'ül Hüsnâ  Duaları الملك Anlamı: Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı. El- MELİK İsmi Faydaları : Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak Tesbih Adedi: 90  

Zül Celâl-i Ve’l İkrâm Anlamı Faydaları Zikri Özellikleri Allahın İsimleri

Zül Celâl-i Ve’l İkrâm ذو الجلال والإكرام Anlamı Faydaları Allahın İsimleri Esmâ'ül Hüsnâ  Duaları ذو الجلال والإكرام Anlamı: Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi Zül Celâl-i Ve’l İkrâm İsmi Faydaları : işlerin kolaylığı için Tesbih Adedi: 1100  

El- MÜMÎT Anlamı Faydaları Zikri Özellikleri Allahın İsimleri

El- MÜMÎT المميت Anlamı Faydaları Allahın İsimleri Esmâ'ül Hüsnâ  Duaları المميت Anlamı: Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan El- MÜMÎT İsmi Faydaları : Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek Tesbih Adedi: 490  

MALİKÜ-L MÜLK Anlamı Faydaları Zikri Özellikleri Allahın İsimleri

MALİKÜ-L MÜLK مالك الملك Anlamı Faydaları Allahın İsimleri Esmâ'ül Hüsnâ  Duaları مالك الملك Anlamı: Mülkün ebedi sahibi MALİKÜ-L MÜLK İsmi Faydaları : mal ve kazanca zarar gelmez Tesbih Adedi: 212  

El- MÜNTEKIM Anlamı Faydaları Zikri Özellikleri Allahın İsimleri

El- MÜNTEKIM المنتقم Anlamı Faydaları Allahın İsimleri Esmâ'ül Hüsnâ  Duaları المنتقم Anlamı: Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran El- MÜNTEKIM İsmi Faydaları : Zülüm ve fenalıktan korunmak Tesbih Adedi: 630